Cast Host Nhạn Đức Michael Hostesstải về 21.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.04.2018
Kích21.35 Kb.

Five-Minute Skit

Five-Minute Skit: Người Đẹp Vỹ Dạ1

To be performed at VYEA 2005 Graduation Day

Skit credit: Version 0.5 Jackie Chu

Cast

Host Nhạn Đức - Michael

Hostess Kỳ Quyên Nam Phương – Jackie

Understudy TBDContestants

Miss 2B TrầnXì Mai2 TBD

Miss 6A Phùng Má3 TBD

Mister 1B Hồ Minh Di 4 TBD

Mister 4A Lê Chân5 TBD

Audience” All other TA’sDrummer Candice

Costumes

 • Constestants: Evening gown : áo dài (man and woman) OR regular outfit with large sign affixed saying “Evening Gown”, Man with short. Class # (1B, 2B, etc) affixed to back.

 • Host / Hostess: Man with necktie. Both with sports coat.


Act 1

DRUM ROLL


 1. Hostess: Kính chào tất cả quý vị học sinh. Xin chào mừng tất cả đã đến với Kỳ Thi Người Đẹp Vỹ Dạ năm 2005!

Audience: Claps, claps, hoots!

 1. Host: Các người dự thi đã đến từ khắp nơi của Lớp Hè Tiếng Việt, ai cũng muốn được giải Người Đẹp Vỹ Dạ Hai Ngàn Lẻ Năm. [Tongue-in-cheek: Earlier preliminary rounds have eliminated a bunch of losers.] Sau đây, LADIES and GENTLEMEN ...và các em học sinh....

DRUM ROLL........................................

[ Contestants file out and make a round on the catwalk ]

DRUM ROLL........................................

Audience: whistles, cat calls...


 1. Hostess: Bốn Finalists cho giải Người Đẹp Vỹ Dạ Hai Ngàn Lẻ Năm....Người Đẹp To Be [fingering number 2], Người Đẹp 6A [fingering number 6], Người Đẹp Wannabe [ fingering number 1] and Người Đẹp 4A [ fingering number 4 ]... Xin cho một tràng pháo tay...

[ Wait for Calm ]

DRUM ROLL............ 1. Host: The Fabulous Evening Wear exhibition!

DRUM ROLL............ CYMBAL CRASH

 1. Hostess: Bắt đầu cuộc thi là phần Áo Dạ Hội. Người đẹp lớp 2B, Hoa Hậu To Be Trần Xì Mai, có hàm răng trắng như ngà cười tươi như hoa....

 2. To Be Trần Xì Mai : [ENTER, snake-walks6 on the cat walk, poses, exit to background]

[Audience: Clap, Ooh’s, etc]

DRUM ROLL .................. 1. Hostess: Từ nước Wannabe xa xôi, xin đón chào anh người đẹp 1B Hồ Minh Di.

DRUM ROLL ..................

 1. Hồ Minh Di: [ENTER, snake-walks on the cat walk, poses, exit to background] Yo, yo, yo !

Audience: [Clap, Ooh’s, etc]

DRUM ROLL .................. 1. Host: Và đây, cô 6A Phùng Má

 2. Phùng Má : [ ENTER IN EVENING WEAR, snake-walks, etc].

DRUM ROLL ..................

 1. Hostess: Cuối cùng, LAST BUT NOT LEAST, người đẹp 4A Mister Lê Chân.

DRUM ROLL ..................

 1. Lê Chân: [ENTER LÊ CHÂN, snake-walks, etc ].

Audience: [Clap, Ooh’s, etc]

Act 2

 1. Host: [Pause] How Precious. Tiếp tục là gì, cô Quyên ?

 2. Hostess: Well, thưa anh Nhạn, giờ đến phần Biểu Diễn – ai là người tài giỏi nhất.

DRUM ROLL....................

 1. Host: A, cám ơn cô Kỳ Quyên. Kính thưa quý vị: The Long Awaited Talent Show!

DRUM ROLL...................CYMBAL CRASH

Audience: [Clap, Ooh’s, etc]

 1. Hostess: Người đẹp To Be Trần Xì Mai sẽ đọc một bài thơ của thi sĩ... Let’s see, vâng, của thi sĩ Vi Khuê.

 2. Trần Xì Mai: [ Clear throat, theatrics, etc...]

DRUM PLAYING 1 2 3, 1 2 3...

a. Bi lăn xa / Nhà gần ga / Nó tất tả / Mẹ cắt cà /

b. Ba bình bông / Bốn bộ bát / Dì đi đâu / Che dù nâu /

Audience: [claps along 1, 2, 3...

Some Dancing, one asking the real audience to join in chanting]

c. Đường đá đỏ / Cây đèn dầu ... [ Repeat from (a) at least one more time ]
[ Wait for calm, Trần Xì Mai goes back to background ]


 1. Hostess: Hmm… this sounds familiar.

Act 3

 1. Host: Tiếp theo, ...

 2. Hostess: [ Whispers to Host’s ear ]

 3. Host: Vì không có nhiều thì giờ, ta fast forward lên phần cuối, xin quý vị tha lỗi...

DRUM ROLL.........

 1. Hostess: The Queen Picker, the King Maker, the Mother of all Events, the long awaited and eagerly anticipated...Kính thưa quý vị và các em, đây...............The Interview.

Audience: [ Claps and Hoots ]

 1. Host: Mời Người Đẹp To Be Trần Xì Mai lên sân khấu.

 2. To Be Trần Xì Mai : [to front].

 3. Host: Mời cô Kỳ Quyên bắt đầu đặt câu hỏi cho Người Đẹp To Be Trần Xì Mai.

 4. Hostess: Người Đẹp To Be Trần Xì Mai: Nếu cô Xì Mai đi thăm Việt Nam mà chỉ học được một câu tiếng Việt thôi, thì câu đó sẽ là gì? If you are to visit Vietnam today armed with only one Vietnamese sentence, what sentence would you like to learn?

 5. To Be Trần Xì Mai: [pondering...] Thưa Anh Nhạn, Câu đó sẽ là: Where is the restroom, PLEASE?

Audience: [Claps and Hoots ]

 1. Host: Thật là có lý, thật là hay. [ Facing audience ] Có ai giúp Cô Xì Mai dịch sang tiếng Việt dùm được không? [ wait (for fun)... point to our Audience and asks]

 2. Volunteer/ Audience : “Cho tôi hỏi cái cầu xí nó ở đâu dzậy ?”

To Be Trần Xì Mai: [exit to background]

DRUM ROLL........... 1. Hostess: Mời Người Đẹp 6A Phùng Má

 2. Phùng Má : [snake-walks to front].

 3. Hostess: Xin mời anh Nhạn đặt câu hỏi cho Người Đẹp Phùng Má?

DRUM ROLL..............

 1. Host: Phùng Má, Xin Người Đẹp đặt một câu với các chữ Thì, Bị, Là. Make sentences with all the following words that all mean “to be”: Thì, Bị, Là.

DRUM ROLLING ................

while Phùng Má hyperventilate by blowing her cheeks... 1. Phùng Má: To be or not to be, what is the question?

 2. Host: What? Bằng tiếng Việt, Please!

 3. Phùng Má: Em bé Việt Nam. [Cymbal CLASH] Bé Việt Nam thì học tiếng Việt.[Cymbal CLASH] . Em bị học tiếng Việt. [Cymbal CLASH ... then muffled]

Audience: [ Making “bombed sound” óe, oe, oè, oè...]

 1. Hostess: Hmm, hmm, “Em bị học tiếng Việt” hơi khó nghe đó nhe! Hmm, Hmm...Xin cám ơn. How precious!

Phùng Má: [slinks to the background ]

 1. Host: [Whispers to Hostess...]

 2. Hostess: Thưa quý vị, vì hết giờ rồi nên phải fast forward lần nữa...

 3. Wanna Be Homie G, 4A Lê Chân: [ rush forward ]... No fair, it’s my turn.

Audience: No fair, no fair...

 1. Host: OK, OK, Xin trả lời chung: Nếu được chọn làm người đẹp Vỹ Dạ, thì hai Người Đẹp sẽ làm gì?

 2. Homie G, Lê Chân: [ together ] World Peace, World Peace!!!

Everyone except Audience: [ joins together on stage, chanting ]

 1. Woe Beat, Woe Beat, (8 times total) to DRUM BEAT [ 1, 2; 1, 2...] then bows

END

 1. 1Vỹ Dạ : Famous Viet location, alludes to VYEA due to similar pronunciation

2Trần Xì: “totally half-naked”. Trần is a common last name. Xì is a serviceable substitute for “Thị”, a common middle name for woman.

3 Phùng Má: “puff one’s cheeks”. Phùng is a common last name; Má is a servieable first name

4Homi G. Black slang for “pal”

5Lê Chân: “drag one’s foot”. Lê is a common last name; Chân is a common first name.

6Snake-walk: exxageratedly twisting walk with lots of hip-thrusting and swaying of the posterior element Obviously, we want to limit the amount of Snakiness to the boy contestants and preserve the good taste of the female contestants.

Page of Version 0.8 07/18/05

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương