Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong một kỳ kinh doanh nhất địnhtải về 16.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2022
Kích16.44 Kb.
#53791
Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong một kỳ kinh doanh nhất định


Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong một kỳ kinh doanh nhất định (tháng, quý, năm). Thực chất chi phí sản xuất chính là sự dịch chuyển vốn-chuyển dịch giá trị của các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất vào các đối tượng tính giá (sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ..)
Để tạo ra thu nhập, doanh nghiệp phải chịu mất đi 1 khoản tiền do nguyên vật liệu bị tiêu dùng, máy móc bị hao mòn, trả lương cho người lao động… Khoản tiền bị mất đi đó gọi là chi phí. Chi phí là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các hao phí về vật chất, về lao động mà doanh nghiệp đã phải bỏ ra để có được thu nhập trong 1 thời kỳ (thường là tháng, quý, năm)
Chi phí trong doanh nghiệp được phân chia theo nhiều cách tùy thuộc vào mục đích sử dụng ở từng bộ phận, phòng ban. Các doanh nghiệp có quy mô càng lớn, lĩnh vực kinh doanh càng phức tạp thì việc phân loại và quản lý chi phí càng trở nên cấp thiết.
Có rất nhiều cách phân loại chi phí khác nhau: theo nội dung kinh tế, theo công dụng, theo vị trí, quan hệ của chi phí với quá trình sản xuất, … Mỗi cách phân loại này đều đáp ứng ít, nhiều cho mục đích quản lý kế toán, kiểm tra, kiểm soát chi phí phát sinh,… ở các góc độ khác nhau. Vì thế, các cách phân loại đều tồn tại, bổ sung cho nhau và giữ vai trò nhất định trong quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
Thực tế chỉ có 3 yếu tố chi phí là chi phí về lao động sống, chi phí về đối tượng lao động và chi phí về tư liệu lao động. Tuy nhiên, để cung cấp thông tin về chi phí một cách cụ thể hơn nhằm phục vụ cho việc xây dựng và phân tích định mức vốn lưu động, việc lập và kiểm tra, phân tích dự đoán chi phí, các yếu tố chi phí trên có thể được chi tiết hóa theo nội dung cụ thể của chúng. 
Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của từng ngành sản xuất và mức độ hoạt động, công tác đầu tư của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nặng thì tỷ trọng chi phí khấu hao lớn
VD: Có số liệu về chi phí sản xuất kinh doanh trong năm 2020 của Công ty X chuyên sản xuất giày dép, đánh giá chi phí SXKD theo yếu tố chi phí bằng phương pháp so sánh tuyệt đối và tương đối với bảng số liệu như sau:
PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 (đvt: triệu đồng)

Yếu tố chi phí

Kế hoạch

Thực tế

Mức

%

Mức

%

Chi phí nguyên vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí khấu hao t/sản cố định
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Chi phí khác bằng tiền
Chi phí bảo hiểm
Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương

115
85
1.250
690
86
80
120

4,74
3,5
51,53
28,44
3,54
3,3
4,95

140
95
1.350
720
106
90
110

5,36
3,64
51,7
28,72
4,06
3,45
4,21

Tổng cộng

2.426

100

2.611

100

tải về 16.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương