Chi bộ spxh-tdt-tvl đẢng cộng sản việt namtải về 41.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích41.25 Kb.
#1261

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐ SƠN LA

CHI BỘ SPXH-TDT-TVL


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HỌP CHI BỘ THÁNG 01 – 2014
I. Phần mở đầu

1. Thời gian: 14h00' ngày 29 tháng 01 năm 2014. Địa điểm: P205. Văn phòng khoa SPXH.

2. Thông báo

2.1. Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí của các đảng viên

Tổng số

Nộp đúng hạn

Ngộp chưa đúng hạn

Chưa nộp

22

22

0

0

2.2. Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ tổng số 22

Tổng số

Chính thức

Dự bị

Miễn sinh hoạt

Dự họp

Vắng có lý do

Không có lý do

22

22

0

0
2
3. Thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt

3.1. Thông qua các văn bản đã tiếp nhận và triển khai

3.2. Tiếp thu một số thông tin về tình hành trong nước và quốc tế, địa phương, cơ quan đơn vị, sự chỉ đạo của cấp trên.

3.3. Đánh giá tình hình tư tưởng, chính trị của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi cả chi bộ.

3.4. Đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ tháng 12, tình hình đảng viên thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước...

3.5. Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 12.

3.6. Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên.

3.7. Một số nhiệm vụ, cụ thể, thiết thực cần thực hiện tháng 1/2014.

3.8. Chi bộ thảo luận, tham gia ý kiến về các nội dung triển khai tháng 1/2014.

II. Phần nội dung

1. Thông qua các văn bản đã tiếp nhận và triển khai tháng 1/2013

- Tạp chí Cộng sản tháng 01, Thông tin nội bộ tháng 01

- CV số 1454-CV/ĐUK ngày 09-01-2914 về việc chỉ đạo HDD văn hóa, văn nghệ xuân giáp Ngọ 2014.

- TB số 04 TB/ĐU-CĐSL ngỳ 13 tháng 01 năm 2014 về phân công thực hiện chức trách NV ủy viên Ban TV, UV ban CH đảng bộ CĐSL.

- BC số 03-BC/CDDSL 13/1/2014 về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc Vân động học tập làm theo tấm gương đạo đực HCM.

- KH số (không số) tháng 1/2014 về lãnh chỉ đạo các HĐ năm 2014.

- KH (không số 0 tháng 1/2014 về Triển khai thực hienjquy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014.

- CTr/ kiểm tra giám sát năm 2014 của BCH ĐB năm 2014 nhiệm kỳ 2010 – 2015.

- Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW về làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

- KH về tăng cương công tác phòng chống Ma túy năm 2014.2. Thông báo thông tin về tình hình trong nước và quốc tế, địa phương, cơ quan đơn vị, sự chỉ đạo của cấp trên

2.1. Quốc tế:

- Thái Lan biểu tình lan rộng, thủ tướng đứng trước nguy cơ phải từ chức

- Tình hình Cam phuchi phủ Cam phu chia và đảng Cứu quốc đối lập đã ngồi vào đàm phán về những bất đồng chuẩn bị cho công tác bầu cử dân chủ hơn, đáp ứng yêu cầu 2 bên

- Hải quân Mỹ dự định sẽ trang bị vũ khí bắn tia laser đầu tiên cho một tàu chiến trong năm 2014, đồng thời sẽ thử nghiệm một loại súng điện từ trên tàu trong vòng 2 năm tới,

2.2. Trong nước:

- Dịch cúm gia cầm lan rộng trên 14 tinh thành

- Thượng tướng Phạm Quý Ngọ mới từ trần sau tổ của Dương Chí Dũng

2.2. Trong tỉnh:

- Ngày 6-1, đồng chí, Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị tổng kết việc thực quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

- Ngày 13-1, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã lên thăm và làm việc tại tỉnh ta.

- Trong hai ngày 8 và 9 tháng 1, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của Trung ương đã lên thăm và làm việc tại tỉnh ta.

2.3. Nhà trường

- Bầu bổ sung bí thư, phó bí thư, kiện toàn, bí thư, phó bí thư, Ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2010 -2015

- Các GV đi dạy tiếng Việt ở Lào

- Lập TKB Kỳ 2 các khối lớp Ngữ văn K49, 50, ra đề, thi, kiểm tra với khối K49.

- Đại hội chi hội các chi đoàn các khối lớp.

- Chuẩn bị mở các lớp BD thạc sĩ, CN quản lý giáo dục của học viện QLGD năm 2014.

- Chuẩn bị cho Đánh giá NB lần 1 năm 2014.

3. Đánh giá tình hình tư tưởng, chính trị của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi của chi bộ

- Ưu điểm:

+ Chi bộ đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia các phiên họp theo sự triệu tập của đảng ủy cấp trên, triển khai kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà trường theo yêu cầu chung. Tình hình tư tưởng ổn định, không có biến động.

- Hạn chế:

+ Sự chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ của một số ít GV, ĐV chưa cao. Ý thức đọc các văn bản, trên trang thư điện tử của đơn vị khoa, các VB chính trị chưa thường xuyên.

+ Một số ít ĐV chưa thật sự gương mẫu trong công việc, trong phát ngôn, trong nhận thức chính trị, dĩ hòa vi quý, trung bình chủ nghĩa, chưa động viên khuyến khích GV trẻ trong học tập tu dưỡng, phấn đấu, gây sự hoài nghi, khuyến khích việc làm thiếu chuẩn mực.4. Đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ tháng 1, tình hình đảng viên thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước

4.1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

- Thực hiện đúng Chỉ thị 03-CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 4 khóa XI Về một số nhiệm vụ cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch khắc phục khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm theo NQTW4 khóa XI, kiểm điểm đảng viên năm 2013.

- Thực hiện đúng Nghị định số 71/1998-NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan, cơ sở.

- Tiếp tục triển khai KH quán triệt NQ TW 8 khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện GD Việt Nam đến năm 2020 trong thời gian 2/2013 tới (đã nêu).

- Tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm Hiểu trưởng mới.

4.2. Lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm:

- Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dạy học, kiểm soát dạy - học các khối K48,49, K50. Lên lớp với Lào K13. Quy định tạm thời về chế độ làm việc đối với GV năm 2013. Quy chế chuyên môn.

- Duy trì, thực hiện đúng KH hoạt động Kiểm tra nề nếp dạy - học (đã triển khai theo KH của nhà trường, đầy đủ) trong tháng 1.

- Chỉ đạo thực hiện việc Duyệt đề cương môn học khối K50, Lào K13

- Tham gia khá đầy đủ các hoạt động chung của nhà trường.

- Hạn chế: Một Số ĐV- GV chưa nộp ĐCMH đúng hạn.

- Điều chỉnh một số HP ở khối MN – TH cho các GV để phù hợp yêu cầu công tác.

5. Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 03 về việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, GV, HS sinh viên. Hầu hết các đảng viên đều học tập tu dưỡng phấn đấu tốt, cần kiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đăng ký. Đa số ĐV tự giác gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

- Việc tổng kết, đúc rút kinh nghiệm chưa thật thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

6. Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên:

- Thực hiện chế độ báo cáo, chưa có dấu hiệu vi phạm, số ít ĐV chưa thật gương mẫu thận trọng trong phát ngôn, trong lối sống.7. Một số nhiệm vụ cần thực hiện tháng 2/2014

7.1. Các văn bản Nghị quyết:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 4 khóa XI Về một số nhiệm vụ cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch khắc phục khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm theo NQTW4 khóa XI (tập thể cấp ủy, cá nhân).

- Tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD Việt Nam.

- Tiếp tục hiện Nghị định số 71/1998-NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan, cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện, kiểm soát toàn diện công tác phòng chống Ma túy, HIV/AIDS. Các đơn vị tổ chức kiểm soát, phát hiện ma túy trong đơn vị theo quy trình hàng năm, lưu hồ sơ, có báo cáo định kỳ.

7.2. Chỉ đạo công tác chuyên môn, nghiệp vụ nghiên cứu khoa học

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt việc dạy học đúng quy chế CM các khối K48,49,50. Lên lớp với Lào K13.

- Quản lý tốt HS,SV với các khối lớp, chú ý khối mới (K50); đặc biệt SV Lào, K50, chú ý diễn biến tư tưởng, tình cảm của sinh viên, giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh viên nghèo vượt khó, quản lý tốt sinh viên trong dịp nghỉ tết DL và tết NĐ. Có KH phân công ĐV tham gia quản lý SV Lào dịp tết NĐ.

- Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh phân công giảng dạy năm học 2013 - 2014

- Thực hiện tốt vận hành ISO theo quy trình.

- Viết bài cho thông tin KH và tạp chí chuyên ngành, trang websit của đơn vị.7.3. Công tác phát triển Đảng

- Xét kết nạp đảng đối với ĐV có quyết định đề nghị KN

- Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ với đoàn viên UT.

- Giao việc để các ĐV ưu tú phát huy tác dụng, đóng góp với tập thể.

- Tổ chức kê khai, thẩm tra lý lịch với các đoàn viên được đề nghị KN đảng.

8. Chi bộ thảo luận, tham gia ý kiến về các nội dung triển khai

III. Phần kết thúc

1. Tóm tắt ý kiến:

Các ý kiến tập trung vào:  • Nhất trí với nội dung đã triển khai.

  • Chú ý quan tâm tạo điều kiện, giao việc, thử thách để giúp đỡ đoàn viên ưu tú, đoàn viên, công đoàn viên có ý thức phấn đấu trở thành đối tượng của Đảng.

  • Đảng viên quan tâm đọc các VB của nhà trường trên trang thư điện tử của khoa để theo dõi thông tin và thực hiện.

2. Kết luận, chỉ đạo:

Cần tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2014 như sau:

- Tiếp tục hiện Nghị định số 71/1998-NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan, cơ sở.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các chuyên đề năm 2014.

- Tiếp tục thực hiện KH sau Kiểm điểm, khắc phục khuyết điểm đối với tập thể, cá nhân đảng viên về phê bình và tự phê bình theo NQ TW4, thực hiện NQ TW 8 Khóa XI.

- Điều chỉnh phân công GD các học phần cho phù hợp với thực tế khi có biến động trong năm học 2013 - 2014. Theo dõi, kiểm soát thực tập lần 2 của sinh viên K48. Quản lý, duy trì các hoạt động của lớp chủ nhiệm, học sinh Lào.

- Chỉ đạo tốt thực hiện KL/03 của Tỉnh ủy về tình hình ma túy HIV/AIDS. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Viết bài cho trang Website của đơn vị, TTKH nhà trường.

- Thực hiện tốt vận hành ISO theo quy trình.

- Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, giới thiệu đối tượng, hoàn thiện hồ sơ, kết nạp Đảng...3. Biểu quyết: 100% đảng viên dự họp nhất trí

4. Ghi số biên bản họp: 02/BB- SPXH-TDT- TVLChủ tọa

Bí thư


Nguyễn Huy Hoàng

Thư ký

Hoàng Thị Minh Hiền


tải về 41.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương