CHÚ giải về P’howatải về 443.67 Kb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích443.67 Kb.
#38426
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
CHÚ GIẢI VỀ P’HOWA

Hướng Dẫn về Pháp Môn Chuyển Di Thần Thức Siêu Sinh Tịnh Ðộ
theo Truyền Giảng của Rigdzin Longsal Nyingpo 


(Nguyên tác Anh ngữ: P’howa Commentary: Instructions for the Practice of Consciousness Transference as Revealed by Rigdzin Longsal Nyingpo)
Tác giả:
Chagdud Khadro

Dịch giả: Cư sĩ Nguyên Giác

---o0o---Nguồn

http://www.quangduc.com

Chuyển sang eboo17-6-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

VỀ PHÁP MÔN P’HOWA

LỜI GIỚI THIỆU

LỜI NÓI ÐẦU

CHÚ GIẢI VỀ P’HOWA

P’howa: Ðể Chủ Ðộng trong Sự Sống, Chết, và Tái Sinh

Bốn Nguyên Nhân Ðể Sinh Vào Cõi Tịnh Ðộ Của Phật A Di Ðà

Sáu Thân Trung Ấm

Chúng Ta Chết Ra Sao

Tu Tập Pháp P’howa Chuyển Di Thần Thức

QUY Y VÀ BỒ ÐỀ TÂM

PHÁP THỰC TẬP CHÍNH YẾU

Quán Tưởng về Ðức Quan Thế Âm

Quán Tưởng Kênh Trung Tâm

Quán Tưởng Luân Xa Quả Tim

Quán Tưởng về Phật A Di Ðà

Quán Tưởng về Thánh Chúng của Phật A Di Ðà và Cõi Tịnh Ðộ Cực Lạc

Quán Tưởng về Sự Chuyển Di Thần Thức; Thần Chú P’hat

Bài kinh nguyện dòng phái

Các Bài Kinh Pháp Thân, Báo Thân, Sắc Thân, và Bổn Sư

Pháp Tu Trường Thọ của Phật Vô Lượng Thọ

Thiền Ðịnh P’howa Mỗi Ngày

Hoàn Thành P’howa vào Phút Lìa Ðời

Sự Giải Thoát Khi Học Nhân Không Thể Thực Hiện P’howa

Thực Hiện Hộ Niệm P’howa

Hành Pháp P’howa Cho Thú Vật

Phát Nguyện và Hồi Hướng

Phụ Lục 

Một Số Chữ Tham Khảo

 


---o0o---
tải về 443.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương