CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 99.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích99.29 Kb.
#37239

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2457/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 265/TTr-CP ngày 25/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 235 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2457/QĐ-CTN ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1. Vũ Thị Hoa, sinh ngày 23/7/1980 tại Nam Định

Hiện trú tại: Ander Magistrale 69, 06124 Halle/Saale

Giới tính: Nữ

2. Đặng Hiếu Trung, sinh ngày 01/6/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schonerstr. 4, 90443 Nuernberg

Giới tính: Nam

3. Đặng Vũ Phương Dung, sinh ngày 25/10/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Stockumer str. 181, 44225 Dortmund

Giới tính: Nữ

4. Quách Thị Phấn, sinh ngày 15/3/1956 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Jahnstr. 121, 73037 Goppingen

Giới tính: Nữ

5. Trần Đức, sinh ngày 16/3/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gothestr. 62, 55118 Mainz

Giới tính: Nam

6. Lâm Quốc Thái, sinh ngày 11/8/1990 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wittekind str. 7, 31785 Hameln

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Trường Sơn, sinh ngày 02/7/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Astern Weg 4, 57518 Betzdorf

Giới tính: Nam

8. Nguyễn Trang Nhung, sinh ngày 05/11/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Geschwister-Voemel-Weg 26, 91052 Erlangen

Giới tính: Nữ

9. Đinh Nguyễn Bắc Giao, sinh ngày 19/3/1972 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bamlerstr. 77, 45141 Essen

Giới tính: Nữ

10. Phạm Văn Vượng, sinh ngày 03/5/1963 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Scharrnstr. 21, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Bích Huệ, sinh ngày 30/8/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Antonius str. 12A, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

12. Vũ Ngọc Hà, sinh ngày 15/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Antonius str. 12A, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

13. Vũ Thu Thủy, sinh ngày 24/10/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Antonius str. 12A, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

14. Nguyễn Kiến Nghị, sinh ngày 31/8/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nunchener str. 44, 83022 Rosenheim

Giới tính: Nam

15. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 21/10/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Post Platz 11, 73230 Kirchheim/Teck

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Thị Mai Phương, sinh ngày 09/6/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schachtweg 5, 38440 Wolfsburg

Giới tính: Nữ

17. Trương Hồng Phúc, sinh ngày 21/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Linden str. 2A, Neustadt Wein str.

Giới tính: Nam

18. Nguyễn Thị Kim Tường, sinh ngày 29/8/1966 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Holderlinstr. 15, 53121 Bonn

Giới tính: Nữ

19. Mai Ngọc Hà Helena, sinh ngày 13/12/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Holderlinstr. 15, 53121 Bonn

Giới tính: Nữ

20. Trần Ngọc Trinh, sinh ngày 03/11/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Garttersackerstr. 2/1, 70771. L. Echterdingen

Giới tính: Nữ

21. Trần Thanh Vy, sinh ngày 26/7/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Garttersackerstr. 2/1, 70771. L. Echterdingen

Giới tính: Nữ

22. Lê Trà My, sinh ngày 15/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Berckhusenstr. 48, 30625 Hannover

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Thị Minh Nga, sinh ngày 21/6/1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fabriciustr. 18, 65933 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Ngọc Dung (Nguyễn Marlena Ngọc Dung), sinh ngày 26/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Angelstr. 66, 68199 Mannheim

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Lan Anh, sinh ngày 08/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Graf-Siegfried str. 25, 54439 Saarburg

Giới tính: Nữ

26. Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 17/12/1990 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Heinrich-Wieland str. 180, 81735 Muenchen

Giới tính: Nữ

27. Nguyễn Trần Trung, sinh ngày 10/10/1993 tại Quảng Ninh Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Heinrich-Wieland str. 180, 81735 Muenchen

Giới tính: Nam

28. Lê Khánh Ly, sinh ngày 22/01/1985 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Alfred-Doblin-str. 16, 81737 Muenchen

Giới tính: Nữ

29. Lê Diệu Thùy, sinh ngày 25/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ampfing str. 49, 81671 Muenchen

Giới tính: Nữ

30. Võ Hồng Ngọc, sinh ngày 23/11/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fabriciusstr. 18, 65933 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

31. Trần Hiền Thu, sinh ngày 23/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger str. 467, 81241 Muenchen

Giới tính: Nữ

32. Nguyễn Hoàng Đức Anh, sinh ngày 16/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Alice platz 5, 63065 Ofenbach

Giới tính: Nam

33. Đinh Đức Thông, sinh ngày 23/10/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sandrartstr. 18, 80687 Munchen

Giới tính: Nam

34. Trịnh Huy Hòa, sinh ngày 12/6/1992 tại Hồng Kông (Trung Quốc)

Hiện trú tại: Pappel weg 1C, 30938 Grossburgwedel

Giới tính: Nam

35. Đồng Hoàng Việt, sinh ngày 10/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ratiborer Weg 2, 30519 Hannover

Giới tính: Nam

36. Nguyễn Thị Bích Uyên, sinh ngày 05/7/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Markt 21, 07356 Bad Lobenstein

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 29/8/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Echardinger str. 65, 81671 Munchen

Giới tính: Nữ

38. Bùi Đức Hiếu, sinh ngày 15/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Echardinger str. 65, 81671 Munchen

Giới tính: Nam

39. Trần Xuân Tùng, sinh ngày 19/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Luisenstr. 12, 68766 Hockenheim

Giới tính: Nam

40. Trần Xuân Thành, sinh ngày 22/5/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Luisenstr. 12, 68766 Hockenheim

Giới tính: Nam

41. Trần Thu Phương, sinh ngày 02/10/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Sternberg str. 10, 93047 Regensburg

Giới tính: Nữ

42. Nguyễn Thị Mỹ Huyền, sinh ngày 23/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Schul str. 34, 26506 Norden

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Phương Bắc, sinh ngày 04/7/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Amkosakenberg 1-B, 28832 Achim

Giới tính: Nam

44. Trần Phương Mai, sinh ngày 27/4/2005 tại Đức

Hiện trú tại: Amkosakenberg 1-B, 28832 Achim

Giới tính: Nữ

45. Trần Mai Chi, sinh ngày 26/12/2007 tại Đức

Hiện trú tại: Amkosakenberg 1-B, 28832 Achim

Giới tính: Nữ

46. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 20/5/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 2, 04821 Brandis

Giới tính: Nữ

47. Nguyễn Duy Linh, sinh ngày 02/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Lichtenberg str. 34, 64289 Darmstadt

Giới tính: Nam

48. Phạm Thị Thúy Trinh, sinh ngày 25/4/1985 tại Nam Định

Hiện trú tại: Albert-Niemann-str. 6, 30171 Hannover

Giới tính: Nữ

49. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 29/12/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bachinger str. 22, 89423 Gun-Delfingen a.d Donau

Giới tính: Nữ

50. Lê Dennis, sinh ngày 06/02/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Hindeuburg str. 9, 29386 Haukensbuttel

Giới tính: Nam

51. Lê Việt Đức, sinh ngày 19/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 55, 53557 Bad Honningen

Giới tính: Nam

52. Phạm Đức Việt, sinh ngày 04/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ludwigsstr. 6, 67059 Ludwigshafen

Giới tính: Nam

53. Lê Thị Thảo, sinh ngày 06/6/1993 tại Liên bang Nga

Hiện trú tại: Hauptstr. 55, 53557 Bad Honningen

Giới tính: Nữ

54. Trần Ngọc Dương, sinh ngày 06/9/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Stuttgart str. 70, 74321 Bietigheim-Bisingen

Giới tính: Nữ

55. Phạm Thu Hiền, sinh ngày 18/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Johannesstr. 3, 89415 Lauingen (Donau)

Giới tính: Nữ

56. Trần Mạnh Quân, sinh ngày 06/6/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Charlottenburger-Ring 43, 49186 Bad Iburg

Giới tính: Nam

57. Nguyễn Chí Dũng, sinh ngày 31/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 4, 34537 Badwildungen

Giới tính: Nam

58. Trần Thu Hằng, sinh ngày 15/11/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Planetenring 44, 30823 Garbsen

Giới tính: Nữ

59. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 26/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Bismarckallee 47a, 48151 Munster

Giới tính: Nữ

60. Vũ Minh Anh, sinh ngày 23/12/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Kasseler str. 7/0504, 99089 Erfurt

Giới tính: Nữ

61. Đồng Ngọc Hiếu, sinh ngày 14/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Marien str. 48, 30171 Hannover

Giới tính: Nam

62. Lê Khắc Trung, sinh ngày 15/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Eulengasse 32, 73329 Kuchen

Giới tính: Nam

63. Hoàng Tuyết Lê, sinh ngày 09/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Katharinen str. 5, 26197 Ahlhorn

Giới tính: Nữ

64. Phạm Chí Thành, sinh ngày 03/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Verdener str. 146a, 28832 Achim

Giới tính: Nam

65. Lê Minh, sinh ngày 31/7/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Lutherbaum str. 32, 67549 Worms

Giới tính: Nam

66. Trần Minh Đức, sinh ngày 29/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Weinstr. 27, 76887 Bad Bergzabern

Giới tính: Nam

67. Hoàng Quốc Nam, sinh ngày 06/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Rheinland str. 2, 73312 Geislingen

Giới tính: Nam

68. Lương Thị Anh Thư, sinh ngày 26/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kilianstr. 32, 55543 Bad Kreuznach

Giới tính: Nữ

69. Phạm Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 11/01/1988 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Gerber str. 7, 75175 Pforzheim

Giới tính: Nữ

70. Vũ Trọng Kiên, sinh ngày 30/3/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Moselstr. 29, 55118 Mainz

Giới tính: Nam

71. Nguyễn Duy Anh, sinh ngày 19/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Pestalozzi str. 24, 61184 Karben

Giới tính: Nam

72. Lục Vân Anh, sinh ngày 17/8/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Reicher str. 10B, 04109 Leipzig

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Hồng Loan, sinh ngày 30/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 4, 34537 Bad Wildungen

Giới tính: Nữ

74. Tạ Duy Anh, sinh ngày 29/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Thomas-Muntzer str. 23, 07806 Neustadt/Orla

Giới tính: Nam

75. Nguyễn Sarah Anh, sinh ngày 22/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Alter Pastweg 22, 38465 Brome

Giới tính: Nữ

76. Nguyễn Mai Bình, sinh ngày 28/11/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Selauer str. 67, 06667 Weibenfels

Giới tính: Nam

77. Võ John, sinh ngày 01/02/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Aufdemthie 2, 49124 Georgmarienhutte

Giới tính: Nam

78. Lý Phi Vũ, sinh ngày 20/4/1992 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hegaustr. 25, 78315 Radolfzell am Bodensee

Giới tính: Nam

79. Nguyễn Hoàng Tiến, sinh ngày 25/01/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Tubinger str. 13, 70771 Leinfelden Echterdingen

Giới tính: Nam

80. Phan Đức Nam, sinh ngày 18/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Gerhart-Hauptmann str. 6, 56377 Nassau

Giới tính: Nam

81. Nguyễn Ân, sinh ngày 18/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Schwemm str. 250, 86633 Neuburg a.d Donau

Giới tính: Nam

82. Nguyễn Bảo Việt, sinh ngày 17/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Filesstr. 43, 73329 Kuchen (Baden-Wurttemberg)

Giới tính: Nam

83. Ngụy Thúy Chiển, sinh ngày 06/7/1969 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Bahnhof str. 5, 97070 Wurzburg

Giới tính: Nữ

84. Trần Hải Anh, sinh ngày 10/6/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof str. 5, 97070 Wurzburg

Giới tính: Nữ

85. Võ Hoàng Minh Châu, sinh ngày 06/7/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Rudolf-Kinau-str. 03, 26197 Grossenkneten

Giới tính: Nữ

86. Hoàng Võ Minh Tuấn, sinh ngày 17/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Rudolf-Kinau-str. 03, 26197 Grossenkneten

Giới tính: Nam

87. Lê Văn Nam, sinh ngày 11/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Lutherbaun str. 32, 67549 Worms

Giới tính: Nam

88. Phùng Ngọc Phi, sinh ngày 18/3/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hauffstr. 21, 73614 Schorndorf

Giới tính: Nam

89. Phạm Thị Lan Phương, sinh ngày 19/5/1967 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Bahnhof str. 13, 55116 Mainz

Giới tính: Nữ

90. Hà Trần Minh Hưng, sinh ngày 06/10/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ittlinger str. 80, 80933 Munchen

Giới tính: Nam

91. Phạm Đình Khang, sinh ngày 06/10/1927 tại Nam Định

Hiện trú tại: Scheideweg 272, 26127 Oldenburg

Giới tính: Nam

92. Phan Hoài Thanh, sinh ngày 20/02/1963 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Hailere str. 3, 63571 Gelnhausen

Giới tính: Nam

93. Nguyễn Bảo Linh, sinh ngày 31/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Schinieglinger str. 272, 90427 Nuernburg

Giới tính: Nữ

94. Nguyễn Thế Nam, sinh ngày 02/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Schinieglinger str. 272, 90427 Nuernburg

Giới tính: Nam

95. Nguyễn Đức Hoàng, sinh ngày 31/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Salz str. 43, 06618 Naumburg

Giới tính: Nam

96. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 30/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kressenstein 16, 95326 Kulmbach

Giới tính: Nữ

97. Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 15/10/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Kressenstein 16, 95326 Kulmbach

Giới tính: Nam

98. Lê Thị Sửu, sinh ngày 08/10/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Konigsdorfer str. 8, 83646 Bad Tolz

Giới tính: Nữ

99. Lê Đức Thạch Lam, sinh ngày 25/9/1995 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Gorlitzer Weg str. 12a, 26197 Ahlhorn

Giới tính: Nam

100. Nguyễn Trà My, sinh ngày 08/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Konig str. 58, 36037 Fulda

Giới tính: Nữ

101. Kiều Trang Mysa, sinh ngày 01/01/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Siegfried str. 44, 56727 Mayen

Giới tính: Nam

102. Kiều Đức Giang, sinh ngày 27/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Siegfried str. 44, 56727 Mayen

Giới tính: Nam

103. Lê Hoàng Yến, sinh ngày 27/7/1991 tại Thừa Thiên - Huế

Hiện trú tại: Robert-Stolz-str. 8A, 73430 Aalen

Giới tính: Nữ

104. Đặng Ngọc Anh, sinh ngày 07/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Konigsbergerstr. 11, 57627 Hachenburg

Giới tính: Nữ

105. Cao Chánh Việt Đức, sinh ngày 12/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bismarckstr. 111, 76571 Gaggenau

Giới tính: Nam

106. Cao Chánh Đức Nam, sinh ngày 22/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Bismarckstr. 111, 76571 Gaggenau

Giới tính: Nam

107. Trần Quỳnh Mai, sinh ngày 21/6/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Bartlingenkamp 5A, 31311 Uetze

Giới tính: Nữ

108. Trần Thành Trung, sinh ngày 25/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Einoder str. 61A, 66424 Homburg

Giới tính: Nam

109. Lê Trà My, sinh ngày 25/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bautzner str. 55, 01099 Dresden

Giới tính: Nữ

110. Hoàng Tommy, sinh ngày 20/8/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Sixt str. 8, 84130 Dingolfing

Giới tính: Nam

111. Hoàng Tuấn Anh, sinh ngày 26/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Andromedaweg 16, 04205 Leipzig

Giới tính: Nam

112. Nguyễn Nhật Linh, sinh ngày 30/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Stadtgraben 124, 94315 Straubing

Giới tính: Nữ

113. Phan Huy Hùng, sinh ngày 03/3/1959 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Hoerdlertor 3, 91126 Schwabach

Giới tính: Nam

114. Phan Đức Huy, sinh ngày 23/11/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hoerdlertor 3, 91126 Schwabach

Giới tính: Nam

115. Phan Lê Linda, sinh ngày 23/9/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Hoerdlertor 3, 91126 Schwabach

Giới tính: Nữ

116. Phạm Thái Sơn, sinh ngày 09/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hahenhoffstr. 18, 30167 Hannover

Giới tính: Nam

117. Phan Cindy, sinh ngày 30/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hermann str. 11, 491246 Georgsmarienhutte

Giới tính: Nữ

118. Mai Quế Nhi, sinh ngày 18/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Rammsmoor 31, 24113 Molfsee

Giới tính: Nữ

119. Vũ Sinh Huy, sinh ngày 11/6/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Dahauser str. 18, 49201 Dissen Atw

Giới tính: Nam

120. Phạm Ngọc Tân, sinh ngày 22/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 19, 97437 Habfurt

Giới tính: Nam

121. Vũ Việt Hải, sinh ngày 04/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Dahauser str. 18, 49201 Dissen Atw

Giới tính: Nam

122. Vương Quế Anh, sinh ngày 06/11/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Am Jungferngarten 4, 54338 Schweich

Giới tính: Nữ

123. Ngô Thuận Yên, sinh ngày 20/3/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Einsteinstr. 145A, 81675 Munchen

Giới tính: Nữ

124. Dương Quang Long, sinh ngày 30/6/1958 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hollerweg 6, 85399 Hallbermoos

Giới tính: Nam

125. Đỗ Ngọc Khánh, sinh ngày 21/9/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Frauenmantelanger 29, 80937 Munchen

Giới tính: Nam

126. Nguyễn Trọng Đức, sinh ngày 19/02/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Christoph von Schmid str. 10, 89407 Dillingen Ander Donau

Giới tính: Nam

127. Hoàng Viết Huế, sinh ngày 26/3/1962 tại Thừa Thiên – Huế

Hiện trú tại: Zurmaiener str. 112A, 54292 Trier

Giới tính: Nam

128. Hoàng Kỳ Anh, sinh ngày 09/11/2005 tại Đức

Hiện trú tại: Zurmaiener str. 112A, 54292 Trier

Giới tính: Nam

129. Hoàng Việt Anh, sinh ngày 01/02/2007 tại Đức

Hiện trú tại: Zurmaiener str. 112A, 54292 Trier

Giới tính: Nam

130. Cao Hùng Phong Michael, sinh ngày 13/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Storm str. 4a, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

131. Đinh Lê Hoàng Lan, sinh ngày 18/3/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Stadtmarkt 3, 59192 Bergkamen

Giới tính: Nữ

132. Đào Anh Tiến, sinh ngày 03/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Reihauser Land str. 173, 37083 Gottingen

Giới tính: Nam

133. Nguyễn Ngọc Hồng, sinh ngày 07/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Helmut-Janben str. 5, 27356 Rotenburg (Wumme)

Giới tính: Nữ

134. Nguyễn Đức Tiến, sinh ngày 23/10/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Helmut-Janben str. 5, 27356 Rotenburg (Wumme)

Giới tính: Nam

135. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 28/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Arsenius-Pfaff str. 1, 78315 Radolfzell am Bodensee

Giới tính: Nam

136. Nguyễn Hồng Mai Hạnh, sinh ngày 15/6/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Markstr. 65B, 68789 St. Leon-Rot

Giới tính: Nữ

137. Nguyễn Đan Thúy, sinh ngày 29/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Theodor-Brauer-Str. 20, 51063 Koln

Giới tính: Nữ

138. Vũ Đình Tụng, sinh ngày 15/3/1956 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Esslingen Str. 131, 73207 Plochingen

Giới tính: Nam

139. Chu Mạnh Cường, sinh ngày 26/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Main Zer Gasse 11, 36304 Alsfeld

Giới tính: Nam

140. Nguyễn Thái Tân (Bùi Tân), sinh ngày 30/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Walltorstr. 4, 35390 Gicben

Giới tính: Nam

141. Nguyễn Thái Đức, sinh ngày 02/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Eichendorffstr. 3, 65187 Wiesbaden

Giới tính: Nam

142. Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 26/10/1961 tại Bình Định

Hiện trú tại: Rotenberger str. 7, 72275 Alpirsbach

Giới tính: Nữ

143. Phạm Duy Huỳnh, sinh ngày 05/02/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Oberanger 10, 89415 Lauingen

Giới tính: Nam

144. Diệp Hùng (Diệp A Hùng), sinh ngày 11/12/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Blucher str. 29A, 67063 Ludwigshafen am Rhein

Giới tính: Nam

145. Hoàng Anh, sinh ngày 29/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Landhaus str. 8, 70182 Stuttgart

Giới tính: Nữ

146. Nguyễn Hải Phong, sinh ngày 25/10/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Auerbach str. 3, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nam

147. Hoàng Trâm Anh, sinh ngày 19/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Breslauer str. 69, 84028 Landshut

Giới tính: Nữ

148. Trần Văn Thị Thu Thảo, sinh ngày 26/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Ockfener str. 5, 54439 Saarburg

Giới tính: Nữ

149. Lê Thành Vũ An, sinh ngày 31/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Metzger str. 20, 71093 Weil im Schonbuch

Giới tính: Nữ

150. Phạm Thùy Linh, sinh ngày 01/8/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Frankenallee 105, 60326 Frankfurt/Main

Giới tính: Nữ

151. Vũ Bình Minh, sinh ngày 15/5/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Neustrelitzer str. 68, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

152. Vũ Ngọc Hà, sinh ngày 08/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Juri-Gagarin-Ring 45/503, 99084 Erfurt

Giới tính: Nữ

153. Trần Thái Bảo Hân, sinh ngày 07/9/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Odrall str. 26, 60486 Frankfurt

Giới tính: Nữ

154. Nguyễn Kiều Anh, sinh ngày 06/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Mainzer str. 19/0304, 99089 Erfurt

Giới tính: Nữ

155. Nguyễn Kenny, sinh ngày 28/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Markt 5, 36433 Badsalzungen

Giới tính: Nam

156. Lê Khắc Trung, sinh ngày 26/8/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kasseler str. 1/0208, 99089 Erfurt

Giới tính: Nam

157. Nguyễn Tommy Huy Hoàng, sinh ngày 07/3/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Markt 5, 36433 Badsalzungen

Giới tính: Nam

158. Phạm Phạm Việt Anh, sinh ngày 22/10/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof str. 33, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nam

159. Lê Lục Yến Nhi, sinh ngày 01/3/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Waldbaurstr. 3, 04347 Leipzig

Giới tính: Nữ

160. Phạm Thị Bích Thảo, sinh ngày 18/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Wendenstr. 4/5, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nữ

161. Lê Hồng Sơn, sinh ngày 09/7/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Bruckner str. 10, 89415 Launingen

Giới tính: Nam

162. Phạm Duy Hưng, sinh ngày 05/10/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Oberanger 10, 89415 Lauingen

Giới tính: Nam

163. Trương Anh Thơ, sinh ngày 23/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Ferdinand Schmitz str. 8, 56598 Rheinbrohl

Giới tính: Nữ

164. Trương Anh Thy, sinh ngày 23/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Ferdinand Schmitz str. 8, 56598 Rheinbrohl

Giới tính: Nữ

165. Nguyễn Vanessa Kim Chi, sinh ngày 30/5/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Blucherstr. 22, 56073 Koblenz

Giới tính: Nữ

166. Nguyễn Hồng Phương, sinh ngày 04/01/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gymnasial str. 7, 56068 Koblenz

Giới tính: Nữ

167. Dương Thúy Quỳnh, sinh ngày 05/01/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gymnasial str. 7, 56068 Koblenz

Giới tính: Nữ

168. Dương Bá Lâm, sinh ngày 14/10/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gymnasial str. 7, 56068 Koblenz

Giới tính: Nam

169. Trần Đức Sơn, sinh ngày 14/5/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Amthie 5A, 49186 Bad Iburg

Giới tính: Nam

170. Lê Quang Trường, sinh ngày 06/9/1964 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Georg Schafer str. 25, 97421 Schweinfurt

Giới tính: Nam

171. Lê Đức Thiện David, sinh ngày 11/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Georg Schafer str. 25, 97421 Schweinfurt

Giới tính: Nam

172. Lê Mai Chi Alina, sinh ngày 10/3/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Georg Schafer str. 25, 97421 Schweinfurt

Giới tính: Nữ

173. Lương Tuyết Mai, sinh ngày 04/11/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Amorbacher Weg 5, 63128 Dietzenbach

Giới tính: Nữ

174. Bùi Trí Hiệp, sinh ngày 28/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Imkamp 54, 49205 Hasbergen

Giới tính: Nam

175. Nguyễn Tiến Hoàng, sinh ngày 17/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Siemensstr. 14, 04229 Leipzig

Giới tính: Nam

176. Bùi Hồng Nhung, sinh ngày 08/01/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Gleitsmann str. 10, 04249 Leipzig

Giới tính: Nữ

177. Nguyễn Tiến Ngọc, sinh ngày 19/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Siemensstr. 14, 04229 Leipzig

Giới tính: Nam

178. Đàm Hải Duy, sinh ngày 13/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt str. 20, 73312 Geislingen

Giới tính: Nam

179. Nguyễn Cẩm Huỳnh, sinh ngày 08/02/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Landstr. 1, 33129 Delbruck

Giới tính: Nữ

180. Bùi Huy Hoàng Philip, sinh ngày 10/9/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Engelbosteler Damm 4, 30167 Hannover

Giới tính: Nam

181. Vũ Kiều Nga, sinh ngày 03/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: helene Weber str. 1, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

182. Nguyễn Quang Tuyên Josef, sinh ngày 22/11/1980 tại Đức

Hiện trú tại: Paul Marien str. 26, 66111 Saabrucken

Giới tính: Nam

183. Huỳnh Anh Dũng, sinh ngày 09/12/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hainstr, 4, 36088 Hunfeld

Giới tính: Nam

184. Đỗ Đức Huy, sinh ngày 26/4/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Leipzigerstr. 92F, 06766 Bitterfeld-Wolfen

Giới tính: Nam

185. Vũ Trường Thanh, sinh ngày 07/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Gothe str. 8, 26382 Wilhelmshaven

Giới tính: Nam

186. Vương Hồng Anh, sinh ngày 11/10/1976 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Markt 03, 47608 Geldern

Giới tính: Nam

187. Đặng Quang Minh, sinh ngày 02/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Estricher Weg 7, 54294 Trier

Giới tính: Nam

188. Vương Đình Hiệp, sinh ngày 09/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 246, 77694 Kehl

Giới tính: Nam

189. Ngô Quang Anh, sinh ngày 06/3/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Triftstr. 60, 99086 Erfurt

Giới tính: Nam

190. Trà Hải My, sinh ngày 25/8/1994 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kurt-Schumacher-Ring 20A, 30627 Hannover

Giới tính: Nữ

191. Ngô Quang Huy, sinh ngày 11/11/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Trift str. 60, 99086 Erfurt

Giới tính: Nam

192. Hoàng Kim Đức, sinh ngày 01/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Siemensstr. 10A, 90599 Dietenhofen

Giới tính: Nam

193. Nguyễn Chang, sinh ngày 01/6/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Brenzaue 9A, 89423 Gundelfingen

Giới tính: Nam

194. Nguyễn Gia Linh, sinh ngày 15/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Brenzaue 9A, 89423 Gundelfingen

Giới tính: Nam

195. Nguyễn Phú Sĩ, sinh ngày 14/11/1973 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Am Bergheimerhof 49, 70499 Stuttgart

Giới tính: Nam

196. Diệp Thế Vận, sinh ngày 20/4/1951 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Morfelden Land str. 202, 60598 Frankfurt/Main

Giới tính: Nam

197. Đào Lê Anh Tuyến, sinh ngày 11/10/1991 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Driverstr. 5, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

198. Lê Nguyễn Trà My, sinh ngày 05/8/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weinligstr. 4a, 21073 Hamburg

Giới tính: Nữ

199. Từ Tạ Hoàng Mai, sinh ngày 05/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Rosenstr. 17, 26897 Esterwegen

Giới tính: Nữ

200. Bùi Trí Hòa, sinh ngày 28/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Imkamp 54, 49205 Hasbergen

Giới tính: Nam

201. Nguyễn Hải Yến, sinh ngày 06/10/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Siriushof 3, 30823 Garbsen

Giới tính: Nữ

202. Nguyễn Văn Phúc, sinh ngày 01/01/1970 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Bernhard str. 1, 04315 Leipzig

Giới tính: Nam

203. Trần Hồng Lê, sinh ngày 11/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Natonek str. 25, 04155 Leipzig

204. Nguyễn Thu Huyền, sinh ngày 25/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Leipzigerstr. 75, 04178 Leipzig

Giới tính: Nữ

205. Trần Phương Anh, sinh ngày 19/7/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Georg-Schware-str. 52, 04177 Leipzig

Giới tính: Nữ

206. Trần Đức Nam, sinh ngày 22/9/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Georg-Schware-str. 52, 04177 Leipzig

Giới tính: Nam

207. Trần Việt Huy, sinh ngày 05/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Zentmark Weg 37, 60489 Rodelheim-Frankfurt/Main

Giới tính: Nam

208. Trần Thị Huyền Trang, sinh ngày 13/10/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Lindenspurstr. 36B, 70176 Stuttgart

Giới tính: Nữ

209. Hoàng Quyết Thắng, sinh ngày 12/8/1958 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Morfelder str. 208, 60598 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

210. Hoàng Hải Bình Dương, sinh ngày 30/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Morfelder str. 208, 60598 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

211. Nguyễn Thành Lâm, sinh ngày 27/7/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Freiheitsstr. 1, 08523 Plauen

Giới tính: Nam

212. Nguyễn Thanh Mai, sinh ngày 12/01/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Erberger str. 13, 69214 Eppelheim

Giới tính: Nữ

213. Phạm Quang Long, sinh ngày 18/11/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Plantagen Weg 35, 85354 Freising Bayern

Giới tính: Nam

214. Nguyễn Diana Mai, sinh ngày 16/11/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Erberger str. 13, 69214 Eppelheim

Giới tính: Nữ

215. Phạm Thị Minh Ngọc, sinh ngày 16/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Sieglarer str. 104, 53842 Troisdorf

Giới tính: Nữ

216. Nguyễn Tuấn Hùng, sinh ngày 24/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Matzplatz 6, 06268 Querfurt

Giới tính: Nam

217. Nguyễn Quốc Tuấn, sinh ngày 15/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Burg Weg 1, 31303 Burgdorf

Giới tính: Nam

218. Võ Anh Tuấn, sinh ngày 15/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Reiter str. 14, 76829 Landau

Giới tính: Nam

219. Nguyễn Thanh Phương, sinh ngày 04/9/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Rhode Island Allee 35, 76149 Karlsruhe

Giới tính: Nam

220. Nguyễn Hữu Thanh, sinh ngày 02/02/1968 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Hollandische str. 248, 34127 Kassel

Giới tính: Nam

221. Đinh Minh Hiếu, sinh ngày 08/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Suiderstr. 37, 25746 Heiche

Giới tính: Nam

222. Lê Thu Hiền Julia, sinh ngày 23/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Doventor str. 6, 28195 Bremen

Giới tính: Nữ

223. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 07/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Imkreuztal 97a, 57537 Wissen

Giới tính: Nữ

224. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 27/3/1964 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Peter-Friedhofen 1, 56073 Koblenz

Giới tính: Nữ

225. Vũ Thanh Bình Viedena, sinh ngày 05/8/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Peter-Friedhofen 1, 56073 Koblenz

Giới tính: Nam

226. Vũ Thanh Hoàng, sinh ngày 17/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Schopenhauer str. 30, 67063 Ludwigshafen

Giới tính: Nam

227. Hàn Trung Lâm, sinh ngày 29/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Gerhart-Hauptmann-Ring 7A, 21629 Neu Wulmstorf

Giới tính: Nam

228. Hồ Anh Thắng, sinh ngày 15/7/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kjeirstr. 1, 25980 Sylt OT Westerland

Giới tính: Nam

229. Bùi Diệu Trang, sinh ngày 21/3/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Papen str. 2-4, 28195 Bremen

Giới tính: Nữ

230. Phạm Hùng Cường, sinh ngày 16/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Wundtstr 3, 01217 Dresden

Giới tính: Nam

231. Nguyễn Hồng Long, sinh ngày 24/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr 15A, 26506 Norden

Giới tính: Nam

232. Đàm Quế Chi, sinh ngày 15/12/1974 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Karl-Wehrhan-str. 61, 32758 Detmold

Giới tính: Nữ

233. Bùi Minh Đức, sinh ngày 28/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Konigsberger 17, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

234. Bùi Minh Quân, sinh ngày 01/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Konigsberger 17, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

235. Phan Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 24/8/1970 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Leipziger str. 85, 60487 FrankfurtGiới tính: Nữ

tải về 99.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương