CÁch mạng hiến pháP 2013: ĐƯỜng tiến vững chắCtải về 0.79 Mb.
trang5/10
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích0.79 Mb.
#39255
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Kết luận
Những nhận định và góp ý của chúng tôi chỉ nhằm mục đích góp phần xây dựng Hiến pháp cho hợp lý và hợp lòng dân. Chúng tôi ước mong mọi người dân Việt Nam tích cực góp phần vào việc điều chỉnh Hiến pháp, phục vụ sự phát triển toàn diện và bền vững của dân tộc Việt Nam.

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội ngày 01 năm 03 năm 2013

TM. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam

Tổng thư ký Chủ tịch

(đã ký) (đã ký)

Cosma Hoàng Văn Ðạt Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám mục Bắc Ninh Tổng Giám mục Hà Nội

(Nguồn: WHĐ)


Phụ Bản 05:

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN TRÊN LƯNG NGỰA

CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 03.03.2013

Web: http://VietTUDAN.net
Với nội dung LÁ THƯ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC đã đưa lên đòi hỏi sửa đổi Hiến Pháp, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chính thức ngồi trên lưng ngựa CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP. Theo phân tích của LÁ THƯ, cái nguyên do chính yếu tạo ra sự lệch lạc và lạm quyền trong Hiến Pháp 1992 là Điều 4: Dự thảo lại khẳng định đảng cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng“ (Điều 4):

=> Đảng CSVN độc quyền lãnh đạo Nhà nước và Xã hội đã làm lệc lạch mọi quyền hành quản trị khác phải được phân quyền rõ rệt trong Hiến Pháp và trong thực tế Xã hội. Đó là quyền Độc tài đảng trị trên mọi quyền hành cần thiết khác.

=> Quyền độc tài đảng trị này phế bỏ luôn quyền tối thượng của Dân, mà tượng trưng là Quốc Hội. Không thể có một Hiến Pháp lấy Dân làm chủ mà còn giữ lại Điều 4 Hiến Pháp 1992.

=> Lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng và được cho vào Hiến Pháp có nghĩa là phế bỏ những quyền tự do sáng tạo của tư duy, tự do tin tưởng tôn giáo của cá nhân hay đoàn thể

Tóm lại với Điều 4 còn tồn tại, Hiến Pháp, dù sửa đổi năm 2013, vẫn là một Hiến Pháp giữ ĐỘC TÀI quyền hành cai trị về cho đảng CSVN và ĐỘC TÀI của ý thứ hệ Mác-Lênin ngoại lai lỗi thời để cấm những tư duy, lòng tin tôn giáo cá nhân của người Việt Nam. Tất nhiên với Điều 4 ĐỘC TÀI này, không thể gọi Hiến Pháp 2013 là một Hiến Pháp DÂN CHỦ được !

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN đã ngồi trên lưng ngựa CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP, không thể xuống ngựa được nữa mà chỉ còn tiến trên đường đấu tranh. Con đường này, cho đến ngày hôm nay, đã có 7000 người ký tên cùng làm CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có khối Giáo Dân dưới quyền cùng quyết chí đồng hành trên đường đấu tranh.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 03.03.2013

Web: http://VietTUDAN.net

Phụ Bản 06:

TÂM THƯ CỦA CÁC GIÁM MỤC VN HẢI NGOẠI

VÀ TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO
Tâm Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Bản Góp Ý Sửa Đổi Hiến Pháp

Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

VietCatholic Network3/3/2013
Quý vị và anh chị em có thể ký tên ủng hộ tại đây
Vào ngày mùng 01.03.2013, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã gửi Bản nhận định và góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 tới Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại Hà Nội và đã được công bố trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước.

Những nhận định và kiến nghị của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam không những “hợp lý và hợp lòng dân” mà còn là những tảng đá xây dựng nền móng dân chủ - tự do - công bình xã hội cho toàn thể dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XXI, sánh vai với các dân tộc khác trên toàn thế giới. Bản Nhận Định và Góp Ý của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chân thành và thẳng thắn đề nghị: "Phải vượt qua sự bất hợp lý từ trong cấu trúc Hiếp Pháp, bằng cách xóa bỏ đặc quyền của bất kỳ đảng phái chính trị nào, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quốc Hội là "cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất", do dân bầu ra và là đại diện đích thực của nhân dân, chứ không phải là công cụ của một đảng cầm quyền nào." Kiến nghị của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân, các quyền căn bản con người được tôn trọng, giải quyết được những bất công và bất ổn xã hội, đồng thời giúp nền kinh tế, văn hóa, xã hội được phát triển một cách lành mạnh, vững bền cho đất nước Việt Nam.

Chính vì lý do đó, Tâm Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Bản Góp Ý Sửa Đổi Hiến Pháp của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam với Nhận Định và Góp Ý của quý Ngài là những tiếng chuông vàng gióng lên đúng vào lúc cao trào lịch sử đang dâng cao, được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt chú ý.

Trước kiến nghị đáng trân trọng và đầy tinh thần xây dựng đó, chúng tôi, những Giám Mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ, giáo dân Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại long trọng tuyên bố:

Chúng tôi hoàn toàn đồng ý và tuyệt đối ủng hộ Thư nhận định và góp ý của Ban Thường vụ HĐGMVN gửi Thường trực Ban biên tập - Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam nghiêm chỉnh lắng nghe những góp ý của toàn dân cũng như góp ý của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về việc sửa đổi hiến pháp.

Để thể hiện tinh thần hiệp thông và ủng hộ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong đại cuộc góp phần xây dựng dân chủ tự do cho Tổ Quốc Việt Nam, chúng tôi đề nghị:

1. Kính xin quý Cộng Đoàn, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trên toàn thế giới, tùy hoàn cảnh, tích cực tổ chức những buổi thắp nến hay cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam trong giờ phút lịch sử trọng đại này, để nhà nước Cộng Sản Việt Nam biết nghe theo kiến nghị tâm huyết của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và của các Phong Trào Dân Chủ. Nhờ đó, mọi người dân được hưởng tự do và nhân quyền là những quyền phổ quát, bất khả xâm phạm gắn liền với phẩm giá con người.

2. Trong những buổi thắp nến hay cầu nguyện, Linh mục, tu sĩ, giáo dân trên khắp thế giới ký tên vào danh sách ủng hộ Thư Góp Ý của Ban Thường Vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Để tiện việc công bố, mỗi Cộng Đoàn, Cộng Đồng sẽ lập danh sách theo mẫu, chụp hình danh sách và gửi điện thư về cho Vietcatholic ở địa chỉ conggiao@gmail.com. VietCatholic sẽ làm một danh sách chung để công bố cho toàn thế giới.

3. Tha thiết và chân thành kính mời quý vị đồng hương khắp nơi trên thế giới, cùng quý vị trong Quý Tôn Giáo bạn, và mọi người, xin cùng chúng tôi ký tên ủng hộ cho đại cuộc này.

Dân tộc, Giáo Hội và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cần sự hỗ trợ tích cực của mỗi người chúng ta.

Ngày 3.3.2013

Trân Trọng.Đồng Ký tên:
Đức Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương.

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange USA.

1538 N Century Blvd

Santa Ana CA 92703. USA.


Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu.

Giám Mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Toronto Canada.

Catholic Pastoral Centre.

1155 Yonge St

Toronto M4T 1W2. CANADA.
Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long OFMconv

Titular Bishop Of Tala and Auxiliary Bishop Of Melbourne

386 Geelong Road, Kingsville VIC 3012. Australia

PO Box 146, East Melbourne VIC 8002. Australia,

Telephone: 03 9315 1945. Facsimile: 03 9315 1907
Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài

Giám Đốc Radio VERITAS Asia

Buick St. North Fairview,

Quezon City, Philippines.

P.O. Box 2642.
Lm. Gioan Trần Công Nghị.

Giám Đốc Thông Tấn Xã Công Giáo VietCatholic.

P.O.Box 735. Avalon, CA 90704, USA.

Tel (310) 510-0192


Lm. Joachim Nguyễn Đức Việt Châu

Chủ Nhiệm Nguyệt San Dân Chúa Mỹ Châu

PO Box 1419 Gretna,

LA 70053-5440, USA.


Lm. Antôn Nguyễn Hữu Quảng.

Chủ Nhiệm Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu.

715 Sydney Rd. Brunswick Vic 3056. Australia.
Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu

Chủ Nhiệm Nguyệt San Dân Chúa Âu Châu. Magazine Catholique.

Katholische Monatszeitschrift.
Lm. Paul Chu Văn Chi

Phó Giám Đốc Vietcatholic Network, Sydney Australia.92 The River Rd. Revesby NSW 2212. Australia.
Chủ đề:

PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG

ĐẤU TRANH ĐÒI MỘT HIẾN PHÁP MỚI
Bài 03:

CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP

NHẤT THIẾT ĐÒI BỎ ĐIỀU 4
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 07.03.13

Web: http://VietTUDAN.net
Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng phải lo sợ và phát biểu ra những điều bất nhất và vô lý trước cao trào CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đang nổi dậy mạnh mẽ tại Quốc nội vì những lý do sau đây:
1) Một mặt,
Chính CSVN kêu gọi “Dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp“, nghĩa là CSVN đã cho phép và cổ võ cho cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đang bùng lên hiện nay. Trọng và Hùng thấy mình “há miệng mắc quai“ nên đã phải nói sảng nói khùng mà một số nhà báo chịu không được đã lên tiếng phản bác. Nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên, phóng viên “Gia đình và Xã hội”, đã mạnh mẽ chống lại những lời tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng khiến nhà báo này bị sa thải. Nhà báo Võ Văn Tạo cũng đã có bài viết tựa đề “Giữ Điều 4 mới chính là suy thoái đạo đức, thưa ông Tổng bí thư!”. Trong bài này, ông Võ Văn Tạo viết :”Muốn duy trì điều 4 trong Hiến pháp, ông Trọng muốn giữ độc quyền đảng trị, thực chất chỉ cốt duy trì quyền uy chính trị và đặc quyền đặc lợi vật chất cho những đảng viên có chức quyền biến chất.”
2) Mặt khác,
CSVN không ngờ rằng, vì lời kêu gọi mỵ dân “Dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp“, mà cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đã nhanh chóng NỔI DẬY từ Bắc chí Nam. Số người ký tên vào Phong trào CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP cho đến ngày hôm nay 05.03.2013 đã lên tới 6611 mà người mang số 6611 là Hồ Hồng Sơn, một công nhân tại Sài Gòn. Trong danh sách, những thành phần ký tên gồm những người đã là cựu Bộ trưởng, những đảng viên CSVN, những Trí thức, Thanh niên, Sinh viên. Lực lượng có sức mạnh cụ thể, sẵn sàng hành động dù với BẠO ĐỘNG, đó là giới nội trợ, nông dân và công nhân. Điều mà CSVN còn ngại sợ hơn nữa là cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP còn có sự tham dự dứt khoát của Khối Công Giáo Việt Nam với những Vị Giám mục đã ký tên như: Giám mục NGÔ QUANG KIỆT, cự Tổng Giám Mục Hà Nội, Giám mục NGUYỄN CHÍ LINH, Giáo phân Thanh Hóa và là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục VN, Giám mục NGUYỄN THÁI HỢP, Giáo phận Vinh và là Chủ tịch Uûy Ban Công Lý & Hòa Bình. Trong danh sách, người ta còn thấy ký tên nhiều Linh mục và các Nữ tu. Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Hùng chắc chắn phải hoảng sợ vì Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chính thức và dứt khoát tham dự cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP này. Đàng sau Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là Khối Công Giáo toàn quốc gồm các Giám mục, Linh mục, Nam Nữ Tu sĩ và Giáo dân trong đó hơn 1 triệu Giáo dân Miền Bắc và 500’000 Giáo dân Vinh đã từng đấu tranh gần đây trong sự đàn áp dã man của Công An. Những Giáo dân này sẽ không còn sợ hãi nữa trong cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP này mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chính thức và dứt khoát nhập cuộc. Đã 13 năm nay, chúng tôi theo rõi thái độ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam dưới sự cai trị hà khắc của CSVN. Chúng tôi đã có lần công kích thái độ “trùm chăn“ của Hội Đồng Giám Mục VN, nhưng lần này, chúng tôi ngạc nhiên và hết lòng ca ngợi việc nhập cuộc cứng rắn và dứt khoát của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP để cứu nước.
Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đòi hỏi chính yếu và nhất thiết phải bỏ ĐIỀU 4 khỏi Hiến Pháp. Điều 4 mà CSVN muốn cố thủ giữ lại, khẳng định: “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng“
Cho dù Hiến Pháp 2013 được vẽ vời với những mỹ từ về NHÂN QUYỀN, về TỰ DO tư duy, lòng tin và ngôn luận, về tổ chức CÔNG QUYỀN, về QUỐC HỘI, về QUÂN ĐỘI, về KINH TẾ với Tư hữu, về ĐỘC LẬP tam quyền Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp… cho đẹp Văn Bản Hiến Pháp như thế nào đi chăng nữa, mà nếu ĐIỀU 4 được giữ lại thì tất cả những vẽ vời vừa nói ra đây trong Văn Bản sẽ phải chịu quy chế “XIN-CHO” mà quyền lực tối thượng của đảng CSVN độc đoán muốn CHO thì cho, muốn KHÔNG CHO thì không cho. Đó là Điều khoản cho phép đảng CSVN trở thành “Hoàng Đế” sinh sát Dân, những quyền cá nhân của Dân và những Tổ chức xã hội mà Dân cần có để điều hợp cuộc sống chung. Điều 4 cho đảng CSVN một thứ siêu quyền lực đứng trên mọi thứ quyền khác của Dân và của Xã hội Việt Nam.
Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP này bản chất là BÁT BẠO ĐỘNG. Việc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP nhất thiết đòi hỏi phải bỏ ĐIỀU 4 là hoàn toàn hữu lý. Nếu đảng CSVN cố thủ giữ lại ĐIỀU 4, đó là sự điên rồ mà Khối Dân nổi lên làm CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP không thể nào nhượng bộ được. Lý do không thể nhượng bộ là Dân Tộc Việt Nam không thể tiếp tục sống trong tình trạng nô lệ dưới quyền tối thượng “Hoàng đế đảng CSVN“.
Nếu CSVN dùng bạo lực Công an để khoá miệng Dân, áp đặt ĐIỀU 4, thì Khối CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP cũng có sức mạnh quần chúng sẵn sàng hành động dù với BẠO ĐỘNG để tự vệ và tiếp tục đòi bỏ ĐIỀU 4 vì đây là việc giải thoát chính mình ra khỏi tình trạng nô lệ dước ách độc tài của đảng CSVN.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 07.03.13

Web: http://VietTUDAN.net


Phụ Bản 07:

THÔNG BẠCH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VNTN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN TĂNG THỐNG
Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, T.P.Sài Gòn
Phật lịch 2556 Số: 03/VHĐ/TB/VT

THÔNG BẠCH

Khâm tuân Lời Kêu Gọi của Đức Tăng Thống

V/v: cần phải thay đổi Hiến pháp để chuyển sang dân chủ cho Việt Nam

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa Quí Đồng bào, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước,

Kính thưa Liệt quí vị,


Đã 68 năm qua, Đảng Cộng sản cai trị đất nước bằng chế độ độc tài, gây ra bao cuộc chiến tranh, tan nát trên đất nước nầy; làm cho dân tộc phải gánh chịu không biết bao nhiêu chết chóc, đau thương, ly tán, đói nghèo; làm cho tình người khô cạn, văn hoá, giáo dục xuống cấp, đạo đức suy đồi, tham nhũng, hối lộ trở thành quốc nạn, thanh niên nam nữ phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi trên thế giới, người Việt không còn được ai tôn trọng. Nay hoạ mất nước lại gần kề.

Để nói lên những bức xúc nầy, năm 1994, Hoà thượng Thích Quảng Độ, Tổng thư ký Viện Hoá Đạo GHPGVNTN, đã gửi cho Tổng Bí thư Đỗ Mười bản “Nhận Định về những Sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Dân tộc và Phật giáo”.

Năm 2001, Đại Lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hoá Đạo đã đưa ra “Lời Kêu Gọi Dân chủ hoá Việt Nam” bằng sách lược gồm 8 điểm, mong thay đổi vận mạng đất nước và dân tộc.

Ngày 05.3.2013, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, Đại Lão Hoà thuợng Thích Quảng Độ đã thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện lại một lần nữa, cất lời kêu gọi cần phải thay đổi Hiến pháp hiện nay để chuyển từ chế độ độc tài sang nền dân chủ đa nguyên đa đảng vì: “ Dân chủ là nền tảng phát triển kinh tế, đem lại no cơm ấm áo, hạnh phúc và tự do cho toàn dân”.

“Qua Lời Tuyên bố, Đức Tăng Thống đã nhân danh Hội Đồng Lưỡng Viện tán thán sự can đảm, cấp thời và đề cao hai văn kiện vừa tung ra trong nước : “Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp” viết ngày 19.1.2013 đăng trên Mạng Bauxite Việt Nam với 72 chữ ký và “Lời tuyên bố của các Công dân Tự do” gợi ý từ bài viết của Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, công bố ngày 28.2.2013 trên Mạng DânLàmBáo với 5 yêu sách : Bỏ điều 4 trên Hiến pháp và tổ chức Hội nghị Lập hiến / Ủng hộ đa nguyên đa đảng / Đòi hỏi một nhà nước tam quyền phân lập / Phi chính trị hóa quân đội / và Quyền tự do ngôn luận của người công dân.

Trong chế độ độc tài, độc đảng tại Việt Nam, tuy cũng có Hiến pháp, Luật pháp, nhưng không phải dùng để bảo vệ cho người dân, bảo vệ đất nước, mà chỉ bảo vệ chế độ độc tài Cộng sản. Với bản Hiến pháp không minh bạch, nhiều bất công, Nhà cầm quyền có thể nhân đó, tuỳ tiện đặt ra những điều luật mơ hồ để đàn áp nhân dân, duy trì thể chế độc tài, độc đảng. Rất nhiều điều mâu thuẫn, phi lý trong Hiến Pháp:


- Điều 4 ghi rằng:
“Đảng cộng sản Việt Nam… đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc…. là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội….”

Điều này đã hợp pháp hoá cho Đảng Cộng sản quyền kéo dài chế độ độc tài, độc đảng triền miên trên đất nước.


- Và Điều 83 ghi rằng:
“Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam….”.

Đem so với Điều 4, thì Đảng Cộng sản và Quốc hội, tổ chức nào lớn hơn? Đó là sự mâu thuẫn rất lớn.

Sau những Điều 68, 69… đề cập về nhân quyền trong Hiến pháp, có những câu thòng: “theo qui định của pháp luật” , nhân đó, Nhà cầm quyền có thể viện dẫn để đàn áp, chà đạp mọi nhân quyền, khiến cho người dân không còn một chút nào về các quyền tự do báo chí và ngôn luận, tự do hội họp và lập hội, tự do tư tưởng và tín ngưỡng, tự do cư trú và đi lại…

Với những câu thòng sau các điều khoản đó, buộc Hiến Pháp phải theo Luật pháp. Lẽ ra, Luật pháp là bộ luật sau, phải dựa theo tinh thần Hiến pháp mới đúng. Điều nghịch lý này đã tạo điều kiện cho Nhà cầm quyền mặc tình đàn áp nhân dân trên mọi lãnh vực mà lẽ ra người dân có quyền được hưởng.

Đó là nguyên nhân vì sao trong Hiến pháp tuy có ghi các điều khoản về các quyền tự do, dân chủ, nhưng trên thực tế, người dân Việt Nam không được hưởng một quyền nào cả. Trong nước có đến 700 tờ báo, 100 đài phát thanh, nhưng không có một tờ báo, một đài phát thanh tư nhân nào, tất cả đều do Nhà cầm quyền làm chủ. Cũng không có một đảng phái chính trị nào khác được tồn tại ngoài đảng Cộng sản. Các tổ chức, hội đoàn dân sự đều bị áp đặt vào trong Mặt Trận Tổ Quốc là tổ chức ngoại vi, công cụ của đảng Cộng sản, để kiểm soát.

Hiến pháp hiện hành chứa đựng nhiều điều mâu thuẫn, phi lý, như một bản thảo chưa hoàn chỉnh.

Vì sự mù mờ, không rõ ràng, đầy phi lý của Hiến pháp và Luật pháp, Nhà cầm quyền độc tài muốn suy diễn thế nào cũng được, nên mới có việc Đảng Cộng sản chưa thắng cử lần nào, nhưng vẫn ngang nhiên lãnh đạo đất nước suốt 68 năm qua, bên cạnh những cuộc bầu cử được dàn dựng cho có vẻ dân chủ để đánh lừa nhân dân và dư luận quốc tế.

Gần đây, để đàn áp các thành phần tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, công nhân, nông dân, sinh viên học sinh, những người lên tiếng, biểu tình, tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, ngoài lực lượng công an, Nhà cầm quyền lại dùng đến cả các nhóm xã hội đen, hoặc bằng những hành động đen tối, phi pháp khác để đàn áp, nên nhiều người than thở rằng: Việt Nam tuy “có cả rừng luật nhưng lại dùng luật rừng”.

Trong các khẩu hiệu, văn bản, Nhà cầm quyền đã đặt tổ quốc, dân tộc đứng sau đảng: “Đảng và Tổ quốc, “Đảng, nhà nước và nhân dân”, “Công an nhân dân phục vụ cho Đảng, tổ quốc và dân tộc”. Nay, bản Dự thảo Hiến pháp mới, lại còn muốn bắt “Quân đội trung với Đảng, hiếu với Dân”, Đảng trước rồi mới đến Dân sau… Điều đó chứng tỏ Đảng Cộng sản đã thiếu tôn trọng tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

Hiến pháp là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước. Hiến pháp phải do toàn dân quyết định. Hiến pháp không để bảo vệ một tổ chức, đảng phái chính trị nào.

Phải có một Hiến pháp theo tinh thần dân chủ, tự do, nhân quyền theo tiêu chuẩn văn minh. Căn bản của Hiến Pháp mới là phải: Bỏ điều 4 Hiến pháp hiện nay. Phải tôn trọng Nhân quyền và Dân quyền. Phải thực hiện tam quyền phân lập. Sở hữu đất đai phải thuộc về tư nhân, tập thể và nhà nước. Quân đội phải trung thành với tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với Đảng.

Nói một đàng, làm một nẻo, Nhà cầm quyền Cộng sản kêu gọi toàn dân góp ý sửa đổi Hiến pháp nhưng lại đang ra sức dùng báo đài để tuyên truyền một chiều theo ý riêng và đe doạ những người ký tên yêu cầu thay đổi Hiến pháp. Vừa kêu gọi góp ý lại vừa bóp miệng người ta.

Dùng công an để đe doạ, bắt người dân ký ủng hộ bản Dự thảo Hiến pháp là việc làm sai nguyên tắc. Trong quá khứ, cũng như lần này, bằng nhiều thủ thuật, Nhà cầm quyền đã đạt được con số 80%, hay 90% số phiếu, chữ ký ủng hộ, để tuyên truyền, đánh lừa người dân và dư luận quốc tế. Đâu có biết rằng, con số phần trăm phiếu ủng hộ, được Nhà cầm quyền độc tài đưa ra càng lớn, càng chứng tỏ sự đe doạ, khủng bố, đàn áp người dân càng nhiều.

Hiến pháp để phục vụ cho toàn dân, phải do dân quyết định. Không một tổ chức, đảng phái nào được đứng trên Hiến pháp.

Nhà cầm quyền Cộng sản hãy nhìn rõ thực tế đất nước đang lạc hậu, dân tộc đói nghèo, đạo đức suy đồi, các tệ nạn tham nhũng, lạm quyền làm khổ nhân dân vì nạn độc tài độc đảng, nhất là nguy cơ ngoại xâm, mất nước đang hiện ra trước mắt mà hãy quay lại với dân tộc, thay đối Hiến pháp sang dân chủ mới mong đưa đất nước khỏi đổ vỡ, dân tộc thoát khỏi lạc hậu, đói nghèo, mới mong có ngày theo kịp với các nước trong khu vực và thế giới, nhất là bảo vệ toàn vẹn được lãnh thổ, lãnh hải trước nạn ngoại xâm.

Chỉ khi nào chuyển sang thể chế dân chủ đa nguyên đa đảng, đất nước mới thoát khỏi đói nghèo, người dân mới được hạnh phúc, như lời Tuyên Bố của Đức Tăng Thống: “Dân chủ là nền tảng phát triển kinh tế, đem lại no cơm ấm áo, hạnh phúc và tự do cho toàn dân”.


Viện Hoá Đạo khâm tuân và tiếp lời Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ: “Kính xin chư liệt vị và đồng bào các giới trong và ngoài nước hãy ra tay chặn ngăn các nẻo dữ, dóng lên tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh lên hồi trống đại hùng khai mở Ðường Lành trong năm còn mới này. Ðường Lành ấy là con đường dân chủ đa nguyên đưa tới sự ổn định, phát triển, và an lạc”.
Cầu mong toàn dân Việt Nam chân cứng đá mềm.

Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, ngày 13.3.2013

Viện Trưởng Viện Hoá Đạo

GHPGVNTN

(ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Định.

Chủ đề:

PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG

ĐẤU TRANH ĐÒI MỘT HIẾN PHÁP MỚI
Bài 04:

ĐIỀU 4:

CĂN NGUYÊN THA HÓA CON NGƯỜI, XÃ HỘI

VÀ LÀ LÝ DO PHÁ SẢN KINH TẾ QUỐC GIA
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 14.03.13

Web: http://VietTUDAN.net

TÍCH CỰC KÝ TÊN:

BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ CÓ TỰ DO DÂN CHỦ

BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ NHÂN QUYỀN ĐƯỢC TÔN TRỌNG

BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ CÓ CÔNG LÝ & HÒA BÌNH XÃ HỘI

BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ CÓ TƯ HỮU & TỰ DO KINH DOANH

BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ KHÔNG BỊ CƯỠNG CHIẾM NHÀ ĐẤT

BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ CÔNG NHÂN CÓ NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP

BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ DO DÂN & CHO DÂN

BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ CHÍNH DÂN DIỆT THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ TOÀN DÂN BẢO TOÀN LÃNH THỔ & LÃNH HẢI

BỎ ĐIỀU 4 ĐỂ DÂN CHỐNG XÂM LĂNG KINH TẾ TỪ TRUNG QUỐC


CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP BẤT BẠO ĐỘNG

CẦN QUẦN CHÚNG SẴN SÀNG BẠO ĐỘNG

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 07.03.2013

CẬP NHẬT 13.03.2013:

NHÓM KHỞI XƯỚNG BỞI 72 NHÀ TRÍ THỨC

Nhóm 72 Trí thức đứng lên kêu gọi từ ngày 19.01.2013 và tính cho đến ngày 14.03.2013, lúc 10 giờ 30 (Giờ Thụy sĩ), đã có 9’211 người ký tên. Xin quý vị tiếp tục ký tên gửi về Địa chỉ Điện thư sau đây:

kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com

Xin vào Diễn Đàn BOXITVN dưới đây để thấy Danh sách Ký tên :

http://boxitvn.blogspot.com/2013/01/danh-sach-nguoi-ky-kien-nghi-sua-oi.html

NHÓM “LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO“

Nhóm đứng lên kêu gọi từ ngày 28.02.2013 và tính cho đến ngày 14.03.2013, lúc 10 giờ 30 (Giờ Thụy sĩ), đã có 7’100 người ký tên. Xin quý vị tiếp tục ký tên gửi về Địa chỉ Điện thư sau đây:

tuyenbocongdantudo@gmail.com

Xin vào Diễn Đàn DÂN LÀM BÁO dưới đây để thấy Danh sách Ký tên http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/loi-tuyen-bo-cua-cac-cong-dan-tu-do.html#more

NHÓM ỦNG HỘ LÁ THƯ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN

Các Giám mục gốc VN vào Truyền Thông Công Giáo ở Hải ngoại kêu gọi từ ngày 03.03.2013 và tính cho đến ngày 14.03.2013, lúc 10 giờ 30 (Giờ Thụy sĩ), đã có 10’929 người ký tên. Xin quý vị tiếp tục ký tên bằng Bấm vào hàng chữ dưới đây để ký trực tiếp:

Quý vị và anh chị em có thể ký tên ủng hộ tại đây

Xin vào Diễn Đàn VIETCATHOLIC dưới đây để thấy Danh sách Ký tên :

http://vietcatholic.net/VCatForum/default.aspx
Tổng cộng của 3 Danh sách : 27’240 NGƯỜI ĐÃ KÝ TÊN
Cuộc đấu tranh trong Cơ chế CSVN ngày nay là phải đối chọi với thứ ĐỘC TÀI cố thủ giữ lấy của cải đã ăn cướp được một cách bất chính. Độc tài thời Lénine/Staline còn có lý tưởng vì họ muốn áp đặt lên dân một Ý thức hệt với ngưỡng vọng một “Thiên đàng trần thế“. Nhưng khi chính đoàn ngũ đảng viên của họ nhận biết “Thiên đàng trần thế“ chỉ là ảo tưởng, thì đoàn ngũ cán bộ này sẵng sàng đi với dân để chấm dứt độc tài nhà nước. Khi Liên-xô và Đông Au sụp đổ rồi, Trung quốc và Việt Nam vẫn cố thủ giữ lấy Cơ chế Cộng sản. Những nước này giữ thứ ĐỘC TÀI không phải vì lý tưởng nữa, mà là thứ ĐỘC TÀI ham quyền cố vị cho đảng mà thôi, bất chấp dân đói khổ. Dân đói khổ quá buộc hai đảng CSTQ và CSVN phải mở cửa với Tây phương để kiếm cơm. Khi Tây phương đổ vốn vào, thì ĐỘC TÀI dùng quyền chặn họng dân để vơ vét của chung thành của riêng bằng THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ.

Khi đảng viên CS từ trên xuống dưới đã ăn cướp được ngập họng rồi, thì ĐỘC TÀI trở thành một thứ dùng quyền để giữ của cải ăn cướp được cho riêng mỗi người.

Chúng tôi đã ví CSVN ngày nay giống như đàn chó mỗi con đang ngậm được cục xương. Con chó ngậm cục xương tìm chỗ riêng mà trốn để gậm. Con chó gậm xương vừa mang thái độ sợ sệt vì lo xương đang ngậm bị cướp lại, vừa dễ trở thành điên rồ cắn càng, thậm chí cắn cả mẹ của nó.

ĐỘC TÀI csvn ngày nay là thứ độc tài vừa sợ Dân vì của cải riêng có được là bất chính, vừa hung hổ với Dân vì sợ Dân lấy lại của cải đang dấu cất.

Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP lúc này là phải đối chọi với thứ ĐỘC TÀI bảo vệ tài sản đã cướp dựt được một cách bất chính, nghĩa là không phải là thứ độc tài cho ý thức hệ như thời Lénine/Staline, không phải là thứ độc tài cố thủ giữ lấy quyền hành cho đảng như sau khi Liên –xô, Đông Au vừa sụp đổ, cũng không phải là thứ độc tài hù doạ, lừa bịp dân để vơ vét tài sản riêng bằng THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ.

Hiện nay chúng ta phải đấu tranh với ĐỘC TÀI của những con chó đang ngậm cục xương, cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP nếu chỉ bằng kiến nghị giấy tờ với những lý luận, thì CSVN dễ bỏ những kiến nghị ấy vào sọt rác.

Đã từ ngày 14.02.2013, nhận thấy tình hình sẽ đi đến bùng nổ một cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP, chúng tôi đã chọn Chủ để: PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG ĐẤU TRANH ĐÒI MỘT HIẾN PHÁP MỚI. Chúng tôi đã viết trong Bài Mở Đầu như sau:

“Có người cho rằng việc Ký Tên như cuộc “Cách Mạng nhung“ của giới Trí thức mà CSVN sẽ bỏ sọt rác, nghĩa là không mang đến hiệu lực nào. Trước sức mạnh võ lực đàn áp của Công an CSVN, những cuộc đấu tranh bằng bất bạo động, bằng văn bản, tự nó không mang lại hiệu lực tác động lên ĐỘC TÀI CSVN ở giai đoạn chỉ bảo vệ miếng ăn mà họ đang ngậm trong mồm. Cái hiệu lực của bất bạo động hay văn bản lý luận không nằm ở những Lý lẽ đúng hay sai, mà nằm ở cái SỨC MẠNH BẠO ĐỘNG KHẢ THỂ đứng hậu thuẫn cho bất bạo động hay những Văn bản Lý lẽ đưa ra.

Thực vậy, Chính quyền Anh quốc không trao trả Độc Lập cho Dân An Độ nếu không có SỨC MẠNH BẠO ĐỘNG KHẢ THỂ hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh bất bạo động của Thánh GANDHI. Hiệu quả của cuộc đấu tranh bất bạo động của Thánh GANDHI đến từ việc cả khối người Ấn Độ sẵn sàng BẠO ĐỘNG.”

Trong Bài tiếp theo ngày 21.02.2013, dưới đầu đề QUẦN CHÚNG HÓA NHỮNG ĐÒI HỎI VỀ HIẾN PHÁP, chúng tôi kêu gọi việc đấu tranh phải lan mạnh tới quần chúng để lấy SỨC MẠNH BẠO ĐỘNG KHẢ THỂ, nghĩa là một sức mạnh của quần chúng sẵn sàng BẠO ĐỘNG tự vệ khi những con chó điên CSVN đang ngậm cục xương dùng bạo lực cắn càn hay bỏ những đòi hỏi chính đáng của cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP bất bạo động bằng Lý luận vào sọt rác.

Việc Ký tên cho Phong trào Đấu tranh đang tiến hành rộng rãi, mỗi Chữ Ký là một đóng góp cho SỨC MẠNH BẠO ĐỘNG KHẢ THỂ làm tăng thêm hiệu lực thành công của cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP. Hiện nay có ba Nhóm kêu gọi quần chúng Ký Tên:

1) NHÓM KHỞI XƯỚNG BỞI 72 NHÀ TRÍ THỨC

Nhóm này khởi xướng bởi 72 nhà Trí thức Quốc nội. Nhóm kêu gọi Ký Tên qua Diễn Đàn BOXIT Việt Nam. Xin quý vị ký tên gửi về Địa chỉ Điện thư sau đây:

kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com

2) NHÓM “LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO“

Nhóm này khởi xướng bởi những Nhà Báo nhân việc Nhà Báo trẻ NGUYỄN ĐẮC KIÊN thẳng thắn phê bình Nguyễn Phú Trọng. Nhóm kêu gọi Ký tên qua Diễn Đàn DÂN LÀM BÁO. Xin quý vị ký tên gửi về Địa chỉ Điện thư sau đây:

tuyenbocongdantudo@gmail.com

3) NHÓM ỦNG HỘ LÁ THƯ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Lá Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa được công bố ngày 01.03.2013, thì ngày 03.03.2013, các Giám mục VN ở Hải ngoại và các Cơ quan Truyền Thông Công Giáo Hải ngoại kêu gọi Ký Tên ủng hộ qua Diễn Đàn VIETCATHOLIC. Xin quý vị ký tên bằng Bấm vào hàng chữ dưới đây để ký trực tiếp:

Quý vị và anh chị em có thể ký tên ủng hộ tại đây


Những Chữ ký này đóng góp xây dựng một LỰC LƯỢNG QUẦN CHÚNG CỤ THỂ mà CSVN phải nể sợ SỨC MẠNH của Lực Lượng.
Каталог: groups -> qoyyCPnuf9TiRUYv
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
qoyyCPnuf9TiRUYv -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts

tải về 0.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương