Chương II. XÂY dựng và CẤu hình hệ thống phần cứng mttải về 23.53 Kb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu14.05.2022
Kích23.53 Kb.
#51880
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bao tri he thong-Chuong2
Bài kiểm tra lần 1- Phạm Ngọc Tú - 86906

Chương II. XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG PHẦN CỨNG MT

2.1. Tháo lắp máy tính

Chương II. XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG PHẦN CỨNG MT

2.2. Thiết lập thông tin trong BIOS

   • 1 - Standard CMOS Setup
   • (1) Date (mm:dd:yy): Xác lập ngày giờ hệ thống theo thứ tự tháng:ngày:năm.

    (2) Time (hh:mm:ss): Xác lập giờ (đồng hồ) hệ thống theo thứ tự giờ:phút:giây.

    (3) IDE Primary Master: Xác lập ổ đĩa chủ thứ nhất.

    (4) IDE Primary Slave: Xác lập ổ đĩa khách thứ nhất.

    (5) IDE Secondary Master: Xác lập ổ đĩa chủ thứ hai.

    (6) IDE Secondary Slave: Xác lập ổ đĩa khách thứ hai.

    (7) Drive A: Xác lập loại ổ đĩa mềm (trường hợp có gắn ổ đĩa mềm vào hệ thống).

     

Chương II. XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG PHẦN CỨNG MT

2.2. Thiết lập thông tin trong BIOS

   • 2 - Advance Bios Features
   • (1) Anti-Virus Protection (Enable/Disable): Chế độ cảnh báo khi có virus xâm nhập vào vùng khởi động của đĩa cứng.


    tải về 23.53 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương