Các nhà kinh t ế ĐÃ sai lầm như thế NÀO?tải về 1.36 Mb.
Chế độ xem pdf
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu13.01.2023
Kích1.36 Mb.
#54138
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
BET11- Các nhà kinh tế đã sai lầm như thế nào

ỮNG TÁC PHẨM DỊCH KHÁC 
DC-22 Quy
ền lực bị kìm hãm: Nguồn gốc những nghi ngờ chiến lược chung trong 
quan h
ệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, David M. Lampton, Nguyễn Thu Thủy dịch, Vũ Minh 
Long hi
ệu đính. 
 
DC-
21 Hai mươi ngộ nhận về thị trường, Tom G. Palmer, Phạm Nguyên Trường 
d
ịch.
DC-20 Ph
ỏng vấn Esther Duflo: Khi kinh tế học phát triển được thử thách 
trên th
ực địa, Nguyễn Đôn Phước dịch. 
DC-19 Kinh t
ế học và Tri thức, Kreidrich A. von Hayek, Đinh Tuấn 
Minh d
ịch. 
DC-18 Cu
ộc khủng hoảng kinh tế là khủng hoảng về lý thuyết kinh tế, Paul 
Alan Kirman, Nguy
ễn Quang A dịch. 
 
NH
ỮNG TÁC PHẨM DỊCH KHÁC 
BET-
06 Điều làm nên một nhà kinh tế học 
BET-07 Chi
ến thắng của các nhà kinh tế? 
BET-08 Nh
ững giai thoại về toàn cầu hóa 
BET-09 Nh
ững nhà kinh tế - Các triết gia thế tục 
BET-10 Giá tr
ị của thuyết đối ngẫu đang trở lại? 
LIÊN H
Ệ 
 
Chương trình Nghiên cứu Kinh tế học mở rộng (Broaden Economics) 
Vi
ện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) 
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 
Địa chỉ: 
Phòng 707, Nhà E4 
144 Xuân Th
ủy, Cầu Giấy 
Hà N
ội, Việt Nam 
Tel:
(84-4) 3 754 7506 -704/714/734 
Fax:
(84-4) 3 754 9921 
Email:
broadeneconomics@rethinkeconomics.org  
Website:
www.vepr.org.vn 
B
ản quyền © Broaden Economics 2017

tải về 1.36 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương