CỤc quản lý chất lưỢng nông lâm sản và thủy sản phòNG chất lưỢng 1tải về 26.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích26.53 Kb.

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

PHÒNG CHẤT LƯỢNG 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––Hà nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ/ CÂU HỎI CỦA TRUNG TÂM VÙNG, CƠ QUAN MIỀN THÁNG 12.2015


Stt

Nội dung kiến nghị

Địa phương/đơn vị kiến nghị

Nội dung trả lờiCác Doanh nghiệp đề nghị Cục cần rút ngắn thời gian xử lý các lô hàng khi có phát sinh khó khăn, vướng mắc tại các nước nhập khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc kinh doanh xuất khẩu của Doanh nghiệp cũng như giảm chi phí lưu kho, lưu bãi cho Doanh nghiệp.

TTV 3

Trong thời gian qua, các vướng mắc tại nước nhập khẩu liên quan đến lô hàng xuất khẩu của doanh nghiệp luôn được Cục quan tâm, xử lý trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp (quy định thời gian xử lý không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp; thông thường Cục chỉ xử lý trong vòng tối đa 1÷2 ngày làm việc). Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng cần chủ động có biện pháp hạn chế các sai sót trong quá trình làm thủ tục đăng ký kiểm tra, chứng nhận lô hàng xuất khẩu. Các trường hợp chưa đáp ứng đúng quy định về thời gian xử lý, đề nghị doanh nghiệp, Trung tâm vùng có phản ánh kịp thời để được giải quyết.Kiến nghị Cục hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong hoạt động kiểm tra chứng nhận thuỷ sản xuất khẩu theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT như sau:

- Một số sản phẩm chưa có hướng dẫn chỉ tiêu kiểm tra (trong Quyết định 2864/QĐ-BNN-QLCL và 1471/QĐ-BNN-QLCL): thuỷ sản ướp muối xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc, dầu cá xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

- Thị trường Kazakhstan thuộc khối Liên minh kinh tế Á Âu nhưng chỉ tiêu kiểm tra (trong Quyết định 2864/QĐ-BNN-QLCL và 1471/QĐ-BNN-QLCL) chưa phù hợp với quy định của thị trường


TTV 6

- Đối với sản phẩm thủy sản ướp muối xuất khẩu vào Hàn Quốc: chỉ tiêu và giới hạn cho phép đối với vi sinh vật (sản phẩm đã tiệt trùng, thanh trùng) đã được quy định tại mục II.5 Quyết định 2864/QĐ-BNN-QLCL

-Đối với sản phẩm dầu cá xuất khẩu vào Trung Quốc: chỉ tiêu và giới hạn cho phép đối với hóa chất kháng sinh (sản phẩm chế biến từ cá nuôi) đã được quy định tại tại mục VII Quyết định 1471/QĐ-BNN-QLCL.

Các chỉ tiêu cần kiểm tra theo Quyết định 2864/QĐ-BNN-QLCL và 1471/QĐ-BNN-QLCL nêu trên đã theo đúng quy định/yêu cầu hiện hành của Hàn Quốc, Trung Quốc; đồng thời đã dựa trên kết quả hoạt động kiểm tra, chứng nhận ATTP của Cục và thông tin về các lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc, Trung Quốc cảnh báo, thông tin về phương thức, tập quán sản xuất kinh doanh thủy sản tại Việt Nam và các kết quả kiểm tra giám sát trong thời gian qua.

- Đối với thị trường Kazakhstan thuộc khối Liên minh kinh tế Á Âu, Cục đã có công văn 1449/QLCL-CL1 ngày 07/8/2014 thông báo các quy định hiện hành về kiểm soát chất lượng ATTP đang áp dụng đối với thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga được áp dụng vào các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu (bao gồm Kazakhstan).

Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ kiểm tra, lấy mẫu lô hàng cho một số nhân viên chất lượng nông sản có năng lực thực hiện công tác chất lượng thủy sản (khi sáp nhập phòng CL1 và CL2 theo quyết định thành lập mới) để có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNN.

TTV 3

Theo kế hoạch, Cục dự kiến tổ chức lớp tập huấn thống nhất nghiệp vụ lĩnh vực chất lượng thủy sản cho các cán bộ trong hệ thống vào quý III năm 2016
Cục định kỳ tổ chức các khóa tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ để đào tạo lại cho các cán bộ hiện nay của các Trung tâm vùng

TTV5Đề nghị Cục tăng cường cho Trung tâm tham gia vào các hoạt động chuyên môn chung của Cục

Trung tâm Retaq

Trong năm 2015, RETAQ đã tham gia nhiều hoạt động chuyên môn chung của Cục như Đề tài nghiên cứu bổ sung các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến hàm lượng nước trong sản xuất, chế biến cá tra và đề xuất hàm lượng nước phù hợp trong sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh; xây dựng tài liệu, bài giảng đào tạo cán bộ chuyên trách quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và tham gia tập huấn; hoạt động truyền thông đợt cao điểm hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp, ... Trong thời gian tới, đối với các nội dung phù hợp, Cục sẽ tiếp tục giao Trung tâm RETAQ tham gia các hoạt động chuyên môn chung.


PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO CỤC

(đã ký)

Ngô Hồng PhongLÃNH ĐẠO PHÒNG

(đã ký)CÁN BỘ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương