Chương Một Hoan nghênh đến với vb6


Chương Tám - Tự tạo Objecttải về 1.11 Mb.
trang8/16
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.11 Mb.
#21216
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Chương Tám - Tự tạo Object


Từ trước đến giờ, ta lập trình VB6 bằng cách thiết kế các Forms rồi viết codes để xử lý các Events của những controls trên Form khi Users click một Button hay Listbox, .v.v..
Nói chung, cách ấy cũng hữu hiệu để triển khai, nhưng nếu ta có thể hưởng được các lợi ích sau đây thì càng tốt hơn nữa:

  1. Dùng lại được code đã viết trước đây trong một dự án khác

  2. Dễ nhận diện được một lỗi (error) phát xuất từ đâu

  3. Dễ triển khai một dự án lớn bằng cách phân phối ra thành nhiều dự án nhỏ

  4. Dễ bảo trì

Mỗi lần dùng lại code, nếu để y nguyên xi con là lý tưởng. Việc ấy được gọi là Reusability. Nói cho đúng ra, dùng lại được thật sự là khi ta chỉ cần dùng object code, đó là code đã được compiled rồi, tức là hoàn toàn không đụng đến source code. Vì hể cho phép User sửa source code là tạo cơ hội cho bugs xuất hiện, rồi lại phải debug một lần nữa.
Sự thách đố chính của việc triển khai một dự án phần mềm lớn là thực hiện đúng thời hạn (on time), không lố tài khóa (within budget) và dễ bảo trì (ease of maintenance). Muốn đạt được các mục tiêu ấy, ta phải triển khai nhanh và làm sao cho chương trình ít có bugs, dễ bảo trì.

Giả dụ bạn đứng ra tổ chức một đám cưới. Thử tưởng tượng biết bao nhiêu chuyện phải làm: từ danh sách quan khách, thiệp mời, ẩm thực, xe cộ, chụp hình, quay phim, văn nghệ cho đến thủ tục nghi lễ, tiếp tân, hoạt náo viên ..v.v.. Nếu chỉ một mình bạn lo thật không biết làm sao nhớ cho hết. Cũng may là nhà hàng sẽ đảm trách luôn cả việc in ấn thiệp mời, ban nhạc văn nghệ và cả hoạt náo viên. Thủ tục nghi lễ thì không ai qua được bác Sáu Đạt, và bác đã nhận lời mua quà cáp, lo về tiếp tân, xe cộ và thủ tục, nghi lễ. Bác cũng sẽ liên lạc với Mục sư chủ lễ để dặn chỗ nhà thờ và sắp đặt ngừơi giựt chuông và người đàn. Anh Tư Thông có người bạn làm chủ tiệm hình, nên anh nhận trách nhiệm mướn người lo chụp hình, quay phim. Như thế việc bạn tổ chức cái đám cưới nay rút lại chỉ còn soạn danh sách quan khách, các bài diễn văn, sắp chỗ ngồi và dặn chỗ cho cặp vợ chồng mới đi hưởng tuần trăng mật.

Sở dĩ bạn cảm thấy trách nhiệm tổ chức không nặng nề vì nhà hàng, bác Sáu Đạt và anh Tư Thông tự lo gánh vác các khâu rắc rối. Cái hay ở đây là những người nầy tự lo quyết định mọi chi tiết của những gì cần phải làm trong khâu của họ. Chỉ khi nào cần lắm, họ mới liên lạc để lấy ý kiến của bạn. Họ giống như những người thầu của bạn. Chắc bạn đã lưu ý rằng cái thí dụ tổ chức đám cưới nầy cho thấy nói chung muốn triển khai dự án lớn nào ta cần phải nhờ những người thầu giúp đở. Quả thật, đó là cách các quản trị viên những công trình đã làm từ xưa đến nay.

Bây giờ trở lại chuyện lập trình, phải chi ta có thể tổ chức cách triển khai dự án phần mềm giống như tổ chức cái đám cưới nói trên thì tốt quá. Thật ra, không phải các lý thuyết gia phần mềm không nghĩ đến chuyện ấy trước đây, nhưng để thực hiện được việc ấy người ta cần triển khai các phương tiện, dụng cụ thích hợp. Chỉ trong vòng 15 năm trở lại đây, việc ấy mới trở nên cụ thể qua các Operating Systems tinh vi, nhất là dùng Windows, và các ngôn ngữ lập trình như Eiffel, SmallTalk, C++ .v.v..


Lập trình theo hướng đối tượng (Object Oriented Programming)


Nói một cách nôm na, lập trình theo hướng đối tượng là thiết kế các bộ phận phần mềm của chương trình, gọi là Objects sao cho mỗi bộ phận có thể tự lo liệu công tác của nó giống như một người thầu ngoài đời vậy. Chắc có lẽ bạn sẽ hỏi thế thì các Sub hay Function mà bạn đã từng viết để xử lý từng giai đoạn trong chương trình có thể đảm trách vai trò của một thầu không?
Người thầu chẳng những có thể làm được công tác (Subs và Functions) gì mà còn chịu trách nhiệm luôn cả mọi thứ vật dụng cần thiết (data) cho việc ấy nữa.
Có một cách định nghĩa khác cho Object là một Object gồm có data structure và các Subs/Functions làm việc trên các data ấy. Thông thường, khi ta dùng Objects ít khi giám thị chúng, ngược lại nếu khi có sự cố gì thì ta muốn chúng báo cáo cho ta biết.

Trong VB6, các Forms, Controls hay ActiveX là những Objects mà ta vẫn dùng lâu nay. Lấy thí dụ như Listbox. Một Listbox tự quản lý các items hiển thị bên trong nó. Ta biết listbox List1 đang có bao nhiêu items bằng cách hỏi List1.ListCount. Ta biết item nào vừa mới được selected bằng cách hỏi List1.ListIndex. Ta thêm một item vào listbox bằng cách gọi method AddItem của List1, ..v.v.. Nói cho đúng ra, Object là một thực thể của một Class. Nếu Listbox là một Class thì List1, List2 là các thực thể của Listbox. Cũng giống như Bà Tư Cháo Lòng và Dì Sáu Bánh Tầm là các thực thể của Class Đầu Bếp.


Ngay cả một form tên frmMyForm mà ta viết trong VB6 chẳng hạn, nó cũng là một Class. Thường thường ta dùng thẳng frmMyForm như sau:

frmMyForm.Show

Trong trường hợp nầy thật ra frmMyForm tuy là một Class nhưng được dùng y như một Object. Chớ nếu muốn, ta có thể tạo ra hai, ba Objects của Class frmMyForm cùng một lúc như trong thí dụ sau:

Dim firstForm As frmMyForm

Dim secondForm As frmMyForm

Set firstForm = New frmMyForm

Set secondForm = New frmMyForm

firstForm.Show

secondForm.ShowTrong thí dụ trên ta declare firstForm và secondForm là những Objects của Class frmMyForm. Sau đó ta làm nên (instantiate) các Objects firstForm và secondForm bằng statements Set... = New...
firstForm và secondForm còn được gọi là các instances của Class frmMyForm. Class giống như cái khuôn, còn Objects giống như những cái bánh làm từ khuôn ấy. Chắc bạn đã để ý thấy trong VB6 từ dùng hai từ Class và Object lẫn lộn nhau. Đều nầy cũng không quan trọng, miễn là bạn nắm vững ý nghĩa của chúng.
VB6 có yểm trợ Class mà ta có thể triển khai và instantiate các Objects của nó khi dùng. Một Class trong VB6 có chứa data riêng của nó, có những SubsFunctions mà ta có thể gọi. Ngoài ra Class còn có thể Raise Events, tức là báo cho ta biết khi chuyện gì xãy ra bên trong nó. Cũng giống như Event Click của CommandButton, khi User clicks lên button thì nó Raise Event Click để cho ta xử lý trong Sub myCommandButton_Click(), chẳng hạn. Classtrong VB6 không có hổ trợ Visual components, tức là không có chứa những controls như TextBox, Label .v.v.. Tuy nhiên, ta có thể lấy những control có sẵn từ bên ngoài rồi đưa cho Object của Class dùng.

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu viết một Class. Bạn hãy mở một Project mới loại Standard EXE Visual Basic. Sau đó dùng Menu Command chọn Add Class Module:
Khi Add Class Module dialog hiện ra chọn Class Module và click Open.
Bạn sẽ thấy mở ra một khung trắng và Project Explorer với Properties Window. Trong Properties Window, hãy sửa Name property của Class thành clsBox như dưới đây:Kế đó đánh vào những dòng code dưới đây, trong đó có biểu diển cách dùng Class clsBox.Option Explicit

Private mX As Integer

Private mY As Integer

Private mWidth As Integer

Private mHeight As Integer

Public Property Let X(ByVal vValue As Integer)

mX = vValue

End Property

Public Property Get X() As Integer

X = mX


End Property

Public Property Let Y(ByVal vValue As Integer)

mY = vValue

End Property

Public Property Get Y() As Integer

Y = mY


End Property

Public Property Let Width(ByVal vValue As Integer)

mWidth = vValue

End Property

Public Property Get Width() As Integer

Width = mWidth

End Property

Public Property Let Height(ByVal vValue As Integer)

mHeight = vValue

End Property

Public Property Get Height() As Integer

Height = mHeight

End Property

Public Sub DrawBox(Canvas As Object)

Canvas.Line (mX, mY)-(mX + mWidth, mY + mHeight), , B

End Sub


Public Sub ClearBox(Canvas As Object)

Canvas.Line (mX, mY)-(mX + mWidth, mY + mHeight), Canvas.BackColor, B

End Sub


Class clsBox có 4 Properties: X, Y, Width và Height. Ta sẽ instantiate một Box từ clsBox. Mỗi Box có tọa độ (X,Y) và kích thước chiều rộng và chiều cao (width, height) của nó. Thật ra ta có thể dùng Public statement để declare các biến X, Y, Width và Height. Nhưng ở đây ta cố ý declare chúng là Private, dưới dạng mX, mY, mWidth và mHeight. Khi ta muốn thay đổi các trị số của chúng, ta sẽ dùng cùng một cách viết code như bình thường (thí dụ: myBox.X = 80 ). Nhưng khi chương trình xử lý assignment statement ấy, nó sẽ execute một loại method (giống như Sub) gọi là Property Let X (vValue). Ta thấy ở đây vValue được assigned cho mX (i.e. mX = vValue ), cái Private variable của X. Như thế công việc nầy cũng chẳng khác gì sửa đổi một Public variable X. Tuy nhiên, ở đây ta có thể viết thêm code trong Property Let X để nó làm gì cũng được.
Bạn có nhớ trong khi thiết kế một Label, mỗi lần bạn dùng Property Window để edit Font size, forcolor hay backcolor thì chẳng những các properties ấy của Label thay đổi, mà kết quả của sự thay đổi được có hiệu lực ngay lập tức, nghĩa là Label được hiển thị trở lại với trị số mới của property. Đó là vì trong method Property có cả code bảo Label redisplay.
Ngược lại, khi ta dùng property X của Object myBox, không phải ta chỉ đọc trị số thôi mà còn execute cả cái method Property Get X. Nói tóm lại, Property cho ta cơ hội để execute một method mỗi khi User đọc hay viết trị số variable ấy.
Thí dụ như nếu ta muốn kiểm soát để chỉ chấp nhận trị số tọa độ X mới khi nó không phải là số âm. Ta sẽ sửa Property Let X lại như sau:

Public Property Let X(ByVal vValue As Integer)

If (vValue >= 0) Then

mX = vValue

End If


End Property

Property có thể là Read Only hay Write Only. Nếu muốn một Property là Read Only thì ta không cung cấp Property Let. Nếu muốn một Property là Write Only thì ta không cung cấp Property Get. Ngoài ra nếu làm việc với Object, thay vì Data type thông thường, thì ta phải dùng Property Set, thay vì Property Let.
Thí dụ ta cho clsBox một Property mới, gọi là Font dùng object của class stdFont của VB6. Trong clsBox ta declare một Private variable mFont và viết một Property Set Font như sau:

Private mFont As StdFont

Public Property Set Font(ByVal newFont As StdFont)

Set mFont = newFont

End PropertyTa sẽ dùng property Font của myBox (thuộc Class clsBox) như sau:

' Declare an object of Class StdFont of VB6

Dim myFont As StdFont

Set myFont = New StdFont

myFont.Name = "Arial"

myFont.Bold = True

Dim myBox As clsBox

Set myBox = New clsBox

Set myBox.Font = myFont ' Call the Property Set methodClass clsBox có hai Public Subs, DrawBoxClearBox. ClearBox cũng vẽ một box như DrawBox, nhưng nó dùng BackColor của màn ảnh (canvas), nên coi như xóa cái box có sẵn. Do đó, nếu muốn, bạn có thể sửa Sub DrawBox lại một chút để nhận một Optional draw color như sau:

Public Sub DrawBox(Canvas As Object, Optional fColor As Long)

If IsMissing(fColor) Then

Canvas.Line (mX, mY)-(mX + mWidth, mY + mHeight), , B

Else


Canvas.Line (mX, mY)-(mX + mWidth, mY + mHeight), fColor, B

End If


End Sub

Trong thí dụ trên, Optional parameter fColor được tested bằng function IsMissing. Nếu fColor là BackColor của canvas thì ta sẽ có hiệu quả của ClearBox.
Trong form chính của chương trình dùng để test clsBox, mỗi khi ta refer đến một object thuộc class clsBox, IDE Intellisense sẽ hiển thị các Properties và Subs/Functions của clsBox như trong hình dưới đây:


Trong chương trình nầy, mỗi khi ta click nút Draw thì một Box được instantiate, cho tọa độ X,Y và kích thước Width, Height, rồi được vẽ ra ngay trên form. Chữ Me trong code nói đến chính cái form frmClass.
Để cho chương trình thú vị hơn, khi user clicks nút Animate, ta sẽ cho một box màu đỏ chạy từ trái qua phải.


Khi user clicks nút Two Boxes ta sẽ vẽ hai boxes, hộp trong màu xanh, hộp ngoài màu đỏ, và cho chúng chạy từ trái sang phải. Ở đây ta biểu diễn cho thấy mình muốn instantiate bao nhiêu boxes từ clsBox cũng được, và dĩ nhiên mỗi box có một bộ properties với giá trị riêng của nó.


Ta có thể lập trình để cho Object báo cáo program chủ của nó khi có một biến cố (Event) xãy ra bên trong Class.


Ta thử declare một Event tên Draw trong clsBox, và viết code để mỗi khi Sub DrawBox executes thì Class sẽ Raise một event Draw.

Public Event Draw(X As Integer, Y As Integer)

Public Sub DrawBox(Canvas As Object, Optional fColor As Long)

If IsMissing(fColor) Then

Canvas.Line (mX, mY)-(mX + mWidth, mY + mHeight), , B

Else

Canvas.Line (mX, mY)-(mX + mWidth, mY + mHeight), fColor, BEnd If

RaiseEvent Draw(mX, mY)

End SubBây giờ, trong frmClass thay vì chỉ declare Dim myBox as clsBox, ta sẽ declare Private WithEvents myBox as clsBox. Ngay sau đó, chữ myBox sẽ hiện ra trong danh sách các Object có hổ trợ Event của frmClass. Kế đó ta sẽ viết code để handle Event Draw của myBox, tức là ta cung cấp code cho Private Sub myBox_Draw (X as Integer, Y as Integer). Ở đây ta chỉ hiển thị một sứ điệp báo cáo một hộp vừa được vẽ ở đâu.
Khi chạy program, mỗi lần một clsBox object executes Sub DrawBox ta sẽ thấy frmClass display một message giống như dưới đây.Nhớ rằng, ta declare một Object với WithEvents khi ta muốn handle các Events của nó. Trong thí dụ trên frmClass là chủ của myBox và nó handles Event Draw của myBox. Tương tự như vậy, ngay cả ở bên trong một Class, nếu Class ấy được giao cho một Object có thể Raise Events (thí dụ như TextBox, ListBox, Timer .v.v..), bạn cũng có thể declare Object ấy WithEvents để nó có thể handle Events của Object.


Trong thí dụ dưới đây ta viết codes nầy trong một Class đã được giao cho một Textbox khi form chính gọi Sub InitObject để đưa cho Object một TextBox:

Private WithEvents mTextBox As TextBox

Public Sub InitObject(givenTextBox As TextBox)

Set mTextBox = givenTextBox

End Sub


Private Sub mTextBox_KeyPress(KeyAscii As Integer)

' Place your code here to handle this event within the Class Object

End Sub
tải về 1.11 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương