Chữ là một nhiệm vụ rất khó khăn… Dựa trên 3 tiêu chítải về 167.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.04.2018
Kích167.55 Kb.
Thực sự thì… xếp hạng font chữ là một nhiệm vụ rất khó khăn…
Dựa trên 3 tiêu chí: tính thương mại, giá trị lịch sử/ý nghĩa và thẩm mỹ 1 website của Đức đã đưa ra bảng xếp hạng 100 font chữ đẹp nhất mọi thời đại.

Bạn đang xem bài viết ở Tạp Chí Đẹp Lạ - Hãy nhìn và cảm nhận


Top 100 Best Fonts Of All Time


Danh sách đầy đủ của 100 phông chữ đẹp nhất cùng với tên người thiết kế & năm thiết kế.

1. Helvetica [1957 - Max Miedinger]

2. Garamond [1530 - Claude Garamond]

3. Frutiger [1977 - Adrian Frutiger]

4. Bodoni [1790 - Giambattista Bodoni]

5. Futura [1927 - Paul Renner]

6. Times [1931 - Stanley Morison]

7. Akzidenz Grotesk [1966 - G nter Gerhard Lange]

8. Officina [1990 - Erik Spiekermann]

9. Gill Sans [1930 - Eric Gill]

10. Univers [1954 - Adrian Frutiger]

11. Optima [1954 - Hermann Zapf]

12. Franklin Gothic [1903 - Morris Fuller Benton]

13. Bembo [1496 - Francesco Griffo]

14. Interstate [1993 - Tobias Frere-Jones]

15. Thesis [1994 - Lucas de Groot]

16. Rockwell [1934 - Frank H. Pierpont]

17. Walbaum [1800 - Justus Walbaum]

18. Meta [1991 - Erik Spiekermann]

19. Trinit [1982 - Bram De Does]

20. Din [1926 - Ludwig Goller]

21. Matrix [1986 - Zuzana Licko]

22. OCR [1965 - American Type Founders]

23. Avant Garde [1968 - Herb Lubalin]

24. Lucida [1985 - Chris Holmes / Charles Bigelow]

25. Sabon [1964 - Jan Tschichold]

26. Zapfino [1998 - Hermann Zapf]

27. Letter Gothic [1956 - Roger Roberson]

28. Stone [1987 - Summer Stone]

29. Arnhem [1998 - Fred Smeijers]

30. Minion [1990 - Robert Slimbach]

31. Myriad [1992 - Twombly & Slimbach]

32. Rotis [1988 - Olt Aicher]

33. Eurostile [1962 - Aldo Novarese]

34. Scala [1991 - Martin Majoor]

35. Syntax [1968 - Hans Eduard Meier]

36. Joanna [1930 - Eric Gill]

37. Fleishmann [1997 - Erhard Kaiser]

38. Palatino [1950 - Hermann Zapf]

39. Baskerville [1754 - John Baskerville]

40. Fedra [2002 - Peter Bil'ak]

41. Gotham [2000 - Tobias Frere-Jones]

42. Lexicon [1992 - Bram De Does]

43. Hands [1991 - Letterror]

44. Metro [1929 - W. A. Dwiggins]

45. Didot [1799 - Firmin Didot]

46. Formata [1984 - Bernd M llenst dt]

47. Caslon [1725 - William Caslon]

48. Cooper Black [1920 - Oswald B. Cooper]

49. Peignot [1937 - A. M. Cassandre]

50. Bell Gothic [1938 - Chauncey H. Griffith]

51. Antique Olive [1962 - Roger Excoffon]

52. Wilhelm Klngspor Gotisch [1926 - Rudolf Koch]

53. Info [1996 - Erik Spiekermann]

54. Dax [1995 - Hans Reichel]

55. Proforma [1988 - Petr van Blokland]

56. Today Sans [1988 - Volker K ster]

57. Prokyon [2002 - Erhard Kaiser]

58. Trade Gothic [1948 - Jackson Burke]

59. Swift [1987 - Gerald Unger]

60. Copperplate Gothic [1901 - Frederic W. Goudy]

61. Blur [1992 - Neville Brody]

62. Base [1995 - Zuzana Licko]

63. Bell Centennial [1978 - Matthew Carter]

64. News Gothic [1908 - Morris Fuller Benton]

65. Avenir [1988 - Adrian Frutiger]

66. Bernhard Modern [1937 - Lucian Bernhard]

67. Amplitude [2003 - Christian Schwartz]

68. Trixie [1991 - Erik van Blokland]

69. Quadraat [1992 - Fred Smeijers]

70. Neutraface [2002 - Christian Schwartz]

71. Nobel [1929 - Sjoerd de Roos]

72. Industria [1990 - Neville Brody]

73. Bickham Script [1997 - Richard Lipton]

74. Bank Gothic [1930 - Morris Fuller Benton]

75. Corporate ASE [1989 - Kurt Weidemann]

76. Fago [2000 - Ole Schafer]

77. Trajan [1989 - Carol Twombly]

78. Kabel [1927 - Rudolf Koch]

79. House Gothic 23 [1995 - Tal Leming]

80. Kosmik [1993 - Letterror]

81. Caecilia [1990 - Peter Matthias Noordzij]

82. Mrs Eaves [1996 - Zuzana Licko]

83. Corpid [1997 - Lucas de Groot]

84. Miller [1997 - Matthew Carter]

85. Souvenir [1914 - Morris Fuller Benton]

86. Instant Types [1992 - Just van Rossum]

87. Clarendon [1845 - Benjamin Fox]

88. Triplex [1989 - Zuzana Licko]

89. Benguiat [1989 - Ed Benguiat]

90. Zapf Renaissance [1984 - Hermann Zapf]

91. Filosofia [1996 - Zuzana Licko]

92. Chalet [1996 - House Industries]

93. Quay Sans [1990 - David Quay]

94. C zanne [1995 - Michael Want, James Grieshaber]

95. Reporter [1938 - Carlos Winkow]

96. Legacy [1992 - Ronald Arnholm]

97. Agenda [1993 - Greg Thompson]

98. Bello [2004 - Underware]

99. Dalliance [2000 - Frank Heine]100. Mistral [1953 - Roger Excoffon]

 

Top 100 Best Fonts Of All TimeThật tuyệt vời! Bạn có muốn tải về máy tính của mình 100 fonts chữ này không?

Sau đây là link download dành cho bạn! Chúc bạn có được những mẫu thiết kế đẹp nhờ sự đóng góp của bộ fonts này. Hãy nhớ chia sẻ cho bạn bè của bạn nếu bạn thích bài viết này của Tạp chí  Đẹp  Lạ nhé!

Tên file: Depla Magazine Top 100 Best Fonts Of All Time

File được chia làm 2 phần: (Link download từ Mediafire)Phần 1: 95.78 MB

Phần 2: 10.19 MB

Password download (nếu có): depla.net

[success]Làm sao để Download? Nhấn vào đây![/success]

Sau khi click vào Link download trên, một cửa sổ mới sẽ hiện ra, chờ đợi trong 5 giây sau đó bạn tiếp tục click vào chữ SKIP ADgóc phải trên cùng màn hình để tới trang Download.Nhấn vào đây nếu bạn vẫn không Download được!!!

Crazy KV | Tạp chí Đẹp  Lạ | Hãy nhìn và cảm nhận
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương