Các hướng nghiên cứu chủ yếu: hóa học vô cơ, điện hóa học, vật liệu nanotải về 4.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.06.2022
Kích4.78 Kb.
#52453
Tran Dai Lam- 2019GS.TS. Trần Đại Lâm sinh năm 1971, hiện là Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Hóa học chất rắn và bán dẫn tại khoa Hoá học, Trường ĐHTH Quốc gia Belarus (Liên xô cũ) năm 1994; Tiến sỹ Hoá lý chuyên ngành bề mặt-liên bề mặt tại ĐHTH Paris VII Denis Diderot (CH Pháp) năm 2003; được phong PGS ngành Hoá họcnăm 2009, GS ngành Hóa học năm 2018.
Các hướng nghiên cứu chủ yếu: hóa học vô cơ, điện hóa học, vật liệu nano.
Trong lĩnh vực nghiên cứu, GS.TS. Trần Đại Lâm đã hoàn thành 02 đề tài KHCN cấp Nhà nước; một số đề tài cấp Bộ và tương đương; hiện tại đang chủ trì đề tài nhóm nghiên cứu mạnh do Quỹ NAFOSTED tài trợ. Ông có nhiều công bố quốc tế(trong đó nhiều bài đăng trên các tạp chí có chỉ số IF cao); là chủ biên của 03 cuốn sách chuyên khảo, có 03 bằng sáng chế; 01 chương sách chuyên khảo do Hội Hóa học hoàng gia Anh quốc đặt hàng. Trong lĩnh vực đào tạo sau đại học, GS.TS. Trần Đại Lâm đã hướng dẫn 10 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Ông là giảng viên mời của ĐHTH Paris VII Denis Diderot (CH Pháp) các năm 2005, 2009, 2010; ủy viên Hội đồng biên tập tạp chí Khoa học và Công nghệ (Asean Scopus, VAST), tạp chí Nano Convergene (SCI-E, Springer).
tải về 4.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương