CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 45.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.07.2016
Kích45.5 Kb.

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 616/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAMCHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 74/TTr-CP ngày 04/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 198 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM


(Kèm theo Quyết định số 616/QĐ-CTN ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch nước)

1. Đặng Bích Phương, sinh ngày 18/3/1989 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Max Lehner str.41, 85354 Freising

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 27/4/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Market 12, 06679 Höhenmälsen

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Hưng Lan, sinh ngày 17/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Elersweg 38b, 20095 Hamburg

Giới tính: Nữ

4. Lăng Mai Hiền, sinh ngày 15/9/1998 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Turm Gasse 4, 56269 Dierdorf

Giới tính: Nữ

5. Phạm Thị Thùy Dung, sinh ngày 26/7/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhof str.1b, 84032 Landshut

Giới tính: Nữ

6. Nguyễn Quỳnh Ly, sinh ngày 19/11/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Leo Wohleb str 8, 79098 Fkeiburg

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Thị Tú Ngân, sinh ngày 23/7/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am LOHRBACH 4, 97846 Partenstein

Giới tính: Nữ

8. Đoàn Ngọc Hoàng Chánh David, sinh ngày 01/11/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Acker weg 13, 26506 Norden

Giới tính: Nam

9. Kiều Đình Mạnh, sinh ngày 20/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Löbdergraben 6, 07743 Jena

Giới tính: Nam

10. Nguyễn Thảo Nhi, sinh ngày 27/8/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Lüscher str.9, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

11. Vi Thị Thùy Oanh, sinh ngày 19/9/1990 tại Đức

Hiện trú tại: Am Fichtbusch 32, 08340 Schwarzenberg

Giới tính: Nữ

12. Phùng Anh Thái, sinh ngày 21/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Markt 05, 06249 München

Giới tính: Nam

13. Lê Thị Minh, sinh ngày 10/6/1985 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Sangerhäuser str.34, 06295 Lutherstadt Eissleben

Giới tính: Nữ

14. Phạm Jessica Phượng My, sinh ngày 08/7/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Amwestpark 10, 81373 München

Giới tính: Nữ

15. Phạm Boris Hà Phú, sinh ngày 17/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Amwestpark 10, 81373 München

Giới tính: Nam

16. Nguyễn Thu Thu, sinh ngày 04/02/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Bergstr.12, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

17. Nguyễn Ngọc Thảo, sinh ngày 20/3/1994 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Brinkstr.96, 49393 Lohne

Giới tính: Nữ

18. Vũ Trọng Đức, sinh ngày 26/11/1969 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Bernhard Haake str.6, 27356 Rotenburg

Giới tính: Nam

19. Vũ Khánh Huyền, sinh ngày 04/3/2004 tại Đức (con a. Đức)

Hiện trú tại: Bernhard Haake str.6, 27356 Rotenburg

Giới tính: Nữ

20. Vũ Thành Sơn, sinh ngày 21/01/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Bernhard Haake str.6, 27356 Rotenburg

Giới tính: Nam

21. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 18/6/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Neuköllner str.6, 71229 Leonberg

Giới tính: Nữ

22. Phạm Khánh Linh, sinh ngày 15/4/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hintere Bleiche 18, 55116 Mainz

Giới tính: Nữ

23. Phạm Kiên Anh Tom, sinh ngày 25/5/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Ganghofer str.17, 86356 Néuäß

Giới tính: Nam

24. Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 13/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Amstadt graben 43, 56626 Andernach

Giới tính: Nam

25. Nguyễn Thị Mai Anh, sinh ngày 27/01/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heimrich Von Kleist 20, 15711 Königswusterhausen

Giới tính: Nữ

26. Lê Thu Phương, sinh ngày 08/01/1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heimrich Von Kleist 20, 15711 Königswusterhausen

Giới tính: Nữ

27. Vũ Ngọc Đức, sinh ngày 27/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Pliensau str.55, 73728 Esslingen

Giới tính: Nam

28. Trần Anh Vân, sinh ngày 07/4/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Denis Str. 26, 90429 Nürnberg

Giới tính: Nữ

29. Nguyễn Ly Mai, sinh ngày 17/9/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Adolph Kloping Ring 5, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nữ

30. Nghiêm Thị Mai Khanh, sinh ngày 12/8/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bismarkt Str. 51, 41061 Mönchengladbach

Giới tính: Nữ

31. Nguyễn Ngọc Hoàng Phương Vân, sinh ngày 24/01/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Knutzenweg 12, 22041 Hamburg

Giới tính: Nữ

32. Nguyễn Hà Mi, sinh ngày 28/12/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Kelten str.16, 76744 Wörth

Giới tính: Nữ

33. Vũ Hiền Đức, sinh ngày 27/5/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Helene Weber str.1, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

34. Hán Nguyễn Linh Đan, sinh ngày 20/10/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Bismarck str.51,41061 Mönchengladbach

Giới tính: Nữ

35. Hồ Ngọc Ẩn, sinh ngày 01/5/1959 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Domänenstr.40, 54295 Trier

Giới tính: Nam

36. Nguyễn Hồng Thúy, sinh ngày 09/9/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Fleth 26, 25348 Glückstadt

Giới tính: Nữ

37. Phạm Trung Kiên, sinh ngày 12/5/2004 tại Đức

Hiện trú tại: Vor dem Esh 18, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nam

38. Trần Kiều Oanh, sinh ngày 27/7/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Grate str.18, 30451 Hannover

Giới tính: Nữ

39. Phạm Quý Linh, sinh ngày 11/01/1993 tại Liên bang Nga

Hiện trú tại: Venloer str.228, 50823 Köln

Giới tính: Nam

40. Nguyễn Mai Anh, sinh ngày 21/10/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Colmarstr.4, 55118 Mainz

Giới tính: Nữ

41. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 08/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wieskamp 5, 30926 Seelze

Giới tính: Nữ

42. Trần Việt Đức Martin, sinh ngày 25/7/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Amtsfreiheit 8A, 27243 Harpstedt

Giới tính: Nam

43. Phạm Thế Hùng, sinh ngày 14/01/1973 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Erfurter Ring 129, 67071 Ludwigshafen

Giới tính: Nam

44. Đặng Đỗ Mai Anh, sinh ngày 30/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt str.99, 35745 Herborn

Giới tính: Nữ

45. Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 30/3/1989 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Feldmark 72 (2/410), 26389 Wilhelmshaven

Giới tính: Nữ

46. Trần Anh Tú, sinh ngày 07/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Karl Str.57, 63065 Offenbach am Main

Giới tính: Nam

47. Trần Diệu Linh, sinh ngày 10/12/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Karl Str.57, 63065 Offenbach am Main

Giới tính: Nữ

48. Phạm Huyền Thanh, sinh ngày 22/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hohe Str. 18, 04107 Leipzig

Giới tính: Nữ

49. Trần Quỳnh Trang, sinh ngày 01/6/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ginnheimer Land Str.42/962, 60487 Frankfurt

Giới tính: Nữ

50. Trần Thị Thanh Phương, sinh ngày 13/4/1991 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Jeversche Str. 24a, 26382 Wilhelmshaven

Giới tính: Nữ

51. Lý Ngô Syria Thảo, sinh ngày 03/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Suoetenstr.2, 85586 Poing

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Nhị Biên, sinh ngày 17/3/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Frauensteg str.47, 70435 Stuttgard

Giới tính: Nam

53. Nguyễn Phước Lộc, sinh ngày 05/12/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Glücksburger Str.3, 51065 Köln

Giới tính: Nam

54. Lê Hoàng Ngọc Diễm Ana, sinh ngày 13/10/1995 tại Đức

Hiện trú tại: In der Loh 29, 40668 Meerbusch

Giới tính: Nữ

55. Lê Hoàng Trúc Phương, sinh ngày 28/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: In der Loh 29, 40668 Meerbusch

Giới tính: Nữ

56. Trần Quang Vinh, sinh ngày 27/02/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Carl-Zeiss Str. 14, 38104 Braunschweig

Giới tính: Nam

57. Hoàng Quốc Bảo, sinh ngày 12/5/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Theater Str. 19, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nam

58. Nguyễn Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 03/02/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hans-Böckler str.20, 59192 Bergkamen

Giới tính: Nữ

59. Nguyễn Tuấn Giang, sinh ngày 14/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Neue Kasseler str.28, 35039 Marburg

Giới tính: Nam

60. Phạm Thùy Dương, sinh ngày 12/5/1992 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Uriegsstr.79, 76133 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

61. Tạ Ngọc Tháp, sinh ngày 01/12/1969 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Leipziger Str. 67, 06108 Halle

Giới tính: Nam

62. Phạm Bách Hiếu, sinh ngày 01/11/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Wenden Str. 4/5, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nam

63. Huỳnh Thị Minh Phương, sinh ngày 10/7/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kohlbachmülhle 1, 94107 Untergriesbach

Giới tính: Nữ

64. Nguyễn Xuân Ngân, sinh ngày 11/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Stern Str. 31, 47798 Krefeld

Giới tính: Nữ

65. Lê Thanh Vy Helena, sinh ngày 19/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Knollstr.19, 70191 Stuttgart

Giới tính: Nữ

66. Bùi Hà My, sinh ngày 06/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Rochus Str.36a, 53123 Bonn

Giới tính: Nữ

67. Trần Thị Thu Hường, sinh ngày 08/6/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Großenbruch Str.21, 45326 Essen

Giới tính: Nữ

68. Trịnh Minh Phương, sinh ngày 08/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Westbahnhof Str.10, 56727 Mayen

Giới tính: Nữ

69. Lại Thị Nhàn, sinh ngày 25/7/1964 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Ruchthofen Str.32, 73312 Geislingen

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Hoài Phương, sinh ngày 20/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: In den Langwiesen 1, 66849 Landstuhl

Giới tính: Nữ

71. Lưu Hải Đức, sinh ngày 01/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Schlehenweg 5, 26197 Großenkneten

Giới tính: Nam

72. Nguyễn Tấn Nam, sinh ngày 26/4/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Markt str 60/1, 73033 Göppingen

Giới tính: Nam

73. Lâm Diệp Anh, sinh ngày 02/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Maestlin str.1, 73033 Goeppingen

Giới tính: Nữ

74. Ngô Hoàng Tú, sinh ngày 08/4/1991 tại Liên bang Nga

Hiện trú tại: Clara Zetkin Str.33, 14770 Brandenburg

Giới tính: Nam

75. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 16/02/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Riesenburg Str.12a, 81249 München

Giới tính: Nữ

76. Vũ Đình Thường, sinh ngày 20/7/1968 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Bischofswerdear Str.12, 01900 Großröhrsdorf

Giới tính: Nam

77. Vũ Ngọc Vân Thi, sinh ngày 14/3/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Bischofswerdear Str.12, 01900 Großröhrsdorf

Giới tính: Nữ

78. Vũ Hà My, sinh ngày 19/4/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Bischofswerdear Str.12, 01900 Großröhrsdorf

Giới tính: Nữ

79. Võ Thị Lisa, sinh ngày 13/5/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hofgasse 8, 97461 Hofheim

Giới tính: Nữ

80. Nguyễn Ngọc Tuấn Toni, sinh ngày 28/11/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt str.59A, 21266 Jesfeburg

Giới tính: Nam

81. Nguyễn Ngọc Maily, sinh ngày 18/5/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt Str.59A, 21266 Jesfeburg

Giới tính: Nữ

82. Trần Nhật Đông, sinh ngày 05/8/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Brenderweg 191B; 56070 Koblenz

Giới tính: Nam

83. Lý Trung Hà, sinh ngày 14/7/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mindeenr Str. 84, 49084 Osnabrück

Giới tính: Nam

84. Đỗ Duy Khánh, sinh ngày 03/12/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Herzog-Heinrich Str. 8, 93059 Regensburg

Giới tính: Nam

85. Trần Vũ, sinh ngày 19/7/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karl, Theodor Str.10b, 85757 Karlfeld

Giới tính: Nam

86. Phạm Thị Đức, sinh ngày 31/10/1970 tại Sơn La

Hiện trú tại: Karl-Theodor str.10b, 85757 Karlfeld

Giới tính: Nữ

87. Trần Minh, sinh ngày 09/4/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Karl-Theodor Str.10b, 85757 Karlfeld

Giới tính: Nam

88. Phạm Anh Khoa, sinh ngày 08/01/1989 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tannen Ramp Str.43, 26131 Oldenburg

Giới tính: Nam

89. Phạm My Trúc, sinh ngày 01/7/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Reinsburg Str. 48, 70178 Stuttgart

Giới tính: Nữ

90. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 13/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Pflegstr.34, 86609 Donauwörth

Giới tính: Nam

91. Đặng Thị Kiều Ngân Sandra, sinh ngày 16/12/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Gladbacherstr.276, 47805 Krefeld

Giới tính: Nữ

92. Nguyễn Trà Linh, sinh ngày 27/02/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Frühling Str.8, 91560 Heilbronn

Giới tính: Nữ

93. Võ Minh Tiến, sinh ngày 20/02/1962 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Kapnziner Str.19, 94474 Vilshofen

Giới tính: Nam

94. Bạch Dương Hoàng, sinh ngày 19/11/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Amsel Str. 32a, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

95. Đỗ Thu Hoài, sinh ngày 30/10/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Brunnen Str. 5, 42105 Wuppertal

Giới tính: Nữ

96. Đào Xuân Nam, sinh ngày 13/7/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Am Sandkamp 53A, 29456 Hitzacker (Elbe)

Giới tính: Nam

97. Nguyễn Trần Thanh Xuân, sinh ngày 27/01/1977 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Dickwall 62, 45468 Mülheim an der Ruhr

Giới tính: Nữ

98. Phạm Thu Trang, sinh ngày 24/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Horner Str. 2B, 21220 Seevetal

Giới tính: Nữ

99. Phạm Thu Hằng, sinh ngày 25/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Horner Str. 2B, 21220 Seevetal

Giới tính: Nữ

100. Trần Thị Thoa, sinh ngày 01/01/1959 tại Nam Định

Hiện trú tại: Burg Str. 31, 73614 Schorndorf

Giới tính: Nữ

101. Lâm Thị Thủy, sinh ngày 15/7/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Burckhardt Str. 57, 70374 Stuttgart

Giới tính: Nữ

102. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 05/10/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Zehnthofweg 14, 52068 Aachen

Giới tính: Nam

103. Đặng Tuyết Mai, sinh ngày 28/6/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str. 252, 63067 Offenbach

Giới tính: Nữ

104. Bùi Thị Kim Thanh, sinh ngày 28/9/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Berliner Str. 252, 63067 Offenbach

Giới tính: Nữ

105. Tạ Mỹ Linh, sinh ngày 04/5/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Erika-Pfingsten Str. 17, 30629 Hannover

Giới tính: Nữ

106. Phạm Thị Thanh Tĩnh, sinh ngày 26/01/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Post Str. 48, 73033 Göppingen

Giới tính: Nữ

107. Lê Thị Mỹ Linh, sinh ngày 08/5/2004 tại Đức (con c. Tĩnh)

Hiện trú tại: Post Str. 48, 73033 Göppingen

Giới tính: Nữ

108. Lê Doãn Quý, sinh ngày 05/10/1967 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Post Str. 48, 73033 Göppingen

Giới tính: Nam

109. Lê Anh Minh, sinh ngày 04/4/1997 tại Đức (con a. Quý)

Hiện trú tại: Post Str. 48, 73033 Göppingen

Giới tính: Nam

110. Lê Minh Đức, sinh ngày 25/3/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Keuslinstr. 2/1, 80798 München

Giới tính: Nam

111. Ngô Richard, sinh ngày 11/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Kaiserplatz 8, 52062 Aachen

Giới tính: Nam

112. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 06/3/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Amlienberg Str. 1, 76571 Gaggenau

Giới tính: Nam

113. Lê Thị Thúy Vân, sinh ngày 13/8/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Allee Str. 61, 65439 Flörsheim

Giới tính: Nữ

114. Nguyễn Boris Ngọc Tuấn, sinh ngày 03/4/2002 tại Đức

(con c. Vân)

Hiện trú tại: Allee Str. 61, 65439 Flörsheim

Giới tính: Nam

115. Nguyễn Thúy Ngọc Anh, sinh ngày 16/12/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Allee Str. 61, 65439 Flörsheim

Giới tính: Nữ

116. Nguyễn Hoài Sơn, sinh ngày 28/4/1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Krummer Kranz 21, 55545 Bad Kreuznach

Giới tính: Nam

117. Bùi An Khang, sinh ngày 21/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kurt-Schumacher str.34, 82256 Fürstenfeldbruck

Giới tính: Nam

118. Đặng Tuấn Anh Kevin, sinh ngày 24/3/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Röntgen str.10, 76870 Kandel

Giới tính: Nam

119. Trịnh Thị Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 06/4/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Rigaer str.88, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

120. Nguyễn Phương Ngọc, sinh ngày 27/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Saltz Str. 21, 63450 Hanau

Giới tính: Nữ

121. Tân Duy Anh, sinh ngày 18/02/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Luxemburgplatz 5, 65185 Wiesbaden

Giới tính: Nam

122. Nguyễn Việt Hà, sinh ngày 07/11/1973 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Götz Str. 54, 06118 Halle

Giới tính: Nữ

123. Phạm Minh Thu, sinh ngày 08/11/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Föhrenstr.06, 27793 Wildeshausen

Giới tính: Nữ

124. Lê Huyền Linh, sinh ngày 19/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Hainstr.9, 08209 Auerbach

Giới tính: Nữ

125. Lê Đặng Tiến Thành, sinh ngày 27/7/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hainstr.9, 08209 Auerbach

Giới tính: Nam

126. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 25/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Neus Kaseler str.05, 35039 Marburg

Giới tính: Nam

127. Hoàng Công Anh, sinh ngày 12/11/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: West Str. 12b.08468 Reichenbach

Giới tính: Nam

128. Nguyễn Thanh Hằng, sinh ngày 13/12/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Thomas Mann str.20, 02625 Bautzen

Giới tính: Nữ

129. Nguyễn Thùy Anh, sinh ngày 05/11/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kallestr. 7, 60320 Frankfurt

Giới tính: Nữ

130. Hứa Định Nghi, sinh ngày 20/12/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kurt-Schumacher Str.11, 30159 Hannover

Giới tính: Nữ

131. Vũ Đức Anna Phương, sinh ngày 09/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Sömmer Ring 6, 55118 Mainz

Giới tính: Nữ

132. Đinh Xuân Hùng, sinh ngày 10/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Cottenburg str.68, 44575 Castrop, Rauxel

Giới tính: Nam

133. Trần Hoàng Bảo Đức, sinh ngày 18/3/1998 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Schloßberg Str. 56, 55411 Bingen

Giới tính: Nam

134. Trịnh Hải Hòa, sinh ngày 26/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Waldriede 1, 38518 Gifhorn

Giới tính: Nam

135. Phạm Thị Hương Ly, sinh ngày 29/11/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Steinhammeistr.22B, 44379 Dortmund

Giới tính: Nữ

136. Nguyễn Nhật Huyền, sinh ngày 02/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Karthäuser str.25, 54290 Trier

Giới tính: Nữ

137. Nguyễn Lưu Ly, sinh ngày 17/5/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Zwickauer Str.10, 08468 Reichenbach

Giới tính: Nữ

138. Nguyễn Thị Kim Phương, sinh ngày 06/5/1958 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Halslache 19, 76744 Worth

Giới tính: Nữ

139. Nguyễn Quốc Cường, sinh ngày 12/11/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Bautzener Str. 75, 01917 Kamens

Giới tính: Nam

140. Phạm Thanh Tuyền Anja, sinh ngày 19/9/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Donauwörther str.155c, 86154 Augsburg

Giới tính: Nữ

141. Nguyễn Hữu Ngọc, sinh ngày 26/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Otto Stichart Str. 11, 08412 Werdau

Giới tính: Nam

142. Lư Quốc Dũng, sinh ngày 15/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Marktstr.104, 26382 Wilhelmshaven

Giới tính: Nam

143. Lư Quốc Thắng, sinh ngày 15/8/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Marktstr.104, 26382 Wilhelmshaven

Giới tính: Nam

144. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 13/5/1988 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt str.53, 35708 Haiger

Giới tính: Nữ

145. Nguyễn Vũ Tuấn Anh, sinh ngày 23/02/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Moor str.7, 49356 Diepholz

Giới tính: Nam

146. Nguyễn Thị Hoàng Lan, sinh ngày 18/12/1966 An Giang

Hiện trú tại: Traberweg 9b, 22159 Hamburg

Giới tính: Nữ

147. Trần Mai Anh, sinh ngày 03/02/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dotzheimer str.122. 65197 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

148. Trần Đỗ Quyên, sinh ngày 16/02/1976 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Tiroler str.13, 91074 Herzogenaurach

Giới tính: Nữ

149. Đỗ Vivian Gia Hân, sinh ngày 07/9/2005 tại Đức (con c. Quyên)

Hiện trú tại: Tiroler str.13, 91074 Herzogenaurach

Giới tính: Nữ

150. Tiêu Siu Kong, sinh ngày 19/7/1988 tại Đức

Hiện trú tại: Fürsten wall 82, 40217 Düsseldorf

Giới tính: Nam

151. Trương Ngọc Hân Stefanie, sinh ngày 06/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Breite str.2, 37154 Northeim

Giới tính: Nữ

152. Trương Mạnh Davis, sinh ngày 30/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Breite str.2, 37154 Northeim

Giới tính: Nam

153. Trương Ngọc Hà Julia, sinh ngày 29/12/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Breite str.2, 37154 Northeim

Giới tính: Nữ

154. Trần Thị Minh Phương, sinh ngày 22/11/1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Hauptbahnhof 4, 60329 Frankfurt

Giới tính: Nữ

155. Đỗ Thanh Anh, sinh ngày 21/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Burgwedeler Str. 127, 30916 Isernhagen

Giới tính: Nữ

156. Cao Đức Anh, sinh ngày 15/12/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Hauptbahnhof, 60329 Frankfurt

Giới tính: Nam

157. Chung Thị Thanh Thảo, sinh ngày 09/4/1975 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Gnarenburger str.48, 27432 Bremervörde

Giới tính: Nữ

158. Vũ Ngọc Anh Hào, sinh ngày 05/4/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Brüning str.56, 54470 Bernkastel-Kues

Giới tính: Nam

159. Đào Anh Quân, sinh ngày 21/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kurt-Weill str.22, 06844 Desan-Roßlau

Giới tính: Nam

160. Vũ Thị Cẩm Ngọc, sinh ngày 05/6/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Am Ring 41, 54470 Berniastel Kues

Giới tính: Nữ

161. Tạ Phương Uyên, sinh ngày 08/12/1995 tại Đức

Hiện trú tại: An Der Groben Wisch 10A; 26133 Oldenburg

Giới tính: Nữ

162. Đặng Duy Tân, sinh ngày 18/8/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Lange str.3, 38448 Wolfsburg

Giới tính: Nam

163. Phan Thanh Hải, sinh ngày 12/01/1963 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Goethe str.53, 31275 Lehrte

Giới tính: Nam

164. Phan Julia Trà My, sinh ngày 30/12/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Goethe str.53, 31275 Lehrte

Giới tính: Nữ

165. Bùi Thái Dương, sinh ngày 10/11/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Martinstr.14, 09130 Chemnitz

Giới tính: Nam

166. Nguyễn Tuấn Dũng, sinh ngày 08/4/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Hoken str.14, 38640 Goslar

Giới tính: Nam

167. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 10/02/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Hoken str.14, 38640 Goslar

Giới tính: Nam

168. Nguyễn Diễm Thùy, sinh ngày 17/5/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fraukfurter str.57, 63303 Dreieich

Giới tính: Nữ

169. Nguyễn Diễm Quỳnh, sinh ngày 18/11/2004 tại Đức (con c. Thùy)

Hiện trú tại: Fraukfurter str.57, 63303 Dreieich

Giới tính: Nữ

170. Bùi Văn Hạ, sinh ngày 12/10/1968 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Pfarrfeld str, 89415 Lauingen

Giới tính: Nam

171. Nguyễn Thị Kim Anh, sinh ngày 18/01/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Pfarrfeld str 3, 89415 Lauingen

Giới tính: Nữ

172. Bùi Jenny Kiều Anh, sinh ngày 22/6/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Pfarrfeld str 3, 89415 Lauingen

Giới tính: Nữ

173. Bùi Cindy Diệu Anh, sinh ngày 15/12/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Pfarrfeld str 3, 89415 Lauingen

Giới tính: Nữ

174. Nguyễn Alexander Đức, sinh ngày 18/7/2002 tại Đức

Hiện trú tại: Bahn Hof str.104, 49525 Lengerich

Giới tính: Nam

175. Nguyễn Thị Bạch Yến, sinh ngày 25/6/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: An der Bauerwiese 17, 30459 Hannover

Giới tính: Nữ

176. Vũ Văn Quý, sinh ngày 12/02/1962 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Bahn Hof str.95, 49525 Lengerich

Giới tính: Nam

177. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 14/7/1970 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Bahn Hof str.95, 49525 Lengerich

Giới tính: Nữ

178. Nguyễn Duy Tuân, sinh ngày 05/9/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Alter Markt 30, 42275 Wuppertal

Giới tính: Nam

179. Trần Maika, sinh ngày 12/12/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger str.457, 81241 München

Giới tính: Nữ

180. Bùi Phương Nam, sinh ngày 19/8/1993 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Linden Str. 4, 26847 Detern

Giới tính: Nam

181. Phạm Trí Tài, sinh ngày 13/6/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Donauwörther Str. 155c, 86154 Augsburg

Giới tính: Nam

182. Nguyễn Thị Hoài Anh, sinh ngày 20/8/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Uhlandstr.45, 68161 Mannheim

Giới tính: Nữ

183. Nguyễn Sun, sinh ngày 13/8/1995 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Veldenzen str.3, 66625 Nohfelden

Giới tính: Nam

184. Nguyễn Hữu Tùng, sinh ngày 15/4/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lutzner str.96, 04177 Leipzig

Giới tính: Nam

185. Vương Đình Hiếu, sinh ngày 05/7/1991 tại Đức

Hiện trú tại: August Macke Weg 12, 2115 Hamburg

Giới tính: Nam

186. Vi Ngọc Hân, sinh ngày 13/11/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: August Macke Weg 12, 2115 Hamburg

Giới tính: Nam

187. Phạm Thị Thanh Hòa, sinh ngày 14/8/1978 tại Hà Nội (vợ a. Hân)

Hiện trú tại: Weissen Turm 12, 21339 Lüneburg

Giới tính: Nữ

188. Vi Tommy, sinh ngày 11/5/2002 tại Đức (con a. Hân)

Hiện trú tại: Weissen Turm 12, 21339 Lüneburg

Giới tính: Nam

189. Vi Kevin, sinh ngày 21/11/2003 tại Đức (con a. Hân)

Hiện trú tại: Weissen Turm 12, 21339 Lüneburg

Giới tính: Nam

190. Nguyễn Tuấn Minh, sinh ngày 22/11/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Kafka Str. 44, 81737 München

Giới tính: Nam

191. Nguyễn Xuân An, sinh ngày 03/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Lange str.13, 30559 Hannover

Giới tính: Nam

192. Vũ Đức Toàn, sinh ngày 01/6/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Sandkamp str10, 26197 Ahlhorn

Giới tính: Nam

193. Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 12/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Lindnerstr.11, 84347 Pfarrkirchen

Giới tính: Nữ

194. Nguyễn Tiến Anh, sinh ngày 31/5/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Lindnerstr.11, 84347 Pfarrkirchen

Giới tính: Nam

195. Phạm Hải Đức, sinh ngày 24/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Modemann Str. 22, 51065 Köln

Giới tính: Nam

196. Phạm Thùy Anh, sinh ngày 06/5/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Modemann Str. 22, 51065 Köln

Giới tính: Nữ

197. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 24/4/1987 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Wilhelm Str. 95, 72764 Reutlingen

Giới tính: Nam

198. Trần Ngọc Gia Hân, sinh ngày 28/8/2009 tại ĐứcHiện trú tại: Wilhelm Str. 95, 72764 Reutlingen.

Giới tính: Nữ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương