CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 61.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích61.02 Kb.
#35881

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2154/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 233 và 234/TTr-CP ngày 21/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 139 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 2154/QĐ-CTN ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Phương Thu, sinh ngày 17/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Kohlenhof Str.38, 90443 Nurnberg

Giới tính: Nữ

2. Hoàng Anh Tuấn, sinh ngày 21/5/1962 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gerhart Hauptmann Str.7, 85055 Ingolstadt

Giới tính: Nam

3. Lê Đức Tiệp, sinh ngày 08/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Floebau Str.171, 90763

Giới tính: Nam

4. Nguyễn Minh Phương, sinh ngày 09/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bernauer Str.47A, 16515 Oranienburg

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn Duy Bình, sinh ngày 18/5/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Bernauer Str 47A, 16515 Oranienburg

Giới tính: Nam

6. Trần Vân Anh, sinh ngày 01/02/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Lichtenhagen1, 16259 Bad Freien Walde

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 14/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kurt Hein Str.20, 01662 Meissen

Giới tính: Nam

8. Vũ Bá Linh, sinh ngày 03/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Michaelkirch Str.7, 10179 Berlin

Giới tính: Nam

9. Nguyễn Tiến Thịnh David, sinh ngày 22/01/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Landkirchener Weg 1B, 23769 Burg Auf Fehmarn

Giới tính: Nam

10. Trần Thanh Thái, sinh ngày 14/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Vorlaender Str.9, 32425 Minden

Giới tính: Nam

11. Bùi Hoàng Lân, sinh ngày 29/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Jammertal 13, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

12. Bùi Tuấn Anh, sinh ngày 14/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Jammertal 13, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

13. Lê Thị Kim Thanh, sinh ngày 19/6/1988 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Faulen Str.83, 28195 Bremen

Giới tính: Nữ

14. Nghiêm Khánh Vân, sinh ngày 30/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Im Grun 15, 21220 Seevetal

Giới tính: Nữ

15. Trương Suarez Analan, sinh ngày 01/5/1989 tại Séc

Hiện trú tại: SternWeg 20, 51147 Koln

Giới tính: Nữ

16. Trần Tuyết Nhung, sinh ngày 24/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Katharinen Str.5, 26197 Grossenkneten

Giới tính: Nữ

17. Trần Tiến Đạt, sinh ngày 17/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Katharinen Str.5, 26197 Grossenkneten

Giới tính: Nam

18. Lê Tuấn Anh Wolfgang, sinh ngày 09/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Heinrich Boll Str.44, 04552 Borna

Giới tính: Nam

19. Lâm Thành Kiếm, sinh ngày 03/10/1965 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Haniel Str.21, 47198 Duisburg

Giới tính: Nam

20. Nguyễn Thị Trà My, sinh ngày 31/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bauberger Str.29, 80992 Munchen

Giới tính: Nữ

21. Phạm Tuấn Dương, sinh ngày 08/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Neue Bahnhof Str.6, 10245 Berlin

Giới tính: Nam

22. Trương Ngọc Thiên Kim, sinh ngày 21/10/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelm Str.92, 10117 Berlin

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Hải Hà, sinh ngày 27/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Osnabrucker Str.20, 49205 Hasbergen

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Đức Hải, sinh ngày 08/02/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Walter Aronold Str.8, 01219 Dresden

Giới tính: Nam

25. Lê Demi, sinh ngày 12/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Jahn Str.5, 37170 Uslar

Giới tính: Nữ

26. Hồ Việt Hà, sinh ngày 11/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kihlerheide 29, 31275 Lehrte

Giới tính: Nữ

27. Phùng Thị Maria Mai, sinh ngày 01/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Zamenhof Str.15, 01257 Dresden

Giới tính: Nữ

28. Huỳnh Monika, sinh ngày 16/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Rontgen Str.102, 78532 Tuttlingen

Giới tính: Nữ

29. Tô Hoàng Giang, sinh ngày 19/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Gellert Str 108.74074 Hellbronn

Giới tính: Nữ

30. Phùng Như Quỳnh, sinh ngày 15/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Seefelder Str.48, 13053 Berlin

Giới tính: Nữ

31. Phùng Gia Nam, sinh ngày 06/11/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Seefelder Str.48, 13053 Berlin

Giới tính: Nam

32. Đào Kim Ngân, sinh ngày 31/10/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Dunenweg 13, 17424 Secbad Heringsdorf

Giới tính: Nữ

33. Hồ Thị Hạnh, sinh ngày 06/5/1970 tại Tp.Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Eisenbahn Str 35, 73066 Uhingen

Giới tính: Nữ

34. Phạm Minh Đức, sinh ngày 21/8/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Pfingstrosenweg 40, 12683 Berlin

Giới tính: Nam

35. Đào Thị Vân Anh, sinh ngày 16/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Gustav Konig Str.11 96515 Sonneberg

Giới tính: Nữ

36. Trương Diệu Linh, sinh ngày 02/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Fiete Schulze Str.3, 15517 Furstenwwalde Spree

Giới tính: Nữ

37. Đỗ Phạm Hoài Hương, sinh ngày 24/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Thalhause 34, 85354 Freising

Giới tính: Nữ

38. Võ Thu Trang, sinh ngày 24/11/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Leisniger str. 62, 01127 Dresden

Giới tính: Nữ

39. Nguyễn Thùy Dung, sinh ngày 14/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Georgschumann str. 162, 04159 Leipzig

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 09/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Georgschumann str. 162, 04159 Leipzig

Giới tính: Nam

41. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 17/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Dr. Hermann-Duncker Str. 7, 04179 Leipzig

Giới tính: Nữ

42. Đặng Huy Đức, sinh ngày 30/10/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Hain str. 10, 90461 Nuernberg

Giới tính: Nam

43. Đặng Thùy Chang, sinh ngày 15/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hainstr. 10, 90461 Nuernberg

Giới tính: Nữ

44. Phạm Thị Trang, sinh ngày 15/4/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hochtorstr. 6, 23730 Neustadt in Holstein

Giới tính: Nữ

45. Hoàng Phi Long, sinh ngày 14/12/2007 tại Đức

Hiện trú tại: Hochtorstr. 6, 23730 Neustadt in Holstein

Giới tính: Nam

46. Ngô Hoàng Vũ, sinh ngày 08/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Goosbarg 3, 26506 Norden

Giới tính: Nam

47. Vũ Tuấn Hùng, sinh ngày 05/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ferdinand str. 12, 21416 Buxtehude

Giới tính: Nam

48. Vũ Tuấn Hiệp, sinh ngày 05/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ferdinand str. 12, 21416 Buxtehude

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Vanessa, sinh ngày 16/9/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Holsten str. 26, 24534 Neumunster

Giới tính: Nữ

50. Trịnh Bích Hạnh, sinh ngày 10/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Guericke str. 61, 93053 Regensburg

Giới tính: Nữ

51. Lê Đức Anh, sinh ngày 13/6/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurtet Allee 253, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

52. Vũ Nhật Tú Quỳnh Marilyn, sinh ngày 03/01/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Spandeuer Damm 76, 14059 Berlin

Giới tính: Nữ

53. Vũ Công Định, sinh ngày 28/6/1959 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bremer str. 13, 27211 Bassum

Giới tính: Nam

54. Vũ An Bình, sinh ngày 02/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Bremer str. 13, 27211 Bassum

Giới tính: Nam

55. Vũ Kim Phượng Như, sinh ngày 27/10/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Bremer str. 13, 27211 Bassum

Giới tính: Nữ

56. An Hoàng Linh, sinh ngày 27/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Fermersleber Weg 56, 39112 Magdeburg

Giới tính: Nam

57. Đào Văn Nghĩa, sinh ngày 05/5/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Blenheimstr. 27, 12685 Berlin

Giới tính: Nam

58. Nguyễn Thùy Vy, sinh ngày 04/9/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 26, 67125 Dannstadt-Schauernheim

Giới tính: Nữ

59. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 27/5/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 26, 67125 Dannstadt-Schauernheim

Giới tính: Nam

60. Tạ Giang Sơn, sinh ngày 21/5/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Luder str. 17A, 49356 Diepholz

Giới tính: Nam

61. Đoàn Thị Mai Phương, sinh ngày 02/11/1992 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Arndtstr. 17, 10965 Berlin

Giới tính: Nữ

62. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 30/5/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ram 9B, 21217 Meckelfeld Seevetal

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 04/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ehestorfer Weg 50, 21075 Hamburg

Giới tính: Nam

64. Nguyễn Đức Hùng, sinh ngày 15/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Ehestorfer Weg 50, 21075 Hamburg

Giới tính: Nam

65. Nguyễn Bách Khoa, sinh ngày 01/01/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schul str. 5, 56598 Reinbrohl

Giới tính: Nam

66. Võ Thanh Long, sinh ngày 04/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Herzogin-Anna-str. 7, 89420 Hochstadt ander Donan

Giới tính: Nam

67. Nguyễn Hồng Việt, sinh ngày 05/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 5, 02625 Bautzen

Giới tính: Nam

68. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 29/7/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Schulstr. 5, 02625 Bautzen

Giới tính: Nam

69. Hàn Chi Uyển Nhi, sinh ngày 21/3/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Raoul Wallenberg str. 40-702E, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

70. Mạch Ngọc Thiên Trang, sinh ngày 28/8/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Raoul Wallenberg str. 40-702E, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

71. Mai Diệu Khánh Linda, sinh ngày 06/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Wiemeling 9, 59174 Kamen

Giới tính: Nữ

72. Nguyễn Ngọc Huy, sinh ngày 01/02/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Mendelssohn str. 11a, 86368 Gersthofen

Giới tính: Nam

73. Hoàng Phương Anh, sinh ngày 24/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Gutach str. 1, 13469 Berlin

Giới tính: Nữ

74. Bùi Thị Thu Thủy, sinh ngày 27/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Karl-Max-str. 38, 07985 Elsterberg

Giới tính: Nữ

75. Bùi Cao Dương, sinh ngày 19/5/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Karl-Max-str. 38, 07985 Elsterberg

Giới tính: Nam

76. Trần Văn Đàm, sinh ngày 21/7/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Reuterstr. 45, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

77. Lâm Hồng Hải, sinh ngày 29/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Lohrmannstr. 18, 01237 Dresden

Giới tính: Nam

78. Vũ Thị Thùy Linh, sinh ngày 20/02/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Klaffensteinstr. 8, 71032 Boblingen

Giới tính: Nữ

79. Đặng Ngọc Linh, sinh ngày 22/8/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Grosse Str. 61, 27356 Rotenburg (Wumme)

Giới tính: Nữ

80. Đặng Ngọc Mai, sinh ngày 19/12/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Grosse Str. 61, 27356 Rotenburg (Wumme)

Giới tính: Nữ

81. Nguyễn Khắc Michaela, sinh ngày 18/8/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Kalmiaweg 2 - 30627 Hannover

Giới tính: Nữ

82. Hà Mai Linh, sinh ngày 01/8/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Annen Str 14 31134 Hildesheim

Giới tính: Nữ

83. Hà Hoài Nam, sinh ngày 03/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Annen Str 14 31134 Hildesheim

Giới tính: Nam

84. Nguyễn Thế Anh, sinh ngày 04/01/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Hans-Leipelt-Str. 6, 80805 Munchen

Giới tính: Nam

85. Nguyễn Thanh Hồng, sinh ngày 18/3/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Soflinger Str. 42, 89077 Ulm

Giới tính: Nữ

86. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 24/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Fr-Bodelschwingh-Str. 4, 02943 Weisswasser/OL

Giới tính: Nữ

87. Đàm Hải Minh, sinh ngày 30/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Weimarische Str. 19, 99326 Stadtilm

Giới tính: Nam

88. Phạm Thị Bích Nguyệt, sinh ngày 01/01/1971 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Sofie-Hammer-Str. 117a, 49090 Osnabruck

Giới tính: Nữ

89. Nguyễn Quang Long, sinh ngày 13/01/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Dr-Gottthilf-Schenkel-W 48, 70437 Stuttgart

Giới tính: Nam

90. Nguyễn Quỳnh Nga, sinh ngày 26/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bundschuhstr. 11, 01307 Dresden

Giới tính: Nữ

91. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, sinh ngày 15/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Gottinger Str. 30, 31061 Alfeld (Leine)

Giới tính: Nữ

92. Nguyễn Phương Dung, sinh ngày 14/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ilsenburger Str. 20, 38667 Bad Harzburg

Giới tính: Nữ

93. Đỗ Tôn Anh, sinh ngày 12/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Haltinger Str. 16, 79539 Lorrach

Giới tính: Nam

94. Nguyễn Đình Tân, sinh ngày 17/7/1962 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Buchenlander Str. 20, 91757 Treuchtlingen

Giới tính: Nam

95. Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 11/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Buchenlander Str. 20, 91757 Treuchtlingen

Giới tính: Nữ

96. Nguyễn Minh Trang, sinh ngày 09/10/1989 tại Đức

Hiện trú tại: Kirchsteig 21, 83109 Grosskarolinenfeld

Giới tính: Nữ

97. Trịnh Thị Huyền Trinh, sinh ngày 06/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Semmelweisweg 1 30655Hannover

Giới tính: Nữ

98. Trịnh Đức Haahn, sinh ngày 01/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Alt - Liet 20W - 02 - 10587 Berlin

Giới tính: Nam

99. Trịnh Mai Chi, sinh ngày 15/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Semmelweis weg 1, 30655 Hannover

Giới tính: Nữ

100. Trịnh Đức Mạnh Linh, sinh ngày 14/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Semmelweis Weg 1 30655 Hannover

Giới tính: Nam

101. Trịnh Đức Hải Nam, sinh ngày 18/02/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Semmelweis Weg 1 30655 Hannover

Giới tính: Nam

102. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 17/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Glambeeker Ring 43 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

103. Nguyễn Thị Phương Trinh, sinh ngày 31/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Buchenladerstr 20 91757 Trevchtlingen

Giới tính: Nữ

104. Nguyễn Thị Hồng Anh, sinh ngày 22/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ubben Str.2, Hannover 30159

Giới tính: Nữ

105. Âu Đức Tuấn, sinh ngày 31/10/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wilsnacker Str.37, 39539 Hansestadt Havelberg

Giới tính: Nam

106. Đồng Minh Quang, sinh ngày 18/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Welse Str.29, 13057 Berlin

Giới tính: Nam

107. Nguyễn Kim Cúc, sinh ngày 07/9/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Raoul Wallenberg Str.40, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

108. Hồ Thị Triệu Minh, sinh ngày 26/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hiddestorfer 35, 30982 Pattensen

Giới tính: Nữ

109. Mai Công Hiếu, sinh ngày 17/4/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Augustin Wibbelt Str.1, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

110. Bế Triệu Mi, sinh ngày 17/01/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Weyher Str.130, 28816 Stuhr

Giới tính: Nữ

111. Bế Thúy Vy, sinh ngày 13/11/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Weyher Str.130, 28816 Stuhr

Giới tính: Nữ

112. Nguyễn Thanh Yến, sinh ngày 11/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ost Str.69, Meerane

Giới tính: Nữ

113. Đào Thị Thu, sinh ngày 12/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Str.10, 26160 Bad Zwischenahn

Giới tính: Nữ

114. Nguyễn Quỳnh Lan, sinh ngày 23/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: D-Lessing Str.4, 26197 Grossenkneten

Giới tính: Nữ

115. Vũ Tuyết Mai, sinh ngày 07/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kunreuth Str.47, Munchen 81249

Giới tính: Nữ

116. Huỳnh Bá Hải, sinh ngày 28/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Markische Allee 410, 12689 Berlin

Giới tính: Nam

117. Nguyễn Anh Duy, sinh ngày 13/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Fursten Wall 132, 40217 Dusseldorf

Giới tính: Nam

118. Đồng Hữu Phong, sinh ngày 16/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Oberriexinger Str.8, 74343 Sachsenheim

Giới tính: Nam

119. Nguyễn Trà My, sinh ngày 14/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Herrenmuhlenweg 10b, 49716 Meppen

Giới tính: Nữ

120. Lê Martin, sinh ngày 12/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hetzdorfer Str.17, 01169 Dresden

Giới tính: Nam

121. Lê Văn Kevin, sinh ngày 11/8/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hetzdorfer Str.17, 01169 Dresden

Giới tính: Nam

122. Nguyễn Mạnh Thắng, sinh ngày 02/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Otto Stichart Str.15, 08412 Werdau

Giới tính: Nam

123. Nguyễn Hoàng Hải, sinh ngày 24/7/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bertolt Brecht Str.22, 18106 Rostock

Giới tính: Nam

124. Nguyễn Hoàng Thu Hà, sinh ngày 27/11/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bertolt Brecht Str.22, 18106 Rostock

Giới tính: Nữ

125. Nguyễn Hoàng Quỳnh, sinh ngày 27/9/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bertolt Brecht Str.22, 18106 Rostock

Giới tính: Nữ

126. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 19/12/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bertolt Brecht Str.22, 18106 Rostock

Giới tính: Nam

127. Nguyễn Hoàng Đức, sinh ngày 16/3/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Tierpark 66, 07/06, 10319 Berlin

Giới tính: Nam

128. Nguyễn Việt Quang, sinh ngày 06/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Denkmal Str.8, 58339 Breckerfeld

Giới tính: Nam

129. Vũ Ngọc Anh, sinh ngày 01/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kunreuth Str.47, 81249 Munchen

Giới tính: Nữ

130. Vũ Đông Hải, sinh ngày 26/02/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Bad Soden Str.60/3, 80807 Munchen

Giới tính: Nam

131. Nguyễn Thùy Duyên, sinh ngày 20/01/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Frauen Str.31, 04668 Grimma

Giới tính: Nữ

132. Nguyễn Anh Kiệt, sinh ngày 28/9/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Frauen Str.31, 04668 Grimma

Giới tính: Nam

133. Hồ Anh Tuấn, sinh ngày 06/10/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Ernst Schneller Str.12, 09557 Floha

Giới tính: Nam

134. Lê Anh Quý, sinh ngày 29/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Langenharmer Weg 35, 22844 Norderstedt

Giới tính: Nam

135. Phạm Kim Hưởng, sinh ngày 10/10/1966 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Stemplingeranger 5, 81737 Munchen

Giới tính: Nữ

136. Phạm Kevin Vũ, sinh ngày 26/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Munchen Str.26, 83536 Steinhoring

Giới tính: Nam

137. Lê Phương Thảo, sinh ngày 22/7/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kant Str.89, 10627 Berlin

Giới tính: Nữ

138. Lê Thị Li, sinh ngày 05/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Kant Str.89, 10627 Berlin

Giới tính: Nữ

139. Nguyễn Huy Dũng, sinh ngày 18/10/1991 tại ĐứcHiện trú tại: Elisen Str.32, Who 804, 01307 Dresden

Giới tính: Nam

tải về 61.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương