Các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namtải về 150.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích150.9 Kb.


DANH SÁCH

Các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực biên giới đất liền

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Kèm theo Nghị định số /2013/NĐ-CP ngày…/.../2013 của Chính phủ)TỈNH

HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

1. QUẢNG NINH

1. Thành phố Móng Cái


1. Xã Hải Sơn

2. Xã Bắc Sơn

3. Phường Hải Yên

4. Phường Hải Hòa

5. Phường Ninh Dương

6. Phường Ka Long

7. Phường Trần Phú

8. Phường Trà Cổ2. Huyện Hải Hà

1. Xã Quảng Sơn

2. Xã Quảng Đức3. Huyện Bình Liêu

1. Xã Đồng Văn

2. Xã Hoành Mô

3. Xã Lục Hồn

4. Xã Đồng Tâm

5. Xã Tình Húc

6. Xã Vô Ngại2. LẠNG SƠN

1. Huyện Tràng Định


1. Xã Quốc khánh

2. Xã Đội Cấn

3. Xã Tân Minh

4. Xã Đào Viên2. Huyện Văn Lãng

1. Xã Trùng Khánh

2. Xã Thụy Hùng

3. Xã Thanh Long

4. Xã Tân Thanh

5. Xã Tân Mỹ


3. Huyện Cao Lộc

1. Thị trấn Đồng Đăng

2. Xã Bảo Lâm

3. Xã Thanh Lòa

4. Xã Cao Lâu

5. Xã Xuất Lễ

6. Xã Mẫu Sơn4. Huyện Lộc Bình


1. Xã Mẫu Sơn

2. Xã Yên Khoái

3. Xã Tú Mịch

4. Xã Tam Gia5. Huyện Đình Lập

1. Xã Bính Xá

2. Xã Bắc Xa3. CAO BẰNG

1. Huyện Thạch An

1. Xã Đức Long

2. Huyện Phục Hòa

1. Xã Triệu Âu

2. Xã Cách Linh

3. Xã Đại Sơn

4. Xã Mỹ Hưng

5. Thị trấn Hòa Thuận

6. Thị trấn Tà Lùng3. Huyện Hạ Lang

1. Xã Cô Ngân

2. Xã Thị Hoa

3. Xã Thái Đức

4. Xã Việt Chu

5. Xã Quang Long

6. Xã Đồng Loan

7. Xã Lý Quốc

8. Xã Minh Long4. Huyện Trùng Khánh

1. Xã Đàm Thủy

2. Xã Chí Viễn

3. Xã Đình Phong

4. Xã Ngọc Khê

5. Xã Phong Nặm

6. Xã Ngọc Chung

7. Xã Lăng Yên

8. Xã Ngọc Côn5. Huyện Trà Lĩnh

1. Xã Tri Phương

2. Xã Xuân Nội

3. Thị trấn Hùng Quốc

4. Xã Quang Hán

5. Xã Cô Mười


6. Huyện Hà Quảng

1. Xã Tổng Cọt

2. Xã Nội Thôn

3. Xã Cải Viên

4. Xã Vân An

5. Xã Lũng Nặm

6. Xã Kéo Yên

7. Xã Trường Hà

8. Xã Nà Sác

9. Xã Sóc Hà


7. Huyện Thông Nông

1. Xã Cần Yên

2. Xã Cần Nông

3. Xã Vị Quang


8. Huyện Bảo Lạc

1. Xã Xuân Trường

2. Xã Khánh Xuân

3. Xã Cô Ba

4. Xã Thượng Hà

5. Xã Cốc Pàng


9. Huyện Bảo Lâm

1. Xã Đức Hạnh

4. HÀ GIANG

1. Huyện Mèo Vạc

1. Xã Sơn Vĩ

2. Xã Xín Cái

3. Xã Thượng Phùng


2. Huyện Đồng Văn

1. Thị trấn Đồng Văn

2. Xã Lũng Táo

3. Xã Lũng Cú

4. Xã Ma Lé

5. Thị trấn Phó Bảng

6. Xã Sủng Là

7. Xã Phố Là

8. Xã Phố Cáo

9. Xã Sà Phìn


3. Huyện Yên Minh

1. Xã Bạch Đích

2. Xã Na Khê

3. Xã Thắng Mố

4. Xã Phú Lũng4. Huyện Quản Bạ

1. Xã Nghĩa Thuận

2. Xã Bát Đại Sơn

3. Xã Tả Ván

4. Xã Tùng Vài

5. Xã Cao Mã Pờ


5. Huyện Vị Xuyên

1. Xã Minh Tân

2. Xã Thanh Thủy

3. Xã Thanh Đức

4. Xã Xín Chải

5. Xã Lao Chải


6. Huyện Hoàng Su phì

1. Xã Pố Lồ

2. Xã Thàng Tín

3. Xã Thèn Chu Phìn

4. Xã Bản Máy7. Huyện Xín Mần

1. Xã Nàn Xỉn

2. Xã Xín Mần

3. Xã Chí Cà

4. Xã Pà Vầy Sủ5. LÀO CAI

1. Huyện Si Ma Cai

1. Xã Sán Chải

2. Xã Si Ma Cai

3. Xã Nàn Sán


2. Huyện Mường Khương

1. Xã Tả Gia Khâu

2. Xã Dìn Chin

3. Xã Pha Long

4. Xã Tả Ngải Chồ

5. Xã Tung Trung Phố

6. Thị trấn Mường Khương

7. Xã Nậm Chảy

8. Xã Lùng Vài

9. Xã Bản Lầu


3. Huyện Bảo Thắng

1. Xã Bản Phiệt

4. Huyện Bát Xát

1. Xã Quang Kim

2. Xã Bản Qua

3. Xã Bản Vược

4. Xã Cốc Mỳ

5. Xã Trịnh Tường

6. Xã Nậm Chạc

7. Xã A Mú Sung

8. Xã Ngài Thầu

9. Xã A Lù

10. Xã Y Tý5. Thành phố Lào Cai

1. Phường Lào Cai

2. Phường Duyên Hải

3. Xã Đồng Tuyến


6. LAI CHÂU

1. Huyện Phong Thổ

1. Xã Huổi Luông

2. Xã Ma Ly Pho

3. Xã Vàng Ma Chải

4. Xã Pa Vây Sử

5. Xã Mồ Sì San

6. Xã Mù Sang

7. Xã Dào San

8. Xã Tông Qua Lìn

9. Xã Ma Ly Chải

10. Xã Sì Lờ Lầu

11. Xã Bản Lang

12. Xã Nậm Xe

13. Xã Sin Suối Hồ


2. Huyện Sìn Hồ

1. Xã Pa Tần

3. Huyện Nậm Nhùn

1. Xã Hua Bum

2. Xã Nậm Ban

3. Xã Trung Chải


4. Huyện Mường Tè

1. Xã Mù Cả

2. Xã Tá Pạ

3. Xã Ka Lăng

4. Xã Thu Lũm

5. Xã Pa Ủ

6. Xã Pa Vệ Sử7. ĐIỆN BIÊN

1. Huyện mường Nhé

1. Xã Sín Thầu

2. Xã Sen Thượng

3. Xã Leng Su Sìn

4. Xã Chung Chải

5. Xã Mường Nhé

6. Xã Nậm Kè2. Huyện Nậm Pồ

1. Xã Na Cô Sa

2. Xã Nậm Nhừ

3. Xã Nà Bủng

4. Xã Vàng Đán

5. Xã Nà Hì

6. Xã Chà Nưa

7. Xã Phìn Hồ

8. Xã Si Pa Phìn3. Huyện Mường Chà

1. Xã Na Sang

2. Xã Mường Mươn

3. Xã Ma Thì Hồ


4. Huyện Điện Biên

1. Xã Mường Phồn

2. Xã Thanh Luông

3. Xã Pa Thơm

4. Xã Hua Thanh

5. Xã Thanh Nưa

6. Xã Thanh Hưng

7. Xã Thanh Chăn

8. Xã Na Ư

9. Xã Na Tông

10. Xã Mường Nhà

11. Xã Pu Luông

12. Xã Mường Lói8. SƠN LA

1. Huyện Sốp Cộp


1. Xã Mường Lèo

2. Xã Mường Lạn

3. Xã Mường Và

4. Xã Nậm Lạnh2. Huyện Sông Mã


1. Xã Mường Cai

2. Xã Mường Hung

3. Xã Chiềng Hung

4. Xã Chiềng Sai2. Huyện Mai Sơn

1. Xã Phiêng Pằn

4. Huyện Yên Châu


1. Xã Chiềng On

2. Xã Phiêng Khoài

3. Xã Loóng Phiêng

4. Xã Chiềng Tương5. Huyện Mộc Châu


1. Xã Chiềng Khừa

2. Xã Loóng Sập

3. Xã Chiềng Sơn


6. Huyện Vân Hồ

1. Xã Tân Xuân

9. THANH HÓA

1. Huyện Thường Xuân

1. Xã Bát Mọt

2. Huyện Lang Chánh

1. Xã Yên khương

3. Huyện Quan Sơn

1. Xã Tam Lư

2. Xã Tam Thanh

3. Xã Mường Mìn

4. Xã Sơn Điện

5. Xã Na Mèo

6. Xã Sơn Thủy4. Huyện Quan Hóa

1. Xã Hiền Kiệt

5. Huyện Mường Lát

1. Xã Trung Lý

2. Xã Pù Nhi

3. Xã Mường Chanh

4. Xã Quang Chiểu

5. Xã Tén Tần

6. Xã Tam Chung

7. Xã Nhi Sơn


10. NGHỆ AN

1. Huyện Quế Phòng

1. Xã Thông Thụ

2. Xã Hạnh Dịch

3. Xã Nậm Giải

4. Xã Tri Lễ2. Huyện Tương Dương

1. Xã Nhôn Mai

2. Xã Mai Sơn

3. Xã Tam Hợp

4. Xã Tam Quang3. Huyện Kỳ Sơn

1. Xã Mỹ Lý

2. Xã Bắc Lý

3. Xã Keng Đu

4. Xã Na Loi

5. Xã Đoọc Mạy

6. Xã Nậm Cắn

7. Xã Tà Cạ

8. Xã Mường Típ

9. Xã Mường Ải

10. Xã Na Ngoi

11. Xã Nậm Càn


4. Huyện Con Cuông

1. Xã Châu Khê

2. Xã Môn Sơn5. Huyện Anh Sơn

1. Xã Phúc Sơn

6. Huyện Thanh Chương

1. Xã Hạnh Lâm

2. Xã Thanh Đức

3. Xã Thanh Sơn

4. Xã Thanh Thủy

5. Xã Ngọc Lâm


11. HÀ TĨNH

1. Huyện Hương Sơn


1. Xã Sơn Kim I

2. Xã Sơn Kim II

3. Xã Sơn Hồng


2. Huyện Vũ Quang

1. Xã Hương Quang

3. Huyện Hương Khê

1. Xã Hòa Hải

2. Xã Phú Gia

3. Xã Hương Lâm

4. Xã Hương Vĩnh12. QUẢNG BÌNH

1. Huyện Lệ Thủy


1. Xã Lâm Thủy

2. Xã Kim Thủy2. Huyện Quảng Ninh

1. Xã Trường Sơn

3. Huyện Bố Trạch

1. Xã Thượng Trạch

4. Huyện Minh Hóa

1. Xã Thượng Hóa

2. Xã Dân Hóa

3. Xã Trọng Hóa

4. Xã Hóa Sơn5. Huyện Tuyên Hóa

1. Xã Thanh Hóa

13. QUẢNG TRỊ

1. Huyện Đa Krông

1. Xã A Bung

2. Xã A Ngo

3. Xã A Vao

4. Xã Ba Nang

5. Xã Tà Long


2. Huyện Hướng Hóa

1. Xã Hướng Lập

2. Xã Hướng Việt

3. Xã Hướng Phùng

4. Xã Tân Long

5. Xã Tân Thành

6. Xã Thuận

7. Xã Thanh

8. Xã A Xing

9. Xã A Túc

10. Xã Xi

11. Xã Pa Tầng

12. Xã A Dơi

13. Thị trấn Lao Bảo


14. THỪA THIÊN - HUẾ

1. Huyện A Lưới

1. Xã Hồng Thủy

2. Xã Hồng Vân

3. Xã Hồng Trung

4. Xã Hồng Bắc

5. Xã Nhâm

6. Xã Hồng Thái

7. Xã Hồng Thượng

8. Xã Hương Phong

9. Xã Đông Sơn

10. Xã A Đớt

11. Xã A Roàng

12. Xã Hương Nguyên15. QUẢNG NAM

1. Huyện Tây Giang

1. Xã A Tiêng

2. Xã Bha Lê

3. Xã A Nông

4. Xã Lăng

5. Xã Tr” Hy

6. Xã A Xan

7. Xã Ch` Ơm

8. Xã Ga Ri2. Huyện Nam Giang

1. Xã La Ê

2. Xã La Dê

3. Xã Đắc Pre

4. Xã Đắc Prinh

5. Xã Đắc Tôi

6. Xã Chơ Chun16. KON TUM

1. Huyện Đắk Glei

1. Xã Đắk Blô

2. Xã Đắk Nhong

3. Xã Đắk Long


2. Huyện Ngọc Hồi

1. Xã Đắk Dục

2. Xã Đắk Nông

3. Xã Đắk Xú

4. Xã Bờ Y

5. Xã Sa Loong


3. Huyện Sa Thầy

1. Xã Mô Rai

2. Xã Rờ Cơi17. GIA LAI

1. Huyện Ia Grai

1. Xã Ia O

2. Xã Ia Chía2. Huyện Đức Cơ

1. Xã Ia Dom

2. Xã Ia Nan

3. Xã Ia Pnôn


3. Huyện Chư Prông

1. Xã Ia Púch

2. Xã Ia Mơ18. ĐẮK LẮC

1. Huyện Buôn Đôn

1. Xã Krông Na

2. Huyện Ea Súp

1. Xã Ea Bung

2. Xã Ia Lốp

3. Xã Ia Rvê


19. ĐẮK NÔNG

1. Huyện Tuy Đức

1. Xã Quảng Trực

2. Xã Đăk Bù So2. Huyện Đăk Song

1. Xã Thuận Hà

2. Xã Thuận Hạnh3. Huyện Đăk Mil

1. Xã Thuận An

2. Xã Đăk Lao4. Huyện Cư Jút

1. Xã Đăk Wil

20. BÌNH PHƯỚC

1. Huyện Lộc Ninh

1. Xã Lộc Thành

2. Xã Lộc Thinh

3. Xã Lộc Thiện

4. Xã Lộc Tấn

5. Xã Lộc Thạnh

6. Xã Lộc Hòa

7. Xã Lộc An


2. Huyện Bù Đốp

1. Xã Tân Thành

2. Xã Thanh Hòa

3. Xã Hưng Phước

4. Xã Phước Thiện

5. Xã Thiện Hưng

6. Xã Tân Tiến3. Huyện Bù Gia Mập

1. Xã Bù Gia Mập

2. Xã Đắc Ơ21. TÂY NINH

1. Huyện Tân Châu

1. Xã Tân Hòa

2. Xã Tân Đông

3. Xã Tân Hà

4. Xã Suối Ngô2. Huyện Tân Biên

1. xã Tân Lập

2. Xã Tân Bình

3. Xã Hòa Hiệp


3. Huyện Châu Thành

1. Xã Phước Vinh

2. Xã Hòa Thạnh

3. Xã Hòa Hội

4. Xã Thành Long

5. Xã Ninh Điền

6. Xã Biên Giới4. Huyện Bến Cầu

1. Xã Long Phước

2. Xã Long Khánh

3. Xã Long Thuận

4. Xã Lợi Thuận

5. Xã Tiên Thuận


5. Xã Trảng Bảng

1. Xã Phước Chỉ

2. Xã Bình Thạnh22. LONG AN

1. Huyện Đức Huệ


1. Xã Mỹ Quý Đông

2. Xã Mỹ Quý Tây

3. Xã Mỹ Thạnh Tây

4. Xã Bình Hòa Hưng

5. Xã Mỹ Bình


2. Thị xã Kiến Tường

1. Xã Bình Hiệp

2. Xã Bình Tân

3. Xã Thạnh Trị


3. Huyện Thạnh Hóa

1. Xã Thuận Bình

2. Xã Tân Hiệp4. Huyện Mộc Hóa

1. Xã Bình Thạnh

2. Xã Bình Hòa Tây5. Huyện Vĩnh Hưng

1. Xã Tuyên Bình

2. Xã Thái Bình Trung

3. Xã Thái Trị

4. Xã Hưng Điền A

5. Xã Khánh Hưng


6. Huyện Tân hưng

1. Xã Hưng Hà

2. Xã Hưng Điền B

3. Xã Hưng Điền


23. ĐỒNG THÁP

1. Huyện Tân Hồng

1. Xã Thông Bình

2. Xã Tân Hộ Cơ

3. Xã Bình Phú


2. Thị xã Hồng Ngự


1. Xã Bình Thạnh

2. Xã Tân Hội3. Huyện Hồng Ngự


1. Xã Thường Thới Hậu B

2. Xã Thường Thới Hậu A

3. Xã Thường Phước 1


24. AN GIANG

1. Thị xã Tân Châu

1. Xã Vĩnh Xương

2. Xã Phú Lộc2. Huyện An Phú

1. Xã Phú Hữu

2. Xã Quốc Thái

3. Xã Khánh An

4. Xã Khánh Bình

5. Xã Nhơn Hội

6. Xã Phú Hội

7. Xã Vĩnh Hội Đông

8. Thị trấn Long Bình3. Thị xã Châu Đốc

1. Xã Vĩnh Ngươn

2. Xã Vĩnh Tế4. Huyện Tịnh Biên

1. Thị trấn Tịnh Biên

2. Xã Nhơn Hưng

3. Xã An Phú

4. Xã An Nông5. Huyện Tri Tôn

1. Xã Lạc Quới

2. Xã Vĩnh Gia25. KIÊN GIANG

1. Thị xã Hà Tiên

1. Xã Mỹ Đức

2. Phường Đông Hồ2. Huyện Giang Thành

1. Xã Phú Mỹ

2. Xã Phú Lợi

3. Xã Tân Khánh Hòa

4. Xã Vĩnh Điều5. Xã Vĩnh Phú

Tổng số: 25 tỉnh

103 huyện, thị xã, thành phố

431 xã, phường, thị trấn: files -> DuthaoVBPL
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
DuthaoVBPL -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: /bc-bvhttdl cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DuthaoVBPL -> PHỤ LỤC 1 Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương