CHƯƠng trình hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu nămtải về 10.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích10.74 Kb.
CHƯƠNG TRÌNH

Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm

và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Bộ GTVT
Ngày 12 tháng 7 năm 2016


Thời gian

Nội dung Hội nghị

Thực hiện

07h30 - 8h00

Đón tiếp đại biểu

Văn phòng Bộ và các đơn vị tại các điểm cầu

8h00

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Văn phòng Bộ

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường

Báo cáo về tình hình bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT 6 tháng cuối năm 2016.

Vụ trưởng Vụ ATGT

Báo cáo về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng đầu năm, giải pháp bảo đảm hoàn thành công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2016.

Vụ trưởng Vụ KHĐT

Báo cáo về tình hình quyết toán các dự án 6 tháng đầu năm, giải pháp bảo đảm hoàn thành kế hoạch quyết toán năm 2016.

Vụ trưởng Vụ Tài chính

Tham luận của các đơn vị

Đoàn Chủ tịch điều hành

11h00

Kết luận Hội nghị

Bộ trưởng

Trương Quang Nghĩa

: Images -> editor -> files -> VuNhung
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc
files -> TRƯỜng đÀo tạO, BỒi dưỠng cán bộ CÔng thưƠng trung ưƠNG
files -> BỘ giao thông vận tải báo cáo chuyêN ĐỀ
files -> THỐng kê SỐ liệu chậm hủy chuyến bay của các hàng hkvn
files -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> BỘ giao thông vận tảI
files -> Danh sách cấp giấy phép sản xuất phân bón vô CƠ
files -> BẢn tin thị trưỜng tháng 3/2014 I/ Tình hình thị trường tháng 2/2014
files -> BẢn tin thị trưỜng tháng 5/2014 I/ Tình hình thị trường tháng 4/2014
VuNhung -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương