Các Phần mềm của Sản phẩm tbtech: phần mềm search đỊa chỉ ip và reset ipc/nvr/dvr/hvrtải về 16.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích16.58 Kb.
Các Phần mềm của Sản phẩm TBTECH:

1. PHẦN MỀM SEARCH ĐỊA CHỈ IP VÀ RESET IPC/NVR/DVR/HVR:

         http://www.mediafire.com/download/3lzaunnrl33jyrk/Search+and+Reset.rar

2. Phần mềm CMS - Onvif cao :

       http://www.mediafire.com/download/8l1j5bw11xaw3n1/CMS_ONVIF%282%29.rar

3. PHẦN MỀM UPGRADE CAMERA IP:

     Camera TB-720-A6/720-A5/720-B4 : 

         http://www.mediafire.com/download/575o1473mq8g1f5/720-2B2%2C+720-B4+720-A5+720-A6.bin

     Camera TB-720-A/720-2A/720-A7/720-2B3 

           http://www.mediafire.com/download/uf48n3brz3mi7b5/A.2A.B3.2B3.bin        

4. PHẦN MỀM UPGRADE ĐẦU GHI NVR:

      NVR04-1/NVR04-1S:

           http://www.mediafire.com/download/j74ffcca5awqo8o/NVR04_118_20141213.bin

          http://www.mediafire.com/download/gyy6tta7gj8jei2/NVR04_119_20150104.bin

          http://www.mediafire.com/download/ynawvqykvm2j725/NVR04_95_20140722.bin

    NVR08-1/NVR08-1S:

          http://www.mediafire.com/download/va8u3hpl0jdnic0/NVR08_99_20140723.bin

    NVR16-1S:

         http://www.mediafire.com/download/o688r3om55sva1p/QN816-1.20150417.bin

    NVR16-2S:

        http://www.mediafire.com/download/2l50l7w2vq7pbk4/NVR16-2_109_20150417.bin

5. PHẦN MỀM UPGRADE AHD DVR:

      AHD DVR 5304T-LM:

      http://www.mediafire.com/download/rkh34zi268ay23z/5304T-LM.rar

     AHD DVR 5308T-LM:

      http://www.mediafire.com/download/wp58pnwz44g5e65/AHD_DVR_5308T-LM.rar
: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương