CÁch mạng hiến pháP 2013: ĐƯỜng tiến vững chắC


(i) Cuộc đấu tranh không thể lùi



tải về 0.79 Mb.
trang8/10
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích0.79 Mb.
#39255
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

(i) Cuộc đấu tranh không thể lùi
Ngày 03.03.2013, ngay sau khi nhận được LÁ THƯ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam dứt khoát nhập cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP, chúng tôi đã viết một bài với đề tài HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM NGỒI TRÊN LƯNG NGỰA CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP, mà ngồi trên lưng ngựa thì phải tiến tới chứ không lùi được nữa. Cũng vậy, khi những Giám mục như Tổng Giám mục NGÔ QUANG KIỆT, Giám mục NGUYỄN CHÍ LINH, Giám mục NGUYỄN THÁI HỢP đã ký nhập cuộc, thì các Ngài không thể lùi được, mà phải tiến tới. Những Giám mục gở Hải ngoại gốc Việt Nam đã long trọng kêu gọi ký tên, cũng không thể lùi được. Con số 33’149 người ký trong 3 danh sách cũng buộc phải tiếp tục tiến tới.

Cuộc CÁCH MẠNG chỉ có con đường đi tới, chứ lùi không được vì những lý do sau đây:

* Lùi không được bởi vì nếu lùi thì sẽ bị CSVN tìm mọi cách tách lẻ ra mà đàn áp.

* Đồng thời con số 33’149 người đã ký tên sẵn sàng hy sinh đấu tranh không cho phép những vị khởi xướng lùi bước.

* Việc lùi bước của những Nhóm khởi xướng còn làm mất niềm tin sau này khi phải tái khởi xướng một cuộc đấu tranh trong tương lai.
(ii) Con đường đấu tranh theo từng chặng
Con số người ký tên nhập cuộc phải nghĩ đến một TỔ CHỨC cho những chặng đường đấu tranh tương lai:
1) LỰC LƯỢNG HẬU THUẪN TÍCH CỰC
Những chữ ký sẽ còn tăng mạnh. Nếu chỉ là những Bản Văn đòi hỏi của Trí thức, thì CSVN dễ bỏ sọt rác. Chính vì vậy chặng lấy chữ ký hiện nay là tạo một Lực lượng Hậu thuẫn của Quần chúng. Đây là khối quần chúng có Sức mạnh sẵn sàng bạo động. Chính lực lượng Hậu thuẫn này làm cho CSVN phải nể sợ mà không dám bỏ những Văn Kiện đòi hỏi vào sọt rác. Khi Lá Thư của Hàng Giám Mục Việt Nam bị CSVN khinh khi mà bỏ sọt rác, thì khối Giáo dân các Xứ đạo có thể đứng lên để bênh đỡ Chủ chăn của mình.
2) Từ Lực lượng Hậu thuẫn tiến lên LỰC LƯỢNG ĐỐI LẬP CÓ TỔ CHỨC
Con số người ký tên đã lên tới 33’149 người. Hệ thống các Xứ đạo đã có sẵn một Tổ chức. Nhóm 72 Trí thức và Nhóm Tuyên Bố Công Dân Tự do gồm những người biết cách tổ chức. Chúng tôi nghĩ đã đến lúc các Nhóm phải nghĩ đến việc liên hệ với nhau để cùng hoà nhịp những đợt đấu tranh đối kháng như một MỘT LỰC LƯỢNG ĐỐI LẬP mà mục đích tối hệ trọng và then chốt là BỎ ĐIỀU 4.
3) Từ Lực Lượng Đối Lập tiến lên ĐẢNG CHÍNH TRỊ
Từ một LỰC LƯỢNG QUẦN CHÚNG ĐỐI LẬP, chúng ta dễ dàng tiến lên thành lập một ĐẢNG CHÍNH TRỊ. Chúng ta đòi hỏi đa nguyên đa đảng, mà phía ta chưa có một đảng Chính trị, mà chỉ có một lực lượng quần chúng hậu thuẫn ô hợp, thì đó là để lỗ hổng cho đảng CSVN thắng. Cũng vậy, nếu đòi cuộc Trưng cầu Dân ý mà chúng ta chưa có một ĐẢNG CHÍNH TRỊ, đó là việc đòi hỏi bị cụt giò. ĐẢNG CHÍNH TRỊ phải từ khối quần chúng hậu thuẫn mà sinh ra. Đảng đó phải tổ chức tại Quốc nội và do Quốc nội điều hành. Không thể lấy một đảng thành lập tại Hải ngoại ở những Xa-lông uống xâm banh, rồi rủ nhau đi ăn phở bỏ…, rồi về điều hành cuộc đấu tranh ở Quốc nội được. Quần chúng sẽ không bao giờ tin. Việc lập những Chính phủ lưu vong, lưu bị, lưu manh ở nước ngoài để về chụp lên đầu quần chúng quốc nội, thì đó chỉ là trò hề mà quần chúng quốc nội sẽ bực mình chửi cho thậm tệ.
(iii) Chiến thuật đấu tranh ở Hải ngoại hỗ trợ Cách Mạng
Hiến Pháp không phải là của đảng CSVN mà là của toàn dân của một nước. Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và tất cả những đảng viên CSVN, khi nói đến Hiến Pháp, cũng chỉ với tư cách là những người dân. Phía quần chúng góp ý cho Hiến Pháp, dù là Trí thức, Nông dân, Công nhân, Giám mục, Thượng Tọa… cũng đứng ở vị trí người dân đóng góp xây dựng Hiến Pháp. Những người dân này tranh luận về ĐIỀU 4 cho một đảng Chính trị với tên rõ rệt, như đảng Cộng sản Việt Nam chẳng hạn, vào trong Hiến Pháp để giữ đặc quyền cai trị “tiền định“ hay không. Không một công dân nào có quyền dùng sức mạnh võ lực bắt ép công dân khác phải chấp nhận một Điều khoản trong Hiến Pháp theo ý riêng của nhóm đảng của mình.

Ý định của đảng CSVN lúc này là muốn dùng võ lực đàn áp những công dân khác để giữ ĐIỀU 4 dành đặc quyền “tiền định” cho nhóm đảng của mình.

Để phòng ngừa việc lạm quyền làm ẩu của đảng CSVN, chúng tôi thấy rằng tại nước ngoài, có những Luật sư chuyên môn về Hiến Pháp, nên lập một ỦY BAN nhằm tạo ảnh hưởng Quốc tế NGĂN CHẶN VIỆC ĐẢNG CSVN MUỐN DÙNG VÕ LỰC SỨC MẠNH ĐỂ BẮT ÉP NHỮNG CÔNG DÂN KHÁC PHẢI CHẤP NHẬN ĐIỀU 4 HIỆN HÀNH. Uûy Ban này cũng có thể mời những nhà Làm Luật nước ngoài làm cố vấn hay dự thính để tăng ảnh hưởng Quốc tế ngăn chặn việc lạm quyền của đảng CSVN. Chúng ta không cần nói nhiều về nhân quyền, tự do, dân chủ trong những phạm trù trừu tượng, mà chỉ nói thực tế là đảng CSVN muốn dùng võ lực đàn áp để cho vào Hiến Pháp ĐIỀU 4 nhằm giữ quyền lực cho riêng đảng.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 28.03.13

Web: http://VietTUDAN.net

Chủ đề:

PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG

ĐẤU TRANH ĐÒI MỘT HIẾN PHÁP MỚI
Bài 07:

ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP

LÀ ĐÒI BUỘC

CỦA CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 04.04.13

Web: http://VietTUDAN.net
Trong bài Quan Điểm của tuần trước, ngày 28.03.2013, chúng tôi đã viết tóm lược về con đường tiến tới của CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP mà chặng chót là phải có một ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP XÂY DỰNG. Chúng tôi thêm hai chữ XÂY DỰNG ở đây để nhấn mạnh rằng việc BỎ ĐIỀU 4 chỉ là bắt đầu việc dứt bỏ một quyền lực độc tài để rồi cuộc CÁCH MẠNG tiếp tục xây dựng một thể chế DÂN CHỦ mà dân giữ quyền quyết định chấp nhận một tổ chức quyền lực điều hành Xã hội. Chính việc xây dựng này nhất thiết đòi buộc một ĐẢNG CHÍNH TRỊ không phải là Cộng sản.

Chúng tôi xin đề cập tới những điểm sau đây:

=> Lòng dân đã chín mùi ĐỐI LẬP đối với đảng CSVN cầm quyền hiện hành

=> Từ lòng dân chín mùi ấy, con đường CÁCH MẠNG dẫn đến Đảng Chính Trị Đối lập

=> Đảng Chính Trị Đối Lập Xây Dựng là một đòi buộc của cuộc CÁCH MẠNG
Lòng dân đã chín mùi ĐỐI LẬP

đối với đảng CSVN cầm quyền hiện hành
Tình trạng phá sản Kinh tế mà lý do chính yếu là việc lan tràn THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ khiến dân không còn tin tưởng vào quyền lực của đảng CSVN. Sự cách biệt giầu—nghèo giữa dân (nghèo) và những kẻ cầm quyền quyền (giầu) tạo sự hận thù giữa quần chúng và quyền lực cai trị. Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP được quần chúng hưởng ứng nồng nhiệt vì hai lý do chính:

* Quần chúng đã phải sống thực cái hậu quả của Cơ chế làm phát sinh và lan tràn THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ tạo cách biệt giầu—nghèo một cách bất công.

* Những nhóm phát động CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đã cho quần chúng thấy rõ rằng chính ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP trao quyền “tiền định“ cho đảng CSVN để Xã hội phải chịu đựng cảnh loạn quyền lực và những bất công do THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ được che đậy mà quần chúng không thể phản đối.

Chúng tôi gọi việc đòi hỏi bỏ Điều 4 của Hiến Pháp là Quần chúng làm CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP. Thực vậy Bỏ Điều 4 là làm CÁCH MẠNG theo đúng nghĩa. CÁCH MẠNG khác với CẢI TỔ. Khi một hệ thống Tổ chức quyền hành vẫn còn có thể áp dụng, chỉ cần sửa đổi một số chi tiết để kiện toàn hệ thống Tổ chức, người ta gọi là CẢI TỔ hay CẢI CÁCH. Nhưng khi hệ thống Tổ chức sinh ra những điều quá ác nghiệt mà quyền lực vẫn cố thủ nắm lấy để tiếp tục làm những điều ác nghiệt, khối người phải chịu đựng những ác nghiệt ấy NỔI DẬY đòi phải bỏ hẳn hệ thống Tổ chức để xây dựng một hệ thống mới, thì lúc đó gọi là CÁCH MẠNG. Những điều vẽ vời trong Hiến Pháp 1992 có những điều có thể áp dụng được, nhưng chính Điều 4 tàn phá những Điều khoản còn có thể áp dụng kia. Vì vậy việc đòi hỏi bỏ hẳn Điều 4 chính là CÁCH MẠNG theo đúng ý nghĩa vừa diễn tả. Phải bỏ hẳn Điều 4 để Dân giữ quyền làm chủ. Khi Dân lấy lại quyền làm chủ rồi, thì Dân mới có thể xây dựng những điều tốt đẹp hơn.


Từ lòng dân chín mùi ấy,

con đường CÁCH MẠNG dẫn đến Đảng Chính Trị Đối lập
Tổng cộng quần chúng Ký tên tham gia CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đã lên tới 48’135 người tính cho đến hôm nay 04.04.2013. Con số người ký tên nhập cuộc phải nghĩ đến một TỔ CHỨC cho những chặng đường đấu tranh tương lai:
1) LỰC LƯỢNG HẬU THUẪN TÍCH CỰC
Những chữ ký sẽ còn tăng mạnh. Nếu chỉ là những Bản Văn đòi hỏi của Trí thức, thì CSVN dễ bỏ sọt rác. Chính vì vậy chặng lấy chữ ký hiện nay là tạo một Lực lượng Hậu thuẫn của Quần chúng. Đây là khối quần chúng có Sức mạnh sẵn sàng bạo động. Chính lực lượng Hậu thuẫn này làm cho CSVN phải nể sợ mà không dám bỏ những Văn Kiện đòi hỏi vào sọt rác. Khi Lá Thư của Hàng Giám Mục Việt Nam bị CSVN khinh khi mà bỏ sọt rác, thì khối Giáo dân các Xứ đạo có thể đứng lên để bênh đỡ Chủ chăn của mình.

2) LỰC LƯỢNG ĐỐI LẬP CÓ TỔ CHỨC


Từ Lực lượng Hậu thuẫn tiến lên LỰC LƯỢNG ĐỐI LẬP CÓ TỔ CHỨC. Con số tổng cộng quần chúng ký tên đã lên tới số rất đông người. Hệ thống các Xứ đạo đã có sẵn một Tổ chức. Nhóm 72 Trí thức và Nhóm Tuyên Bố Công Dân Tự do gồm những người biết cách tổ chức.Chúng tôi nghĩ đã đến lúc các Nhóm phải nghĩ đến việc liên hệ với nhau để cùng hoà nhịp những đợt đấu tranh đối kháng như một LỰC LƯỢNG ĐỐI LẬP mà mục đích tối hệ trọng và then chốt là BỎ ĐIỀU 4.
3) ĐẢNG CHÍNH TRỊ
Từ một LỰC LƯỢNG QUẦN CHÚNG ĐỐI LẬP, chúng ta dễ dàng tiến lên thành lập một ĐẢNG CHÍNH TRỊ. Chúng ta đòi hỏi đa nguyên đa đảng, mà phía ta chưa có một đảng Chính trị, mà chỉ có một lực lượng quần chúng hậu thuẫn ô hợp, thì đó là để lỗ hổng cho đảng CSVN thắng. Cũng vậy, nếu đòi cuộc Trưng cầu Dân ý mà chúng ta chưa có một ĐẢNG CHÍNH TRỊ, đó là việc đòi hỏi bị cụt giò. ĐẢNG CHÍNH TRỊ phải từ khối quần chúng hậu thuẫn mà sinh ra. Đảng đó phải tổ chức tại Quốc nội và do Quốc nội điều hành. Không thể lấy một đảng thành lập tại Hải ngoại ở những Xa-lông uống xâm banh, rồi rủ nhau đi ăn phở bỏ…, rồi về điều hành cuộc đấu tranh ở Quốc nội được. Quần chúng sẽ không bao giờ tin. Việc lập những Chính phủ lưu vong, lưu bị, lưu manh ở nước ngoài để về chụp lên đầu quần chúng quốc nội, thì đó chỉ là trò hề mà quần chúng quốc nội sẽ bực mình chửi cho thậm tệ.
Đảng Chính Trị Đối Lập Xây Dựng

là một đòi buộc của cuộc CÁCH MẠNG
Từ cao trào quần chúng ĐỐI LẬP, chúng ta đi đến một ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP đối với đảng CSVN. Một đàng CSVN cố thủ giữ lại ĐIỀU 4 để nắm quyền lực cho đảng, một đàng quần chúng đòi bỏ ĐIỀU 4 để dành lại quyền cho DÂN. Đó là việc ĐỐI LẬP mà một đảng Chính trị theo cao trào CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP phải cùng quần chúng tiếp tục đấu tranh cho đến khi bỏ hẳn được ĐIỀU 4 khỏi Hiến Pháp.

Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP không thể ngưng ở chỗ bỏ được ĐIỀU 4, mà còn phải tiếp tục XÂY DỰNG một thể chế DÂN CHỦ sau khi CÁCH MẠNG đã đấu tranh thành công dành lại quyền cho DÂN. ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP XÂY DỰNG là một đòi buộc của CÁCH MẠNG là trong ý nghĩa này vậy.

Chúng tôi muốn nói đến một số những kêu gọi đấu tranh hiện nay từ những Cá nhân hay từ những Nhóm có thể có những kẽ hở để CSVN vẫn giữ lại quyền lực của họ, tỉ dụ như:

* Kêu gọi Trưng cầu Dân ý có Quốc tế kiểm soát và giao quyền tổ chức Trưng cầu Dân ý cho CSVN. Đây là việc kêu gọi cho phép CSVN gian lận để thắng. Mặt khác, chính những Nhóm kêu gọi như vậy lại không có một Đảng để đối đầu với đảng CSVN.

* Kêu gọi bầu lại Quốc Hội mới, tất nhiên cũng do CSVN đứng ra tổ chức bầu Quốc Hội. Mặt khác, khi phía đối lập chưa thành một đảng Chính trị để cho người ra ứng cử và vận động cho ứng cử viên. Phần thắng sẽ nghiêng hẳn về đảng CSVN.

* Nếu chúng ta đòi một Uûy Ban Độc Lập đứng ra tổ chức Trưng cầu Dân Ý hay tổ chức bầu Quốc Hội mới, mà chúng ta chưa có một đảng Chính trị đối lập, thì làm thế nào chúng ta đứng vào được Uûy Ban Độc Lập Tổ chức.

Tóm lại, với những lời kêu gọi đấu tranh như trên, chúng ta đều thấy rằng phải có một ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP, nếu không, hậu quả đấu tranh lại rơi vào quyền lực của đảng CSVN.

Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP hiện nay nhằm hai điều chính:

1) Bỏ hẳn ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP để chấm dứt quyền lực “tiền định“ dành cho đảng CSVN

2) Khi quyền lực trở về DÂN, chúng ta xây dựng một Thể chế DÂN CHỦ

Cả hai điều trên của CÁCH MẠNG đòi buộc phải có một ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP XÂY DỰNG vậy.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 04.04.13

Web: http://VietTUDAN.net

Chủ đề:

PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG

ĐẤU TRANH ĐÒI MỘT HIẾN PHÁP MỚI
Bài 08:

ĐOÀN VĂN VƯƠN:

TIẾNG PHÁO LỆNH TIÊN PHONG

CỦA CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 11.04.2013

Web: http://VietTUDAN.net
Nội dung bài này được viết lần thứ nhất ngày 04.04.2013 với đầu đề PHIÊN TOÀ XỬ ĐOÀN VĂN VƯƠN HAY PHIÊN TÒA DÂN XỬ CƠ CHẾ CSVN khi CSVN đưa Gia đình Ông ĐOÀN VĂN VƯƠN ra xử. Trong bài viết lần thứ nhất này, chúng tôi không quan tâm đến kết quả phiên xử mà chỉ nhắc lại rằng nếu Gia đình Ông bị kết án nặng thì bản án này chính là cái lỗi của hệ thống Cơ chế CSVN chứ không phải là phản ứng nổ bom tự chế của Ông khi mà CSVN dàn binh bố trận Công an và Quân đội đến cưỡngh chế đất đai, phá nhà cửa của Gia đình Ông. Khi viết bài này, thì Phiên tòa chưa kêu án.

Lần thứ hai ngày 06.04.2013, tôi cập nhật bài trên đây sau khi đã biết việc kêu án nặng nề cho Gia đình Ông ĐOÀN VĂN VƯƠN. Trong những năm gần đây, chúng ta sống trong khung cảnh của những cuộc CÁCH MẠNG tại Bắc Phi Châu và Trung Đông. Những cướp bóc của các chế độ độc tài làm quần chúng kiệt quệ đói ăn, nên dân nổi dậy với bạo động để tìm quyền sống, nhất là cho dạ dầy. Việt Nam chưa có cuộc NỔI DẬY như Bắc Phi và Trung Đông mặc dầu dân đã bị Cơ chế CSVN đàn áp và cướp bóc đến cùng cực. Hành động của Gia đình Ông ĐOÀN VĂN VƯƠN ném bom tự chế là đường cùng khi mà tài sản của Gia đình Ông bị cưỡng chiếm. Quần chúng ca tụng Gia đình Ông can đảm và chúng tôi đã coi hành động của Gia đình Ông VƯƠN là tiếng pháo lệnh tiên phong cho một cuộc CÁCH MẠNG phải xẩy ra ở Việt Nam. Hiện nay cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đã bắt đầu và tiến triển trong bất bạo động. Tuy vậy Phong trào Ký tên tham gia CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP được nhanh chóng quần chúng hóa là sửa soạn một SỨC MẠNH BẠO ĐỘNG KHẢ THỂ sẵn sàng bùng nổ nếu CSVN vẫn mặt dầy mày dạn điên cuồng dùng sức mạnh đàn áp. Cập nhật bài ngày 06.04.2013, nhân việc kết án bất công của CSVN, chúng tôi đã kêu gọi SỰ PHẪN NỘ CỦA QUẦN CHÚNG, TRƯỚC BẢN ÁN BẤT CÔNG, PHẢI ĐÁNH THẲNG VÀO CÁI GỐC HỆ THỐNG CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH, chứ đừng đi lòng vòng tỉa lá, sửa hoa phát xuất từ cái gốc tàn ác của CSVN.

Hôm nay 11.04.2013, cập nhật nội dung lần thứ ba bài viết ngày 04.04.2013, chúng tôi nói về cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP hiện nay phải nhất thiết đòi cho bằng được việc DỨT BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP vì chính cái Điều 4 này là thủ phạm gốc rễ làm sinh ra những cành lá tha hóa cá nhân, xã hội và tàn phá kinh tế.
Cập nhật nội dung hôm nay, chúng tôi lấy đầu đề : ĐOÀN VĂN VƯƠN: TIẾNG PHÁO LỆNH TIÊN PHONG CỦA CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP, với những điểm sau:

=> Phiên tòa xử ĐOÀN VĂN VƯƠN chính là Phiên tòa xử hệ thống Cơ chế CSVN

=> Kết án nặng Gia đình Ông VƯƠN thì dân xử tận gốc Cơ chế cưỡng chiếm tư hữu

=> Phải dứt bỏ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP, thủ phạm cội nguồn của mọi tha hóa


Phiên tòa xử ĐOÀN VĂN VƯƠN

chính là Phiên tòa xử hệ thống Cơ chế CSVN
Phiên Tòa xử Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN đã bắt đầu. Nó rơi đúng vào khoảng thời gian mà quần chúng đang làm CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP nhất thiết đòi BỎ ĐIỀU 4. Cái ĐIỀU 4 này là cái gốc làm phát sinh ra những cành lá loạn xạ như vụ cưỡng chế đất đai do Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN dầy công xây đắp.

Chúng tôi đã đọc trên Diễn Đàn những bài viết về Phiên Tòa xử Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN. Trong những bài viết này, chúng tôi chú ý đặc biệt đến bài của Tác giả NGUYỄN VĂN THẠNH. Theo Tác giả, cái sai là từ HỆ THỐNG SAI để đưa đến hậu quả Dân oan nằm la liệt và những vụ cưỡng chế đất đai bằng võ lực của Nhà Nước. Tác giả viết:

Nếu chúng ta cứ tiếp tục thực hiện hệ thống sai này thì chắc chắn sẽ sinh ra nhiều dân oan cũng như nhiều tỷ phú trúng đất đền bù cũng như sản sinh ra bầy sâu tham nhũng từ đất cát.

Anh Vươn nếu có công thì công của anh là làm cho hệ thống sai lâu nay âm ỉ, ít người chú ý trở thành nhức nhối. Chỉ khi nào chúng ta sửa được lỗi hệ thống trong chính sách đất đai thì hành động của anh Vươn mới có ý nghĩa. Mọi chuyện xét xử nặng tội hay tha bỏng cũng chỉ làm cho những Đoàn Văn Vươn khác xuất hiện mà thôi, không thể khác hơn được.

Hãy trả lại quyền sở hữu tư nhân đất đai, trả lại tính thị trường cho đất đai. Vận hành nền kinh tế tư nhân để các chủ thể thuận mua vừa bán. Trong hệ thống kinh tế thị trường tự do thì đất cũng chỉ là một nhân tố của nền kinh tế. Nó phải tuân theo qui luật kinh tế thị trường. Vai trò của chính quyền trong hệ thống này chỉ là trọng tài chứ không phải là chủ nhân ông để rồi đi cho thuê hay thu hồi.”
CSVN xử Gia đình Ong VƯƠN là xử cái ngọn
Cái ngọn ấy nếu không có cái gốc sinh ra, thì không bao giờ có được. Nếu không có cái sai trái của Cơ chế CSVN, thì không thể có vụ Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN bị cưỡng chế. Nếu CSVN xử Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN ở cái lỗi nào đó của Gia đình Ong, thì hãy xử trước đã cái gốc sai lầm của chính mình là hệ thống đất đai và quyền lực độc đoán của chính Cơ chế CSVN.

Khi Cộng sản nắm quyền ở đâu, họ truất hữu đất đai để gọi là đất đai thuộc về toàn dân mà đảng Cộng sản tự nhận quyền quản trị đất đai ấy của toàn dân. Đây là hệ thống thâu gọn đất đai và tài nguyên quốc gia về cho đảng độc tài. Tại Nga, dưới chiêu bài Cải Cách Điền Địa, đảng CS Nga thâu hồi đất đai về cho đảng để tổ chức Kolkhoz và Soukhoz mà nông dân có tư hữu đất biến thành những công nhân đồng nội làm việc cho đảng. Những cuộc Cải Cách Điền địa tại Trung quốc và Việt Nam cũng chỉ là việc truất hữu để trở thành công hữu mà đảng Cộng sản có quyền quản trị. Mặt khác, đảng Cộng sản lại giữ độc tài độc đảng Chính trị. Quyền lực độc tài độc đảng che chở cho nhau để phát sinh và lan tràn THAM NHŨNG có ô dù của đảng che chở.

Cái hệ thống truất hữu, thu đất đai về cho đảng quản trị với quyền lực độc tài là CÁI GỐC SAI LẦM làm phát sinh ra những cái ngọn.
DÂN xử CSVN là xử chính Cái Gốc sai lầm
Những lớp người DÂN OAN phải nằm la liệt khiếu kiện về đất đai bị cưỡng chiếm chỉ là cái ngọn từ cái gốc sai lầm của Cơ chế CSVN mà sinh ra. Đã đến lúc Dân phải xử chính cái gốc sai lầm ấy để chấm dứt nạn Dân Oan khiếu kiện mà không được cứu xét. CSVN không thể cứu xét những đơn khiếu kiện ấy vì họ thấy rõ những sai lầm của cái gốc của chính họ mà họ không thể hoặc không muốn sửa sai vì quá tham lam giữ quyền chính trị độc tài và quyền quản trị đất đai để thủ lợi riêng cho từng cá nhân đảng viên.

Khi nói đến cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP hiện nay, chúng tôi đã viết về những khẳng định sau đây:

* BỎ ĐIỀU 4 để có Tư hữu và Tự do Kinh doanh, nếu không, đảng độc quyền KT và biển thủ

* BỎ ĐIỀU 4 để không bị cưỡng chiếm nhà đất, nếu không, dân oan lan tràn

* BỎ ĐIỀU 4 để phát triển Kinh tế do dân và cho dân, nếu không, Kinh tế thuộc đảng

* BỎ ĐIỀU 4 để chính Dân diệt Tham nhũng, Lãng phí, nếu không Tham nhũng tiếp tục

Điều 4 Hiến Pháp là thủ phạm cho mọi loạn quyền đối với Dân và những loạn quyền ấy được đảng độc tài che chở cho nhau.

Phiên Tòa xử Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN làm bùng lên Phong trào phản đối của quần chúng. Phong trào phản đối này phải đi vào cái gốc sai lầm của Cơ chế mà thủ phạm chính yếu của những sai lầm ấy là ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP. Không bỏ được ĐIỀU 4, thì cái gốc sai lầm ấy vẫn tiếp tục và Dân vẫn phải chịu đựng những cành lá lạc loài do cái gốc ấy sinh ra!


Kết án nặng Gia đình Ông VƯƠN

thì dân xử tận gốc Cơ chế cưỡng chiếm tư hữu
Chúng tôi viết bài về Phiên Tòa xử Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN ngày 04.04.2013, nghĩa là trước khi kết thúc Phiên Tòa. Điều quan tâm của chúng tôi không phải là Phiên Tòa tuyên bố tha bổng hay kêu án nặng, trung bình hay nhẹ.

Quần chúng đã ủng hộ phản ứng của Gia đình Ong VƯƠN trước cảnh cưỡng chế được CSVN bài binh bố trận hùng hậu với quân đội, công an. Ngày nay, dân chúng hầu như cả nước đều mong muốn Phiên Tòa tuyên bố Gia đình Ông VƯƠN vô tội. Nhưng kết quả của Phiên Tòa:

Bản Tin của Thanh Phương RFI:

Hôm nay, 05/04/2013, kết thúc phiên xử về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng, Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng đã kết án ông Đoàn Văn Vươn 5 năm tù giam với tội danh “giết người”, đúng theo đề nghị của Viện Kiểm sát. Cùng bị xử với tội danh “Giết người “, em trai của ông Vươn là Đoàn Văn Quý bị 5 năm tù, anh trai Đoàn Văn Sịnh 3 năm 6 tháng tù và Đoàn Văn Vệ, cháu ông Vươn, lãnh án 2 năm tù.



Hai phụ nữ ra tòa lần này với tội danh “chống người thi hành công vụ”, bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Vươn, bị phạt 15 tháng tù treo, thử thách 30 tháng và bà Phạm Thị Báu bị phạt 18 tháng tù treo, thử thách 36 tháng.

Tòa đã tuyên án bản án như trên, mặc dù trong lời nói sau cùng trước tòa hôm qua, ông Đoàn Văn Vươn vẫn khẳng định, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xem quyết định cưỡng chế thu hồi đất là trái pháp luật, có nghĩa là lực lượng cưỡng chế đến nhà ông vào ngày 05/01/2012 không phải là những người thi hành công vụ, vì vậy không thể quy kết ông chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Đoàn Văn Vươn tuyên bố là « do bức xúc trước quyết định cưỡng chế » nên gia đình ông mới chống lại chứ họ đều không muốn gây nên chết người. Cho nên ông đề nghị tòa xét lại tội danh « giết người ». Các bị cáo khác cũng đã đề nghị xem xét lại tội danh.

Về phần hai bị cáo Nguyễn Thị Thương ( vợ ông Đoàn ) và bà Phạm Thị Báu đều khẳng định là ngày hôm đó, họ đưa con đi học rồi đứng trên đê, chứ không có mặt ở hiện trường và họ bị bắt ngay tại đê, nhưng công an lại ghi là họ bị bắt ở hiện trường.”

Kết quả Phiên Tòa như vậy chắc chắn làm quần chúng, nhất khối DÂN OAN khắp nước, phẫn nộ. Phiên Tòa xử Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN chỉ là một trong muôn vàn cái ngọn từ cái gốc hệ thống Cơ chế CSVN sinh ra.

SỰ PHẪN NỘ CỦA QUẦN CHÚNG PHẢI ĐÁNH THẲNG VÀO CÁI GỐC HỆ THỐNG CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH mà thủ phạm chính yếu là ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP dành quyền lực “tiền định “ cho độc đảng CSVN.
Phải dứt bỏ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP,

thủ phạm cội nguồn của mọi tha hóa
Gia đình Ông ĐOÀN VĂN VƯƠN được quần chúng cả nước coi như là những người can đảm và đã khai hỏa tiếng pháo lệnh cho một cuộc CÁCH MẠNG quần chúng. Cách Mạng đang diễn ra hiện nay là cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP mà những người chủ xướng như nhóm 72 NHÀ TRÍ THỨC , nhóm của BẢN TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO, nhất là LÁ THƯ GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM. Số người ký tên công khai tham gia CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đã lên tới 49’415 người tính cho đến lúc chúng tôi đang viết đoạn này lúc 12 giờ 10 ngày 11.04.2013.

Theo tinh thần mà chúng tôi đã khai triển từ lâu là phải dồn toàn lực đánh vào cái căn nguyên phát sinh tha hóa, tức là cái gốc cội nguồn, chứ đừng mất sức tỉa lá bẻ hoa ở cái ngọn để CSVN theo chiều lừa bịp mà vẫn tiếp tục cái gốc Cơ chế.


Một số Phong trào chỉ đánh vào cái ngọn

Trong nhiều năm nay, một số Phong trào hô hào tranh đấu gần đây nhất, nhưng lại chỉ ở cái ngọn.

Tỉ dụ 1: Phong trào ký Thỉnh Nguyện Thư lên TT.OBAMA được cổ võ rầm rộ và được một số người dám dùng những chữ là “Hội Nghị Diên Hồng“ cứu tinh Quê Hương. Phong trào chú ý đến việc cúu một Nhạc sĩ Việt Khang đang bị đàn áp. Ngoài ra, người chính yếu chủ xướng Phong trào lại không dám nói đến việc “lật đổ Cơ chế CSVN“. Việc cứu Quê Hương là do người Việt mình mà lực lượng nồng cốt là tại Quốc nội, chứ không phải từ Hải ngoại. Nhờ TT.OBAMA, trong khi ấy Hoa kỳ phải tính toán đổi chác quyền lợi của nước họ. Rồi nữa, khi cái gốc Cơ chế CSVN còn chình ình ra đó, thì nó sẽ mọc ra muôn vàn cành lá thê thảm như trường hợp Việt Khang.

Tỉ dụ 2: Những ngày gần đây, một số người như hứng khởi với cuộc điều trần tại Hạ Viện Hoa kỳ về Nhân quyền hoặc lên tiếng ca tụng việc Mỹ-Việt tái thảo luận về Nhân quyền tại Hà Nội trong tháng tư này. Điều trần về những trường hợp mất Nhân quyền tại Hạ Viện Mỹ hay thảo luận về những vi phạm Nhân quyền tại cuộc họp Việt-Mỹ tại Hà Nội cũng chỉ là đưa ra những cái lá ngọn héo hay những cái hoa bị sâu ăn. Nếu phía Mỹ tích cực đòi hỏi cắt tỉa lá,hoa, ngọn héo, thì phía CSVN dễ dàng trao những lá, ngọn, hoa ấy cho Mỹ đem về Hoa kỳ là xong. Điều quan trọng là cái GỐC XẤU CƠ CHẾ CSVN vẫn nằm chình ình ra đó để lại mọc ra những lá, ngọn, hoa thê thảm khác.

Nhiều lúc, chúng ta có cảm tưởng rằng việc than vãn về Nhân quyền này mà không động đến cái gốc là việc cải thiện cho chính cái gốc để cái gốc ấy vẫn tồn tại. Cái gốc Cơ chế CSVN tiếp tục tồn tại mới là đại họa cho Dân tộc, chứ không phải mấy cành lá, hoa mà các Phong trào mất sức lực la hét. Hãy dồn lực vào việc đào cái gốc Cơ chế CSVN mà đốt nó đi.


Каталог: groups -> qoyyCPnuf9TiRUYv
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
qoyyCPnuf9TiRUYv -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts

tải về 0.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương