Chương trình khoa học công nghệ độc lập cấp Nhà nước về Công nghệ vũ trụtải về 4.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích4.95 Kb.
Chương trình khoa học công nghệ độc lập cấp Nhà nước

về Công nghệ vũ trụ

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý, giám sát tài nguyên ở vườn quốc gia và một số khu bảo tồn thiên nhiên khu vực Tây Bắc bằng công nghệ viễn thám và GIS có sử dụng ảnh VNREDSat-1.VT/UD-01/14-15
APOCYNACEAE Juss. 1789. __ HỌ TRÚC ĐÀO (TRƯỚC ĐÀO)

(TRẦN ĐÌNH LÝ)


WINCHIA A. DC. 1844. __ MỘP LÁ HẸP
Winchia calophylla (Wall.) A. DC. 1844 (CCVN, 2: 868). __ Alyxia glaucescens G. Don, 1837. __ Alyxia calophylla Wall. 1829. __ Alyxia glaucescens G. Don, 1837. __ Winchia glaucescens (G. Don) Schum. 1895 (TVCVN, 5: 171). __ Alstonia glaucescens (F. Schum.) Monachino, 1949 (TĐCT: 770). __ Alstonia rostrata Fischer, 1929. __ Winchia ternifolia Pierre ex Pitard, 1933 (FGI, 3: 1100). __ Alstonia glaucescens Monachino, 1949 (VFT: 52). __ Mép l¸ hÂp, Sữa lá nhỏ; ?Mớp lá cồng.

Phân bố: Thanh Hóa, Nghệ An (Vinh), Kon Tum (Đác Glây, Đác Môn), Gia Lai (Mang Yang, Đác Đoa; Kon Hà Nừng). Còn có ở Ấn Độ, Mianma, Trung Quốc, Inđônêxia.Dạng sống và sinh thái: Gỗ lớn, cao đến 30 m. Mọc trong rừng thường xanh nhiệt đới, gặp ở độ cao 500-1200 m.

Công dụng: Lấy gỗ (CGR, VFT). Vỏ thân, lá và nhựa mủ dùng triü viêm khiû quản cấp và mãn tiûnh; nhựa mủ còn dùng làm thuốc cầm máu (TĐCT).
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương