Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở nn & ptnt 01 bộ. +tải về 12.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích12.15 Kb.
Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661.

- Trình tự thực hiện:

+ Các tổ chức nộp hồ sơ bao gồm bản đồ và bản thuyết minh dự án, thiết kế mỹ thuật.

+ Nhận lại hồ sơ và văn bản thẩm định, chấp thuận.

- Cách thức thực hiện:+ Nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở NN & PTNT 01 bộ .

+ Nộp tại Văn phòng Chi cục Lâm nghiệp 06 bộ .

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

* Tờ trình của chủ dự án và đơn vị tư vẫn khảo sát thiết kế xây dựng dự án đầu tư; thiết kế kỹ thuật công trình XDCB lâm sinh thuộc dự án 661.

* Nội dung thuyết minh dự án và thiết kế kỹ thuật.

* Bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng: toàn dự án và từng tiểu khu rừng được quản lý, sử dụng.

* Văn bản ghi ý kiến của UBND cấp huyện đối với dự án họat động tại địa phương.

* Bản vẽ thiết kế công trình XDCB thuộc dự án 661.

* Văn bản thẩm định bản vẽ thiết kế công trình của cơ quan đơn vị có chức năng chuyên môn.

* Quyết định giao kế hoạch của UBND tỉnh cho chủ dự án.

* Hồ sơ đóng thành bộ thống nhất theo khổ giấy A4, bìa có đụ độ bền để quản lý sử dụng lâu dài.

* Bản đồ tổng thể dự án tỉ lệ 1/25.000 khổ Ao

* Bản đồ trồng tiểu khu tỉ lệ 1/10.000 khổ Ao

+ Số lượng hồ sơ: 07 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở NN & PTNT Quảng Ninh.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục lâm nghiệp Quảng Ninh.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, Sở Tài Chính, Sở Xây Dựng.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định của Chính phủ:

* Nghị định số: 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ & phát triển rừng.

* Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/5/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư XD công trình.

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

+ Quyết định của Bộ trưởng: Quyết định số 4361QĐ/BNN-PTLN ngày 17/10/1002 về việc ban hành trình tự, nội dung lập hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh thuộc dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách ( hoặc vốn tài trợ).

+ Thông tư của Bộ trưởng:

* Thông tư số 05/2008/TT - BNN ngày 14 tháng 01 năm 2008 về việc hướng dẫn lập qui hoạch, kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng.

* Thông tư số 10/2005/TT-BXD về hướng dẫn tập và định mức quản lý chi phí công trình đầu tư – xây dựng.

+ Quyết định của UBND cấp:Tỉnh

* Quyết định phê duyệt các dự án đầu tư về bảo vệ và phát triển rừng tại cơ sở.

* Quyết định số 1270/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Qui định công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.+ Văn bản khác: Công văn số 2170/BNN/PTLN ngày 19/8/2003 của Bộ NN & PTNT về việc xây dựng các dự án cơ sở theo Quyết định 661.
: Files -> EconomyReport -> 001 TTHC%20CAP%20TINH -> So%20NNPTNT
EconomyReport -> Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thông thường sản xuất trong nước
EconomyReport -> Bch tỉnh quảng ninh
EconomyReport -> 82. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu
EconomyReport -> Ubnd tỉnh quảng ninh
EconomyReport -> 104. Thủ tục chia công ty cổ phần Trình tự thực hiện
EconomyReport -> 106. Thủ tục Sáp nhập công ty cổ phần thành công ty cùng loại Trình tự thực hiện
EconomyReport -> Danh sách các điện thoại dect đã gây can nhiễu mạng 3G
EconomyReport -> 109. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiẹp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
So%20NNPTNT -> Thủ tục: Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Vietgap) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh). Trình tự thực hiện
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương