Chương 10. Quan hệ giữa rừng với đấttải về 68.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích68.39 Kb.

Chương 10. Quan hệ giữa rừng với đất

Chương 8

QUAN HỆ GIỮA RỪNG VỚI ĐẤT

8.1. MỞ ĐẦU
Trong khoa học về đất, chúng ta thường bắt gặp các thuật ngữ: đất1 và đất đai2. Thuật ngữ đất đai được hiểu là “Tổng hợp một số yếu tố mặt đất như địa hình (độ cao, độ dốc, hướng dốc, mức độ chia cắt của mặt đất...) và đất có liên quan đến vị trí địa lý của hệ sinh thái”. Thuật ngữ đất được các nhà khoa học về đất hiểu là “Vật chất khoáng tơi rời trên bề mặt trái đất làm thoả mãn môi trường tự nhiên cho sinh trưởng của thực vật”. Theo định nghĩa này, đất chỉ là phần vật chất khoáng tơi rời trên bề mặt đất của lập địa hoặc đồng ruộng, còn sỏi và các mẩu đá lẫn trong lớp đất khoáng tơi rời không phải là đất. Các nhà địa chất sử dụng thuật ngữ đất theo nghĩa chung để biểu thị “Toàn bộ vật chất được hình thành bởi sự phong hóa các loại đá và khoáng nằm gần bề mặt trái đất”. Đối với kỹ sư xây dựng, đất được hiểu là “Nguyên liệu có thể đào được bằng những dụng cụ đơn giản (cuốc, xẻng) mà không cần đến chất nổ”. Nhà nông - lâm học xem đất là “Những lớp bên trên của bề mặt trái đất cung cấp cho cây những vật chất cần thiết như nước, chất khoáng, và là giá đỡ cho cây”. Đất có thể bao gồm chất khoáng tơi rời và chất hữu cơ phân bố nông hoặc sâu, bị biến đổi mạnh hoặc ít. Hội khoa học đất của Mỹ (1973) định nghĩa đất như sau: “Vật chất khoáng trên bề mặt trái đất bị phụ thuộc và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nội sinh và môi trường bên ngoài như đá, khí hậu (bao gồm nước và nhiệt độ), sinh vật (thực vật, động vật và vi sinh vật) và địa hình; tất cả tác động qua lại theo thời gian và tạo ra sản phẩm (đất) khác hẳn với vật chất mà nó bắt nguồn từ đó bởi những đặc tính và những tính chất vật lý, hóa học, sinh học và hình thái”. Định nghĩa về đất của Hội khoa học đất của Mỹ được xem là khá đầy đủ, vì rằng nó đã nói rõ bản chất của hiện tượng mà chúng ta gọi là đất.

Đất có thể được biểu thị bằng một công thức đơn giản sau đây: Đất = f(đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian), trong đó f là hàm số hoặc được hiểu là “được xác định bởi”. Như vậy, đất là kết quả phối hợp của các qúa trình khí hậu và sinh học tác động lên đá mẹ theo thời gian.Vị trí địa lý của hệ sinh thái quyết định năng suất và thành phần quần xã thực vật rừng của hệ sinh thái ấy. Ở mỗi vị trí địa lý nhất định có sự tác động tổng hợp của các nhân tố khí hậu và đất đai. Các nhân tố khí hậu quyết định hình dáng bề ngoài (ngoại mạo) và năng suất của các kiểu rừng, còn đất có vai trò thứ yếu. Tuy vậy, lúc khí hậu ở vào điều kiện không thuận lợi cho thực vật thì vai trò của đất sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn.

Đất là tài nguyên cơ bản của nhà lâm - nông học; cây gỗ, cây lúa và hoa màu, con bò...là những sản phẩm của đất. Việc phá hủy đất và tiềm năng của đất sẽ làm đất bị nghèo kiệt hoặc bị mất đi. Dưới đây chúng ta xem xét quan hệ của thảm thực vật rừng với một số yếu tố trong tổ hợp đất đai.


8.2. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA HÌNH ĐẾN THẢM THỰC VẬT RỪNG
Địa hình là một nhân tố độc lập của hoàn cảnh, tác động đến thảm thực vật như là sự phối hợp giữa đất và khí hậu. So với đất và khí hậu, ý nghĩa của địa hình đối với thảm thực vật kém quan trọng hơn trong việc quyết định thành phần và sự phân bố của rừng. Dưới đây chúng ta xem xét một số ảnh hưởng của địa hình đối với thảm thực vật.
8.2.1. Địa hình cải biến khí hậu
Trước hết, địa hình có ảnh hưởng đến sự phân bố nhiệt độ và lượng mưa. Theo quy luật, càng lên cao nhiệt độ càng giảm (suất giảm nhiệt độ khoảng  0,55-1,00C mỗi khi lên cao hoặc xuống thấp 70-100m tùy từng nơi), còn lượng mưa tăng dần. Trong phạm vi một địa phương, địa hình làm thay đổi khí hậu ở những khu vực khá gần nhau. Năng lượng mặt trời bị cải biến rất nhiều theo hướng phơi (hướng dốc) khác nhau. Ở bán cầu nam, các sườn dốc hướng về phương nam nhận được năng lượng bức xạ mặt trời trên một đơn vị diện tích nhỏ hơn các sườn núi nhìn về hướng bắc. Ở bán cầu bắc, tình hình biến đổi ngược lại, nghĩa là các sườn dốc nhìn về hướng nam nhận được năng lượng mặt trời trên một đơn vị diện tích lớn hơn các sườn núi nhìn về hướng bắc. Những sườn ít ánh sáng có xu hướng bốc hơi nước vật lý và thoát hơi nước của thực vật thấp hơn, do đó thảm thực vật gồm nhiều loài cây trung sinh hơn là sườn nhận nhiều ánh sáng. Hiệu quả này tất nhiên còn do một vài nguyên nhân khác nữa, nhưng sự khác biệt về năng lượng mặt trời nhận được ở hai sườn là nguyên nhân căn bản.

Địa hình cũng là nguyên nhân gây ra sự tiếp nhận gió khác nhau ở các sườn dốc, do đấy cũng đưa đến sự phân bố lại thảm thực vật. Gió, như đã thấy, không chỉ biểu hiện ảnh hưởng đến hoạt động sống của thực vật mà còn ảnh hưởng đến hình thái và sự đứng vững của cây. Ở sườn tiếp nhận gió lớn, thảm thực vật gồm nhiều cây thân thấp, cây bụi và cây lá cứng hay có gai; ngược lại ở sườn khuất gió có nhiều loài cây cao lớn, tán lá rộng xum xuê. Sự tương phản sẽ càng trở lên rõ ràng khi thảm thực vật bị ảnh hưởng thêm của các nhân tố khác, đặc biệt là lửa.
8.2.2. Địa hình cải biến đất
Địa hình là một nhân tố độc lập có ảnh hưởng đến sự hình thành đất. Trên nơi cao, đất không ngừng bị trôi đi do xói mòn, để lại một tầng đất mỏng, nhiều mẩu đá. Trong khi đó, ở các địa hình thấp của thung lũng, đất luôn được bồi đắp và được làm giàu thêm các chất dinh dưỡng do sản phẩm rửa trôi từ trên cao đưa lại. Do đó, so với các vùng đất xung quanh, đất phân bố trong các thung lũng sâu và ẩm hơn, thảm thực vật ở đây phong phú về thành phần và sinh trưởng xum xuê hơn. Ngược lại, trên những sườn núi, do có gió lớn, khí hậu khô và lửa thường xuyên tràn qua, nên thảm thực vật phát triển yếu ớt, nhiều cây thân thấp, thân có gai, lá cứng. Thảm thực vật trên những sườn núi khó phát triển đến trạng thái cao đỉnh như là các thảm thực vật mọc trong các thung lũng có đất sâu và giàu ẩm.

8.2.3. Ảnh hưởng của địa hình đến sự phân bố của thảm thực vật rừng
Theo Thái Văn Trừng (1970, 1978), nhóm nhân tố địa lý - địa hình có vai trò cao nhất trong năm nhóm nhân tố sinh thái phát sinh thảm thực vật rừng Việt Nam, trong đó độ vĩ và độ cao giữ vai trò lớn nhất. Dưới ảnh hưởng của hai nhân tố địa lý - địa hình đã hình thành các vành đai thực vật theo độ vĩ và độ cao. Theo đó, tác giả đã phân biệt những kiểu thảm thực vật khác nhau:

  • Kiểu rừng, rú kín vùng thấp (phân bố từ độ cao dưới 1000 m ở miền Nam và dưới 700 m ở miền Bắc);

  • Kiểu rừng kín vùng cao (1000-1800 m ở miền Nam và 700 - 1600 m ở miền Bắc);

  • Các kiểu quần hệ khô, lạnh vùng cao (trên 1600 m).

Ở Việt Nam, trên độ cao 700 m (miền Bắc) và 1000 m (miền Nam), độ nhiệt thay đổi từ  0,5 - 0,6 0C mỗi khi lên xuống 100 m, nên xuất hiện các vành đai khí hậu theo độ cao. Trong các đai khí hậu ấy, nhiệt độ bình quân năm cũng gần tương ứng với nhiệt độ bình quân theo vĩ độ. Vì thế, tại đây cũng xuất hiện các loài cây thường gặp trên các vành đai độ vĩ tương ứng. Thật vậy, theo Thái Văn Trừng (1970, 1978), từ 1000 - 1800 m (ở miền Nam), hay 700 - 1600 m (ở miền Bắc) là đai á nhiệt đới núi thấp tầng dưới. Ở nơi có nhiệt độ trung bình hàng năm từ 15 - 200C xuất hiện các loài cây á nhiệt đới ưu thế như họ Dẻ (Fagaceae), họ Re (Lauraceae), họ Du (Ulmaceae)... Trên vành đai 1800 - 2600 m (miền Nam) và 1600 - 2400 (miền Bắc), nhiệt độ trung bình là 100C, cực trị xuống đến 00C; tại đây bắt gặp các loài cây lá kim như Thông năm lá Đà Lạt (Pinus datatensis), Thông lá dẹt (Ducampopinus krempfii)... Từ 2600 m trở lên (ở miền Nam) và 2400 m trở lên (ở miền Bắc) là vành đai ôn đới lạnh, có thể gặp các loài cây của họ Đỗ quyên và nhiều loài thuộc vùng ôn đới lạnh như Lãnh sam (Abies pindrow) và Thiết sam (Tsuga yunnanensis)...


8.3. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẤT ĐẾN THẢM THỰC VẬT RỪNG
8.3.1. Ý nghĩa của đất đối với cây rừng
Đất là một trong những nhóm nhân tố sinh thái có tầm quan trọng nhiều mặt đối với thảm thực vật. Điều này biểu hiện ở chỗ, trước hết, đất là giá đỡ cho cây đứng vững, là nơi ở cho động vật. Hai là, đất cung cấp nước và dinh dưỡng khoáng cần thiết (K, Ca, Mg, Fe... và nhiều chất vi lượng như Bo, Mo, Co, Mn...) cho cây để cấu tạo cơ thể. Hai chức năng này của đất có tầm quan trọng ngang nhau đối với sự phát triển của rừng mưa. Ý nghĩa của đất có thể thấy rõ khi quan sát một khoảnh rừng bất kỳ. Ví dụ: Một khối rừng rộng 400 km2, nhưng năng suất của các quần thể thực vật khác nhau rõ rệt, mặc dù trên thực tế chúng đều nhận được dòng năng lượng bức xạ mặt trời và lượng mưa rơi như nhau.
8.3.2. Ảnh hưởng của đất đến thảm thực vật rừng
Một vấn đề cần nhận thấy là kiểu đất không phải là một nhân tố độc lập của hoàn cảnh. Nó là kết quả tác động qua lại của nhiều nhân tố lên mẫu chất của đất, và chính mẫu chất tạo thành một trong những nhân tố độc lập quyết định thành phần và sự phát triển của thảm thực vật. Mẫu chất dưới rừng mưa biến đổi rất nhiều. Dưới tác động tổng hợp của khí hậu, địa hình, sinh vật và lịch sử, qúa trình phong hóa các mẫu chất đem lại lớp nền mà rừng mưa mọc trên đó. Vì rừng mưa phát triển trên nhiều mẫu chất và tính chất của đất bị biến đổi nhiều dưới rừng mưa, nên trước khi đi vào nghiên cứu ảnh hưởng của đất đối với rừng mưa, chúng ta xem xét qúa trình hình thành đất.
(1) Sự hình thành đất ở các miền rừng mưa
Hai nhân tố hình thành đất rừng mưa là ẩm độ và thảm thực vật xum xuê. Ở những nơi đất bị ngập nước cả năm hoặc trong một thời gian dài thì điều kiện dư thừa ẩm là nhân tố chi phối các nhân tố khác và hình thành đất đầm lầy. Nói chung, đất đầm lầy bao gồm hai kiểu cơ bản là đất đầm lầy có than bùn và đất đầm lầy không có than bùn. Đất đầm lầy không có than bùn phân bố ven sông, hồ và vùng trũng bị ngập nước dài ngày. Loại đất này có một vài đặc điểm nổi rõ là hình thành từ mẫu chất là phù sa, thành phần cơ giới nhiều hạt nhỏ, độ thoáng khí và hàm lượng hữu cơ kém. Đất đầm lầy có than bùn phân bố hẹp hơn, xuất hiện ở nơi đất bị ngập một số tháng trong năm, phân bố sau rừng ngập mặn ven biển. Độ dày của lớp than bùn từ vài chục xăngtimét đến 10-15 m; và trị số giảm dần khi tiến ra biên các thảm thực vật đầm lầy. Than bùn được hình thành từ tàn dư thực vật và động vật rừng xưa kia và thường bão hòa nước. Điều kiện dinh dưỡng thấp, yếm khí và dư ẩm là những nguyên nhân làm cho qúa trình phân hủy các tàn dư thực vật diễn ra chậm hơn qúa trình tích tụ các tàn dư thực vật.

Đất rừng mưa trên nơi khô, địa hình cao, thoát nước tốt trải qua qúa trình hình thành hoàn toàn khác với đất đầm lầy. Đất này bao gồm hai kiểu tùy thuộc vào đặc điểm mưa và kèm theo điều kiện rửa trôi liên tục và nghiêm trọng. Qúa trình phong hóa của mẫu chất điển hình là tính chất hóa học (thông qua thủy phân), trong đó sản phẩm chính là silic và silicat (ví dụ kaolin), các secquiôxyt sắt (Fe2O3) và nhôm (Al2O3) và các bazơ khác nhau. Các bazơ phần lớn bị rễ cây hút hoặc bị rửa trôi khỏi tầng đất, còn các silicat và các secquiôxyt thì tùy theo tình hình diễn biến sẽ hình thành hai kiểu đất chủ yếu của rừng mưa. Các silicat dễ hòa tan trong nước mưa, nhưng có xu hướng bị kết tủa và cố định lại trong tầng đất bởi dung dịch có chứa mùn. Các secquiôxyt ít hòa tan trong nước mưa, nhưng lại bị huy động bởi dung dịch mùn. Trong điều kiện nhiệt đới, nhiệt độ cao đã hạn chế qúa trình tích tụ mùn. Kết quả là mẫu chất đã phong hóa bị nước mưa rửa trôi các silicat xuống sâu, để lại một tầng bị rửa lọc giàu secquiôxyt. Qúa trình này được gọi là latêrit hóa (qúa trình feralit); qua đó hình thành đất đỏ và vàng phổ biến ở nhiệt đới ẩm. Hiện tượng latêrit hóa cũng thấy xuất hiện ở một số nơi nằm ngoài vùng nhiệt đới trên những mẫu chất giàu sắt và nhôm để sinh ra đất krasnozem (limon đỏ).

Dưới điều kiện nhiệt độ thấp hơn thì diễn ra qúa trình pôtzôn hóa. Qúa trình này có khuynh hướng tích tụ mùn, kết quả là các secquiôxyt được hòa tan thành dinh dưỡng và lắng lại ở tầng bồi tụ nằm sâu trong đất, còn tầng rửa trôi thì giàu silicat. Qúa trình này gặp ở rừng mưa nằm ngoài miền nhiệt đới và rừng trên núi nhiệt đới, nhưng đôi khi cũng thấy xuất hiện trên những đất cát của vùng thấp nhiệt đới nơi mà đất nghèo secquiôxyt và thoát nước mạnh. Đất pôtzôn cũng có khi hình thành trên đất canh tác theo kiểu du canh. Do thành phần cơ giới nhiều hạt to, hàm lượng dinh dưỡng thấp, nên chúng đã kìm hãm qúa trình phân giải chất hữu cơ. Trong điều kiện này, các keo mùn được phóng ra sẽ huy động secquiôxyt đang có mặt. Theo Schultz (1960), cát trắng chứa lượng sét dưới 5%, nếu hàm lượng sét cao hơn thì có màu hung đỏ trên mặt. Điều đó biểu hiện qúa trình feralit đang diễn ra, có thể là do đất nhiều ẩm nên chất hữu cơ bị phân giải nhanh.
(2) Độ phì của đất rừng mưa
Hai qúa trình laterit hóa và pôtzôn hóa là cơ sở để giải thích sự hình thành đất của rừng mưa trên nơi cao ráo. Đi kèm với hai qúa trình này là hiện tượng rửa trôi nhanh các bazơ khỏi đất. Điều làm nhiều người ngạc nhiên là tại sao trên những đất kém phì nhiêu của miền nhiệt đới, rừng vẫn phát sinh và phát triển tươi tốt, và tại sao sau khi khai thác trắng thảm thực vật rừng và đốt toàn diện vật liệu sau khai thác để trồng cây nông nghiệp thì năng suất cây trồng bị giảm dần, đất bị thoái hóa nhanh chóng chỉ trong vòng một vài năm. Để thấy được nguyên nhân của hiện tượng này cần tìm hiểu chu trình dinh dưỡng khép kín ở rừng nhiệt đới.

Theo dõi cây rừng nhiệt đới, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng, trên những đất có tầng mỏng đa số rễ cây phân bố gần mặt đất, còn ở nơi đất sâu thì rễ cây có thể phân bố tới độ sâu 2 – 3 m và lớn hơn. Rễ cây hấp thu nhanh chóng những chất dinh dưỡng được giải phóng qua sự phân hủy chất hữu cơ, còn ở tầng đất sâu hơn thì chúng rút các chất dinh dưỡng từ mẫu chất. Do đó, trong các thảm thực vật rừng chưa bị phá hủy, vào bất kỳ thời gian nào trong năm cũng thấy có rất nhiều chất dinh dưỡng được cố định trong hệ thống sinh thái “thực vật - đất”. Nhưng khi thảm thực vật bị khai quang và đốt toàn diện thì độ phì tạm thời được phóng ra, sau đó do khí hậu nóng ẩm chúng nhanh chóng bị rửa trôi. Trên đất sau khi khai thác trắng, qúa trình bốc hơi nước tăng lên kèm theo tình trạng phơi nắng và nhiệt độ cao còn gây ra sự mất mát nhanh chóng các chất hữu cơ và đạm trong đất, tỷ lệ C/N giảm, pH của môi trường đất tăng, và khi các bazơ bị rửa trôi hết thì đất trở thành nghèo kiệt. Nếu sau khi khai thác trắng, thảm cây phát triển trở lại thì chu trình dinh dưỡng khoáng đóng kín từ đất đến cây lại dần dần được tái lập nhờ nguồn dinh dưỡng được giải phóng ra từ mẫu chất. Trên đất nghèo, qúa trình này diễn ra chậm chạp, từ thảm cây bụi có thể phục hồi dần thành rừng, nhưng nếu tiếp tục bị đốt phá thì thảm thực vật bị thoái hóa thành đồng cỏ nghèo kiệt và bãi cát. Trong trường hợp quần xã thực vật không bị phá hủy thì qúa trình diễn thế thứ sinh sẽ phục hồi lại rừng mưa.Độ phì của đất rừng mưa là một nhân tố giới hạn sự phát triển của thảm thực vật, và chính thảm thực vật rừng mưa cũng luôn thích nghi tốt để sử dụng đến mức cao những chất dinh dưỡng có thể có được. Phần lớn chất dinh dưỡng có trong đất, xét đến cùng, đều do mẫu chất cung cấp. Riêng đạm trong đất rừng mưa giàu hay nghèo là có liên hệ chặt chẽ với sự cố định đạm bởi mối quan hệ cộng sinh giữa vi sinh vật, nấm và cây họ Đậu, tảo lam... Điều đó cho phép duy trì sự cân bằng giữa sự thu nhận và tiêu hao đạm trong đất.
(3) Ảnh hưởng của đất đối với thành phần rừng mưa
Đất có ảnh hưởng đến sự phân bố và thành phần của thảm thực vật rừng mưa. Tuy nhiên, cho đến nay những hiểu biết về mối liên hệ này còn rất hạn chế. Một số kết quả nghiên cứu cho thấy những thông tin sau đây.

a. Đất có ảnh hưởng căn bản đến thành phần loài cây hình thành rừng. Trên đất nghèo dinh dưỡng và ngập úng, loài cây nào có khả năng chịu đựng được với hàm lượng dinh dưỡng thấp và điều kiện yếm khí sẽ định đoạt thành phần loài và năng suất của thảm thực vật ở đó. Kết quả là trên lập địa này hình thành những quần hệ phụ phân biệt rõ ràng với các thảm thực vật bên cạnh. Trên những đất nghèo, chúng ta thấy một số loài ưu thế đơn độc, ngược lại, trên những đất phì nhiêu luôn thấy có đông đúc loài cây với độ ưu thế của một loài không rõ rệt. Ví dụ: Trên đất ngập úng ở đồng bằng sông Cửu Long, loài cây Tràm (Melaleuca leucadendron) chiếm ưu thế gần như đơn độc, còn trên đất cát ven biển của khu vực Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu thì các loài Dầu cát và Sến cát chiếm ưu thế. Người ta cũng thấy có sự chuyển tiếp khá rõ giữa rừng mưa thường xanh và rừng mưa nửa thường xanh. Nguyên nhân của hiện tượng này không chỉ là do lượng mưa cao hay thấp và thời kỳ khô hạn dài hay ngắn, mà còn do có sự khác biệt về mẫu chất của đất.

b. Đất có ảnh hưởng đến cấu trúc rừng. Thật vậy, trên đất nghèo, thảm thực vật không chỉ nghèo nàn về thành phần và mật độ các loài mà còn có sự sắp xếp tầng thứ đơn giản. Ngược lại, trên đất có độ phì cao, rừng rất phong phú về thành phần loài (hàng chục đến hàng trăm loài cây gỗ, cây bụi và thảm cỏ), mật độ cá thể cao, phân nhiều tầng thứ rất phức tạp, thường bao gồm ba tầng cây gỗ, một tầng cây bụi và một tầng thảm cỏ dày đặc, rừng nhiều dây leo, đi lại khó khăn.

c. Đất có ảnh hưởng đến năng suất rừng. Năng suất của rừng được kiểm soát bởi khí hậu và đất. Đất có độ phì cao đảm bảo cho cây gỗ đủ nước và chất khoáng, vì thế năng suất của quần thụ cao hơn so với đất nghèo dinh dưỡng và khô. Ảnh hưởng của đất đến năng suất rừng được phản ánh thông qua cấp đất. Cấp đất thường được xây dựng dựa trên chiều cao trung bình hoặc chiều cao tầng trội của quần thụ, và được phân chia thành 5 cấp, trong đó cấp I là cấp đất cao nhất, cấp V là cấp đất thấp nhất. Trên một loại đất, cấp đất thay đổi tùy theo loài cây, trong một loài thì thay đổi tùy theo tuổi và biện pháp chặt nuôi dưỡng rừng.
8.4. ẢNH HƯỞNG CỦA RỪNG ĐẾN ĐẤT
Đất ảnh hưởng rất đa dạng đến rừng. Trước hết, rừng trả về đất phần lớn các chất khoáng mà chúng rút ra từ đất. Các sản phẩm này ở dạng các vật rụng như lá, cành, hoa, quả và thân cây chết. Lượng Ca, K, P, N... được cây rừng trả lại đất sau khi chết từ 70 - 90% so với nhu cầu của chúng. Khi bị phân giải, thảm mục chuyển hóa thành mùn; mùn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với qúa trình hình thành đất và điều chỉnh sự thu nhận các chất khoáng vào đất. Trong một hécta rừng tự nhiên có hàng chục, hàng trăm tấn vật rụng. Khi đủ nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm, các lớp vật rụng này được các vi sinh vật và giun đất công phá, và qua nhiều biến đổi trung gian chúng trở thành mùn nhuyễn. Mùn nhuyễn có một loạt tính chất như tơi xốp, dung tích chứa khí cao... Đất còn là nơi sinh sống của các động vật thân mềm như giun đất, các vi sinh vật và nấm. Đất có nhiều thảm mục và mùn trở thành đất có độ phì cao, có cấu trúc tơi xốp, thấm nước nhanh và giữ nước tốt. Giun đất có một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự hình thành đất. Cho một lượng đất lớn đi qua đường tiêu hóa, giun đất làm đất tơi xốp, thoáng khí, giàu nitơ, photpho, canxi... Cùng với các sinh vật phân hủy khác, giun đất là nhân tố hình thành đất không thể thay thế.

Rừng có ảnh hưởng đến tiểu khí hậu, điều kiện thủy văn của lãnh thổ, do đó chúng có ảnh hưởng đến thổ nhưỡng. Như chúng ta đã biết, tán rừng là nơi ngăn giữ, phân phối lại mưa rơi và lượng bốc hơi nước từ mặt đất. Sự có mặt của lớp phủ rừng trên mặt đất còn có tác dụng điều hòa dòng chảy (theo chiều nằm ngang và chiều thẳng đứng ), làm thay đổi mực nước ngầm trong đất, tích tụ ẩm cho đất khi đất thiếu nước. Rừng còn làm tăng lượng giáng thủy trên một lãnh thỗ có rừng phân bố, điều hòa dòng chảy, cố định đất và chống lại sự dịch chuyển đất do gió và mưa... Nếu không có lớp phủ thực vật trên mặt đất, đất có thể bị bào mòn đến tầng mẫu chất. Do đó, rừng là nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng sâu sắc đến qúa trình hình thành đất và ngăn chặn sự phá hủy đất dưới ảnh hưởng của xói mòn do gió và nước.


8.5. VAI TRÒ CỦA ĐỊA HÌNH VÀ ĐẤT TRONG LÂM NGHIỆP
8.5.1. Địa hình và hoạt động lâm sinh
Địa hình trực tiếp chi phối rất nhiều đến công việc của nhà lâm sinh. Điều này xảy ra là vì, địa hình là nhân tố có tác dụng cải biến khí hâu, đất và thảm thực vật. Thực tế cho thấy, có những quần xã thực vật với nhiều loài cây hợp mục đích kinh doanh lại phân bố trên những địa hình phức tạp, do đó việc mở rộng khu phân bố cho chúng luôn bị giới hạn bởi yếu tố địa hình.

Địa hình cũng có những vai trò khác trong kinh doanh rừng. Việc phân chia nhỏ rừng thành những khoảnh, lô kinh doanh, làm đường vận xuất và vận chuyển lâm sản phụ thuộc nhiều vào địa hình. Trên nơi bằng phẳng, chúng ta có thể vạch ra ranh giới của các lô, khoảnh một cách tùy ý, nhưng trên những núi cao thì việc đó phải dựa vào địa hình. Tương tự như vậy, công nghệ khai thác rừng cũng phải thay đổi tùy theo địa hình. Ở những nơi bằng phẳng, người ta có thể thực hiện dễ dàng công việc khai thác gỗ bằng cơ giới hóa, nhưng ở địa hình cao thì công việc đó trở nên rất khó khăn, thay vì thế phải dùng đến một vài phương thức khác như vận xuất gỗ bằng dây cáp hay máy bay.

Các phương thức lâm sinh, đặc biệt là phương thức khai thác – tái sinh rừng phải thay đổi tùy theo địa hình. Ở nơi có địa hình cao, độ dốc lớn, mưa và gió có thể gây xói lở đất rất nhanh sau khi lớp phủ thực vật bị phá bỏ. Vì thế, ở đây thích hợp nhất là sử dụng phương thức khai thác chọn – tái sinh tự nhiên, còn gỗ được vận chuyển bằng đường thủy. Ngược lại, trên địa hình bằng phẳng có thể thực hiện khai thác trắng theo băng, theo đám và tái sinh nhân tạo, gỗ được vận chuyển bằng cơ giới.

8.5.2. Đất và công việc lâm sinh
Đất có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phân bố, thành phần loài, năng suất và cấu trúc thảm thực vật rừng mưa. Những hiểu biết này giúp ích rất nhiều cho công việc của nhà lâm học. Trước hết, tác dụng của đất được đặc biệt quan tâm trong việc chọn lựa đất trồng rừng. Chúng ta đã thấy, trên những đất nghèo độ phì, đất có thành phần cơ giới thô, thoát nước mạnh, thì bất kỳ tác động nào cũng dễ làm biến đổi mạnh mẽ thảm thực vật định cư trên đó. Những nghiên cứu của Beard (1944) cho thấy, trên đất sét nặng tái sinh tự nhiên của rừng thông qua phương thức chặt dần tái sinh dưới tán ở nhiệt đới là không đảm bảo, mặc dù trên đất cát tái sinh diễn ra rất tốt.

Kỹ thuật lâm sinh có thể cải biến được độ phì đất ở một chừng mực nào đó. Điều này thấy rõ trong những trường hợp mở tán rừng mạnh trên đất có tích tụ nhiều mùn. Tại đây, nhờ sự nâng cao lượng ánh sáng và nhiệt độ, nên tốc độ phân giải mùn diễn ra nhanh hơn. Các phương án tiêu nước và trồng cây trên các líp cao ở đất đầm lầy đã thực sự góp phần cải biến tính chất đất theo hướng có lợi cho cây trồng, tuy điều này có thể không đem lại lợi ích cho những loài cây tự nhiên sẵn có.Để nâng cao năng suất rừng và độ phì của đất, trong kinh doanh rừng nhà lâm học cần phải thực hiện hợp lý những biện pháp sau đây: (1) bảo vệ các loài cây gỗ, cây bụi, thảm cỏ, (2) bảo vệ lớp vật rụng để làm giàu đạm cho đất, (3) điều chỉnh hợp lý độ che phủ của rừng thông qua khai thác, (4) tạo điều kiện cho sự khoáng hóa vật rụng bằng cách bảo vệ hệ động vật và vi sinh vật đất, (5) bổ sung thêm các nguồn năng lượng cho rừng, nhất là trên những loại đất nghèo, (6) tìm các biện pháp cải tạo đất chua, phèn, mặn bằng cách trồng rừng và xây dựng hệ thống thủy lợi hợp lý…Ở nước ta, xói mòn đất đang xảy ra trên một quy mô lớn và hậu quả của nó là rất nghiêm trọng. Vì thế, vấn đề sử dụng hợp lý đất dốc kết hợp với các biện pháp phòng chống xói mòn đất là một nhiệm vụ hết sức to lớn. Những biện pháp sử dụng đất, phòng chống xói mòn và bảo vệ độ phì đất cơ bản là:

  • Bảo vệ hệ thống cây gỗ che phủ trên các đỉnh đồi núi.

  • Trồng rừng phối hợp với trồng cây nông nghiệp dài ngày.

  • Ở chân đồi và các thung lũng có thể trồng cây nông – lâm nghiệp và phối hợp tạo ra các ao – hồ thả cá và chuồng trại chăn nuôi theo hệ thống VAC (vườn – ao – chuồng).

  • Ở những nơi đất có thành phần cơ giới nhẹ phải thực hiện trồng cây che phủ đất, đặc biệt là cây rừng và các loài cây cỏ có tác dụng cố định và cải tạo đất.

  • Nghiêm cấm chặt phá cây và chăn thả súc vật trên các đất có tầng mỏng, đất có thành phần cơ giới nhẹ, đất phân bố trên địa hình dốc.

  • Xây dựng hệ thống ruộng bậc thang để giảm nhẹ xói mòn đất.

  • Phối hợp hài hòa hệ thống các biện pháp nông học và thủy lợi để luôn giữ cho đất đủ ẩm bằng cách bón phân hữu cơ (phân chuồng, phân xanh và phân rác) và tạo hệ thống tưới tiêu hợp lý.

Tóm lại, đất là một nhân tố sinh thái hết sức quan trọng đối với thảm thực vật, và nó cũng là nhân tố rất được chú ý trong công việc lâm sinh. Nhưng đất cũng là một nhân tố khó có khả năng làm thay đổi một cách đáng kể chỉ bằng các biện pháp kinh doanh rừng. Đất cũng đem lại nhiều điều hạn chế mà nhà lâm sinh cần phải thấy trước.


1 Soil

2 LandCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương