Chƣơng 4 Khái niệm lập trìnhtải về 0.51 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu29.03.2024
Kích0.51 Mb.
#57001
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
[plc4me.com] S7-1200 C4 Các Khái Niệm Lập TrìnhĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HOÀNG ĐÌNH KHÔI 
CHƢƠNG 4: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH 
Trang 4 - 1 
 
 
 
Chƣơng 4 
Khái niệm lập trình 
 
 
www.TuDongHoaVietNam.net


ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2A GVHD: ThS HOÀNG ĐÌNH KHÔI 
CHƢƠNG 4: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH 
Trang 4 - 2 
4.1. 
Các hƣớng dẫn để thiết kế một hệ thống PLC. 
Khi thiết kế một hệ thống PLC, ta có thể chọn từ nhiều phương pháp và chỉ tiêu 
khác nhau. Các hướng dẫn chung sau đây có thể áp dụng đến nhiều đề án thiết kế. Tất 
nhiên, ta phải theo các lệnh dẫn của các thủ tục của riêng công ty và các áp dụng được 
chấp nhận đối với việc huấn luyện cũng như khu vực của mình. 
Các bƣớc 
đề nghị 
Các nhiệm vụ 
Phân vùng 
tiến 
trình 
hay bộ máy 
Phân chia tiến trình hay bộ máy thành các khâu có mức độ phụ thuộc vào 
nhau. Các phân vùng này xác định các vùng biên giữa các bộ điều khiển, sự 
ảnh hưởng các đặc tính kỹ thuật miêu tả chức năng, và sự phân nhiệm của 
các tài nguyên. 
Tạo ra các 
đặc 
tính 
chức năng 
Ghi các miêu tả vận hành đối với mỗi công đoạn trong chu trình hay bộ máy, 
như các điểm I/O, miêu tả chức năng của việc vận hành, các trạng thái phải 
được đạt đến trước khi cho phép sự hoạt động đối với mỗi cơ cấu (như một 
cuộn dây nam châm, động cơ hay một bộ điều khiển), một sự miêu tả giao 
diện điều khiển, và bất kỳ các giao diện nào với các công đoạn khác của tiến 
trình hay bộ máy. 
Thiết kế các 
mạch 
an 
toàn 
Nhận dạng bất kỳ thiết bị nào có thể yêu cầu logic gắn cứng để an toàn. Hãy 
nhớ rằng các thiết bị điều khiển có thể hư hỏng khi phương pháp không an 
toàn, điều này có thể sinh ra sự khởi động hay sự thay đổi không mong muốn 
trong quá trình hoạt động của máy móc. Tại nơi mà sự vận hành không chính 
xác hay không được mong muốn của thiết bị có thể gây ra hậu quả về mặt 
tổn thương vật lý đến con người hay sự hủy hoại tài sản đáng kể, cần cân 
nhắc đến việc thực thi của việc khống chế bằng điện cơ. Các nhiệm vụ sau 
đây nên được cài đặt sẵn trong thiết kế của các mạch an toàn: 

Nhận dạng bất kỳ sự vận hành không bình thường hay không mong 
muốn của các cơ cấu mà có thể nguy hiểm. 

Nhận dạng các điều kiện sẽ bảo đảm sự vận hành không nguy hiểm, 
và xác định làm cách nào để phát hiện các điều kiện này một cách 
độc lập với PLC. 

Nhận dạng bằng cách nào mà PLC tác động đến tiến trình khi đặt vào 
www.TuDongHoaVietNam.nettải về 0.51 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương