CHƯƠng 1 những vấN ĐỀ CƠ BẢn về MARKETIng 1 Sự ra đời và phát triển của Marketing 1 Sự ra đời của Marketingtải về 1.13 Mb.
trang12/12
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích1.13 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

10.3.4 Tổ chức theo thị trường

Hình 10.4: Tổ chức bộ phận Marketing theo thị trường

Ngoài ra, còn có những hình thức tổ chức phức tạp hơn như tổ chức theo ma trận (kết hợp sản phẩm - thị trường), hoặc cấu trúc hỗn hợp (phối hợp các hình thức tổ chức trên).Hình 10.5: Tổ chức bộ phận Marketing theo ma trận

10.4 Thực hiện Marketing

10.4.1 Khái niệm

Thực hiện Marketing là tiến trình chuyển kế hoạch Marketing thành những hành động cụ thể để đạt được các mục tiêu kế hoạch.

10.4.2 Một số kỹ năng Marketing

10.4.2.1 Kỹ năng dự đoán và phát hiện vấn đề

Các nhà làm Marketing phải xác định vấn đề là gì và cách giải quyết chúng. Mỗi vấn đề có những giải pháp và những công cụ quản trị khác nhau.10.4.2.2 Kỹ năng đánh giá cấp độ của vấn đề

Những vấn đề trong thực hiện Marketing có thể xảy ra ở 3 cấp độ:

- Chức năng như công ty yêu cầu đại lý quảng cáo sáng tạo hơn.

- Chương trình như tung ra sản phẩm mới trên thị trường.

- Chiến lược Marketing như công ty muốn mọi nhân viên xem khách hàng là người quan trọng nhất.

10.4.2.3 Kỹ năng thực hiện Marketing

- Kỹ năng phân phát: các nhà quản trị Marketing sử dụng kỹ năng này để phân phối nguồn lực Marketing cho các bộ phận chức năng, các chương trình và các chiến lược.

- Kỹ năng giám sát: dùng để điều hành hệ thống kiểm soát, đánh giá kết quả của các hoạt động Marketing.

- Kỹ năng tổ chức: sử dụng để phát triển một cơ cấu làm việc hiệu quả.

- Kỹ năng phối hợp: các nhà Marketing phải động viên và phối hợp hoạt động giữa những người bên trong và bên ngoài công ty như công ty nghiên cứu, quảng cáo, trung gian,... là những người có mục tiêu khác biệt với công ty.

10.5 Đánh giá và kiểm soát Marketing

10.5.1 Mục đích

Đánh giá và kiểm soát Marketing nhằm đảm bảo chương trình Marketing hướng đến những mục tiêu đã định.10.5.2 Nội dung

10.5.2.1 Kiểm soát kế hoạch hàng năm

- Phân tích mức bán: phân tích và so sánh mức bán thực tế với mục tiêu

- Phân tích thị phần: nhận biết vị thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh

- Phân tích chi phí Marketing: đánh giá chi phí so với mức bán để dảm bảo rằng công ty không chi quá nhiều để đạt chỉ tiêu kế hoạch.

- Phân tích tài chính: nhận để diện những yếu tố tác động đến các kết quả tài chính của công ty.

- Thăm dò sự thỏa mãn của khách hàng

- Điều chỉnh hoạt động: được sử dụng khi hoạt động Marketing chệch hướng so với mục tiêu kế hoạch.

10.5.2.2 Kiểm soát khả năng sinh lợi

Các nhà quản trị cần đánh giá khả năng sinh lợi của từng SP, các khu vực thị trường, các nhóm khách hàng, kênh phân phối, qui mô đặt hàng bằng cách phân tích doanh thu và chi phí của chúng. Thông tin này sẽ giúp nhà quản trị xác định SP nào, hoạt động Marketing nào cần tăng thêm, giảm bớt hay từ bỏ.10.5.2.3 Kiểm soát hiệu quả

Qua những phân tích khả năng sinh lợi trên, khi nhận thấy nguồn thu yếu kém, các nhà quản trị phải tìm những phương cách tiến hành hiệu quả hơn. Do vậy, họ cần phân tích hiệu quả của các hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, phân phối, lực lượng bán hàng để điều chỉnh kịp thời.10.5.2.4 Kiểm soát chiến lược

Marketing là một lĩnh vực mà các mục tiêu, chính sách, chiến lược và chương trình dễ có khả năng bị lạc hậu nhanh chóng. Do vậy, mỗi công ty cần định kỳ xem xét lại các hướng chiến lược trên thị trường. Kiểm tra chiến lược để đảm bảo những mục tiêu, chiến lược và những hệ thống hoạt động của Marketing thích ứng với môi trường.
Trang

: file -> downloadfile4 -> 206
206 -> Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 môn thi tốt nghiệp thpt năm 2012, trong đó có môn Lịch sử. Đây là môn học được nhiều học sinh cho là “khó nuốt” nhất trong kì thi tốt nghiệp năm nay
206 -> Câu 4: Trình bày nội dung luận cương chính trị (10/1930) từ đó chỉ ra hạn chế lịch sử của cương lĩnh này?
downloadfile4 -> BÁo cáO ĐỀ TÀi kỹ thuật chuyển mạch atm
downloadfile4 -> BÀi tậP ĐẠi cưƠng hóa học hữu cơ Kiến thức cần nhớ: I. Thành phần nguyên tố
downloadfile4 -> MÔN: Phương pháp nghiên cứu khoa học Lớp: K062KT1 Thành viên nhóm: Nguyễn Thị Thu Sang 211161039 Vơ Thị Thúy Vy 211080574
downloadfile4 -> Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp 8 Nguyễn Văn Hòa-thcs mỹ Quang
downloadfile4 -> Manageengine opmanager
206 -> Tiểu luận Quản trị bảo hiểm xã hội
206 -> Ào tạo hà NỘI
206 -> MÔN : HÓa học thời gian làm bài: 90 phút


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương