CHƯƠng 1: thẻ thanh toán và những lợI Ích củA thẻ thanh toán trong nền kinh tế. Thẻ thanh toántải về 498.82 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích498.82 Kb.
  1   2   3   4   5   6
CHƯƠNG 1: THẺ THANH TOÁN VÀ NHỮNG LỢI ÍCH CỦA THẺ THANH TOÁN TRONG NỀN KINH TẾ.

  1. Thẻ thanh toán:

Ở các nước có nền kinh tế phát triển với công nghệ ngân hàng hiện đại, thì thẻ thanh toán được sử dụng rất rộng rãi và phổ biến. Ở Việt Nam, yêu cầu đẩy nhanh công tác thanh toán, mở rộng phạm vi thanh toán cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay; mặt khác do sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng Việt Nam với việc từng bước trang bị hệ thống thông tin hiện đại tiên tiến…, đã cho phép áp dụng những công cụ thanh toán mới hiện đại để bổ sung cho những công cụ thanh toán trong nền kinh tế. Chúng ta sẽ cùng xem xét những vấn đề liên quan đến thẻ thanh toán như sau:

   1. Khái niệm:

Thẻ thanh toán (Payment Card) – còn gọi là thẻ ATM được áp dụng rộng rãi cho mọi khách hàng trong nước và ngoài nước với điều kiện là khách hàng phải lưu ký tiền vào một tài khoản riêng tại ngân hàng, tức là phải ký quỹ trước tại ngân hàng một số tiền (nhưng được hưởng lãi) và được sử dụng thẻ có giá trị bằng số tiền đó để thanh toán.

Hiện tại có nhiều khái niệm về thẻ thanh toán, mỗi khái niệm đều trình bày những khía cạnh về thẻ thanh toán căn cứ trên nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau. Sau đây là một số khái niệm về thẻ thanh toán: • Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán qua đó chủ thẻ có thể dùng để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ hoặc có thể được dùng để rút tiền mặt tại các Ngân hàng đại lý hoặc các máy rút tiền tự động.

 • Thẻ thanh toán là một loại thẻ giao dịch tài chính được phát hành bởi Ngân hàng, các Tổ chức tài chính hay các công ty.

 • Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà người chủ thẻ có thể sử dụng để rút tiền mặt hoặc thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ.

 • Thẻ thanh toán là phương thức ghi sổ những số tiền cần thanh toán thông qua máy đọc thẻ phối hợp với hệ thống mạng máy tính kết nối giữa Ngân hàng/Tổ chức tài chính với các điểm thanh toán. Nó cho phép thực hiện thanh toán nhanh chóng, thuận lợi và an toàn đối với các thành phần tham gia thanh toán.

Như vậy, qua việc xem xét các khái niệm trên về thẻ thanh toán chúng ta có thể thấy đây là một phương thức thanh toán mà người sở hữu thẻ có thể dùng để thanh toán tiền mua hàng hoá dịch vụ hay rút tiền mặt tự động thông qua máy đọc thẻ hay các máy rút tiền tự động.

   1. Phân loại thẻ thanh toán:

    1. Phân loại theo công nghệ sản xuất:

 • Thẻ khắc chữ nổi (EmbossingCard): dựa trên công nghệ khắc chữ nổi, tấm thẻ đầu tiên được sản xuất theo công nghệ này. Hiện nay người ta không còn sử dụng loại thẻ này nữa vì kỹ thuật quá thô sơ dễ bị giả mạo.

 • Thẻ băng từ (Magnetic stripe): dựa trên kỹ thuật thư tín với hai băng từ chứa thông tin đằng sau mặt thẻ. Thẻ này đã được sử dụng phổ biến trong 20 năm qua , nhưng đã bộc lộ một số nhược điểm: do thông tin ghi trên thẻ không tự mã hoá được, thẻ chỉ mang thông tin cố định, không gian chứa dữ liệu ít, không áp dụng được kỹ thuật mã hoá, bảo mật thông tin...

 • Thẻ thông minh (Smart Card): đây là thế hệ mới nhất của thẻ thanh toán, thẻ có cấu trúc hoàn toàn như một máy vi tính.

    1. Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ:

 • Thẻ tín dụng (Credit Card): là loại thẻ được sử dụng phổ biến nhất, theo đó người chủ thẻ được phép sử dụng một hạn mức tín dụng không phải trả lãi để mua sắm hàng hoá, dịch vụ tại những cơ sở kinh doanh, khách sạn, sân bay ... chấp nhận loại thẻ này. Gọi đây là thẻ tín dụng vì chủ thẻ được ứng trước một hạn mức tiêu dùng mà không phải trả tiền ngay, chỉ thanh toán sau một kỳ hạn nhất định. Cũng từ đặc điểm trên mà người ta còn gọi thẻ tín dụng là thẻ ghi nợ hoãn hiệu (delayed debit card) hay chậm trả.

Thẻ tín dụng có nhiều loại rất đa dạng:

+ Thẻ chuẩn (Standard card): là loại thẻ phổ thông được phát hành nhắm tới đối tượng là những người có thu nhập vừa phải.

+ Thẻ vàng (Gold card): là loại thẻ có hạn mức tín dụng cao hơn thẻ chuẩn. Khách hàng mục tiêu của loại thẻ này là những người có thu nhập cao, ổn định, có khả năng tài chính mạnh và nhu cầu chi tiêu lớn.

+ Thẻ hợp tác (Co-branded card): là loại thẻ được phát hành dựa trên sự liên kết giữa ngân hàng phát hành với các cơ sở kinh doanh lớn nhằm quảng bá thương hiệu. Khi sử dụng loại thẻ này, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi về giá và các chương trình khuyến mãi của ngân hàng.

+ Thẻ ghi nợ (Debit card): đây là loại thẻ có quan hệ trực tiếp và gắn liền với tài khoản tiền gửi. Loại thẻ này khi đợc sử dụng để mua hàng hoá hay dịch vụ, giá trị những giao dịch sẽ được khấu trừ ngay lập tức vào tài khoản của chủ thẻ thông qua những thiết bị điện tử đặt tại cửa hàng, khách sạn ... đồng thời chuyển ngân ngay lập tức vào tài khoản của cửa hàng, khách sạn... Thẻ ghi nợ còn hay được sử dụng để rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động.

Thẻ ghi nợ không có hạn mức tín dụng vì nó phụ thuôc vào số dư hiện hữu trên tài khoản của chủ thẻ.

Có hai loại thẻ ghi nợ cơ bản:

+ Thẻ online: là loại thẻ mà giá trị những giao dịch được khấu trừ ngay lập tức vào tài khoản chủ thẻ.

+ Thẻ offline: là loại thẻ mà giá trị những giao dịch đợc khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ sau đó vài ngày.


 • Thẻ rút tiền mặt (Cash card): là loại thẻ rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động hoặc ở ngân hàng. Với chức năng chuyên biệt chỉ dùng để rút tiền, yêu cầu đặt ra đối với loại thẻ này là chủ thẻ phải ký quỹ tiền gởi vào tài khoản ngân hàng hoặc chủ thẻ được cấp tín dụng thấu chi mới sử dụng được.

Thẻ rút tiền mặt có hai loại:

+ Loại 1: chỉ rút tiền tại những máy tự động của Ngân hàng phát hành.

+ Loại 2: được sử dụng để rút tiền không chỉ ở Ngân hàng phát hành mà còn được sử dụng để rút tiền ở các Ngân hàng cùng tham gia tổ chức thanh toán với Ngân hàng phát hành thẻ.


    1. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ:

 • Thẻ trong nước: là thẻ được giới hạn trong phạm vi một quốc gia, do vậy đồng tiền giao dịch phải là đồng bản tệ của nước đó.

 • Thẻ quốc tế: đây là loại thẻ được chấp nhận trên toàn thế giới, sử dụng các ngoại tệ mạnh để thanh toán.

    1. Phân loại theo chủ thể phát hành:

 • Thẻ do Ngân hàng phát hành (Bank Card): là loại thẻ do ngân hàng phát hành giúp cho khách hàng sử dụng một số tiền do Ngân hàng cấp tín dụng.

 • Thẻ do tổ chức phi ngân hàng phát hành: là loại thẻ du lịch và giải trí của các tập đoàn kinh doanh lớn hoặc các công ty xăng dầu lớn, các cửa hiệu lớn... phát hành như Diner's Club, Amex...

   1. Nguồn gốc, sự hình thành và phát triển của thẻ thanh toán trên thế giới:

Lịch sử hình thành phương thức thanh toán bằng thẻ nói chung được ghi nhận vào năm 1914. Khi đó, một công ty của Mỹ là Westen Union đã cung cấp một dịch vụ thanh toán theo yêu cầu của khách hàng, theo đó công ty này phát hành một tấm thẻ bằng kim loại với một số thông tin được in nổi nhằm đảm bảo 2 chức năng: nhận dạng được khách hàng và có thể lưu giữ lại thông tin được in nổi trên mặt tấm thẻ kim loại.

Trong hệ thống ngân hàng, hình thức sơ khai nhất của thẻ là Charge-it, đây là một hình thức mua bán chịu do Flatbush National lập ra. Hệ thống này mở đường cho sự ra đời của thẻ, với những đặc điểm ưu việt nổi trội, nhiều tổ chức tín dụng đã tin tưởng tham gia vào hoạt động này.

Sau khi thẻ Diners Club ra đời năm 1949 thì tính đến năm 1955, hàng loạt thẻ mới ra đời như Trip Charge, Golden Key, Golden Club, Esquire Club, … Đến năm 1958, Carde Balnche và American Express ra đời và thống lĩnh thị trường thẻ. Riêng American Express tự phát hành thẻ và trực tiếp quản lý chủ thẻ, đây là thẻ du lịch và giải trí (T&E) lớn nhất thế giới. Không chỉ với chức năng chi trả, tấm thẻ này còn được người tiêu dùng xem là biểu tượng địa vị - giấy chứng nhận cho hình ảnh của một người giàu có. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ý nghĩa và hình ảnh mà một thời được biểu tượng bằng những tấm thẻ nhựa xanh nhỏ bé của American Express đã không còn được xem trọng như trước kia. Sự ra đời của hàng loạt thẻ tín dụng khác nhau – với ít biểu tượng địa vị hơn nhưng lại mang tính tiện dụng thực tế hơn, đã thực sự đưa người tiêu dùng vào kỷ nguyên tiên có của thế giới hiện đại tương lai.

Đến năm 1966, Bank of American giới thiệu sản phẩm thẻ đầu tiên của mình mang tên Bank Americard mà sau này phát triển thành Visa. Cuối năm 1990, có khoảng 257 triệu thẻ Visa Card được lưu hành với doanh thu khoảng 354 tỷ USD. Cho đến năm 2004, đã có hơn 1,3 tỷ thẻ Visa lưu hành trên toàn thế giới, doanh thu tăng lên đến 2,9 nghìn tỷ USD. Năm 1966, sản phẩm Bank Americard gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt với Master Charge, được thành lập bởi Hiệp hội thẻ liên hàng quốc tế. Năm 1979, Master Charge đổi tên thành MasterCard và trở thành tổ chức thẻ quốc tế lớn thứ hai trên thế giới, sau Visa. Chỉ trong năm 1996, MasterCard đã thực hiện thành công gần 6 tỷ giao dịch và đạt tổng doanh thu trên 675 tỷ USD.

Ngày nay, MasterCard và Visa Card là hai loại thẻ lưu hành phổ biến nhất trên thế giới. Thẻ thanh toán dần được xem như là một công cụ văn minh, thuận lợi trong các cuộc giao dịch mua bán. Các loại thẻ Master, Visa, Diners Club, JCB, American Express (Amex) được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu và các loại thẻ thay nhau phân chia những thị trường rộng lớn.

Thẻ Diners Club, thẻ du lịch và giải trí (T&E) đầu tiên được phát hành năm 1949 tại Mỹ. Năm 1960 là thẻ đầu tiên có mặt tại Nhật bản, chi nhánh được quản lý bởi CitiCop, người đứng đầu trong số ngân hàng phát hành thẻ. Năm 1990 có 6,9 triệu người sử dụng thẻ Diners Club trên toàn thế giới với doanh số khổng lồ 16 tỷ USD. Hiện nay, thẻ Diners Club được sử dụng rộng rãi trên 150 quốc gia.

Tại châu Á, Nhật bản là quốc gia đầu tiên phát hành thẻ với tên gọi là JCB, đây cũng là loại thẻ du lịch và giải trí do ngân hàng Sanwa phát hành và phát triển thành tổ chức thẻ quốc tế vào năm 1981. Hiện nay, JCB đã trở thành một trong những tổ chức thẻ mạnh nhất và là đối thủ lớn nhất của Amex trên thị trường T&E card. Thẻ JCB hoạt động theo cơ chế độc quyền, phát hành trực tiếp, không nhận thành viên như tổ chức Visa hay Master.


  1. Quy trình tổ chức thực hiện thẻ thanh toán:

   1. Quy trình phát hành thẻ thanh toán:

Thẻ thanh toán có thể phát hành cho các tổ chức hoặc cá nhân trong xã hội. Nếu phát hành thẻ cho một tổ chức thì phải đăng ký người được quyền sử dụng thẻ, các khoản sử dụng thẻ phát sinh được thanh toán từ tài khoản của tổ chức đó. Cá nhân hay tổ chức sử dụng thẻ. Mỗi cá nhân hay tổ chức thẻ khi mở tài khoản thẻ thanh toán thì phải ký quỹ tùy từng ngân hàng và tùy từng loại thẻ. Nhìn chung, việc phát hành thẻ được thực hiện qua 4 bước như sau:

1.Tiếp nhận hồ sơ của khách hàng đăng ký mở thẻ thanh toán.

2.Ngân hàng kiểm tra hồ sơ khách hàng.

3.Sau khi các thông tin của khách hàng được chấp nhận, ngân hàng và khách hàng ký hợp đồng sử dụng thẻ.

4.Phát hành và giao thẻ, PIN cho khách hàng.

1.2.2. Quy trình chấp nhận thẻ thanh toán:

Khi khách hàng xuất trình thẻ để mua bán hàng hóa, dịch vụ, các cơ sở chấp nhận thẻ phải xem xét xem số tiền thanh toán có vượt hạn mức thanh toán hay không. Trường hợp số tiền thanh toán lớn hơn hạn mức thì cơ sở chấp nhận thẻ phải xin cấp phép từ ngân hàng thanh toán.

Cơ sở chấp nhận thẻ khi nhận thanh toán phải thông qua các bước như sau:

1. Kiểm tra tính thật giả của thẻ, kiểm tra số thẻ, người cầm thẻ, hạn mức thanh toán với số tiền giao dịch.

2. Lập hóa đơn thanh toán và kiểm tra chữ ký của chủ thẻ. Khi lập hóa đơn thanh toán, cơ sở chấp nhận thẻ phải sử dụng máy chà hóa đơn hoặc máy in tự động. Cơ sở chấp nhận thẻ phải so sánh chữ ký trên hóa đơn và chữ ký mẫu trên thẻ.

3. Giao thẻ và hóa đơn thanh toán cho chủ thẻ. Khi kết thúc giao dịch, cơ sở chấp nhận thẻ giao thẻ cùng một liên hóa đơn cho chủ thẻ. Cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ giữ một liên hóa đơn để lưu làm chứng từ khi có tranh chấp, còn hai liên hóa đơn còn lại nộp cho ngân hàng thanh toán.

4. Lập bảng kê hóa đơn đề nghị ngân hàng thanh toán thực hiện thanh toán cho cơ sở chấp nhận thẻ. Bảng kê hóa đơn và hóa đơn lập theo mẫu do ngân hàng thanh toán cung cấp.

1.2.3. Quy trình thanh toán thẻ:

Sau khi cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ thực hiện thanh toán cho chủ thẻ, thì quy trình thanh toán của ngân hàng thanh toán tiến hành như sau:

1. Tiếp nhận hóa đơn và bảng sao kê.

2. Tiến hành kiểm tra tính chính xác của thông tin trên các chứng từ, nếu hợp lệ thì ghi nợ vào tài khoản của chính ngân hàng thanh toán và ghi có vào tài khoản của đơn vị chấp nhận thẻ.

3. Trong trường hợp nối mạng trực tiếp, ngân hàng thanh toán tổng hợp dữ liệu gởi đến trung tâm xử lý dữ liệu, nếu không nối mạng trực tiếp thì gởi hóa đơn, chứng từ đòi thanh toán đến ngân hàng mà bản thân ngân hàng thanh toán này làm đại lý thanh toán trực tiếp.

4. Trung tâm tiến hành chọn lọc dữ liệu, phân loại để bù trừ giữa ngân hàng thanh toán và ngân hàng phát hành đống thời thực hiện báo có và báo trực tiếp cho các ngân hàng thành viên.

5. Ngân hàng phát hành thẻ khi nhận thông tin, dữ liệu từ trung tâm sẽ được tiến hành thanh toán. Nếu xảy ra tranh chấp thì phải thông qua trung tâm xử lý dữ liệu.

6. Định kỳ ngân hàng lập bảng sao kê gởi cho chủ thẻ.  1. Những lợi ích của thẻ thanh toán:

Thẻ thanh toán là một trong những phương thức thanh toán mang nhiều ưu điểm và nhiều tiện ích cho các chủ thể trong nền kinh tế, nhất là đối với người sử dụng thẻ.

   1. Đối với nền kinh tế quốc dân:

Lợi ích lớn nhất trong việc sử dụng phương tiện thanh toán thẻ đối với nền kinh tế là làm giảm tỷ trọng tiền mặt trong lưu thông, điều này càng trở nên quan trọng đối với một quốc gia đang trên đà phát triển như Việt Nam. Việc giảm lưu thông tiền mặt góp phần giúp chi Chính phủ kiểm soát và điều tiết tăng trưởng và lạm phát của nền kinh tế một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, việc tiết giảm lượng tiền mặt đã tiết được một khoản chi phí đáng kể cho nền kinh tế, đó là chi phí phát hành tiền, chi phí kiểm đếm, bảo quản và vận chuyển tiền mặt.

Thẻ thanh toán còn góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển với nhịp độ nhanh hơn nhờ việc khuyến khích tiêu dùng cá nhân của các tầng lớp dân cư có thu nhập ổn định. Đây là cơ sở cho quá trình chi chuyển tiền tệ, khai thác và sử dụng tốt các nguồn vốn trong nền kinh tế.

Ngoài ra, việc sử dụng thẻ thanh toán giúp hạn chế tình trạng lưu hành tiền giả, ngăn chặn hành vi rửa tiền, kiểm soát được các giao dịch kinh tế, kiểm soát được việc chấp hành kỷ luật thanh toán, ngăn chặn hành vi trốn thuế.   1. Đối với NHTM (tổ chức phát hành thẻ):

Việc phát hành thẻ thanh toán đối với tổ chức phát hành thẻ giúp cho các tổ chức này tăng doanh thu và lợi nhuận ( như lãi, phí…). Riêng đối với các ngân hàng Việt Nam thì việc phát triển dịch vụ thanh toán thẻ sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu lợi nhuận từ những hoạt động rủi ro cao sang những hoạt động có rủi ro thấp.

Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, tăng cường cho vay tiêu dùng bằng dư nợ tín dụng, và mở rộng các mối quan hệ trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Cùng với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác, thẻ thanh toán góp phần hạn chế tối đa lượng tiền mặt lưu thông trong nền kinh tế, đồng thời việc thu hút khách hàng mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng giúp cho ngân hàng tận dụng để huy động được nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư.

Sản phẩm thẻ thanh toán cũng góp phần xây dựng và củng cố uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng không chỉ ở thị trường trong nước mà còn cả ở thị trường quốc tế.   1. Đối với đơn vị chấp nhận thẻ:

Thẻ thanh toán có nhiều ưu điểm dành cho đơn vị chấp nhận thẻ, thậm chí là lợi ích còn lớn hơn so với chi phí mà đơn vị chấp nhận thẻ bỏ ra, có thể thấy như:

Thu hút thêm khách hàng, do đó tăng thêm doanh số bán hàng.

Hưởng được những ưu đãi của của ngân hàng đối với việc triển khai dịch vụ thẻ thanh toán.

Thẻ thanh toán là cầu nối, giúp tăng cường mối quan hệ với ngân hàng trong việc triển khai sản phẩm.

Đồng thời thẻ thanh toán còn góp phầm tăng sức cạnh tranh cho các đơn vị chấp nhận thẻ so với các đơn vị không chấp nhận thẻ thanh toán, được lắp đặt thiết bị đọc thẻ, đường truyền miễn phí,từ đó tận dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh, thu hút được nhiều khác hàng trong nước và quốc tế…


   1. Đối với ngân hàng thanh toán thẻ:

Với vai trò là trung gian tài chính trong quá trình thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng chấp nhận thanh toán thẻ sẽ được hưởng hoa hồng phí dịch vụ khi làm địa lý cho ngân hàng phát hành.

Bên cạnh đó, việc chấp nhận thanh toán này cũng giúp ngân hàng thu hút thêm khách hàng là những tổ chức doanh nghiệp, cá nhân… từ đó góp phần gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng.   1. Đối với chủ thẻ (khách hàng sử dụng thẻ):

Khách hàng luôn được đặt ở vị trí hàng đầu, do đó, lợi ích đối với chủ thẻ là lợi ích tối ưu nhất có thể mà ngân hàng dành cho chủ thẻ.

 • Nhanh chóng:

Thẻ thanh toán với kích thước nhỏ gọn, tiện lợi khi mang theo, và dễ dàng thanh toán, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch ở mọi lúc mọi nơi, hoạt động 24/24 tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, thẻ thanh toán còn được thực hiện thông qua thư, điện thoại hoặc internet, điều này rất tiện lợi cho khách hàng trong thời đại công nghệ hiện nay.

 • Tiện ích:

Chủ thẻ có thể kiểm soát được việc chi tiêu hàng tháng thông qua bản sao kê thanh toán, và đồng thời chủ thẻ cũng có thể sử dụng được nguồn tín dụng do ngân hàng phát hành cung cấp với một hạn mức tín dụng tùy theo ngân hàng cấp cho mỗi khách hàng. Đồng thời, việc thanh toán bằng thẻ giúp chủ thẻ tăng hiệu quả sử dụng vốn do việc gửi tiền hưởng lãi tại ngân hàng cho đến khi sử dụng từng lần và giảm chi phí cho việc bảo quản, vận chuyển, kiểm đếm tiền mặt.

 • An toàn:

Thẻ thanh toán được phát hành với độ tinh vi và rất khó làm giả nên tính an toàn cao hơn so với tiền mặt. Những rủi ro như mất thẻ, lộ mật mã hoặc bị lợi dụng thẻ thì chủ thẻ có thể kiểm soát và thông báo ngay cho ngân hàng phát hành để ngân hàng có những biện pháp kịp thời xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho tài khoản của chủ thẻ.

  1. Những kinh nghiệm của một số quốc gia về sử dụng thẻ thanh toán trong nền kinh tế:

Việc xem xét và đánh giá thị trường thẻ thanh toán cũng như kinh nghiệm của một số quốc giá trên thế giới về việc phát triển thẻ thanh toán trong nền kinh tế có một ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam là giúp cho các NHTM Việt Nam có thể có được cái nhìn tổng thể về hoạt động kinh doanh thẻ ở các ngân hàng tại các trung tâm tài chính lớn, hay các thành phố lớn ở các nước trên thế giới – mà tại đó thanh toán không dùng tiền mặt phát triển hoàn chỉnh. Từ đó, các NHTM có thể xem xét và vận dụng hợp lý trong việc kinh doanh thẻ thanh toán sao cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

   1. Thị trường thẻ thanh toán ở Mỹ:

Là nơi sinh ra thẻ thanh toán đồng thời cũng là nơi phát triển nhất của các loại thẻ. Quốc gia này dường như đã bão hòa về thẻ tín dụng, do đó sự cạnh tranh và phân chia thị trường là rất khốc liệt. Hai đại gia trong lĩnh vực thanh toán thẻ là Visa và MasterCard đang chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường này. Và việc các loại thẻ khác xâm nhập vào thị trường này gặp rất nhiều khó khăn. Hiện JCB đang cố gắng mở rộng mạng lưới tiếp nhận thẻ tại Hoa Kỳ.

Tại Hoa kỳ hiện có khoảng 1,3 tỷ thẻ tín dụng, chủ nhân sở hữu các loại thẻ này chủ yếu là thanh niên lứa tuổi từ 18 - 20 (chiếm 80%). Trung bình một người dân Mỹ sở hữu từ 5 đến 6 thẻ thanh toán. Hệ thống thẻ tín dụng chủ yếu gồm có thẻ Visa, MasterCard, Discover và American Express. Loại thẻ phổ biến nhất là thẻ MasterCard đối với loại thẻ tín dụng và thẻ Visa đối với loại thẻ ghi nợ với số đại lý chấp nhận thẻ Visa tại Hoa Kỳ là 4,9 triệu điểm. 10 ngân hàng phát hành thẻ lớn nhất Hoa Kỳ gồm có: CitiGroup, MBNA America, Bank One, Discover, Chase, Capital One, American Express, Bank of America, Providian và Fleet. Tỷ trọng của các loại thẻ thanh toán tại thị trường của Hoa Kỳ vào năm 2004 như sau: thẻ Visa được ưa dùng nhất với 51,5%, đứng thứ 2 là MasterCard với tỷ lệ là 31,7%, kế tiếp là Amex với 11,8% và phần còn lại là Discover với 4,9%.   1. Thị trường thẻ thanh toán ở Châu Á – Thái Bình Dương:

Hầu hết các nước trong khu vực đều có dịch vụ về thẻ. Ở đây có sự hiện diện của 5 loại thẻ lớn nhất thế giới, các loại thẻ này đều là đối thủ cạnh tranh rất khốc nghiệt của nhau. Thẻ Visa và MasterCard đang giữ vị trí sản phẩm hàng đầu ở thị trường này. JCB có qui mô hoạt động bé hơn nhưng lại có tốc độ phát triển nhanh, doanh số của JCB chỉ bằng khoảng 60% doanh số MasterCard. Thẻ Amex và Diners Club cũng có mặt tại thị trường này nhưng đây không phải là thị trường chính của họ. Ở khu vực này, Visa có thị phần lớn hơn tất cả nhãn hiệu thẻ tín dụng khác cộng lại, chiếm 62% những hoạt động mua bán bằng thẻ. Trong khu vực này hiện có hơn 203 triệu thẻ Visa các loại. Trong năm 2003, ở Châu Á - TBD, có 438 tỷ USD được chi tiêu rút từ máy ATM bằng thẻ Visa. Sự đa dạng ở khu vực Châu Á với cơ sở hạ tầng ngành ngân hàng và tập quán tiêu dùng khác nhau, cộng với hơn 900 ngôn ngữ khác nhau là điểm nổi bật cho thị trường thẻ thanh toán ở đây. Các con rồng Châu Á như HongKong, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc cũng tiếp tục khẳng định và phát triển vững chắc thị trường thẻ. Ở cùng thời điểm, Ấn Độ, Trung Quốc - hai thị trường có tiềm năng lớn lao nhưng chưa được khai thác cũng có những cơ hội đáng kể để phát triển. Điều này được chứng thực vào năm 1993, Trung Quốc trở thành quốc gia có tổng khối lượng thanh toán tính bằng USD lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ [2, tr.43]

TÓM TẮT CHƯƠNG 1:

Thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nhân tố góp phần hạn chế lưu thông tiền mặt, nó có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, sự ra đời của thẻ thanh toán đã đánh dấu một bước tiến lớn cho cuộc sống hiện đại, thẻ thanh toán ngày càng phát triển và mang lại những tiện ích to lớn cho các ngân hàng cũng như người sử dụng thẻ thanh toán. Đứng ở góc độ vĩ mô thì thẻ thanh toán cũng đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ có thể đề ra những chính sách hiệu quả hơn, thiết thực hơn dựa trên sự phát triển của thẻ thanh toán. Tuy nhiên, hiện nay thẻ thanh toán vẫn còn tồn tại những rủi ro chưa khắc phục được, những rủi ro này thực sự là những vấn đề không nhỏ cho các chủ thẻ tham gia, song tôi tin trong tương lai chắc chắn sẽ có cách giải quyết những vấn đề này.CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN Ở CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG TỈNH TRÀ VINH

2.1. Sự ra đời và phát triển thẻ thanh toán ở Việt Nam:

2.1.1. Sự ra đời và phát triển thẻ thanh toán của các NHTM Việt Nam:

Năm 1996, Vietcombank Việt nam phát hành thí điểm thẻ ngân hàng đầu tiên, cũng vào năm này, hội các ngân hàng thanh toán thẻ Việt Nam được thành lập với bốn thành viên sáng lập gồm Vietcombank, NHTM Cổ phần Á Châu (ACB), NHTM Cổ phần xuất nhập khẩu (Eximbank) và First Vinabank.

Hành lang pháp lý cho hoạt động thẻ tại thời điểm đó là Quyết định số 74 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành ngày 10/04/1993 đã quy định “Thể lệ tạm thời về phát hành và sử dụng thẻ thanh toán”. Việc ứng dụng thẻ ở Việt Nam vào thời điểm đó còn giới hạn rất nhiều về cơ sở pháp lý, điều kiện kinh tế, hạ tầng kỹ thuật… Trên cơ sở thỏa thuận của Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng thương mại thí điểm phát hành thẻ tự xây dựng quy chế, hợp đồng phát hành thẻ và sử dụng thẻ. Tính pháp lý chỉ dừng ở mức độ điều chỉnh “nội bộ” giữa ngân hàng phát hành và chủ thẻ.

Năm 2001, Incombank giới thiệu dịch vụ thẻ ATM ra thị trường đi kèm với chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ thẻ. Năm 2003, Agribank cũng nổi lên trên thị trường dịch vụ ngân hàng với tổng số trên 150.000 chủ thẻ đã được phát hành.

Trong cuộc đua khai thác thị trường thẻ, các ngân hàng đã có những chiến lược tiến ra thị trường năng động và đảm bảo định vị thương hiệu cho dòng thẻ của mình. Mũi nhọn tập trung của hệ thống thẻ là thị trường cá nhân với thẻ tín dụng quốc tế… Đi cùng với lượng thẻ phát hành ngày một tăng cao, các Ngân hàng đang tích cực triển khai lắp đặt mạng lưới máy giao dịch tự động ATM trên địa bàn cả nước. Các ngân hàng đang ra sức mở rộng dịch vụ và khẳng định thương hiệu của mình. Cũng trong giai đoạn này, hàng loạt sản phẩm thẻ ra đời, mở ra một thời kỳ mới cho cuộc cạnh tranh phát hành thẻ giữa các ngân hàng trong nước. Đầu tiên là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ngân hàng này đã tung ra hàng loạt thẻ thanh toán, nổi trội là Fastaccess thẻ. Tiếp đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã kết hợp cùng tổ chức Visa ra mắt thẻ thanh toán Quốc tế Sacom Visa Debit. Đây là phương tiện thanh toán năng động nhằm vào giới doanh nhân bởi phạm vi hoạt động của thẻ không những trong quốc gia mà còn được sử dụng rộng rãi trên các quốc gia khác trên thế giới. Năm 2006 Sacombank phát hành khoảng 20.000 thẻ Visa Debit. Với đà phát triển ngày càng manh, các ngân hàng tiếp tục đầu tư hơn vào lĩnh vực thẻ và có các nhóm ngân hàng thỏa thuận việc sử dụng chung hệ thống, thị trường thẻ bắu đầu chuyển sang một giai đoạn mới.

Giai đoạn năm 2006 – 2009, Việt Nam bắt đầu tham gia WTO, do đó thị trường thẻ trong giai đoạn này ngày cảng trở nên sôi động và có tính cạnh tranh quyết liệt. Nhiều ngân hàng đã phát hành các loại thẻ có tính bảo mật cao và cung cấp nhiều tiện ích đi kèm cho khách hàng. Thêm nhiều ngân hàng nước ngoài đầu tư vào dịch vụ thẻ thanh toán. Thẻ ATM trở thành công cụ mới để các ngân hàng tham gia và công cuộc cạnh tranh ngày càng sôi nổi, và để thêm vững mạnh hơn nữa, các ngân hàng đã tiến hành liên kết tiện ích và liên kết trong thanh toán thẻ.

Thẻ ngân hàng không những được dùng để rút tiền một cách đơn thuần mà còn được các ngân hàng đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp cho ra đời các loại thẻ liên kết với nhiều tiện ích kèm theo như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn dịch vụ, mua hàng hóa trực tuyến, thấu chi tài khoản, hưởng các ưu đãi về dịch vụ giảm giá mua hàng tại các điểm liên kết, trả tiền bảo hiểm…

Ngân hàng quốc tế (VIB Bank) đưa ra thị trường loại thẻ liên kết tập trung vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo và phân phối bán lẻ. Thẻ học viên hiện nay không chỉ đơn thuần là thẻ sinh viên mà còn thêm những tính năng thanh toán hàng hóa, dịch vụ, chuyển tiền, chuyển khoản, rút tiền mặt, nộp tiền học phí… Tập đoàn sản xuất đồ gia dụng Goldsun kết hợp các tính năng của thẻ thanh toán chung vào thẻ nhân viên. Thẻ được sử dụng như thẻ ra vào chấm công, tính lương, bảo hiểm xã hội, đồng thời chủ thẻ được rút tiền mặt, truy vấn số dư tài khoản. Các siêu thị thì lại tích hợp các tính năng thanh toán với thẻ hội viên dành cho khác hành thân thiết. Chẳng hạn như thẻ liên kết giữa BigC và Techcombank đã cho phép khách hàng sử dụng thẻ của Techcombank, BIDV, Vietinbank để mua hàng hóa. Cũng có thể thấy Smartlink, Hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và NHTM Cổ Phần Quốc tế (VIBank) cũng công bố hoàn tất kết nối cổng thanh toán cho thẻ nội địa và cung cấp chính thức dịch vụ thanh toán trực tuyến cho khách hàng VIBank vào thời gian gần đây. Như vậy, tiếp theo Vietcombank và Techcombank, VIBank trở thành ngân hàng thứ 3 kết nối với Smartlink để có thể cung cấp tiện ích thanh toán trực tuyến trên internet cho thẻ ghi nợ nội địa của ngân hàng. Với kết nối này, khách hàng sử dụng thẻ debit VIBank có thể thực hiện giao dịch mua vé máy bay trên trang web của Vietnam Airlines thuận tiện, nhanh chóng tương đương với các loại thẻ tín dụng quốc tế. Như vậy trong tương lai, sản phẩm thẻ sẽ trở thành công cụ hữu hiệu cho cá nhân và doanh nghiệp.

Sau khi bốn liên minh thẻ được thành lập, trong đó liên minh lớn nhất là Smartlink do Vietcombank chủ trì với 17 ngân hàng khác đã hạn chế đi rất nhiều sự rời rạc và cắt khúc của thị trường thẻ Việt Nam. Ba liên minh còn lại là Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính quốc gia (gọi tắt là Banknetvn do Ngân hàng Nhà nước chỉ định Agribank làm trung tâm kết nối), liên minh VNBC giữa Ngân hàng Đông Á (DongAbank), Sài Gòn công thương Ngân hàng (Vietinbank), Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) và Ngân hàng nhà Hà Nội (HBB) và liên minh giữa Sacombank và ANZ.

Ngày 23/05/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty chuyển mạch tài chính quốc gia Banknetvn và Công ty cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink đã chính thức đưa hệ thống thanh toán thẻ Banknetvn-Smartlink vào hoạt động. Điều đó đã tạo ra một tiền đề hình thành một hệ thống thanh toán thẻ mạnh có khả năng kết nối toàn quốc giữa các ngân hàng phát hành thẻ sau này. Hệ thống thanh toán này gồm có 5 Ngân hàng: Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank và Techcombank. Đến ngày 08/03/2010, công ty Cổ phần Dịch vụ thẻ Smartlink và BanknetVN liên thông kết nối thành công cho 4 ngân hàng thành viên: NHTMCP Phương Nam, NHTMCP Tiên Phong, NHTMCP Việt Á và NHTMCP Dầu khí toàn cầu, nâng tổng số ngân hàng thuộc hệ thống liên minh Smartlink liên thông kết nối với BanknetVN lên 8 ngân hàng.

Từ năm 2009 trở đi, các hệ thống thẻ lớn đã quy tụ lại và trở thành một bước tiến quan trọng của thị trường thanh toán không dùng tiền mặt. Thị trường thẻ Việt Nam trên con đường tiến tới mục tiêu cuối cùng là tạo lập một mạng lưới thanh toán thẻ chung cho toàn bộ các ngân hàng, cho phép khách hàng sử dụng thẻ mọi lúc, mọi nơi. Và trong những năm vừa qua, các tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động với mục đích hướng đến một mô hình trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất, ưu việt ở Việt Nam, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người tiêu dùng. Các ngân hàng đã hình thành các hệ thống thẻ như Smartlink, Sacombank/AZN. VNBC, Banknetvn và tiến tới hình thành Trung tâm chuyển mạch quốc gia kết nối liên thông toàn bộ thị trường thanh toán thẻ của cả nước do Ngân hàng Nhà nước chủ trì.

Tóm lại, việc liên kết tiện ích và liên kết thanh toán thẻ trong và ngoài nước của các ngân hàng đã và đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đây là một đóng góp hết sức tích cực cho vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế Việt Nam.2.1.2. Sự ra đời và phát triển thẻ thanh toán của các NHTMCP Công thương Việt Nam:

Năm 1997, Vietinbank tham gia vào thị trường thẻ với tư cách là đại lý thanh toán thẻ Visa và Mastercard thông qua ngân hàng UOB TP.HCM.

Năm 1999, Vietinbank trở thành thành viên chính thức của tổ chức thẻ Visa và trở thành ngân hàng thanh toán thẻ tín dụng.

Năm 2001, sau nhiều nỗ lực nghiên cứu thị trường và đầu tư công nghệ hiện đại, Vietinbank là ngân hàng đầu tiên khai trương hệ thống ATM hiện đại và có qui mô lớn nhất ở Việt Nam.

Vietinbank trở thành thành viên chính thức của tổ chức thẻ Mastercard vào cuối năm 2002. Đây là cơ hội thuận lợi để Vietinbank chính thức phát hành thẻ tín dụng quốc tế Visa và MasterCard cuối năm 2004 với 02 loại thẻ vàng và thẻ chuẩn (hiện nay có thêm thẻ xanh). Sau hơn 1 năm triển khai đã có 1.241 thẻ tín dụng được phát hành với doanh số hơn 1,24tỷ đồng/tháng. Trong năm 2004, thẻ Cashcard của Vietinbank phát hành trên công nghệ chip lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Hiện nay, Vietinbank là một ngân hàng được sự đón nhận của khách hàng thông chiến lược đa dạng hoá sản phẩm thẻ. Tháng 8/2006, Vietinbank chính thức nâng cấp dòng thẻ ATM và ra mắt thương hiệu thẻ ghi nợ E-Patrner.

Cuối năm 2007, Vietinbank đã ký kết với công ty thẻ quốc tế JCB, theo đó Vietinbank sẽ được cấp bản quyền tham gia vào chương trình hợp tác để phát triển mạng lưới cơ sở chấp nhận thẻ cho các đơn vị chấp nhận thẻ các dịch vụ thanh toán, du lịch và giải trí có chất lượng cao. Đồng thời Vietinbank có quyền triển khai chấp nhận thanh toán thẻ mang thương hiệu JCB trên toàn lãnh thổ Việt Nam vào năm 2009. Ngoài ra Vietinbank tiếp tục hợp tác với các tổ chức thẻ quốc tế khác như Amex, Diners Club…

Kể từ 15/4/2008, ngân hàng chính thức áp dụng tên thương hiệu mới Vietinbank thay thế cho thương hiệu Incombank trên các sản phẩm dịch vụ của Vietinbank nói chung và dịch vụ thẻ nói riêng. Từ ngày 15/10/2008, Vietinbank phát hành thẻ tín dụng quốc tế Visa/MasterCard có logo Vietinbank theo thương hiệu và mẫu thiết kế mới đó là thẻ tín dụng quốc tế Cremium thay thế cho thẻ tín dụng mang logo Incombank trước đây.2.1.3. Sự ra đời và phát triển thẻ thanh toán của các NHTM Việt Nam chi nhánh Trà Vinh và các sản phẩm thẻ của Vietinbank Trà Vinh.

2.1.3.1. Thẻ ghi nợ E-partner:

 • E-Partner G-Card:

Thẻ E-Partner G-Card mang tới cho quý khách hàng những dịch vụ sang trọng và vượt trội. Với E-Partner G-Card, vị thế của quý khách hàng dễ dàng được nhận ra dù bất cứ nơi nào.

Ưu đãi đặc biệt:

 • Tặng giá trị bảo hiểm chủ thẻ lên đến 20 TRIỆU ĐỒNG.

 • MIỄN PHÍ hầu hết các giao dịch của chủ thẻ trên ATM

 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng V.I.P.

 • Lãi suất cực kỳ cạnh tranh trên số dư của Thẻ

 • Rút tiền tại quầy tối đa lên đến 1 TỶ ĐỒNG

 • Chuyển khoản trên ATM tối đa lên đến 100 Triệu Đồng.

 • THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM THƯỞNG ELO – SMART khi chủ thẻ thực hiện chi tiêu mua sắm, thanh toán bằng thẻ E-Partner G-Card (không bao gồm giao dịch rút tiền) với mức quy đổi 10.000đ giao dịch = 1 điểm thưởng để được nhận tiền hoặc quà tặng hấp dẫn. Chi tiêu càng nhiều, điểm thưởng càng lớn, giá trị quy đổi càng cao.

Dịch vụ tiện ích:

 • Vấn tin tài khoản ATM trực tuyến trên Internet.

 • Nạp tiền cho thuê bao trả trước của các mạng di động bằng dịch vụ VnTopup.

 • Nhanh chóng, thuận tiện với các tiện ích của SMS Banking (chuyển khoản qua tài khoản thẻ E-Partner bằng tin nhắn, thông báo biến động số dư, sao kê tài khoản, xem thông tin về lãi suất, tỷ giá ngoại hối...)

 • Nhận tiền kiều hối từ nước ngoài gửi vào tài khoản thẻ E-Partner G-Card.

 • Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn trên ATM.

 • Nộp thuế, thanh toán hoá đơn điện thoại, điện lực trực tuyến trên ATM.

 • Thanh toán vé tàu với công ty đường sắt Sài Gòn, công ty đường sắt Hà Nội.

 • Tìm máy ATM nhanh chóng, thuận tiện qua hệ thống tin nhắn 977.

 • Nhận lương, thu nhập từ công ty và các giao dịch chuyển khoản khác.

 • E-Partner C-Card:

E-Partner C-Card là thẻ GHI NỢ thông dụng đáp ứng cao nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt thích hợp cho Cán bộ nhân viên công ty, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chi lương qua thẻ.

Ưu đãi đặc biệt:

 • Không số dư ban đầu khi mở thẻ.

 • Miễn phí hầu hết các giao dịch của chủ thẻ trên máy ATM.

 • Rút tiền tại quầy tối đa lên đến 1 TỶ ĐỒNG.

 • Chuyển khoản trên ATM tối đa lên đến 100 Triệu Đồng.

 • THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM THƯỞNG ELO – SMART khi chủ thẻ thực hiện chi tiêu mua sắm, thanh toán bằng thẻ E-Partner C-Card (không bao gồm giao dịch rút tiền) với mức quy đổi 10.000đ giao dịch = 1 điểm thưởng để được nhận tiền hoặc quà tặng hấp dẫn. Chi tiêu càng nhiều, điểm thưởng càng lớn, giá trị quy đổi càng cao.

Dịch vụ tiện ích:

 • Vấn tin tài khoản ATM trực tuyến trên Internet.

 • Nạp tiền cho thuê bao trả trước của các mạng di động bằng dịch vụ VnTopup.

 • Nhanh chóng, thuận tiện với các tiện ích của SMS Banking (Chuyển khoản qua tin nhắn, thông báo biến động số dư, sao kê tài khoản, xem thông tin về lãi suất, tỷ giá ngoại hối...)

 • Nhận tiền kiều hối từ nước ngoài gửi vào tài khoản thẻ E-Partner C-Card.

 • Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn trên ATM.

 • Nộp thuế, thanh toán hoá đơn điện thoại, điện lực trực tuyến trên ATM.

 • Thanh toán vé tàu với công ty đường sắt Sài Gòn, công ty đường sắt Hà Nội.

 • Tìm máy ATM nhanh chóng, thuận tiện qua hệ thống tin nhắn 977.

 • Nhận lương, thu nhập từ công ty và các giao dịch chuyển khoản khác.

 • E-Partner S-Card:

E-Partner S-Card là thẻ GHI NỢ với phí dịch vụ đặc biệt ưu đãi phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt dành cho các bạn HỌC SINH - SINH VIÊN - GIỚI TRẺ.

Ưu đãi đặc biệt:

 • Không số dư ban đầu khi mở thẻ.

 • Miễn phí hầu hết các giao dịch của chủ thẻ trên máy ATM.

 • Tặng miễn phí bảo hiểm tai nạn con người với giá trị bảo hiểm đến 5 triệu đồng trong năm đầu tiên phát hành thẻ.

 • Rút tiền tại quầy tối đa lên đến 1 TỶ ĐỒNG.

 • Chuyển khoản trên ATM tối đa lên đến 100 Triệu Đồng.

 • THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM THƯỞNG ELO – SMART khi chủ thẻ thực hiện chi tiêu mua sắm, thanh toán bằng thẻ E-Partner S-Card (không bao gồm giao dịch rút tiền) với mức quy đổi 10.000đ giao dịch = 1 điểm thưởng để được nhận tiền hoặc quà tặng hấp dẫn. Chi tiêu càng nhiều, điểm thưởng càng lớn, giá trị quy đổi càng cao.

Dịch vụ tiện ích:

 • Vấn tin tài khoản ATM trực tuyến trên Internet.

 • Nạp tiền cho thuê bao trả trước của các mạng di động bằng dịch vụ VnTopup.

 • Nhanh chóng, thuận tiện với các tiện ích của SMS Banking (Chuyển khoản qua tin nhắn, thông báo biến động số dư, sao kê tài khoản, xem thông tin về lãi suất, tỷ giá ngoại hối...)

 • Nhận tiền kiều hối từ nước ngoài gửi vào tài khoản thẻ E-Partner S-Card.

 • Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn trên ATM.

 • Nộp thuế, thanh toán hoá đơn điện thoại, điện lực trực tuyến trên ATM.

 • Thanh toán vé tàu với công ty đường sắt Sài Gòn, công ty đường sắt Hà Nội.

 • Tìm máy ATM nhanh chóng, thuận tiện qua hệ thống tin nhắn 977.

 • Nhận lương, thu nhập từ công ty và các giao dịch chuyển khoản khác

 • E-Partner PinkCard:

Không chỉ là thẻ ghi nợ E-Partner thông thường dành riêng cho phái đẹp với những tính năng thông minh vượt trội, thiết kế ấn tượng và quyến rũ, PINK CARD muốn tôn vinh một nửa vô cùng quan trọng của thế giới: Phái đẹp.

PINK CARD dành cho phụ nữ hiện đại, đặc biệt thích hợp cho những phụ nữ làm việc trong các lĩnh vực nghệ thuật, nữ doanh nhân, nữ nhân viên văn phòng và phụ nữ có thu nhập cao trong xã hội, những người luôn khát vọng được khẳng định bản thân, được yêu thương và chia sẻ.Ưu đãi đặc biệt:

 • Tặng 06 tháng báo "Cẩm nang mua sắm Lady" cập nhật nhiều thông tin hữu ích cho chủ thẻ và được giao báo đến tận nhà.

 • MIỄN PHÍ hầu hết các giao dịch của chủ thẻ trên ATM.

 • Lãi suất cực kỳ cạnh tranh trên số dư của Thẻ.

 • Rút tiền tại quầy tối đa lên đến 1 TỶ ĐỒNG.

 • Chuyển khoản trên ATM tối đa lên đến 100 Triệu Đồng.

 • THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM THƯỞNG ELO – SMART khi chủ thẻ thực hiện chi tiêu mua sắm, thanh toán bằng thẻ E-Partner Pink Card (không bao gồm giao dịch rút tiền) với mức quy đổi 10.000đ giao dịch = 1 điểm thưởng để được nhận tiền hoặc quà tặng hấp dẫn. Chi tiêu càng nhiều, điểm thưởng càng lớn, giá trị quy đổi càng cao.

 • E-Partner 12 Con giáp:

E-Partner 12 Con giáp là Thẻ E-Partner được thiết kế với 12 màu sắc sinh động, cùng với cách viết thư pháp sẽ đạt được sự phá cách trong trí tưởng tượng của mỗi người. Mặt trước của logo là 12 vòng tròn biểu trưng 12 màu tương ứng cho 12 con trong 1giáp. Chữ con giáp được lấy ý tưởng từ phông chữ thư pháp kết hợp với kết cầu vòng tròn tạo thành 01 logo mang tính thông nhất trên tất cả các mẫu thẻ.

2.1.3.2. Thẻ tín dụng quốc tế:

 • Visa Card:

Thẻ tín dụng quốc tế mang nhãn hiệu Cremium Visa và Cremium MasterCard được phát hành và đăng ký thương hiệu bởi VietinBank, sử dụng trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Thẻ TDQT Cremium Visa & MasterCard là một phương tiện thanh toán hàng hoá dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ và rút tiền mặt tại các ATM hoặc các điểm ứng tiền mặt (có biểu tượng Visa & MasterCard)

Sử dụng thẻ để chi tiêu trước, trả tiền sau, hoàn toàn không bị tính lãi đối với giao dịch thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ nếu quý khách hoàn trả toàn bộ dư nợ trên sao kê cho ngân hàng đúng hạn.

Cơ chế thanh toán linh hoạt: thanh toán toàn bộ hoặc số tiền tối thiểu 20% trên sao kê, giúp đầu tư hiệu quả cho tiền bạc của quý khách hàng.

Khách hàng sử dụng thẻ Cremium Visa được in ảnh trên thẻ

Hạn mức tín dụng thẻ linh hoạt đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng: (Thẻ vàng: trên 50 triệu; Thẻ chuẩn: 10 triệu đến dưới 50 triệu VNĐ; Thẻ xanh: dưới 10 triệu) • Master Card:

Thẻ tín dụng quốc tế mang nhãn hiệu Cremium Visa và Cremium MasterCard được phát hành và đăng ký thương hiệu bởi VietinBank, được sử dụng trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Thẻ TDQT Cremium Visa & MasterCard là một phương tiện thanh toán hàng hoá dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ và rút tiền mặt tại các ATM hoặc các điểm ứng tiền mặt (có biểu tượng Visa & MasterCard)

Sử dụng thẻ để chi tiêu trước, trả tiền sau, hoàn toàn không bị tính lãi đối với giao dịch thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ nếu quí khách hoàn trả toàn bộ dư nợ trên sao kê cho ngân hàng đúng hạn.

Cơ chế thanh toán linh hoạt: thanh toán toàn bộ hoặc số tiền tối thiểu 20% trên sao kê, giúp đầu tư hiệu quả cho tiền bạc của quý khách hàng.

Khách hàng sử dụng thẻ Cremium Visa được in ảnh trên thẻ.

Hạn mức tín dụng thẻ linh hoạt đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng: (Thẻ vàng: trên 50 triệu; Thẻ chuẩn: 10 triệu đến dưới 50 triệu VNĐ; Thẻ xanh: dưới 10 triệu)

2.2. Thực trạng thẻ thanh toán của chi nhánh NHTMCP Công thương tỉnh Trà Vinh từ 2006 – 2009:


: resources
resources -> HƯỚng dẫn sử DỤng tài liệU Ôn tập thi thpt quốc gia môN: tiếng anh
resources -> KHỔ giấY, kiểu trình bày và ĐỊnh lề trang văn bảN a Khổ giấy
resources -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
resources -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
resources -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
resources -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
resources -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
resources -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam


  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương