CHƯƠng trình học khóA ĐÀo tạO “QUẢn trị nhân sự cao cấP” Mục tiêu khóa họctải về 9.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích9.86 Kb.
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO DOANH NHÂN KHU VỰC ĐBSCL


CHƯƠNG TRÌNH HỌC

KHÓA ĐÀO TẠO “QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CAO CẤP”
1. Mục tiêu khóa học:

 • Nắm được tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.

 • Biết cách xây dựng kế hoạch nhân sự hiệu quả tại đơn vị.

 • Biết cách hoạch định nguồn nhân lực; Quản lý sự thay đổi trong nhân sự.

2. Đối tượng tham gia:

Chủ tịch HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ, Giám đốc nhân sự, cán bộ phụ trách công tác nhân sự tại đơn vị, các cá nhân muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng về quản lý nhân sự.3. Thời gian học: 02 ngày, ngày 17 – 18/10/2015 (Thứ Bảy và Chủ Nhật)

4. Địa điểm học: Hội trường VCCI Cần Thơ,

Số 12 Hòa Bình, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ5. Nội dung chương trình:

Phần 1: Tầm quan trọng của quản trị nhân sự

 • Hiểu rõ vai trò của việc quản lý nhân sự tại đơn vị.

 • Những nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhân sự

Phần 2: Hoạch định nguồn nhân lực

 • Các phương pháp hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

 • Xây dựng kế hoạch nhân sự xuất phát từ chiến lược kinh doanh tổng thể một cách có hệ thống.

 • Những nguyên tắc trong thiết kế tổ chức

Phần 3: Quy trình quản lý nhân sự

 • Tuyển dụng, đãi ngộ

 • Đào tạo phát triển

 • Khen thưởng, đề bạt

Phần 4: Quản lý sự thay đổi trong nhân sự

 • Các vấn đề trong việc quản lý sự thay đổi trong nhân sự.

 • Cách sử dụng khung quản lý sự thay đổi như một quy trình cơ bản.

6. Phương pháp giảng dạy: Kết hợp lý thuyết và chia sẻ kinh nghiệm thực tế về các vấn đề liên quan đến quản lý nhân sự.Thông tin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Khu vực ĐBSCL

ĐT: 0710.3824918 (máy lẻ 105) – Fax: 0710.3824169

Gặp Hồng Thủy (DĐ: 0986 693850), Email: thuynth2009@gmail.comWebsite: www.vccimekong.com.vn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương