CHỦ TỊch nưỚCtải về 50.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích50.49 Kb.

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 556/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 73/TTr-CP ngày 04/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 224 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 556/QĐ-CTN ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Bùi Thị Thùy Liên, sinh ngày 18.10.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hebbel Str 3, 01157 Dresden

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Hà Anh Mandy, sinh ngày 11.02.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Karl-Marx-Allee 70g, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Mai Ngọc, sinh ngày 01.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Alt-Friedrichsfelde 7A, 10315 Berlin

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Huyền Trâm, sinh ngày 02.11.2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wilhelmshavener Str 66A, 10551 Berlin

Giới tính: Nữ

5. Lê Việt Đức, sinh ngày 26.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Str.des Friedens 17, 04668 Grimma

Giới tính: Nam

6. Lê Việt Anh, sinh ngày 13.7.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Str.des Friedens 17, 04668 Grimma

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Trịnh Triệu Thy, sinh ngày 27.12.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schwarzenbeker Land Str 4, 21039 Boernsen

Giới tính: Nữ

8. Lê Phương Thúy, sinh ngày 23.7.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sievekingsallee 20ß1, 22111 Hamburg

Giới tính: Nữ

9. Kỳ Tuyết Mai, sinh ngày 21.9.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Neubrandenburger Str 46, 13059 Berlin

Giới tính: Nữ

10. Dương Thu Yến, sinh ngày 10.4.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Blankenauer Str 17, 09113 Chemnitz

Giới tính: Nữ

11. Trần Tùng, sinh ngày 07.9.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Am Petersplatz 1a, 54634 Bitburg

Giới tính: Nam

12. Lê Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 24.8.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Petersplatz 1a, 54634 Bitburg

Giới tính: Nữ

13. Phan Ngọc Hân, sinh ngày 19.6.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Vorstadt Str 73/1, 73614 Schorndorf

Giới tính: Nữ

14. Nguyễn Hải Long, sinh ngày 24.11.1987 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Forststr 2, 01454 Radenberg

Giới tính: Nam

15. Trần Đức Thuần, sinh ngày 03.4.1966 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Eichen Str 5, 40699 Erkrath

Giới tính: Nam

16. Trần Dan Kai, sinh ngày 21.12.2001 tại Đức (Con a. Thuần)

Hiện trú tại: Eichen Str 5, 40699 Erkrath

Giới tính: Nam

17. Trần Việt Đức, sinh ngày 26.9.2003 tại Đức (Con a. Thuần)

Hiện trú tại: Eichen Str 5, 40699 Erkrath

Giới tính: Nam

18. Vũ Hoàng Kỳ Linh, sinh ngày 04.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Wartiner Str 67, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

19. Vũ Hoàng Kỳ Thư, sinh ngày 02.02.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Wartiner Str 67, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

20. Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 24.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str 41, 03046 Cottbus

Giới tính: Nam

21. Tăng Bá Thái Hải, sinh ngày 16.12.1985 tại Lai Châu

Hiện trú tại: Greflinger Str 39, 93055 Regensburg

Giới tính: Nam

22. Mai Việt Anh, sinh ngày 10.5.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Zeper Nicker Str 02, 13125 Berlin

Giới tính: Nữ

23. Lê Việt Hải, sinh ngày 04.8.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Wolyniez Str 06, 01662 Meissen

Giới tính: Nữ

24. Đỗ Thị Phương Anh, sinh ngày 27.8.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Planck Str 09, 39104 Magdeburg

Giới tính: Nữ

25. Đỗ Thị Trần Minh, sinh ngày 14.3.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Planck Str 09, 39104 Magdeburg

Giới tính: Nữ

26. Vũ Nguyễn Ngọc Huyền, sinh ngày 26.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Grosse Wester Str 32, 25746 Heide

Giới tính: Nữ

27. Trần Thanh Hải, sinh ngày 20.8.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Osdorfer Land Str 301, 22589 Hamburg

Giới tính: Nam

28. Nguyễn Tuấn Hùng, sinh ngày 25.8.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Otto-Kilian Str 54, 06110 Halle

Giới tính: Nam

29. Tạ Minh Anh, sinh ngày 30.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Karl Marx Allee 70A, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

30. Lê Thùy Linh, sinh ngày 25.8.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Marzahner Promenade 44, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

31. Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 24.11.1991 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Weitling Str 28, 10317 Berlin

Giới tính: Nữ

32. Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 27.5.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dortmunder Str 47, 45731 Waltrop

Giới tính: Nam

33. Tôn Thất Khai, sinh ngày 05.10.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Saveramp FerWeg 09, 30880 Laatzen

Giới tính: Nam

34. Đỗ Thị Minh Hằng, sinh ngày 20.7.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karl Marx Str 41, 06502 Thale/Harz

Giới tính: Nữ

35. Lưu Quang Nam Martin, sinh ngày 20.12.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Feurig Str 9-10, 10827 Berlin

Giới tính: Nam

36. Nguyễn Hoàng Sơn, sinh ngày 23.6.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kuesel Str 28, 10409 Berlin

Giới tính: Nam

37. Nguyễn Minh Thu, sinh ngày 17.3.1997 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Falkenberger Str 19, 13051 Berlin

Giới tính: Nữ

38. Lê Thị Hương Lan, sinh ngày 16.5.1968 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Industrie Str 02, 92421 Schwandorf

Giới tính: Nữ

39. Nguyễn Anh Quốc sinh ngày 18.9.1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại Industrie Str 02, 92421 Schwandorf

Giới tính: Nam

40. Ngô Thế Duy, sinh ngày 31.10.1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Jutta Str 06, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

41. Phạm Tuấn Minh, sinh ngày 25.02.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Steenbrede 04, 49716 Meppen

Giới tính: Nam

42. Hồ Hùng Sơn, sinh ngày 30.9.1967 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Koehlerheide 29, 31275 Lehrte

Giới tính: Nam

43. Hồ Bùi Việt Hưng David Hồng Kim, sinh ngày 22.01.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Koehlerheide 29, 31275 Lehrte

Giới tính: Nam

44. Nguyễn Thị Hoài Thương, sinh ngày 12.10.1997 tại Nghệ An

Hiện trú tại: GutsMuths Str 01, 04177 Leipzig

Giới tính: Nữ

45. Phan Thomy, sinh ngày 28.3.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Fasanerie Str 16/1, 80636 Muenchen

Giới tính: Nam

46. Đào Mike Huy, sinh ngày 02.4.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Von Knoeringen Str 10, 81737 Muenchen

Giới tính: Nam

47. Đào Mike Tuyến, sinh ngày 15.5.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Von Knoeringen Str 10, 81737 Muenchen

Giới tính: Nam

48. Trần Thị Mai Hạnh, sinh ngày 06.7.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Fetscher Str 65, 01307 Dresden

Giới tính: Nữ

49. Lê Tuấn Phương, sinh ngày 03.9.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Wald Str 26, 27432 Bremervoerde

Giới tính: Nam

50. Lê Lê Phương Thảo, sinh ngày 04.9.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Wald Str 26, 27432 Bremervoerde

Giới tính: Nữ

51. Nguyễn Việt Hải, sinh ngày 19.7.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Koepitzer Str 07, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

52. Nguyễn Tường Vi, sinh ngày 08.7.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Noeldner Str 05, 10317 Berlin

Giới tính: Nữ

53. Văn Đỗ Hương Minh Châu, sinh ngày 22.4.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hagenbuecke 09, 38100 Braunschweg

Giới tính: Nữ

54. Lê Vũ Tùng, sinh ngày 13.6.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Koppen Str 17, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

55. Lê Bảo Trung, sinh ngày 05.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Koppen Str 17, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

56. Lê Tuấn Anh, sinh ngày 12.5.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Koppen Str 17, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

57. Phạm Thị Thúy Ngân, sinh ngày 18.01.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Bonner Str 180, 50968 Koeln

Giới tính: Nữ

58. Nguyễn Thùy Dương Lisa, sinh ngày 11.10.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Siegfried Str 142, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

59. Phạm Văn Sỹ, sinh ngày 20.8.1969 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Gedser Str 2, 18107 Rostock

Giới tính: Nam

60. Lương Xuân Anh, sinh ngày 08.8.1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: St.-Juergen-Ring 37, 23564 Luebeck

Giới tính: Nam

61. Lê Xuân Vĩnh, sinh ngày 20.8.1966 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Brucker Str 5, 82223 Eichenau

Giới tính: Nam

62. Đoàn Thị Mai Thanh, sinh ngày 22.02.1980 tại Nam Định

Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 67, 12681 Berlin

Giới tính: Nữ

63. Đỗ Tuấn Sơn, sinh ngày 18.7.1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Putbuser Str 6, 18109 Rostock

Giới tính: Nam

64. Nguyễn Đức Anh Tommy, sinh ngày 09.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại Georg Schumann Str 2, 01187 Dresden

Giới tính: Nam

65. Lê Minh Anh, sinh ngày 31.10.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Platz der Vereinten Nationen 31, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

66. Lê Minh Hoàng, sinh ngày 07.7.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Platz der Vereinten Nationen 31, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

67. Lê Việt Tín, sinh ngày 20.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Karl Marx Allee 70f, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

68. Phạm Diệu Quỳnh, sinh ngày 20.6.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Rhin Str 15, 10315 Berlin

Giới tính: Nữ

69. Vũ Xuân Tuyên, sinh ngày 04.8.1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Am Tierpark 04, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

70. Bùi Thị Quỳnh, sinh ngày 27.8.1993 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Ribnitzer Str 02, 13051 Berlin

Giới tính: Nữ

71. Đỗ Cẩm Tú, sinh ngày 15.9.1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rinkart Str 23, 12437 Berlin

Giới tính: Nữ

72. Phùng Thế Sơn, sinh ngày 03.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Rinkart Str 23, 12437 Berlin

Giới tính: Nam

73. Phùng Tú Uyên, sinh ngày 04.9.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Rinkart Str 23, 12437 Berlin

Giới tính: Nữ

74. Dương Việt Anh, sinh ngày 07.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Werner Seelenbinder Ring 35, 03048 Cottbus

Giới tính: Nam

75. Phạm Mỹ Duyên, sinh ngày 25.4.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Zwickauer Str 164, 08468 Reichenbach

Giới tính: Nữ

76. Bùi Nhật Lệ, sinh ngày 09.02.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kiefern Weg 5, 52372 Kreuzen

Giới tính: Nữ

77. Hoàng Thị Bích Ngọc, sinh ngày 08.01.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Warrnemueder Str 7, 13059 Berlin

Giới tính: Nữ

78. Đỗ Bích Hà, sinh ngày 27.4.1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Humbold Str 109, 90459 Nuernberg

Giới tính: Nữ

79. Đặng Thị Hồng Long, sinh ngày 12.01.1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schul Str 50, 26180 Rastede

Giới tính: Nữ

80. Nguyễn Văn Cương, sinh ngày 16.6.1953 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Karwendel Str 06, 85221 Dachau

Giới tính: Nam

81. Trần Thái Sơn, sinh ngày 03.11.1991 tại Nam Định

Hiện trú tại: Heisenberg Str 06, 08066 Zwickau

Giới tính: Nam

82. Võ Hồng Ngọc, sinh ngày 20.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Wert Str 10, 74673 Mulfingen

Giới tính: Nữ

83. Bùi Quang Hưng, sinh ngày 07.9.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Carl Orff Bogen 54/2, 80939 Muenchen

Giới tính: Nam

84. Vũ Thị Thùy Vân, sinh ngày 27.01.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Paul Arnold Str 3, 09130 Chemnitz

Giới tính: Nữ

85. Nguyễn Minh Anh, sinh ngày 06.8.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Baerenburger Weg 11, 01277 Dresden

Giới tính: Nữ

86. Tào Trà My, sinh ngày 03.6.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lenau Str 06, 38114 Braunschweig

Giới tính: Nữ

87. Nguyễn Thị Minh Đức, sinh ngày 21.7.1980 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Allensteiner Str 03, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

88. Lại Thảo Chi, sinh ngày 16.8.1999 tại Đức

Hiện trú tại Annen Str 31, 01067 Dresden

Giới tính: Nữ

89. Mai Phan Đức Anh, sinh ngày 17.3.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Markt Str 11, 06484 Quedlinburg

Giới tính: Nam

90. Lã Phú Hoàng Henning, sinh ngày 24.02.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Bermer Str 16, 21255 Tostedt

Giới tính: Nam

91. Phạm Thanh Hải, sinh ngày 22.8.1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Grolman Str 15, 10623 Berlin

Giới tính: Nam

92. Đồng Ngọc Bích, sinh ngày 26.7.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Fritz Reuter Str 03, 26506 Norden

Giới tính: Nam

93. Phạm Thu Hà, sinh ngày 05.8.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Uhlberg Str 19, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nữ

94. Đồng Thanh Bình, sinh ngày 21.6.1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Willi Budich Str 65, 03044 Cottbus

Giới tính: Nam

95. Nguyễn Thu Hằng, sinh ngày 28.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: West Str 33, 08468 Reichenbach

Giới tính: Nữ

96. Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 03.8.1996 tại Đức

Hiện trú tại: West Str 33, 08468 Reichenbach

Giới tính: Nữ

97. Hoàng Duy Khang, sinh ngày 29.01.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Buddeskamp 3, 28259 Bremen

Giới tính: Nam

98. Hoàng Duy Khôi, sinh ngày 14.01.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Buddeskamp 3, 28259 Bremen

Giới tính: Nam

99. Phùng Thu Thảo, sinh ngày 02.10.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Harburger Heer Str 26, 29223 Cell

Giới tính: Nữ

100. Đinh Việt Hưng, sinh ngày 25.4.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Rosenhof Str 13, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nam

101. Dương Thị Ngọc Thu, sinh ngày 02.5.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Str 54, 98515 Sonneberg

Giới tính: Nữ

102. Nguyễn Xuân Thắng, sinh ngày 30.8.1964 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Philipp Brandin Str 06, 18146 Rostock

Giới tính: Nam

103. Nguyễn Phước Sang, sinh ngày 15.9.1998 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Philipp Brandin Str 06, 18146 Rostock

Giới tính: Nam

104. Vũ Phương Hoa, sinh ngày 02.5.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Markt Str 06, 99423 Weimar

Giới tính: Nữ

105. Ngô Thị Mỹ Liên, sinh ngày 14.01.1984 tại Tp HCM

Hiện trú tại: Koch Str 27, 04275 Leipzig

Giới tính: Nữ

106. Bùi Trần Quân Anh, sinh ngày 03.9.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Bleich Str 64a, 67655 Skaiserlautern

Giới tính: Nam

107. Đào Hương Trà, sinh ngày 29.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Winibald Str 21, 82515 Wolfratshausen

Giới tính: Nữ

108. Hoàng Thanh Bình, sinh ngày 18.01.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Schulze-Boysen Str 41, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

109. Nguyễn Thanh Huyền, sinh ngày 27.10.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Strassmann Str 15, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

110. Phạm Hải Toni, sinh ngày 14.3.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Warnitzer Str 26, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

111. Phạm Hải Quỳnh Mai, sinh ngày 27.02.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Warnitzer Str 26, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

112. Hoàng Văn Thể, sinh ngày 01.11.1985 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 09, 13052 Berlin

Giới tính: Nam

113. Nguyễn Phương Nam, sinh ngày 05.5.1985 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Koenigsbruecker Str 24, 01099 Dresden

Giới tính: Nam

114. Nguyễn Thái Ly, sinh ngày 11.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Dresder Str 253, 01705 Freital

Giới tính: Nữ

115. Nguyễn Thế Cường, sinh 14.10.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Bautzner Str 59, 01917 Kamenz

Giới tính: Nam

116. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 26.10.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Bautzner Str 59, 01917 Kamenz

Giới tính: Nữ

117. Nguyễn Ngọc Tú, sinh ngày 24.6.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Leuterwwitzer Ring 33, 01169 Dresden

Giới tính: Nữ

118. Phạm Thanh Hằng, sinh ngày 18.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Weissenseer Weg 02, Whg 0202, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

119. Nguyễn Thành Linh, sinh ngày 04.3.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Bosse Str 02, 10245 Berlin

Giới tính: Nam

120. Nguyễn Trang Anh, sinh ngày 08.6.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bosse Str 02, 10245 Berlin

Giới tính: Nữ

121. Phạm Ngọc Minh Michal, sinh ngày 01.3.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Kroonhorst 21, 22549 Hamburg

Giới tính: Nam

122. Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 10.6.1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kastanienallee 11, 38102 Braunschweig

Giới tính: Nữ

123. Trần Hữu Đức, sinh ngày 11.3.2003 tại Đức (con c. Phương Anh)

Hiện trú tại: Kastanienallee 11, 38102 Braunschweig

Giới tính: Nam

124. Trần Hữu Anh, sinh ngày 29.3.2007 tại Đức (con c. Phương Anh)

Hiện trú tại: Kastanienallee 11, 38102 Braunschweig

Giới tính: Nam

125. Dương Chí Khôi Nguyên, sinh ngày 25.3.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str 8b, 13089 Berlin

Giới tính: Nam

126. Dương Chí Khánh Nguyên, sinh ngày 05.01.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str 8b, 13089 Berlin

Giới tính: Nam

127. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 29.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Am Tierpark5, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

128. Hoàng Thị Tuyết Mai, sinh ngày 08.10.1992 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Lebuser Str 12, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

129. Hồ Anh Tuấn, sinh ngày 11.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Steffen Str 12, 29221 Celle

Giới tính: Nam

130. Trần Hoàng Trường, sinh ngày 26.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Dostojewski Str 11, 03050 Cottbus

Giới tính: Nam

131. Nguyễn Thái Sơn, sinh ngày 04.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Uhland Str 07, 74354 Beisgheim

Giới tính: Nam

132. Phạm Mạnh Tuấn, sinh ngày 15.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: An der Muehle 08, 26556 Westerholt

Giới tính: Nam

133. Trần Việt Anh, sinh ngày 10.4.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Luescher Str 09, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

134. Nguyễn Minh Thi, sinh ngày 12.5.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Marktgasse 18, 85072 Eichstaett

Giới tính: Nữ

135. Trần Thị Thu Hòa, sinh ngày 14.9.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedrich Ebert Str 11, 26954 Nordenham

Giới tính: Nữ

136. Nguyễn Đình Dũng sinh ngày 29.6.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fraunhofer Str 27g, 86167 Augsburg

Giới tính: Nam

137. Vũ Thị Loan, sinh ngày 13.7.1965 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Haideweg 23A, 21629 Neu Wulmstorf

Giới tính: Nữ

138. Phạm Quang Duy, sinh ngày 22.10.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Genter Str 63, 13353 Berlin

Giới tính: Nam

139. Phạm Quốc Nam, sinh ngày 05.3.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Noeldner Str 6, 10317 Berlin

Giới tính: Nam

140. Nguyễn Thị Hải Anh, sinh ngày 10.6.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Loewenberger Str 31, 30952 Ronnenberg

Giới tính: Nữ

141. Phạm Tiến Thành, sinh ngày 19.10.1987 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Gartenweg 12, 30952 Ronnenberg

Giới tính: Nam

142. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 21.4.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Rathener Str 83, 01259 Dresden

Giới tính: Nam

143. Nghiêm Chí Đức, sinh ngày 29.10.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Rudolf Seiffert Str 36, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

144. Nghiêm Hoàng Anh, sinh ngày 26.8.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Rudolf Seiffert Str 36, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

145. Hoàng Bảo Chính, sinh ngày 04.5.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rottmannsiepe 4, 45894 Gelsenkirchen

Giới tính: Nam

146. Quản Thị Kiều Anh, sinh ngày 21.11.1994 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Am Tierpark 26, 10315 Berlin

Giới tính: Nữ

147. Ngô Thị Bích Ngọc, sinh ngày 10.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Salz Str 2, 19055 Schwerin

Giới tính: Nữ

148. Nguyễn Duy Nam, sinh ngày 10.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hohe Str 3, 01587 Riesa

Giới tính: Nam

149. Cao Vũ Thùy Linh, sinh ngày 18.11.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Alfred Kowalke Str 7, 10315 Berlin

Giới tính: Nữ

150. Trần Hải Yến, sinh ngày 24.02.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Biesenbrower Str 86, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

151. Phạm Hải Anh, sinh ngày 23.11.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wichr Str 68, 10439 Berlin

Giới tính: Nữ

152. Nguyễn Tăng Huy Khoa, sinh ngày 21.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Str 574, Nr 24 12355 Berlin

Giới tính: Nam

153. Nguyễn Trọng Bách, sinh ngày 18.4.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Ahrenshooper Str 26, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

154. Nguyễn Thái Tài, sinh ngày 07.01.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Ahrenshooper Str 26, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

155. Nguyễn Đình Lộc, sinh ngày 17.11.2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schwalbenweg 14, 12529 Schoenefeld

Giới tính: Nam

156. Nguyễn Đình Lâm, sinh ngày 15.01.1964 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schwalbenweg 14, 12529 Schoenefeld

Giới tính: Nam

157. Vũ Thị Ngọc Quỳnh, sinh ngày 27.8.1987 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Weissenseer Weg 90, 10369 Berlin

Giới tính: Nữ

158. Nguyễn Minh Quý, sinh ngày 27.3.1967 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Adolph-Kolping-Str 54, 91522 Ansbach

Giới tính: Nam

159. Lê Đỗ Phương Uyên, sinh ngày 30.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Langenharmer Weg 35, 22844 Norderstedt

Giới tính: Nữ

160. Đặng Hồng Hà, sinh ngày 22.01.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Himmelsbruch 1c, 21217 Seevetal

Giới tính: Nữ

161. Ngô Diana, sinh ngày 06.11.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Liebenauer 43, 01279 Dresden

Giới tính: Nữ

162. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 28.6.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Siegenburger Str 25/5, 81373 Muenchen

Giới tính: Nam

163. Đoàn Minh Tuấn, sinh ngày 10.3.1986 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Neumarkt 9, 08209 Auerbach

Giới tính: Nam

164. Phạm Thùy Dương, sinh ngày 27.7.1984 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Huegel Str 01, 07749 Jena

Giới tính: Nữ

165. Nguyễn Hiếu Nghĩa, sinh ngày 04.02.1996 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Fischerinsel 5, 10179 Berlin

Giới tính: Nam

166. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 30.12.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Striegauer Str.23,90473 Nuernberg

Giới tính: Nữ

167. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 28.10.1974 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Georg-Hipp-Str.30, 85276 Pfaffenhofen

Giới tính: Nữ

168. Đoàn Việt Đức, sinh ngày 23.6.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Rigaer Str.8,17493 Greifswald

Giới tính: Nam

169. Đoàn Hoài Dạ Vũ, sinh ngày 25.10.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Rigaer Str.8,17493 Greifswald

Giới tính: Nam

170. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 30.12.1962 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Kurt-Fischer-Str.32, 15859 Storkow (Mark)

Giới tính: Nữ

171. Lưu Tâm Cường Robert, sinh ngày 30.8.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Gartenstr.16, 88178 Heimenkirch

Giới tính: Nam

172. Lưu Phương Thủy Elisabeth, sinh ngày 22.10.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Gartenstr.16, 88178 Heimenkirch

Giới tính: Nữ

173. Hoàng Kim Vân, sinh ngày 06.4.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eichhorster Str.9, 12689 Berlin

Giới tính: Nữ

174. Đặng Thùy Dương, sinh ngày 26.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kurt-Karl-Doberer-Str.40, 90439 Nuernberg

Giới tính: Nữ

175. Trần Phương Duyên, sinh ngày 07.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Zinndorfer Str.3, 12685 Berlin

Giới tính: Nữ

176. Trần Mỹ Duyên, sinh ngày 27.9.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Glockengasse 31, 47608 Geldern

Giới tính: Nữ

177. Nghiêm Văn Tại, sinh ngày 10.10.1968 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Hans-Sách-Weg 52, 30519 Hannover

Giới tính: Nam

178. Nguyễn Ngọc Ánh, sinh ngày 14.01.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schützenstr.1, 82362 Weilheim i.OB

Giới tính: Nữ

179. Quách Hồng Toàn, sinh ngày 06.7.1989 tại Đức

Hiện trú tại: Wesereschstr.101, 49084 Osnabrück

Giới tính: Nam

180. Nguyễn Đào Minh Anh, sinh ngày 14.8.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Warnitzer Str.3, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

181. Nguyễn Đào Minh Dương, sinh ngày 27.3.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Warnitzer Str.3, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

182. Nguyễn Đào Minh Nguyệt, sinh ngày 10.02.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Warnitzer Str.3, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

183. Lê Quỳnh Hương, sinh ngày 03.3.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Fanningerstr.46b, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

184. Nguyễn Lisa Thoại Ân, sinh ngày 23.6.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Baeckerweg 100, 68309 Mannheim

Giới tính: Nữ

185. Phạm Carla Carin Kim Yến, sinh ngày 14.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wulf-Isebrand-Platz 2, 25746 Heide (Holst)

Giới tính: Nữ

186. Phạm Hải Yến, sinh ngày 27.7.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Hamburger Str.126, 25746 Heide (Holst)

Giới tính: Nữ

187. Tiêu Henry, sinh ngày 23.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Cesar Klein Ring 26, 22309 Hamburg

Giới tính: Nam

188. Đinh Ngô Tuyết Hương Claudia, sinh ngày 13.3.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Weissenseer Weg 2, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

189. Nguyễn Duy Anh, sinh ngày 05.8.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Kolpingstr.31, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

190. Dương Huyền Trang Mandy, sinh ngày 07.01.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Papstdorfer Str. 41,01277 Dresden

Giới tính: Nữ

191. Đỗ Mai Linh, sinh ngày 03.5.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Huehndorfer Str.1, 01157 Dresden

Giới tính: Nữ

192. Nguyễn Thu Anh Ursula, sinh ngày 17.9.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Wuerzbzrger Str.26, 98529 Suhl

Giới tính: Nữ

193. Nguyễn Tuyết Anh Stefanie, sinh ngày 23.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Wuerzbzrger Str.26, 98529 Suhl

Giới tính: Nữ

194. Nguyễn Đặng Hồng Đức, sinh ngày 15.10.1994 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Junckerstr.15 c, 16816 Neuruppin

Giới tính: Nam

195. Nguyễn Đặng Hồng Hà, sinh ngày 07.01.1997 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Junckerstr.15 c, 16816 Neuruppin

Giới tính: Nam

196. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 26.4.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 297, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ

197. Nguyễn Khải Hoàng Nam, sinh ngày 26.6.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Willi-Budich-Str.63, 03044 Cottbus

Giới tính: Nam

198. Lê Quang Hưng, sinh ngày 19.7.1957 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Winsstr.41, 10405 Berlin

Giới tính: Nam

199. Nguyễn Huyền Trang, sinh ngày 29.7.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Fruehlingstr.10, 87527 Sonthofen

Giới tính: Nữ

200. Nguyễn Ngọc Vy, sinh ngày 10.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Zuschka, 03044 Cottbus

Giới tính: Nữ

201. Nguyễn Trọng Việt, sinh ngày 22.6.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Vulkanstr.29, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

202. Hoàng Anh Vũ, sinh ngày 22.11.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Rostocker Str.8, 13059 Berlin

Giới tính: Nam

203. Hoàng Anh Thư, sinh ngày 27.6.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Rostocker Str.8, 13059 Berlin

Giới tính: Nữ

204. Hồ Đức Trung, sinh ngày 05.7.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Siechenstr.72a, 96052 Bamberg

Giới tính: Nam

205. Trần Nguyên Đức, sinh ngày 31.8.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Koenigsbruecker Landstr.297, 01108 Dresden

Giới tính: Nam

206. Nguyễn Thị Bình Huế, sinh ngày 27.3.1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Pfarrer-Jungklaus-Str.7, 13189 Berlin

Giới tính: Nữ

207. Phan Ngọc Nhi, sinh ngày 14.5.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Gdansker Str.6, 23970 Wismar

Giới tính: Nữ

208. Phạm Nguyễn Mỹ Linh, sinh ngày 11.7.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Liebenwalder Str.4, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ

209. Bùi Trọng Khanh, sinh ngày 23.5.1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Dresdner Str. 175, 01705 Freital

Giới tính: Nam

210. Vũ Hồng Nhung, sinh ngày 29.10.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Adlerweg 12, 91564 Neuendettelsau

Giới tính: Nữ

211. Kiều Tiến Hưng, sinh ngày 13.8.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Breslauer Str.88, 86633 Neuburg a.d.Donau

Giới tính: Nam

212. Đặng Hoa Anh, sinh ngày 01.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Magdeburger Str.11, 39340 Haldensleben

Giới tính: Nữ

213. Phạm Thanh Hải, sinh ngày 21.7.1970 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Stadtfeldstr.8, 94469 Deggendorf

Giới tính: Nam

214. Cao Thanh Long, sinh ngày 28.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Stadtfeldstr.8 b, 94469 Deggendorf

Giới tính: Nam

215. Lê Thị Phương, sinh ngày 04.4.1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Feldberg Str.40, 65232 Taunusstein

Giới tính: Nữ

216. Lê Gia Linh Valentine, sinh ngày 21.01.2010 tại Đức (Con chị Phương)

Hiện trú tại: Feldberg Str.40, 65232 Taunusstein

Giới tính: Nữ

217. Đặng Ngọc Ánh, sinh ngày 20.9.1996 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Johann-Sigismund-Str.19, 10711 Berlin

Giới tính: Nữ

218. Nguyễn Ngọc Đức, sinh ngày 28.5.1998 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Johann-Sigismund-Str.19, 10711 Berlin

Giới tính: Nam

219. Quản Phương Nam, sinh ngày 09.9.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Bussardweg 11 A, 90599 Dietenhofen

Giới tính: Nam

220. Đỗ Thủy Trinh, sinh ngày 19.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kaethe-Kollwitz-Str.14, 15711 Koenigs Wusterhausen

Giới tính: Nữ

221. Tô Vũ Tuấn Anh, sinh ngày 22.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Ernst-Thaelmann-Ring 57a, 17491 Greifswald

Giới tính: Nam

222. Tô Vũ Ngọc Sơn, sinh ngày 08.5.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Ernst-Thaelmann-Ring 57a, 17491 Greifswald

Giới tính: Nam

223. Phan Thị Duy Mẫn, sinh ngày 20.01.1965 tại Bình Định

Hiện trú tại: Sophie-Charlotte-Str.46, 14059 Berlin

Giới tính: Nam

224. Hồ Việt Hải, sinh ngày 29.10.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Florastr.49, 143187 Berlin.Giới tính: Nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương