CỤc thuế tp hà NỘI


MITSUBISHI TRITON (PICKUP)tải về 5.84 Mb.
trang8/40
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.84 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   40

MITSUBISHI TRITON (PICKUP)GLS 2.5; 05 chỗ

240

270

300

330

410

4

NHÃN HIỆU MAZDAMAZDA MAZDA3MAZDA3 I SPORT 2.0; 05 chỗ

400

440

490

540

680
MAZDA3 I TUURING VALUE 2.0; 05 chỗ

480

530

590

650

810
MAZDA3 S SPORT 2.3; 05 chỗ

500

550

610

680

850
MAZDA3 S SPORT 2.3; 05 chỗ (5 cửa)

510

570

630

700

870
MAZDA3 S TOURING 2.3; 05 chỗ (5 cửa)

530

590

650

720

900
MAZDA3 S TOURING 2.3; 05 chỗ

530

590

650

720

900
MAZDA3 S GRAND TOURING 2.3; 05 chỗ (5 cửa)

570

630

700

780

980
MAZDA3 S GRAND TOURING 2.3; 05 chỗ

570

630

700

780

980
MAZDA MAZDA5MAZDA5 SPORT 2.3; 06 chỗ

440

490

540

600

750
MAZDA5 TOURING 2.3; 06 chỗ

500

560

620

690

860
MAZDA5 GRAND TOURING 2.3; 06 chỗ

540

600

670

740

930
MAZDA MAZDA6MAZDA6 I SPORT 2.3; 05 chỗ

530

590

660

730

910
MAZDA6 I SPORT VALUE EDITION 2.3; 05 chỗ

550

610

680

750

940
MAZDA6 I VALUE EDITION 2.3; 05 chỗ (5 cửa)

570

630

700

780

980
MAZDA6 S SPORT VALUE EDITION 3.0; 05 chỗ

620

690

770

850

1060
MAZDA6 I SPORT TOURING 2.3; 05 chỗ

620

690

770

850

1060
MAZDA6 S VALUE EDITION 3.0; 05 chỗ (5 cửa)

640

710

790

880

1100
MAZDA6 I SPORT GRAND TOURING 2.3; 05 chỗ

680

750

830

920

1150
MAZDA6 I GRAND TOURING 2.3; 05 chỗ (5 cửa)

690

770

850

940

1170
MAZDA6 S SPORT TOURING 3.0; 05 chỗ

690

770

850

940

1180
MAZDA6 S TOURING 3.0; 05 chỗ (5 cửa)

710

790

880

980

1220
MAZDA6 S SPORT GRAND TOURING 3.0; 05 chỗ

750

830

920

1020

1280
MAZDA6 S GRAND TOURING 3.0; 05 chỗ (5 cửa)

770

860

950

1050

1310
MAZDA MAZDASPEED3MAZDASPEED3 SPORT 2.3; 05 chỗ

620

690

770

860

1080
MAZDASPEED3 TOURING 2.3; 05 chỗ

690

770

850

940

1170
MAZDA MX-5 MIATASV 2.0; 02 chỗ

570

630

700

780

980
SPORT 2.0; 02 chỗ

600

670

740

820

1020
TOURING 2.0; 02 chỗ

660

730

810

900

1130
SPORT Power Retractable Hardtop 2.0; 02 chỗ

680

760

840

930

1160
GRAND TOURING 2.0; 02 chỗ

690

770

860

950

1190
TOURING Power Retractable Hardtop 2.0; 02 chỗ

710

790

880

980

1220
SPECIAL EDITION 2.0; 02 chỗ

740

820

910

1010

1260
GRAND TOURING Power Retractable Hardtop 2.0; 02 chỗ

750

830

920

1020

1280
MAZDA RX-8SPORT 1.3; 04 chỗ

730

810

900

1000

1250
TOURING 1.3; 04 chỗ

820

910

1010

1120

1400
GRAND TOURING 1.3; 04 chỗ

860

950

1060

1180

1470
40TH ANNIVERSARY EDITION 1.3; 04 chỗ

860

950

1060

1180

1480
MAZDA TRIBUTEI SPORT FWD 2.3; 05 chỗ

540

600

670

740

920
I TOURING FWD 2.3; 05 chỗ

600

670

740

820

1020
S SPORT FWD 3.0; 05 chỗ

610

680

750

830

1040
I SPORT 4WD 2.3; 05 chỗ

620

690

770

860

1070
S TOURING FWD 3.0; 05 chỗ

620

690

770

860

1080
I TOURING 4WD 2.3; 05 chỗ

650

720

800

890

1110
I GRAND TOURING FWD 2.3; 05 chỗ

660

730

810

900

1130
S SPORT 4WD 3.0; 05 chỗ

660

730

810

900

1130
S TOURING 4WD 3.0; 05 chỗ

680

760

840

930

1160
S GRANDTOURING FWD 3.0; 05 chỗ

690

770

860

950

1190
I GRANDTOURING 4WD 2.3; 05 chỗ

700

780

870

970

1210
S GRANDTOURING 4WD 3.0; 05 chỗ

750

830

920

1020

1270
MAZDA TRIBUTE HYBRIDTOURING HEV 2WD 2.3; 05 chỗ

710

790

880

980

1220
TOURING HEV 4WD 2.3; 05 chỗ

770

850

940

1040

1300
GRAND TOURING HEV 2WD 2.3; 05 chỗ

770

860

960

1070

1340
GRAND TOURING HEV 4WD 2.3; 05 chỗ

840

930

1030

1140

1420
MAZDA CX-9SPORT FWD 3.7; 07 chỗ

700

780

870

970

1210
SPORT AWD 3.7; 07 chỗ

740

820

910

1010

1260
TOURING FWD 3.7; 07 chỗ

770

850

940

1040

1300
TOURING AWD 3.7; 07 chỗ

780

870

970

1080

1350
GRAND TOURING FWD 3.7; 07 chỗ

800

890

990

1100

1370
GRAND TOURING AWD 3.7; 07 chỗ

840

930

1030

1140

1420
MAZDA CX-7SPORT FWD 2.3; 05 chỗ

670

740

820

910

1140
SPORT AWD 2.3; 05 chỗ

710

790

880

980

1220
TOURING FWD 2.3; 05 chỗ

710

790

880

980

1220
GRAND TOURING FWD 2.3; 05 chỗ

740

820

910

1010

1260
TOURING AWD 2.3; 05 chỗ

770

850

940

1040

1300
GRAND TOURING AWD 2.3; 05 chỗ

770

860

960

1070

1340


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   40


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương