ChưƠng III. ĐỘng lực họC Ôn tập chưƠng đỘng lực họC



tải về 2.82 Mb.
trang6/18
Chuyển đổi dữ liệu05.02.2024
Kích2.82 Mb.
#56532
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Bai tap on tap theo sach moi KNTT - Copy

Hướng dẫn giải.
Vì có sự cân bằng lực nên

+ Chiếu lên :
+ Chiếu lên :
+ Thế vào :



  1. Một vật rắn phẳng, mỏng có dạng là một hình vuông cạnh là Người ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của hình vuông. Các lực có độ lớn là và đặt vào hai đỉnh và Tính moment của ngẫu lực trong các trường hợp sau đây:

a. Các lực vuông góc với cạnh AB.
b. Các lực vuông góc với cạnh AC.
c. Các lực song song với cạnh AC.
Hướng dẫn giải.
a. Các lực vuông góc với cạnh
Khi hai lực cùng vuông góc với thì cánh tay đòn:
Moment ngẫu lực khi đó là:
b. Các lực vuông góc với cạnh
Khi hai lực cùng vuông góc với thì cánh tay đòn:

Moment ngẫu lực khi đó là:
c. Các lực song song với cạnh
Khi hai lực cùng song song với thì cánh tay đòn:

Moment ngẫu lực khi đó là:

  1. Một vật có trọng lượng riêng Treo vật vào một lực kế rồi nhúng ngập trong nước thì lực kế chỉ Lấy trọng lượng riêng của nước là

a. Hỏi nếu treo vật ở ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu?
b . Nếu nhúng ngập hệ thống trên vào dầu có trọng lượng riêng là thì số chỉ lực kế bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải.
a. +Vì vật cân bằng nên
+Chiếu lên phương thẳng đứng, chiều hướng xuống ta được:


+ Khi đặt ngoài không khí, số chỉ lực kế bằng trọng lực:
b. +Ta có


  1. Một người nâng một tấm gỗ đồng chất, tiết diện đều, có trọng lượng Người ấy tác dụng một lực vào đầu trên của tấm gỗ để giữ nó hợp với mặt đất một góc . Tính độ lớn của lực trong hai trường hợp sau.


tải về 2.82 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương