CỤc công nghệ thông tintải về 12.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích12.08 Kb.

BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TINSố: 692/CNTT-HTTT&CSDL

V/v triển khai đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến” và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Cục Công nghệ thông tin đã xây dựng và tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách thức sử dụng, các bước triển khai Phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cho Sở Tư pháp 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước cũng như đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để có thể triển khai đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên toàn quốc từ ngày 01/01/2016.

Phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cũng đã cung cấp các tiện ích cho phép kết nối với dịch vụ bưu chính để nhận hồ sơ và trả kết quả đồng thời cho phép Sở Tư pháp theo dõi tình trạng xử lý (nhận, trả) hồ sơ yêu cầu cho công dân; đảm bảo kết nối dữ liệu tờ khai cấp phiếu với Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung cho các Sở Tư pháp, Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Để đảm bảo tiến độ triển khai theo yêu cầu của Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Sở Tư pháp khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai việc đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại địa phương và thông báo cho Cục Công nghệ thông tin trước ngày 29/12/2015. Trong đó đề nghị nêu rõ thời gian dự kiến triển khai Phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, thời gian dự kiến triển khai dịch vụ bưu chính (nếu có) và thông tin về đầu mối cán bộ sẽ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong quá trình triển khai.

Cục Công nghệ thông tin có gửi kèm trong công văn tài liệu “Hướng dẫn các bước thực hiện triển khai đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính (nếu có)”.

Lưu ý: Để tạo thuận tiện tối đa cho người dân trong quá trình xin cấp phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp nên triển khai cung cấp dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp với dịch vụ nhận trả kết quả thông qua bưu chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Sở Tư pháp kịp thời liên hệ với Cục Công nghệ thông tin để được hỗ trợ, giải đáp.

* Thông tin liên hệ: Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp

- Địa chỉ: Số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội;

- Điện thoại: 04.62739716 - Fax: 04.62739730;

- Email: httt@moj.gov.vn;

- Người liên hệ: đ/c Nguyễn Minh Dũng.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);

- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (để p/h);- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Dũng: hdnv -> Lists -> CongVanHuongDan -> Attachments
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1967/btp-tcthads v/v hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thi hành án dân sự CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số: 2085
Attachments -> Số: 122 /btp-khtc v/v kê khai đăng ký tài sản nhà nước
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 79/btp-khtc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương