Các lời cầu nguyện có thể dùng để chuẩn bị cho ngày 16/17 tháng Mườitải về 22.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.09.2016
Kích22.56 Kb.
Các lời cầu nguyện có thể dùng để chuẩn bị cho ngày 16/17 tháng Mười

- Xin ban cho Đức Giám Mục Gio-an chúng con và các vị lãnh đạo của Giáo Hội địa phương chúng con được đầy ơn khôn ngoan và sáng suốt trong những tuần cuối cùng của Tổng Giáo Phận chúng con về tiến trình thiết kế này.Chúng con cầu xin Chúa.

-Xin ban ơn cho Giáo Hội địa phương chúng con hầu tiến tiến trình thiết kế của Tổng Giáo Phận gia tăng sức mạnh cho chúng con là một cộng đoàn hiệp thông trong đức tin, đức cậy và đức mến.Chúng con cầu xin Chúa

-Xin ban ơn cho giáo xứ chúng con để Thánh Lễ chúng con cử hành tại đây dẫn đưa chúng con vào sứ vụ phục vụ trần gian.Chúng con cầu xin Chúa.

-Xin ban ơn cho các giáo xứ và học đường của giáo phận chúng con đang trực diện với việc thay đổi và chuyển tiếp hầu tình yêu và sự đoàn kết có thể lướt thắng sự buồn sầu và lo sợ.Chúng con cầu xin Chúa.

-Xin cho tiến trình thiết kế của Tổng Giáo Phận chúng con được thành công hầu chúng con có thể cùng nhau hoạt động để tiến tới một Giáo Hội địa phương sống động hơn.Chúng con cầu xin Chúa.

Các kinh có thể dùng để chuẩn bị cho ngày 16/17 tháng Mười
Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Thiên Chúa từ bi nhân hậu,

Đấng tạo thành trời đất,

Chúa đã chọn chúng con làm dân riêng của Chúa,

và chúng con xin cảm tạ Chúa về tình Chúa yêu thương.


Xin Chúa ở với chúng con khi chúng con chuẩn bị để thay đổi và chuyển tiếp.

Xin Chúa giúp chúng con được gặp gỡ nhau trong niềm tin vui

và cùng nhau làm việc vì vinh danh Chúa.

Ước chi các nỗ lực của chúng con được Chúa hướng dẫn,

đem lại một Giáo Hội địa phương đổi mới và đầy sinh khí
Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô, Chúa chúng con, Amen.

Lạy Đức Maria Từ Mẫu của Giáo Hội, xin cầu cho chúng con.

Lạy Thánh Phao-lô, xin cầu cho chúng con.


____________________________________________________________________________________

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Chúa đã gọi Ông Áp-ra-ham là tôi tớ Chúa

bỏ nhà mà đi đến một miền đất lạ.

Chúa đã dùng bàn tay uy quyền và cánh tay hùng mạnh

mà dẫn đưa dân Ít-ra-en của Chúa qua sa mạc.

Chúa đã không bao giờ bỏ rơi dân Chúa

và Chúa đã tiếp tục dùng tình yêu

mà đi cùng chúng con
Xin Chúa ở với chúng con trong thời kỳ chuyển tiếp này,

Xin Chúa chúc lành và hướng dẫn Tổng Giáo Phận chúng con,

khi chúng con đang tìm cách xây dựng việc hiệp thông trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Xin Chúa coi giữ các kẻ lo lắng và tổn thương.

Xin cho họ được tìm thấy nơi Con của Chúa

niềm ủi an khi buồn sầu,

sự xác thực khi nghi ngờ,

và lòng can đảm đế sống qua việc thay đổi này.
Khi cuộc lữ hành của chúng con hoàn tất,

xin Chúa đón nhận chúng con vào nhà đích thực của chúng con,

là thành Giê-ru-sa-lem ở trên trời,

nơi chúng con sẽ ca ngợi Chúa và vinh quang của Chúa đến muôn đời.


Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.
Lạy Thánh Phao-lô, xin cầu cho chúng con.

Lạy Đức Maria từ mẫu của Giáo Hội, xin cầu cho chúng co Kinh sau đây đã được dùng trước các phiên họp của Cộng Đồng Va-ti-ca-nô II và cũng đã được Uỷ Ban Đặc Nhiệm Thiết Kế Sách Lược của Tổng Giáo Phận dùng trước mỗi phiên họp, các Giáo Xứ có thể dùng kinh này để tỏ tình liên đới với Giáo Hội hoàn vũ và uỷ ban đặc nhiệm.

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đứng trước nhan Chúa,

ý thức về tình trạng tội lỗi của chúng con

nhưng biết rằng chúng con họp nhau vì danh Chúa.


Xin Chúa hãy đến với chúng con

và soi tâm hồn chúng con.


Xin ban cho chúng con ánh sáng và nghị lực

để am tường Thánh Ý Chúa,

để làm cho thánh ý Chúa là ý muốn của chúng con

và để sống thánh ý Chúa suốt cả cuộc đời chúng con.


Xin dùng sự khôn ngoan của Chúa mà hướng dẫn chúng con

và xin dùng quyền năng của Chúa mà yểm trợ chúng con.

Vì Chúa là Thiên Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa Cha và Chúa Con.
Chúa mong muốn mọi người đều có công lý,

xin làm cho chúng con biết tôn trọng quyền lợi của người khác;

xin đừng để chúng con lạc lối vi u mê

hoặc bị sợ sệt hay ân huệ làm hư hỏng.


Xin dùng sự ràng buộc của tình yêu mà liên kết chúng con với Chúa

và giữ cho chúng con trung thành với tất cả những gì là chân thật.


Khi chúng con nhân danh Chúa mà tụ họp,

xin cho chúng con biết hoà hợp công lý với tình yêu

hầu mọi việc thảo luận và suy niệm của chúng con có thể làm vui lòng Chúa.

và được hưởng phân thưởng hứa ban cho các tôi tớ tốt và trung thành.


Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị

cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời. Amen: wp-content -> uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> Hãy là người đầu tiên biết
uploads -> Có chiến lược toàn diện về việc truyền phát tin tức
uploads -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
uploads -> CÙng với mẹ maria chúng ta về BÊn thánh thể with mary, we come before the eucharist cấp II thiếU – camp leader level II search
uploads -> ĐÁP Án và HƯỚng dẫn chấM ĐỀ khảo sát chất lưỢng học kỳ II
uploads -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương