CHỦ TỊch nưỚc số: 1157KT/ctn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 6.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích6.55 Kb.
#4416

CHỦ TỊCH NƯỚC


Số: 1157KT/CTNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHỦ TỊCH NƯỚC

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 4305/KGVX ngày 31/8/1996;


QUYẾT ĐỊNH
Tặng Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho 38 nghệ sĩ, đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền nghệ thuật của dân tộc ( danh sách đính kèm theo).

Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 1997

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Đã ký: LÊ ĐỨC ANH


tải về 6.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương