CỤc thuế tp hà NỘI


CHƯƠNG VI: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG THUỘC LIÊN XÔ, ĐÔNG ĐỨC CŨ SẢN XUẤTtải về 5.84 Mb.
trang4/40
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

CHƯƠNG VI: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG THUỘC LIÊN XÔ, ĐÔNG ĐỨC CŨ SẢN XUẤT

I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HÓA)
Dung tích xi lanh dưới 1.0L

40

40

40

40

50
Dung tích xi lanh từ 1.0L đến dưới 1.5L

50

50

50

60

70
Dung tích xi lanh từ 1.5L đến dưới 1.8L

50

50

60

70

90
Dung tích xi lanh từ 1.8L đến dưới 2.0L

60

70

80

90

110
Dung tích xi lanh từ 2.0L đến dưới 2.3L

70

80

90

100

130
Dung tích xi lanh từ 2.3L đến dưới 2.5L

90

100

110

120

150
Dung tích xi lanh từ 2.5L đến dưới 2.8L

110

120

130

140

170
Dung tích xi lanh từ 2.8L đến dưới 3.2L

120

130

140

150

190
Dung tích xi lanh từ 3.2L đến dưới 3.5L

130

140

150

170

210
Dung tích xi lanh từ 3.5L trở lên

130

140

160

180

230

II. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN
Từ 10 đến dưới 15 chỗ

120

130

140

150

190
Từ 15 đến dưới 24 chỗ

160

180

200

220

280
Từ 24 đến dưới 30 chỗ

220

240

270

300

370
Từ 30 đến dưới 35 chỗ

280

310

340

380

480
Từ 35 đến dưới 40 chỗ

330

370

410

450

560
Từ 40 đến dưới 45 chỗ

400

440

490

540

670
Từ 45 đến dưới 50 chỗ

450

500

560

620

770
Từ 50 đến dưới 60 chỗ

500

560

620

690

860
Từ 60 chỗ trở lên

550

610

680

760

950

III. XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI
Trọng tải dưới 750kg

40

40

40

40

50
Trọng tải từ 750 kg đến dưới 1 tấn

50

50

50

60

80
Trọng tải từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn

50

60

70

80

100
Trọng tải từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn

70

80

90

100

120
Trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn

70

80

90

100

130
Trọng tải từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn

90

100

110

120

150
Trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn

110

120

130

140

170
Trọng tải từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn

120

130

140

150

190
Trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn

130

140

150

170

210
Trọng tải từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn

130

140

160

180

230
Trọng tải từ 4,5 tấn đến dưới 5,5 tấn

140

150

170

190

240
Trọng tải từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn

150

170

190

210

260
Trọng tải từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn

160

180

200

220

280
Trọng tải từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn

180

200

220

240

300
Trọng tải từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn

190

210

230

260

330
Trọng tải từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn

210

230

260

290

360
Trọng tải từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn

220

240

270

300

380
Trọng tải từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn

240

270

300

330

410
Trọng tải từ 14 tấn đến dưới 16 tấn

250

280

310

340

430
Trọng tải từ 16 tấn đến dưới 18 tấn

270

300

330

370

460
Trọng tải từ 18 tấn đến dưới 20 tấn

290

320

350

390

490
Trọng tải từ 20 tấn đến dưới 22 tấn

300

330

370

410

510
Trọng tải từ 22 tấn đến dưới 25 tấn

320

350

390

430

540
Trọng tải từ 25 tấn trở lên

330

370

410

450

560

CHƯƠNG IIX: XE Ô TÔ DO VIỆT NAM SẢN XUẤT

I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HÓA)

1

Các loại xe do Việt Nam lắp ráp dạng CKD mang nhãn hiệu hoặc số loại của các hãng nước ngoài

Tính bằng 70% cùng chủng loại sản xuất ở nước ngoài

2

Xe Việt Nam khácDung tích xi lanh từ 1.0L đến dưới 1.5L

50

60

70

80

100
Dung tích xi lanh từ 1.5L đến dưới 1.8L

80

90

100

110

140
Dung tích xi lanh từ 1.8L đến dưới 2.0L

110

120

130

140

180
Dung tích xi lanh từ 2.0L đến dưới 2.3L

130

140

160

180

220
Dung tích xi lanh từ 2.3L đến dưới 2.5L

150

170

190

210

260
Dung tích xi lanh từ 2.5L đến dưới 3.0L

180

200

220

240

300
Dung tích xi lanh từ 3.0L trở lên

200

220

240

270

340

II. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN

1

Các loại xe do Việt Nam lắp ráp dạng CKD mang nhãn hiệu hoặc số loại của các hãng nước ngoài

Tính bằng 70% cùng chủng loại sản xuất ở nước ngoài

2

Xe Việt Nam khácTừ 10 đến dưới 15 chỗ

50

60

70

80

100
Từ 15 đến dưới 24 chỗ

80

90

100

110

140
Từ 24 đến dưới 30 chỗ

120

130

140

160

200
Từ 30 đến dưới 35 chỗ

140

150

170

190

240
Từ 35 đến dưới 40 chỗ

170

190

210

230

290
Từ 40 đến dưới 45 chỗ

200

220

240

270

340
Từ 45 đến dưới 50 chỗ

230

250

280

310

390
Từ 50 đến dưới 60 chỗ

250

280

310

340

430
Từ 60 chỗ trở lên

290

320

350

390

490

III. XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI

1

Các loại xe do Việt Nam lắp ráp dạng CKD mang nhãn hiệu hoặc số loại của các hãng nước ngoài

Tính bằng 70% cùng chủng loại sản xuất ở nước ngoài

2

Xe Việt Nam khácTrọng tải dưới 750kg

30

30

30

30

40
Trọng tải từ 750 kg đến dưới 1 tấn

40

40

40

40

50
Trọng tải từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn

40

40

40

40

50
Trọng tải từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn

40

40

40

40

50
Trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn

50

50

50

50

60
Trọng tải từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn

50

50

50

60

80
Trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn

50

60

70

80

100
Trọng tải từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn

60

70

80

90

110
Trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn

60

70

80

90

110
Trọng tải từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn

70

80

90

100

120
Trọng tải từ 4,5 tấn đến dưới 5,5 tấn

70

80

90

100

130
Trọng tải từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn

80

90

100

110

140
Trọng tải từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn

80

90

100

110

140
Trọng tải từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn

100

110

120

130

160
Trọng tải từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn

110

120

130

140

170
Trọng tải từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn

120

130

140

150

190
Trọng tải từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn

120

130

140

160

200
Trọng tải từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn

130

140

150

170

210
Trọng tải từ 14 tấn đến dưới 16 tấn

130

140

160

180

230
Trọng tải từ 16 tấn đến dưới 18 tấn

130

140

160

180

230
Trọng tải từ 18 tấn đến dưới 20 tấn

140

160

180

200

250
Trọng tải từ 20 tấn đến dưới 22 tấn

150

170

190

210

260
Trọng tải từ 22 tấn đến dưới 25 tấn

160

180

200

220

280
Trọng tải từ 25 tấn trở lên

170

190

210

230

2901   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương