CỤc thuế tp hà NỘItải về 5.84 Mb.
trang33/40
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích5.84 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   40

NHÃN HIỆU GONOWGA6490 2.2; 07 chỗ


180

225

5

NHÃN HIỆU IMAGESFJ 6370D 1.0; 08 chỗ


160

200

6

NHÃN HIỆU JACHFC6450M2 2.0; 05 chỗ

185
REFINE 2.4; 07 chỗ

190

7

NHÃN HIỆU JIANGNANGLOW JNJ7111 1.1; 04 chỗ


120

150

8

NHÃN HIỆU JINBEISY6521DS2 2.5; 09 chỗ

200

9

NHÃN HIỆU LIFANLF7130 1.3; 05 chỗ180

195LF7160 1.6; 05 chỗ210

230
10

NHÃN HIỆU ROEWEROEWE CSA7250AA-GD 2.5; 05 chỗ

500

11

NHÃN HIỆU SOYATHATCH BACK-NJ7150 1.5; 05 chỗ


120

145
SUV NJ6471 2.2; 07 chỗ


130

160

12

NHÃN HIỆU GEELYJL7162U 1.6; 05 chỗ


140

180

13

NHÃN HIỆU XIALYCA7136 1.3; 05 chỗ


110

140
CA7156UE 1.3; 05 chỗ


120

150

14

NHÃN HIỆU ZHONGHUASY7182HS 1.8; 05 chỗ

250

15

NHÃN HIỆU ZOTYERX6400 1.6; 05 chỗ

230

16

NHÃN HIỆU CHERYSQR 7080 0.8; 05 chỗ

90
SQR 7110S11 1.1; 05 chỗ

100
SQR 7111S11T 1.1; 05 chỗ

100
SQR 7130A15 1.3; 05 chỗ

130
SQR 7162A15 1.6; 05 chỗ

140
SQR 7180T11 1.8; 05 chỗ

185
SQR 7206T11T; 05 chỗ

230

17

NHÃN HIỆU HONGXINGNOBLE 1.1; 05 chỗ

130

18

NHÃN HIỆU BENDEQY6360 1.1; 07 chỗ


100

120

19

NHÃN HIỆU CHANASC6360A 1.0; 08 chỗ


110

140

II. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 10 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN
Từ 10 đến dưới 15 chỗ

180

200

220

240

300
Từ 15 đến dưới 24 chỗ

270

300

330

370

460
Từ 24 đến dưới 30 chỗ

360

400

440

490

610
Từ 30 đến dưới 35 chỗ

450

500

560

620

770
Từ 35 đến dưới 40 chỗ

540

600

670

740

920
Từ 40 đến dưới 45 chỗ

620

690

770

860

1080
Từ 45 đến dưới 50 chỗ

720

800

890

990

1240
Từ 50 đến dưới 60 chỗ

810

900

1000

1110

1390
Từ 60 chỗ trở lên

910

1010

1120

1240

1550

III. XE Ô TÔ VẬN TẢI CÁC LOẠI
Trọng tải dưới 750kg

50

50

60

70

90
Trọng tải từ 750 kg đến dưới 1 tấn

70

80

90

100

130
Trọng tải từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn

100

110

120

130

160
Trọng tải từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn

120

130

140

150

190
Trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn

130

140

160

180

220
Trọng tải từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn

140

160

180

200

250
Trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn

160

180

200

220

280
Trọng tải từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn

190

210

230

250

310
Trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn

200

220

240

270

340
Trọng tải từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn

220

240

270

300

370
Trọng tải từ 4,5 tấn đến dưới 5,5 tấn

230

260

290

320

400
Trọng tải từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn

250

280

310

340

430
Trọng tải từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn

270

300

330

370

460
Trọng tải từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn

290

320

360

400

500
Trọng tải từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn

320

350

390

430

540
Trọng tải từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn

330

370

410

460

580
Trọng tải từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn

370

410

450

500

620
Trọng tải từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn

400

440

490

540

670
Trọng tải từ 14 tấn đến dưới 16 tấn

410

460

510

570

710
Trọng tải từ 16 tấn đến dưới 18 tấn

440

490

540

600

750
Trọng tải từ 18 tấn đến dưới 20 tấn

460

510

570

630

790
Trọng tải từ 20 tấn đến dưới 22 tấn

480

530

590

660

830
Trọng tải từ 22 tấn đến dưới 25 tấn

510

570

630

700

880
Trọng tải từ 25 tấn trở lên

540

600

670

740

9201   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   40


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương