CỤc khảo thí VÀ kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dụC


Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (7 tiêu chí)tải về 211.54 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích211.54 Kb.
1   2

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên (7 tiêu chí)

Tiêu chí

Gợi ý các thông tin, minh chứng cần thu thập

5.1. Cán bộ quản lý, giảng viênnhân viên thực hiện các nghĩa vụ và được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng.

 • Điều lệ trường cao đẳng (Điều 27, 28, 29);

 • Thống kê hội nghị các cấp hằng năm để cán bộ, giảng viên và nhân viên đóng góp ý kiến cho các chủ trương và kế hoạch của trường;

 • Biên bản tổng hợp các ý kiến đóng góp trong các hội nghị;

 • Lịch lãnh đạo trường/ đơn vị tiếp cán bộ, giảng viên và nhân viên hằng tuần để tiếp nhận các ý kiến đóng góp cho trường/ đơn vị;

 • Hộp thư góp ý;

 • Biên bản hội nghị cán bộ công chức;

 • Biên bản các cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo và cán bộ công nhân viên;

 • Báo cáo công tác của Ban thanh tra nhân dân hằng năm;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

5.2.chủ trương, kế hoạchbiện pháp tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ và nhân viên, tạo điều kiện cho họ tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và ở ngoài nước; chú trọng đào tạo và phát triển các giảng viên trẻ.

 • Văn bản về chiến lược quy hoạch phát triển đội ngũ đáp ứng sứ mạng, mục tiêu của nhà trường;

 • Kế hoạch tuyển dụng đội ngũ giảng viên và nhân viên cho từng đơn vị/phòng ban của trường;

 • Văn bản tổng kết hằng năm đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ của trường;

 • Văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trách nhiệm, nghĩa vụ… của giảng viên, cán bộ, nhân viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước;

 • Các quyết định cử giảng viên, cán bộ, nhân viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước;

 • Văn bản quy định về các mức hỗ trợ tài chính cho giảng viên, cán bộ, nhân viên tham gia các hoạt động chuyên môn hoặc nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài;

 • Danh sách các giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi) được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học thạc sĩ, tiến sĩ;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

5.3.đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên.

 • Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Điều 5 khoản 1 điểm a);

 • Chương trình và kế hoạch đào tạo của trường;

 • Danh sách số lượng giảng viên của trường;

 • Lịch giảng dạy / thời khoá biểu các lớp trong và ngoài trường;

 • Thống kê hằng năm tỉ lệ trung bình sinh viên/giảng viên;

 • Kết quả phỏng vấn cán bộ, giảng viên, sinh viên;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

5.4. Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

 • Luật giáo dục 2005 (Điều 79);

 • Luật giáo dục đại học (Chương VIII);

 • Điều lệ trường cao đẳng (Điều 26);

- Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020 (Điều 1, khoản 2 mục c - Quyết định số 121/2007QĐ-TTg ngày 27/7/2007);

 • Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ ngoại ngữ, tin học, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm;

 • Văn bản quy định của trường về cơ cấu đội ngũ giáo viên cho các ngành nghề - bộ môn, trình độ - chuyên môn;

 • Thống kê số cán bộ, giảng viên đang theo học cao học, nghiên cứu sinh;

 • Kết quả khảo sát giảng viên về khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học;

- Các thông tin, minh chứng khác.

5.5. Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định.

 • Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, thâm niên công tác;

 • Danh sách giảng viên được tuyển dụng hằng năm (tuổi đời, thâm niên công tác);

 • Kết quả phỏng vấn cán bộ, giảng viên;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

5.6. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụhiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

 • Thống kê đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên theo từng chuyên môn, giới tính, tuổi đời, học vị, chức danh, thâm niên công tác, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học;

 • Quy định về nhiệm vụ của các kỹ thuật viên, nhân viên trong việc hỗ trợ cán bộ và giảng viên sử dụng trang thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

 • Thống kê các khoá/lớp bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ cho kỹ thuật viên, nhân viên và danh sách các học viên tham gia;

 • Kết quả phỏng vấn cán bộ, giảng viên, nhân viên kỹ thuật;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

5.7. Tổ chức đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học.


 • Quy định về đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập;

 • Quy định về định kỳ đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên;

 • Văn bản về việc người học tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên;

 • Biên bản hội nghị sơ kết/tổng kết về việc triển khai công tác đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên;

 • Báo cáo tổng kết về thực hiện quy định đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;

 • Kết quả khảo sát ý kiến người học về hiệu quả của việc cải tiến phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập;

 • Kết quả đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên và các khuyến nghị;

 • Thống kê các giải thưởng hằng năm cán bộ, giảng viên, sinh viên giành được qua các cuộc thi quốc gia, quốc tế;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

Tiêu chuẩn 6: Người học (4 tiêu chí)

Tiêu chí

Gợi ý các thông tin, minh chứng cần thu thập

6.1. Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Tài liệu phổ biến về chương trình, Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các yêu cầu kiểm tra đánh giá từng môn học, học kỳ, khoá học, điều kiện được thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp;

 • Quy định/nội quy của nhà trường, việc công khai trên website các quy định, nội quy;

 • Báo cáo về các hình thức và thời gian phổ biến, cung cấp tài liệu và hướng dẫn thực hiện;

 • Kết quả phỏng vấn người học, cán bộ đào tạo, giảng viên;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

6.2. Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội và được chăm sóc sức khoẻ định kỳ, được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường; được tư vấn việc làm và các hình thức hỗ trợ khác.

 • Điều lệ trường cao đẳng (Điều 31 khoản 2);

 • Tài liệu phổ biến đầu khoá học về chính sách xã hội liên quan đến người học;

 • Danh sách người học hưởng chế độ chính sách xã hội được công bố công khai;

 • Kế hoạch và báo cáo thực hiện quy định chăm sóc sức khoẻ cho người học;

 • Báo cáo về hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao từng năm;

 • Văn bản quy định về an ninh trong trường học;

 • Văn bản/báo cáo về công tác an ninh của trường hằng năm;

 • Kế hoạch, hình thức, kết quả tư vấn việc làm và các hình thức hỗ trợ khác cho người học;

 • Kết quả phỏng vấn người học;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

6.3. Người học được phổ biến, giáo dục về chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; được tạo điều kiện để tu dưỡngrèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và thái độ hợp tác; được tạo điều kiện để tham gia công tác Đảng, đoàn thể.

 • Danh mục báo, tạp chí phục vụ nhu cầu tìm hiểu của người học;

 • Kế hoạch, báo cáo sơ kết/tổng kết hằng năm về công tác học sinh - sinh viên;

 • Các hình thức phổ biến tuyền truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới nguời học;

 • Các hoạt động tuyên truyền lối sống lành mạnh, phòng chống ma tuý, tội phạm, HIV/AIDS,... cho người học;

 • Kế hoạch/quy định về tổ chức ngoại khoá, nói chuyện về thời sự, kinh tế, chính trị và xã hội trong nước và thế giới cho người học;

 • Thống kê số buổi tổ chức nói chuyện ngoại khoá trong một năm học (nội dung, số lượng người tham gia, kết quả…);

 • Các cuộc thi tìm hiểu học tập về chính trị, tư tưởng (số người tham gia, kết quả…);

 • Kết quả phỏng vấn cán bộ phòng/ban công tác học sinh sinh viên và người học;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

6.4. Thực hiện đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục tiêu đào tạo; có kết quả điều tra về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành.

 • Văn bản mục tiêu đào tạo của trường;

 • Văn bản quy định về các phương pháp đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục tiêu đào tạo của trường;

 • Các hình thức điều tra, thu thập thông tin về người học có việc làm sau khi tốt nghiệp (qua Website, phiếu điều tra, phỏng vấn…);

 • Thống kê tỷ lệ phần trăm sinh viên tốt nghiệp ra trường sau sáu tháng và một năm có việc làm;

 • Thống kê tỷ lệ người tốt nghiệp tự tạo việc làm cho mình và cho người khác;

 • Tổng hợp kết quả khảo sát về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ (5 tiêu chí)

Tiêu chí

Gợi ý các thông tin, minh chứng cần thu thập

7.1. Xây dựngtriển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường cao đẳng.

 • Văn bản về sứ mạng của trường;

 • Kế hoạch triển khai hoạt động khoa học và công nghệ hằng năm của trường;

 • Hệ thống văn bản quy định và hướng dẫn của các cấp quản lý về nghiên cứu khoa học;

 • Văn bản quy định các tiêu chuẩn xét duyệt / nghiệm thu đề tài/dự án nghiên cứu khoa học;

 • Tỷ lệ kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học trên tổng kinh phí của trường hằng năm;

 • Báo cáo về quá trình thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của trường hằng năm;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

7.2.chủ trươngtạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học tham gia nghiên cứu khoa họcphát huy sáng kiến.

 • Tỷ lệ kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học trên tổng kinh phí của trường hằng năm;

 • Tỷ lệ đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên đã nghiệm thu được ứng dụng thực tế trong công tác đào tạo và quản lý của nhà trường;

 • Văn bản về chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn hoạt động của nhà trường và xã hội;

 • Báo cáo về tổng kinh phí chi cho nghiên cứu khoa học hằng năm;

 • Thống kê hằng năm các đề tài đăng ký;

 • Tỷ lệ các đề tài/dự án hoàn thành đúng hạn;

 • Hồ sơ của Hội đồng nghiệm thu các đề tài/dự án;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

7.3. Có các kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý của trường và các cơ sở giáo dục khác ở địa phương.

 • Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học, đề án/dự án hoặc các hợp đồng tư vấn chuyên môn/kỹ thuật/chuyển giao công nghệ đã nghiệm thu được ứng dụng vào thực tế;

 • Hợp đồng triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ giữa trường với các cơ sở giáo dục, các cơ quan, các địa phương…;

 • Văn bản xác nhận kết quả ứng dụng của các đề tài/hợp đồng tư vấn chuyên môn đã nghiệm thu;

 • Các thông tin, minh chứng khác;

7.4. Có các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tập san, các ấn phẩm khoa học; có các tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường.

 • Thống kê về số lượng các bài báo đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành, tập san khoa học hằng năm;

 • Thống kê số lượng giảng viên biên soạn được giáo trình, đề cương bài giảng phục vụ cho nghiên cứu khoa học;

 • Thống số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm

 • Danh mục các tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu hằng năm;

 • Kết quả phỏng vấn giáo viên, các khoa, bộ môn;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

7.5. Có các hoạt động kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo; có các hoạt động về quan hệ quốc tế. Kết quả của các hoạt động khoa học và quan hệ quốc tế đóng góp vào việc phát triển nguồn lực của trường.

 • Báo cáo về kết quả và hiệu quả nhà trường được hưởng lợi từ các hoạt động quan hệ hợp tác quốc tế, từ sự tham gia các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ;

 • Báo cáo hằng năm về hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

 • Báo cáo/thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường hằng năm tăng thêm hoặc được nâng cấp nhờ nguồn lực từ hoạt động kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo;

 • Báo cáo/thống kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường tăng thêm hoặc được hiện đại hoá nhờ nguồn lực từ liên kết hợp tác với các đối tác nước ngoài;

 • Báo cáo/thống kê về nguồn lực tài chính của trường tăng thêm thông qua hoạt động kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo và liên kết hợp tác với các đối tác nước ngoài;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác (8 tiêu chí)

Tiêu chí

Gợi ý các thông tin, minh chứng cần thu thập

8.1. Thư viện có đủ tài liệu, sách, báo, tạp chí để tham khảo và học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo theo quy định. Tổ chức phục vụ đáp ứng yêu cầu học tập của người học.

 • Thống kê đầu sách và tài liệu tham khảo, số lượng bản cho các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học;

 • Số lượng đầu sách, số lượng bản sách và tài liệu mới tăng thêm trong năm học;

 • Số liệu về diện tích phòng đọc, trang thiết bị, nhân viên thư viện chuyên trách;

 • Hệ thống thư viện được quản lý bằng mạng máy tính

 • Văn bản hướng dẫn độc giả cách sử dụng hệ thống tra cứu tài liệu;

 • Thống kê số lượng và tỷ lệ độc giả đến thư viện học và mượn sách/tài liệu hằng năm;

 • Tỷ lệ kinh phí trường đầu tư cho thư viện trên tổng kinh phí của trường hằng năm;

 • Quy định về giờ làm việc của thư viện;

 • Kết quả phỏng vấn độc giả, nhân viên thư viện;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

8.2.đủ các phòng họcdiện tích lớp học cho việc dạy và học; có đủ các phòng thực hành, thí nghiệmtrang thiết bị theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

 • Chương trình đào tạo các ngành có yêu cầu về thực hành và thí nghiệm;

 • Báo cáo về diện tích và trang thiết bị tại các phòng học, giảng đường / số lượng người học;

 • Thống kê số lượng phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy- học theo yêu cầu của từng ngành đào tạo trong trường;

 • Thống kê số lượng phòng thí nghiệm phục vụ các yêu cầu nghiên cứu khoa học của giảng viên và các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án và đề án;

 • Báo cáo mức độ đáp ứng về số lượng phòng thí nghiệm/ thực hành cho các chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường;

 • Các hướng dẫn khai thác và sử dụng phòng thực hành, thí nghiệm và các trang thiết bị;

 • Kết quả phỏng vấn học viên, giảng viên và quan sát;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

8.3. đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định.

 • Quy định về điều kiện làm việc của cán bộ, công chức do các cơ quan quản lý có thẩm quyền ban hành;

 • Báo cáo về số lượng và diện tích các phòng làm việc; tỷ lệ trung bình diện tích phòng làm việc/ số cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu;

 • Thống kê số lượng giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính, giảng viên;

 • Kết quả phỏng vấn cán bộ, giảng viên và nhân viên;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

8.4.phòng máy tính được nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập của người học; có biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận với công nghệ thông tin.


 • Số lượng máy tính phục vụ giảng dạy và học tập theo yêu cầu của ngành đào tạo;

 • Số lượng máy tính phục vụ công tác quản lý, điều hành;

 • Hệ thống máy tính được kết nối mạng nội bộ, kết nối với internet;

 • Văn bản quy định cho người học được sử dụng máy tính để chuẩn bị bài tập, tiểu luận;

 • Lịch phân công nhân viên kỹ thuật trực và hỗ trợ các phòng máy tính;

 • Nội quy phòng máy tính, phòng mạng;

 • Nhật ký/ ghi chép việc sử dụng phòng máy tính, phòng mạng;

 • Kết quả phỏng vấn người học;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

8.5.ký túc xá, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú và có các dịch vụ phục vụ người học theo quy định.

 • Thống kê diện tích, số phòng ở trong ký túc xá của trường;

 • Báo cáo về tỷ lệ người học được ở trong ký túc xá trên tổng số người có nhu cầu;

 • Báo cáo đánh giá hoạt động dịch vụ phục vụ người học hằng năm;

 • Kế hoạch của từng cơ sở dịch vụ, của toàn trường về nâng cấp, mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng dịch vụ;

 • Kết quả phỏng vấn cán bộ quản lý, giảng viên và người học;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

8.6.trang thiết bịsân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định.

 • Thống kê các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao (số lượng, chủng loại, chất lượng, …);

 • Thống kê diện tích sân bãi, nhà tập đa năng phục vụ cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao;

 • Kết quả phỏng vấn giảng viên, sinh viên;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

8.7. quy hoạch tổng thể về sử dụngphát triển cơ sở vật chất của trường.

  • Quy hoạch tổng thể phát triển cơ sở vật chất của trường;

  • Văn bản phân bổ cơ sở vật chất cho các đơn vị trong trường theo quy hoạch tổng thể phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

  • Kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất;

- Kết quả phỏng vấn cán bộ quản lý, giảng viên và người học;

  • Các thông tin, minh chứng khác.

8.8.biện pháp bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học.

 • Có bộ phận chuyên trách công tác bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn và an ninh của trường;

 • Thống kê số lượng cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ;

 • Báo cáo về việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, cung cấp thông tin về tình hình an ninh địa phương nơi trường đóng;

 • Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ đối với bộ phận bảo vệ của trường;

 • Văn bản quy định về nội quy ra vào cơ quan, phòng cháy, chữa cháy, ...;

 • Thống kê các trang thiết bị phục vụ bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ;

 • Báo cáo tổng kết về công tác an ninh trật tự hằng năm;

 • Kết quả phỏng vấn cán bộ quản lý, giảng viên, người học và cán bộ bảo vệ;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính (3 tiêu chí)

Tiêu chí

Gợi ý các thông tin, minh chứng cần thu thập

9.1.quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện quản lý tài chính theo quy định về chế độ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu.

 • Điều lệ trường cao đẳng (Điều 53);

 • Hệ thống văn bản về tài chính;

 • Quy chế chi tiêu nội của trường;

 • Dự toán kinh phí của trường được duyệt hằng năm;

 • Biên bản các hội nghị thảo luận và công bố việc phân bổ kinh phí hằng năm của trường;

 • Báo cáo về việc công khai các nguồn tài chính, phân bổ tài chính, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí của trường;

 • Báo cáo công khai các quỹ và việc sử dụng các quỹ;

 • Báo cáo tổng kết công tác tài chính hằng năm;

 • Biên bản và thông báo duyệt quyết toán hằng năm;

 • Biên bản và kết luận kiểm toán nội bộ hằng năm;

 • Biên bản và kết luận kiểm tra/thang tra/kiểm toán của cơ quan quản lý cấp trên;

 • Kết quả phỏng vấn cán bộ phụ trách tài chính, cán bộ quản lý, giảng viên;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

9.2. Có các nguồn tài chính ổn định, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động hợp pháp khác của trường.

 • Điều lệ trường cao đẳng (Điều 51);

 • Dự toán kinh phí được phê duyệt hằng năm;

 • Báo cáo tài chính năm, biên bản và thông báo duyệt quyết toán năm;

 • Tổng hợp các nguồn thu của trường;

 • Phân bổ sử dụng các nguồn thu cho các hoạt động của trường, của khoa, của các cơ sở phục vụ khác;

 • Kết quả phỏng vấn cán bộ phòng Tài vụ, các Trưởng khoa;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

9.3. Thực hiện công khai tài chính để giảng viên, cán bộ, công nhân viên biếttham gia kiểm tra, giám sát.

 • Biên bản các hội nghị cán bộ công chức của trường về công khai tài chính;

 • Báo cáo hoạt động của các bộ phận/tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính;

 • Báo cáo hoạt động của các bộ phận thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài chính của các đơn vị, của trường;

 • Biên bản, báo cáo kiểm toán nội bộ hằng năm của trường

 • Kết quả phỏng vấn cán bộ, giáo viên;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội (2 tiêu chí)

Tiêu chí

Gợi ý các thông tin, minh chứng cần thu thập

10.1. Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương.

 • Điều lệ trường cao đẳng (Chương VIII);

 • Kế hoạch thiết lập các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao… ở địa phương;

 • Biên bản các cuộc làm việc, biên bản ghi nhớ hợp tác quan hệ với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương;

 • Báo cáo tổng kết các hoạt động liên hoan, giao lưu giữa trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương;

 • Thống kê số lượng cán bộ, giáo viên, học sinh đoạt giải trong các kỳ thi, liên hoan, giao lưu về văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, …;

 • Kết quả phỏng vấn cán bộ, giáo viên, học viên trong trường, ý kiến của các cơ quan ở địa phương;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

10.2. Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá - xã hội.

 • Biên bản các cuộc làm việc, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà trường với chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể;

 • Văn bản phối hợp và kết quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng cảnh quan sạch đẹp, xây dựng và bảo vệ môi trường lành mạnh bên trong và ngoài nhà trường;

 • Báo cáo kết quả các hoạt động có sự phối hợp với địa phương;

 • Các hình thức quảng bá, giới thiệu hình ảnh, truyền thống, các hoạt động và kết quả giáo dục của nhà trường, của địa phương trên báo, ảnh, truyền hình, trang web, các phương tiện thông tin đại chúng khác;

 • Kết quả phỏng vấn cán bộ, giảng viên, người học trong trường; ý kiến của các cơ quan ở địa phương;

 • Các thông tin, minh chứng khác.

: uploads -> news -> vbhd
news -> * Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke Trình tự thực hiện: Bước 1
news -> 01. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
news -> Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
news -> NGÀy môi trưỜng thế giớI 2016 (wed 2016) cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phéP ĐỘNG, thực vật hoang dã
news -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin chung
news -> LÝ LỊch khoa họC
vbhd -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 979/bgdđt-ktkđclgd v/v công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và tccn năm 2015, 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương