Chương 2 : chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản cố định


Điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm đưa các chuẩn mực kế toán Việt Nam về gần với các chuẩn mực kế toán quốc tếtải về 154.5 Kb.
trang14/17
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2022
Kích154.5 Kb.
#52759
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
file goc 774827

4. Điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm đưa các chuẩn mực kế toán Việt Nam về gần với các chuẩn mực kế toán quốc tế :


Các giải pháp đưa các chuẩn mực kế toán Việt Nam về gần với các chuẩn mực kế toán quốc tế đã phân tích ở trên sẽ hoàn toàn không có tính khả thi nếu như không xét đến các điều kiện chủ quan tác động bên ngoài.

4.1. Sự phát triển của nền kinh tế:


Như đã phân tích ở phần các nguyên nhân khiến cho Việt Nam chưa áp dụng toàn bộ các chuẩn mực kế toán quốc tế, một trong những nguyên nhân quan trọng là mức độ phát triển của nền kinh tế.
Có những quy định trong chuẩn mực kế toán quốc tế mà chỉ có thể thực hiện được khi nền kinh tế của một nước là nền kinh tế thị trường. Ví dụ như các quy định về đánh giá lại tài sản hay xác định giá trị hợp lý trong IAS 16, IAS 38 chỉ thực hiện được khi mà các tài sản được đánh giá lại giá trị có thị trường hoạt động. Khái niệm về thị trường hoạt động như sau :
“Thị trường hoạt động là thị trường thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau :
(a)Cỏc sản phẩm được bỏn trờn thị trường này có tính tương đồng Các sản phẩm được bán trên thị trường này có tính tương đồng
(b)người mua và người bán có thể tìm thấy nhau vào bất cứ lúc nào người mua và người bán có thể tìm thấy nhau vào bất cứ lúc nào
(c)giỏ cả được công khai.” giá cả được công khai.”7
Khái niệm về thị trường hoạt động đã được trích dẫn ở trên cho thấy chỉ có một nền kinh tế thị trường mới có thể những thị trường hoạt động cung cấp các ước tính đáng tin cậy về giá trị của tài sản. Nếu chúng ta cứ bàn về vấn đề hoàn thiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam theo các chuẩn mực kế toán quốc tế mà không có cơ sở vững chắc từ nền kinh tế thỡ đú sẽ là những giải pháp không khả thi.
Không chỉ có vậy, nền kinh tế phát triển thì mới nảy sinh các hoạt động kinh tế cần sự điều chỉnh của các chuẩn mực kế toán quốc tế. Như hoạt động tài chính ở nước ta chưa phát triển đến mức cần có chuẩn mực kế toán điều chỉnh nờn dự thế giới đó cú IAS 32 là chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày công cụ tài chính thì cho đến nay Việt Nam mới chỉ bàn đến việc soạn thảo chuẩn mực kế toán này ở Việt Nam.
Do đó, tốc độ phát triển của nền kinh tế là một điều kiện quyết định việc tiến hành đưa chuẩn mực kế toán Việt Nam về gần với chuẩn mực kế toán quốc tế là nhanh hay chậm, dễ dàng hay khó khăn.
Mà để đẩy nhanh tốc độ phát triển của nền kinh tế thì cần phải có những chính sách phát triển kinh tế đúng hướng của Nhà Nước. Bên cạnh đó Nhà Nước cần hoàn thiện các cơ chế và hệ thống pháp luật kinh tế tài chính phù hợp với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước.

tải về 154.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương