Chủ ĐỀ: cacbohidrat bài học: glucozơ (1 tiếT) I. MỤc tiêu dạy họCtải về 19.67 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu21.06.2022
Kích19.67 Kb.
#52426
1   2
CHỦ-ĐỀ

PHẨN CHẤT CHỦ YẾU

Chăm chỉ

Kiên trì, tỉ mỉ và cẩn thận trong quá trình học, trả lời câu hỏi; tích cực tìm tòi và sáng tạo học tập, hoàn thành nhiệm vụ do giáo viên đưa ra.

Trung thực

Nhận thức và hành động lẽ phải; trung thực trong hoạt động nhóm, ghi và trả lời đúng với đáp án đã thảo luận.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
A. Học liệu
-
B. Thiết bị dạy học
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Mô tả chung

Hoạt động học
(thời gian)

Đáp ứng mục tiêu

Nội dung dạy học
trọng tâm

PP, KTDH

Phương pháp và công cụ đánh giá2. Mô tả chi tiết
[Có thể viết theo 2 cách]
Cách 1: gồm 4 mục
a. Mục tiêu hoạt động

b. Nội dung hoạt động
Viết theo cấu trúc: HS sử dụng/dùng cái gì (học liệu/thiết bị), để làm gì?
VD1: HS đọc SGK và điền từ vào chỗ trống trong phiếu học tập số 1.
VD2: HS quan sát video và trả lời câu hỏi:
Câu hỏi 1:..
Câu hỏi 2:…
VD3: HS thực hiện thí nghiệm glycerol tác dụng với copper (II) sulfate theo hướng dẫn và hoàn thành báo cáo thực hành theo mẫu.
Các bước tiến hành thí nghiệm:
Bước 1:
Bước 2:
..
Khung báo cáo cáo thực hành:
c. Sản phẩm học tập
Là bài làm dự kiến của HS.
VD1: Đáp án từ cần điền: (1)…. (2)….
VD2: Minh hoạ câu trả lời của HS
Câu 1:
Câu 2:
VD3: Minh hoạ cụ thể báo cáo thực hành của HS
d. Tổ chức thực hiện
Thường trình bày bao gồm 4 bước
# Giao nhiệm vụ
Ghi rõ cách thức GV giao nhiệm vụ, ví dụ cách chia nhóm, hướng dẫn nhiệm vụ, yêu cầu về thời gian thực hiện, cách thể hiện sản phẩm học tập
# Thực hiện nhiệm vụ
Có thể ghi dự kiến về những khó khăn HS có thể gặp phải để GV lưu ý hỗ trợ trong quá trình HS thực hiện nhiệm vụ.
# Báo cáo, thảo luận
- Ghi rõ cách thức GV tổ chức báo cáo, nhận xét, đánh giá/tự đánh giá sản phẩm học tập. VD: yêu cầu đại diện nhóm báo cáo, hoặc mời ngẫu nhiên HS trả lời, HS các nhóm khác so sánh với sản phẩm của nhóm…
- Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận có liên quan.
# Kết luận, nhận định
- Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của HS
- Kết luận về những nội dung cốt lõi của bài học trong hoạt động, những khuyến nghị, lưu ý.
- Đưa ra những vấn đề tiếp tục được giải quyết trong hoạt động tiếp theo.
IV. Phụ lục
Tài liệu đọc
- Phiếu học tập và đáp án
- Bảng tiêu chí đánh giá

tải về 19.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương