Chiến Lược Marketing Hỗn Hợp 4P (marketing mix)tải về 14.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.5 Kb.
Chiến Lược Marketing Hỗn Hợp 4P (marketing mix)
Chiến lược marketing về cơ bản thường được triển khai chung quanh 4 yết tố, thường được gọi là 4Ps cho dễ nhớ: Sản phẩm (product), Giá (price), Xúc tiến thương mại hay Truyền thông (promotion) và Kênh phân phối (place). Tuỳ vào tình hình thực tế của thị trường mà người ta vận dụng một hay nhiều yếu tố để thực hiện chiến lược thị trường.

Các doanh nghiệp mà sản phẩm chủ yếu là sản phẩm dịch vụ thường có xu hướng triển khai từ 4 yếu tố chính nầy thành 7 yếu tố để phản ánh sự chú tâm của mình đối với sự đặc thù của sản phẩm dịch vụ: Sản phẩm (product), Giá (price), Xúc tiến thương mại hay Truyền thông (promotion), Kênh phân phối (place), Con người (people), Qui trình (process) và Chứng minh thực tế (physical evidence).Dưới đây là một số giải pháp cơ bản về chiến lược marketing được triển khai từ 4P.1. Sản phẩm.

 • Phát triển dải sản phẩm

 • Cải tiến chất lượng, đặc điểm, ứng dụng

 • Hợp nhất dải sản phẩm

 • Quy chuẩn hoá mẫu mã

 • Định vị

 • Nhãn hiệu

2. Giá

 • Thay đổi giá, điều kiện, thời hạn thanh toán

 • Áp dụng chính sách hớt bọt (skimming)

 • Áp dụng chính sách thâm nhập (penetration)

3. Truyền thông

 • Thay đổi nội dung quảng cáo hoặc khuyến mại

 • Thay đổi định vị cho thương hiệu (tái định vị)

 • Thay đổi phương thức truyền thông

 • Thay đổi cách tiếp cận

4. Kênh

 • Thay đổi phương thức giao hàng hoăc phân phối

 • Thay đổi dịch vụ

 • Thay đổi kênh phân phối

Phần triển khai thêm đối với sản phẩm dịch vụ.

5. Con người.

 • Bổ sung nhân lực có đủ kiến thức, kinh nghiệm cần thiết mà công việc đòi hỏi.

 • Huấn luyện bổ sung để nâng cao chuyên môn về kiến thức sản phẩm khi có sản phẩm mới

 • Chuẩn hoá dịch vụ khách hàng

 • Đánh giá năng lực và hiệu quả công việc thông qua nhận xét của khách hàng về mức độ hài lòng

6. Qui trình.

 • Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO ... nhằm chuẩn hoá qui trình và tăng hiệu quả.

 • Cải tiến, rút ngắn qui trình nhằm tạo ra tiện lợi hơn cho khách hàng như qui trình đặt hàng, qui trình thu tiền, qui trình nhận hàng, qui trình bảo hành ...

 • Đầu tư thiết bị, công nghệ mới, thải hồi thiết bị, công nghệ cũ lạc hậu

7. Chứng minh cụ thể

Các cơ sở hạ tầng như trụ sở, văn phòng giao dịch, trung tâm dịch vụ khách hàng, trung tâm bảo hành, điểm phục vụ.Ngoài ra còn có một số lựa chọn chiến lược marketing khác như:

 • Cải tiến hiệu quả điều hành hoạt động

 • Cải tiến hiệu quả hoạt động marketing

 • Cải tiến các thủ tục hành chính

 • Hợp lý hoá hệ thống sản phẩm

 • Rút lui khỏi thị trường đã chọn

 • Chuyên sâu về một sản phẩm hay thị trường

 • Thay đổi nhà cung cấp

 • Mua lại phương tiện sản xuất kinh doanh

 • Mua lại thị trường mới
  ...

: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id114188 190495
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ChuyêN ĐỀ ĐIỀu khiển tán sắC
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Trong khuôn khổ Hội nghị của fifa năm 1928 được tổ chức tại Amsterdam (Hà Lan), Henry Delaunay đã đưa ra một đề xuất mang tính đột phá đối với lịch sử bóng đá
UploadDocument server07 id114188 190495 -> MỤc lục phần I: MỞ ĐẦU
UploadDocument server07 id114188 190495 -> «Quản trị Tài sản cố định trong Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa»
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Khóa luận tốt nghiệp 2010 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời kì tới 85
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ĐỒ Án tốt nghiệp tk nhà MÁY ĐƯỜng hiệN ĐẠi rs
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Đề tài: Qúa trình hình thành và phát triển an sinh xã hội ở Việt Nam
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Ngọc – lt2 khct L ời cảM ƠN
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Địa vị của nhà vua trong nhà nước phong kiến Việt Nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương