Chương Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 1tải về 25.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.04.2024
Kích25.2 Kb.
#57029
thông
CVb12S62021171

MỤC LỤC


Chương 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 1
1.1.Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1
1.2.Phương pháp nghiên cứu 1
1.3.Cơ sở lý luận 1
1.3.1 Những nguyên tắc cơ bản trong quản lý … 1
1.3.2 Những yêu cầu cơ bản trong quản lý … 1
1.3.3 Những yếu tố ảnh hưởng quản lý … 1
1.4.Cơ sở thực tiễn (bài học kinh nghiệm) 1
1.5.Kết luận chương 1 1
Chương 2. Đánh giá thực trạng 1
2.1.Vị trí, các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội 1
2.2.Thực trạng vấn đề xét trên các yếu tố chính sách, pháp luật, quy hoạch, tài chính, con người, hiệu quả thực hiện 1
2.3.Kết luận chương 2 1
Chương 3. Phân tích vấn đề (bất cập) cần giải quyết (nếu có – không bắt buộc) 1
3.1.Phân tích vấn đề (bất cập) trên cơ sở khoa học (dựa trên lý luận và bài học kinh nghiệm) 1
3.2.Xác định mô hình ưu tiên/ các yếu tố có tác động mạnh nhất đến vấn đề 1
3.3.Kết luận chương 3 1


Chương 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu


  1. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Mục tiêu: quản lý giao thông công cộng tuyến xe bus 157
Đối tượng nghiên cứu: hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ tuyến xe bus 157
Phạm vi nghiên cứu : Bến xe Mỹ Đình - Phạm Hùng - Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Quay đầu tại trước cổng Cung hữu nghị Việt Trung - Lê Quang Đạo - Châu Văn Liêm - Đại lộ Thăng Long (đường gom) - Tỉnh lộ 421B - Đường vành đai khu di tích Chùa Thầy - Tỉnh lộ 421B - Tỉnh lộ 420 - Tỉnh lộ 419 - Đường trục trung tâm hành chính huyện Thạch Thất - Tỉnh lộ 420 - Tỉnh lộ 419 - Quốc lộ 32 - Chùa Thông (Sơn Tây) - Bến xe Sơn Tây.

  1. Phương pháp nghiên cứu

+ Phương pháp chuyên gia
+ Phương pháp kế thừa

  1. Cơ sở lý luận

1.3.1 Những nguyên tắc cơ bản trong quản lý …

1.3.2 Những yêu cầu cơ bản trong quản lý …


1.3.3 Những yếu tố ảnh hưởng quản lý …

  1. Cơ sở thực tiễn (bài học kinh nghiệm)

  2. Kết luận chương 1

Chương 2. Đánh giá thực trạng


  1. Vị trí, các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội

  2. Thực trạng vấn đề xét trên các yếu tố chính sách, pháp luật, quy hoạch, tài chính, con người, hiệu quả thực hiện

  3. Kết luận chương 2

Chương 3. Phân tích vấn đề (bất cập) cần giải quyết (nếu có – không bắt buộc)


  1. Phân tích vấn đề (bất cập) trên cơ sở khoa học (dựa trên lý luận và bài học kinh nghiệm)

  2. Xác định mô hình ưu tiên/ các yếu tố có tác động mạnh nhất đến vấn đề

  3. Kết luận chương 3

Quyết định Số: 34/2006/QĐ-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬN TẢI KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2006/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
tải về 25.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương