Chương Một Hoan nghênh đến với vb6


Chương Hai- Viết chương trình đầu tiêntải về 1.11 Mb.
trang2/16
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.11 Mb.
#21216
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Chương Hai- Viết chương trình đầu tiên


Bạn đang làm quen với môi trường triển khai lập trình (Integrated Development Environment - IDE) của MS VB6 và rất nóng ruột muốn viết những dòng mã đầu tiên để chào mừng thế giới.
Ta thử ôn lại một số vấn đề mà có lẽ bạn đã biết rồi. Một chương trình Visual Basic gồm có phần mã lập trình và các hình ảnh (visual components). Bạn có thể thiết kế phần hình ảnh bằng cách dùng những đồ nghề (Controls hay Objects) từ Túi đồ nghề (Toolbox) nằm bên trái. Nếu bạn không thấy cái Túi đồ nghề thì dùng mệnh lệnh Menu View|Toolbox để bắt nó hiện ra.
Khi bạn bắt đầu thiết kế một chương trình bằng cách chọn Standard EXE, môi trường triển khai lập trình (IDE) cho bạn sẵn một Form tên là Form1. Bạn có thể đổi tên (Name) nó trong cái cửa sổ Propeties nằm phía dưới bên phải (trong hình dưới đây ta edit Name property của Form1 thành ra frmMainForm). Bạn cũng có thể sửa đề tựa (Title) của form ra cái gì có ý nghĩa hơn bằng cách đổi Caption của form cũng trong cửa sổ Propeties (trong hình dưới đây ta edit Caption property của form thành ra "Chi tiet cua ban toi").


Sắp đặt các vật dụng lên Form


Muốn đặt một Control lên Form, click hình cái Control trong Toolbox rồi Drag (bấm nút trái của con chuột rồi kéo cho thành hình chữ nhật trước khi buông nút trái ra) con chuột trên Form vẽ thành cở của Control. Những Controls bạn sẽ dùng thường nhất từ Toolbox là Label (nhãn), Textbox (hộp để đánh chữ vào) và CommandButton (nút bấm mệnh lệnh).

Trong hình trên ta có ba Label và ba Textbox. Muốn sửa chữ Label1 ra "Ten" thì edit Property Caption. Còn Textbox không dùng Property Caption mà dùng Property Text. Ta cũng có thể thay đổi các Property Caption và Text trong khi chạy chương trình (at run-time). Trong lúc thiết kế (design time) bạn có thể sửa đổi kiểu chữ của những Controls bằng cách edit Property Font của chúng trong cửa sổ Properties (click bên phải của Property Font trong Properties Window, IDE sẽ pop-up cái Font dialog để bạn lựa chọn những đặc tính của Font như trong hình dưới đây). Nếu bạn thấy bực mình tại sao cái cở chữ tự có (default size) của các Control hơi nhỏ, bạn có thể giải quyết bằng cách sửa cở chữ của chính Form cho nó lớn hơn. Vì khi một Control được đặt lên một Form, nó thừa kế cở chử của Form.


Để sắp xếp cho một số Control thẳng hàng với nhau bạn chọn cả nhóm rồi dùng mệnh lệnh Menu Format|Align|Lefts .v.v..Nếu bạn chưa biết cách chọn một nhóm Control thì có hai cách. Cách thứ nhất bạn đè nút Shift trong khi click các Control bạn muốn chọn. Cái Control mà bạn chọn sau cùng sẽ là cái chuẩn để các Control khác sẽ làm giống theo. Cách thứ hai là Drag cho sợi dây thun (rubber band) bọc chung quanh các Control. Trong trường hợp các Control nầy nằm trong một container, thí dụ như một khung (Frame) hay PictureBox, thì bạn phải click Form trước, rồi đè nút Ctrl trong khi Drag rubber band bao các Control.

Chứa mọi thứ của một dự án VB


Tới đây bạn để ý thấy trong cửa sổ bên phải, phía trên, gọi là Project Explorer, có hình giống như một cái cây (tree) cho thấy ta có một Form trong một Project (dự án). Project là một cách tiện dụng để ta sắp xếp những gì cần thiết cho một dự án. Thường thì một dự án có nhiều Form và có thể cần những thứ khác.
Mỗi Form sẽ được chứa vào đĩa dưới dạng "frmMainForm.frm". Bạn save một form bằng menu command File | Save formfilename.frm. Nếu trong Form1 có chứa hình ảnh (thí dụ bạn dùng  Properties Window để chọn một icon hình gương mặt cười làm icon cho frmMainForm) thì các hình ảnh của frmMainForm sẽ đuợc tự động chứa trong hồ sơ "frmMainForm.frx". Lưu ý là không nhất thiết tên của hồ sơ (file) mà bạn phải cho biết khi chứa (save) phải giống như tên của Form mà bạn dùng trong chương trình. Tuy nhiên bạn nên dùng cùng một tên cho cả hai để sau nầy dễ tìm hồ sơ nếu có thất lạc. Theo qui ước thông thường, các Form được đặt tên bắt đầu bằng "frm", thí dụ như "frmMainForm".
Khi bạn save một Project thì có nghĩa là save tất cả hồ sơ dùng cho dự án, kể cả các Form và một hồ sơ cho chính Project, thí dụ như "MyFirstProg.vbp" ("vbp" là viết tắt chữ Visual Basic Project). Bạn save Vb6 project bằng menu command File | Save Project.  À, muốn đổi tên Project, bạn click lên hàng trên cùng bên phải trong cửa sổ Project Explorer (Project1 (Project1.vbp)), rồi edit tên của Project trong cửa sổ Properties phía dưới. Bạn nên chứa tất cả những hồ sơ dùng cho cùng một Project trong cùng một tập (Folder/Directory).
Bạn có thể dùng Notepad để mở ra xem chơi, coi trong "frmMainForm.frm" có gì. Bạn sẽ thấy trong ấy gồm có hai phần: phần đầu là diễn tả các Control nằm trong Form, phần còn lại là mã lập trình mà bạn viết. Bạn cũng sẽ chú ý là các properties mà bạn đã sửa cho các Control đều được ghi lại trong phần đầu nói trên. VB dựa vào phần diễn tả các Control để thiết lập lại (reconstruct) hình ảnh của Form.

            
Sau nầy, khi đã lão luyện VB, bạn có thể dùng một chương trình tự động chế (generate) ra những hàng diễn tả các Control cho một Form.
Đó là kỹ thuật dùng trong các Wizards của VB để chế một số chương trình khởi đầu cho chúng ta từ các bảng kẻm (Template).

Thêm mã lập trình để xử lý một sự cố


Hầu hết lập trình trong Visual Basic là viết mã để xử lý các sự cố (Event). Thí dụ muốn chấm dứt chương trình, người sử dụng sẽ click nút "Xuat". Để thực hiện điều nầy trong khi triển khai chương trình bạn doubleClick (click liên tiếp 2 lần) nút "Xuat". VB IDE sẽ viết sẵn cho bạn cái vỏ của một Subroutine:

Private Sub cmdXuat_Click()


   End     ' Bạn chỉ viết thêm dòng nầy để kết thúc chương trình
End Sub

Để ý là tên (Name) của nút Xuat là "cmdXuat" ("cmd" là viết tắt chữ CommandButton), VB gắn thêm dấu gạch dưới và Event Click để làm thành tên cmdXuat_Click của Sub, chương trình nhỏ sẽ được xử lý khi người sử dụng click nút Xuat. Chương trình nhỏ hay Subroutine nầy còn được gọi là Event Handler cho Event Click. Hàng chữ xanh lá cây là dùng để giải thích cho lập trình viên (gọi là Comment), VB sẽ hoàn toàn không chú ý đến nó khi xử lý Sub cmdXuat_Click.


Comment có nghĩa là chú thích. Trong VB chú thích bắt đầu bằng dấu single quote '. Khi VB thấy dấu nầy là nó bỏ qua những gì còn lại trên dòng mã.
Là Lập trình viên chuyên nghiệp bạn nên tập thói quen dùng Comment mọi nơi để giúp người khác và chính bạn hiểu chương trình của mình. Nên nhớ là tiền phí tổn để bảo trì một chương trình thì ít nhất là tương đương với số tiền bỏ ra lần đầu để triển khai. Bảo trì có nghĩa là thăm viếng lại chương trình để sửa lỗi (fix bug) và thêm các đặc điểm cho hay hơn (enhancement).
Nói chung hể bạn làm điều gì bí hiểm hay cắc cớ thì làm ơn giải thích rõ ràng.
Nếu muốn cắt một dòng mã VB ra làm hai dòng thì chấm dứt dòng thứ nhất bằng dấu gạch dưới _.
Tiếp theo, bạn doubleClick nút "Viet vao dia" và viết những hàng mã sau:

Private Sub cmdViet_Click()


   Open "myFriends.txt" For Output As #2 ' Mở một hồ sơ để viết ra và gọi là cổng số 2
   ' Viết vào cổng số 2: Tên, Địa chỉ và Tuổi, ngăn   cách nhau bằng dấu chấm phẩy
   Print #2, txtTen & ";" & txtDiachi & ";" & txtTuoi
   Close #2 ' Đóng cổng số 2
End Sub

Trong Sub cmdViet_Click, trước hết ta mở một hồ sơ tên là "myFriends.txt" và gọi nó là cổng số 2. Sau khi mở hồ sơ để viết ra ta ráp Tên, Địa chỉ và Tuổi lại, ngăn cách bằng dấu chấm phẩy (;) để đánh dấu nhỡ sau nầy ta muốn gở riêng ba thứ ra trở lại. Dấu "&" là operator để ráp (concatenate) hai dòng chữ (text string) lại với nhau.


Print #2 có nghĩa là viết ra cổng số 2, tức là hồ sơ "myFriends.txt".
Thứ chúng ta viết ra cổng 2 là Tên, Địa chỉ và Tuổi (txtTen & ";" & txtDiachi & ";" & txtTuoi).  

Những rắc rối của việc mở một hồ sơ


Cái cổng số 2 ở trên là ta tự chọn (arbitrary). Thật ra muốn gọi cổng số mấy cũng được, miễn là chưa có phần nào khác trong cùng chương trình nầy đang dùng cổng số ấy. Đây là một cách VB làm việc cho tiện thay vì gọi nguyên một cái tên hồ sơ dài.
Nếu muốn chắc chắn không trùng số cổng với chỗ nào khác, ta có thể làm như sau:

   fileNo = freefile

Rồi thay thế số 2 bằng chữ fileNo trong Sub cmdViet_Click. freeFile là một Function (chương trình nhỏ dùng để tính ra một thứ gì) nhờ VB cấp phát cho một con số đại diện hồ sơ chưa ai dùng.
Chữ Output trong câu ( Open "myFriends.txt" For Output As #2 ) dùng ở đây để nói từ CPU (Central Processing Unit) ta muốn "viết ra" một hồ sơ. Khi mở một hồ sơ để viết ra kiểu nầy thì nếu hồ sơ chưa có nó sẽ được dựng nên (created). Nếu hồ sơ đã có rồi thì nó sẽ bị xoá bỏ (delete) và đồng thời một hồ sơ trống và mới sẽ được dựng nên. Động từ chuyên môn là "viết chồng lên" (overwrite).
Nếu ta mở một hồ sơ để "đọc vào" thì dùng chữ "Input" thay vì "Output". Còn nếu "viết thêm" vào một hồ sơ có sẵn (chớ không overwrite hồ sơ ấy) thì dùng chữ "Append" thay vì "Output". Trong trường hợp ấy bạn phải kiểm xem hồ sơ "myFriends.txt" đã có sẵn chưa. Bạn có thể viết như sau:

   If Dir("myFriends.txt") <> "" then ' Nếu hồ sơ "myFriends.txt" hiện hữu


      Open "myFriends.txt" For Append As #2 ' Mở một hồ sơ để viết thêm và gọi là cổng số 2
   Else
      Open "myFriends.txt" For Output As #2 ' Mở một hồ sơ để viết ra và gọi là cổng số 2
   End If

Function Dir("myFriends.txt") dùng ở trên sẽ cho ta tên của hồ sơ nếu hồ sơ hiện hữu, ngược lại nó sẽ cho một dòng chữ trống (empty string), biểu hiệu là "". Tại đây, nếu lanh ý bạn sẽ hỏi hồ sơ "myFriends.txt" nằm ở folder nào. Câu trả lời là không biết chắc. Nếu bạn chưa chứa (save) chương trình vào dĩa (vì mới viết) thì nó nằm ở folder của VB6.EXE. Còn như đã chứa chương trình rồi thì có lẽ nó nằm ở folder của chương trình bạn. Muốn hồ sơ "myFriends.txt" luôn luôn đi cùng với chương trình, bạn có thể làm như sau:

   MyLocalFolder = App.path ' Lấy folder của chương trình xử lý của bạn
   If Right(MyLocalFolder,1) <> "\" then ' Nếu chữ cuối cùng không phải là backslash
      MyLocalFolder = MyLocalFolder & "\" ' thì gắn thêm một backslash ở cuối
   End If
   ' Mở một hồ sơ với tên có folder (full pathname) để viết ra và gọi là cổng số 2
   Open MyLocalFolder & "myFriends.txt" For Output As #2

Cuối cùng ta đóng hồ sơ lại bằng câu Close #2.. Từ rày VB có thể cấp số 2 để làm cổng cho chỗ khác trong chương trình.


Default Property của một Control


"txtTen" được dùng ở đây là viết tắt cho "txtTen.text", vì Default Property của một TextBox là text của nó. Default Property của một Control là Property được VB dùng khi bạn chỉ cho tên của Control mà thôi.
Trong khi đó Default Property của Label là Caption.
Vì txtTen được dùng như txtTen.txt để nói đến một dòng chữ, nên trong chương trình ta nhắc đến nó y như một variable (mã số) dùng cho một string. Do đó với qui ước dùng ba chữ đầu "txt" cho tên của một Textbox giúp ta nhận diện ngay nó không phải là một string variable bình thường. Hãy lưu ý sự khác biệt khi gọi một Sub trong hai trường hợp sau:

   Call CheckmyTextbox  (txtDiachi) ' txtDiachi được xem là Textbox trọn vẹn


   CheckmyTextbox  txtDiachi ' txtDiachi được xem là txtDiachi.text, một  dòng chữ

Thứ tự các Control trên một Form


Trong chương trình nầy ta muốn người xử dụng cho vào dữ kiện theo thứ tự "Tên, Địa chỉ, Tuổi". Khi mới vào, ta muốn cái dấu chớp tắt (cursor ) nằm trong txtTen ngay để người xử dụng khỏi mất công click vào Textbox ấy khi muốn mang cursor trở lại đó. Ta nói là txtTen có cái Focus.
Sau khi người xử dụng đã cho tên vào rồi, cô sẽ đánh nút Tab để di chuyển cursor qua Control tiếp theo, mà ta muốn là txtDiachi. Để sắp thứ tự các Control cho sự di chuyển của cursor khi người xử dụng đánh nút Tab ta edit Property TabIndex của các Control. TabIndex bắt đầu bằng số 0. Nhiều khi người xử dụng thích dùng nút Enter thay vì Tab để di chuyển Cursor qua Control tiếp theo, bạn có thể làm như sau cho Textbox txtTen:

Private Sub txtTen_KeyPress(KeyAscii As Integer)


   If KeyAscii = 13 Then ' Nếu nút bấm là Enter
      SendKeys "{TAB}" ' giả mạo gởi nút Tab
      KeyAscii = 0 ' Nuốt trọng nút Enter để Windows không còn lo cho nó
   End If
End Sub

Cho các Textbox khác như txtDiachi, txtTuoi bạn cũng làm tương tợ như vậy. Khi bạn doubleClick txtTen lần đầu để viết mã, VB cho bạn Private Sub txtTen_Change(). Bạn phải click cái Combobox bên phải, phía trên của Code Window, cho nó mở ra và chọn Event KeyPress.Nếu bạn muốn chương trình mình còn chuyên nghiệp hơn, bạn cho phép người xử dụng bấm nút Alt+o (bấm nút Alt xuống trong khi bấm nút o) để mang Cursor về txtTuoi hay Alt+d để mang Cursor về txtDiachi. Muốn thế bạn phải thêm vào dấu "&" ở phía trước các chữ T, Do trong Caption của các label lblTen, lblDiachi và lblTuoi.


Kế đó bạn phải cho giá trị TabIndex của lblTen, txtTen, lblDiachi, txtDiachi, lblTuoi, txtTuoi liên tiếp là 0,1,2,3,4,5. Khi người xử dụng đánh Alt+o, VB sẽ mang Cursor về nhãn lblTuoi, nhưng vì không có chỗ cho nó đáp trong label nên nó phải đáp vào Control kế đó, tức là txtTuoi.
Khi ta đã cho TabIndex của các Control những giá trị kể trên thì khi Form hiện ra Cursor sẽ nằm trong TextBox txtTen vì mặc dầu lblTen có TabIndex nhỏ nhất(0), nó không phải là chỗ Cursor đáp lên được, nên Cursor phải đáp lên textbox có TabIndex value kế đó, tức là 1.
Nếu bạn không muốn Cursor ngừng lại ở một TextBox nào thì edit Property TabStop của TextBox đó cho bằng False. Trong trường hợp ấy người sử dụng vẫn có thể click vào TextBox và sửa dòng chữ ở đó được như thường. Nếu bạn thật sự không muốn cho phép người sử dụng sửa gì ở TextBox thì edit Property Enabled bằng False hay Property Locked bằng True. Khi Enabled của một TextBox bằng False thì TextBox trở nên mờ đi.
Nhân tiện ta edit thêm dấu "&" ở phía trước các chữ X và V trong Caption các CommandButton "Xuat" và "Viet vao dia". Sau nầy người sử dụng có thể bấm Alt-X coi như tương đương với click nút "Xuat".
Nếu nhỡ trong Form bạn có nhiều Textbox quá, đổi nút Enter ra nút Tab cho từng Textbox một thì mất công quá. Bạn có thể làm một cái chung cho cả Form. Tức là nói rằng bạn không cần biết nút Enter vừa mới được đánh ở TextBox nào, bạn cứ nhắm mắt đổi nó ra nút Tab.
Trước hết bạn phải chọn (select) Form rồi edit Property KeyPreview của nó thành True. Bạn làm việc nầy để dặn Form giựt cái nút người sử dụng đánh (keystroke) trước khi TextBox thấy. Form sẽ tráo nút Enter thành Tab rồi lẵng lặng trao cho TextBox. Bạn có thể thay thế tất cả các KeyPress event handler của các TextBox bằng đoạn mã như sau:

Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)


   If KeyAscii = 13 Then ' Nếu nút bấm là Enter
      SendKeys "{TAB}" ' giả mạo gởi nút Tab
      KeyAscii = 0 ' Nuốt trọng nút Enter để Windows không còn lo cho nó
   End If
End Sub

Khi bạn doubleClick lên bất cứ chỗ nào trên Form không có Control nằm, lần đầu để viết mã, VB cho bạn Private Sub Form_Load(). Bạn phải click cái Combobox bên phải, phía trên của Code Window, cho nó mở ra và chọn Event KeyPress.


Đem ra trình làng


Để làm thành một hồ sơ áp dụng EXE, bạn dùng mệnh lệnh Menu File|Make MyFirstProg.exe. Cho thêm chút hương vị của cuộc đời tôi click Form rồi edit Property Icon, chọn cho nó từ folder:

D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Graphics\Icons\Misc

một icon hình gương mặt cười. Rồi bấm mệnh lệnh Menu File|Save Project.
Khi dùng Explorer để xem các hồ sơ của MyFirstProg.vbp bạn sẽ thấy như dưới đây:


Đáng lẽ tôi dùng một folder khác thay vì VB98 để chứa dự án MyFirstProg.vbp. Hồ sơ MyFirstProg.vbw là Workspace (chỗ làm việc) dành cho VB, ta không nên động tới.


Bạn có thể làm một Shortcut cho MyFirstProg.exe với cái icon hình gương mặt cười đặt lên Desktop để chạy bên ngoài IDE của VB.
Có lẽ bạn muốn Download hồ sơ:MyFirstProg.zip, nén chung tất cả các hồ sơ nói trên trong dự án MyFirstProg.vbp.
Bây giờ ngay trong VB IDE bạn có thể chạy chương trình bằng cách dùng mệnh lệnh Menu Run|Start hay bấm F5

Bạn cũng có thể Click lên dấu tam giác chỉ về bên phải (nút Play của cassette) nằm trong toolbar ngay phía dưới VB menu. 

Cách nén các files trong một folder thành một zip file duy nhất


Để gởi nhiều files bằng cách đính kèm (attach) một Email trên Internet ta cần phải nén các files ấy thành một file duy nhất, gọi là Zip file. Trước hết, trong Window Explorer bạn chọn những files bạn muốn Zip chung lại. Bạn chọn nhiều files bằng cách đè nút Ctrl trong khi click lên tên từng file một. Nếu bạn đè lên nút Shift, thay vì nút Ctrl, thì cứ mỗi lúc bạn click, Window Explorer sẽ select cả một dọc tên các files nằm giữa tên hai files bạn click mới nhất. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng Menu Command Edit | Select All, hay Ctrl+A để select tất cả các files trong một folder. Đây là trường hợp bạn sẽ dùng khi Zip tất cảc các files trong một VB6 project để gởi qua Thầy/Cô.

Sau khi đã select các file rồi, bạn right click lên các file ấy để context menu pop-up. Chọn Add to Zip


Nếu bạn không thấy pop-up command Add to Zip thì là bạn chưa install chương trình Winzip. Trong trường hợp ấy, download Winzip từ Internet và install.

 Bây giờ bạn thử khởi động VB6, đi dạo quanh nó để thử biết các phần của VB6 IDE, và thử làm theo như bài nầy. Nếu có thắc mắc gì thì hỏi Tutor của bạn.tải về 1.11 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương