Chương trình khoa học công nghệ độc lập cấp Nhà nước về Công nghệ vũ trụtải về 4.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích4.12 Kb.
Chương trình khoa học công nghệ độc lập cấp Nhà nước

về Công nghệ vũ trụ

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý, giám sát tài nguyên ở vườn quốc gia và một số khu bảo tồn thiên nhiên khu vực Tây Bắc bằng công nghệ viễn thám và GIS có sử dụng ảnh VNREDSat-1.VT/UD-01/14-15
ASTERACEAE Dumort. 1822. __ HỌ CÚC

(COMPOSITAE Giseke, 1792)

(LÊ KIM BIÊN)
AINSLIAEA DC. 1838. __ ¸NH L£Ä, CÚC NÚI
Ainsliaea petelotii Merr. 1942 (CCVN, 3: 377). __ ¸nh lªä nôi cao, Ánh lệ petelot.

Phân bố: Loài đặc hữu của Việt Nam, mới gặp ở Lào Cai (Sa Pa) và Hà Giang (Phó Bảng).Dạng sống và sinh thái: Cỏ nhiều năm, thân ngăûn và phân nhánh. Mọc ở các trảng cỏ ven rừng, trên độ cao 1800-2000 m.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương