CHỦ giảNG: Tiến sĩ Thái Lễ Húc Giảng ngày: 15/02 23/02/2005 ĐƯỜng đẾn hạnh phúCtải về 2.88 Mb.
trang3/16
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích2.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16PHẦN THỨ BA

GIẢNG GIẢI “ĐỆ TỬ QUY”

(Tiếp theo)

CHƯƠNG III

CẨN

(CẨN THẬN HÀNH VI HÀNG NGÀY)


(Tiếp theo)


II. NỘI DUNG CHƯƠNG “CẨN” (tiếp theo)


CHÁNH VĂN 12: (Tiếp theo)

Triều khởi tảo, dạ miên trì;Lão dị chí, tích thử thời.
Thần tất quán, kiêm thấu khẩu,
Tiện nịch hồi, tiếp tịnh thủ.


DỊCH NGHĨA:

Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ;Dù chưa già, cũng phải biết, quý thời gian.
Sáng rửa mặt, phải đánh răng,
Vệ sinh rồi, liền rửa tay.

12-2. “Lão dị chí, tích thử thời” (Dù chưa già, cũng phải biết, quý thời gian) (Tiếp theo)


: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương