Chương 2 : chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản cố định


Chương 3: Giải pháp để đưa chuẩn mực kế toán Việt Nam về gần với chuẩn mực kế toán quốc tếtải về 154.5 Kb.
trang2/17
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2022
Kích154.5 Kb.
#52759
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
file goc 774827

Chương 3: Giải pháp để đưa chuẩn mực kế toán Việt Nam về gần với chuẩn mực kế toán quốc tế.

I. Đưa chuẩn mực kế toán Việt Nam về gần với chuẩn mực kế toán quốc tế là một xu thế tất yếu tại Việt Nam :


Đây là một yêu cầu bắt buộc đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Như mục tiêu đã đặt ra, Việt Nam đến năm 2020 sẽ hội nhập hoàn toàn với quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán. Trong đó, giai đoạn 2006-2010 là giai đoạn củng cố hội nhập. Đây là giai đoạn mà Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán. Giai đoạn 2010-2010 sẽ là giai đoạn hội nhập năng động, Việt Nam sẽ hội nhập toàn diện, bình đẳng với các nước trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Chúng ta còn hướng tới cả việc nhập khẩu và xuất khẩu dịch vụ kế toán , kiểm toán. 1
Trong tiến trình hội nhập WTO đó, Việt Nam đã cam kết với các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế về việc cải cách hệ thống kế toán Việt Nam trong đó có cam kết về việc hoàn thiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam hoàn chỉnh phù hợp với thông lệ quốc tế. Như vậy, việc hoàn thiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam đã nằm trong kế hoạch dài hạn của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Thêm vào đó, nhiều doanh nhiệp có vốn đầu tư nước ngoài tuy áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam để lập các báo cáo tài chính theo các yêu cầu về lập báo cáo tài chính của Nhà Nước Việt Nam nhưng vẫn sử dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế để lập báo cáo tài chính phục vụ cho công tác báo cáo cho tập đoàn. Các doanh nghiệp đó phải lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế để tiện cho việc so sánh giữa các công ty trong cùng một tập đoàn mà hoạt động ở các nước khác nhau có hệ thống chuẩn mực kế toán khác nhau. Việc lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng là để phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính cấp tập đoàn.
Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tìm cách gia tăng xuất khẩu và thiết lập hoạt động ở nước ngoài. Các doanh nghiệp này sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn và phài lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán quốc tế. Điều này là do đã có nhiều nước sử dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế để làm điều kiện niêm yết chứng khoán trên thị trường nước họ (ví dụ như liên minh Châu Âu) hoặc là áp dụng toàn bộ chuẩn mực kế toán quốc tế mà không sửa đổi bất cứ một điều gì.
Như vậy, việc hoàn thiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam theo hướng đưa các chuẩn mực kế toán về gần với các chuẩn mực kế toán quốc tế là xu thế tất yếu của Việt Nam.
Tuy nhiên, việc đưa chuẩn mực kế toán Việt Nam về gần với chuẩn mực kế toán quốc tếphải được đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam.

tải về 154.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương