Cao Hữu Đính o0o Nguồntải về 1.51 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích1.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Trích Lục Phật HọcCao Hữu Đính

--- o0o ---

Nguồn

http://www.quangduc.com

Chuyển sang ebook 31-8-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

Phần 1

THUẬT NGỮ PHẬT GIÁO

PHÁP (DHARME)

PHÁP( Dharma) và PHẬT( Bouddha) từ Nguyên thuỷ đến Ðại thừa:

PHÁP PHẬT

CỐT LÕI CỦA PHÁP PHẬT

TỨ ÐẾ

NGŨ UẨN CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁOTƯƠNG QUAN GIỮA TỨ THIỀN VÀ NGŨ UẨN

TỨ NIỆM XỨ

Phần 2

NGHIỆP VÀ QUY LUẬT VẬN HÀNH CỦA NGHIỆPNÓI VỀ TRÍ

CỨU ÐỘ THEO NGHĨA CỦA PHẬT GIÁO

ÐẠO ÐẾ

THÂN NĂM UẨNTRUNG ÐẠO CỦA PHẬT

TRUNG ÐẠO

NGÃ VÀ PHÁP

Phần 3


TRUNG DUNG CỦA NHO

NGUYÊN LÝ DUYÊN KHỞI

DUYÊN KHỞI

TRUNG ÐẠO

GIÁO HỘI

PHÁP TƯỚNG DUY THỨC (Trường phái Du Già)

PHÁP TƯƠNG DUY THỨC

NHẬN XÉT VỀ DUY THỨC TAM THẬP TỤNG

BÁT THỨC QUY CỦ TỤNG

Phần 4


DUY THỨC TAM THẬP TỤNG

NÒNG CỐT ÁCH YẾU CỦA DUY THỨC TAM THẬP TỤNG

TƯỚNG NĂNG BIẾN MỘT: A LẠI DA

TƯỚNG NĂNG BIẾN THỨ BA: TIỀN LỤC THỨC SỰ SINH KHỞI CỦA SÁU THỨC ÐẦU

DUY THỨC HÀNH

PHẬT GIÁO ÐẠI THỪA

Phần 5

PHÁP THÂNNHẤT VÀ DỊ

TRONG BÁT NHÃ

NHỮNG ÐIỀU CẦN NẮM VỮNG KHI HỌC LUẬN KHỞI TÍN

BẤT BIẾN VÀ TÙY DUYÊN

NHẤT PHÁP GIỚI ÐẠI TỔNG TƯỚNG PHÁP MÔN THỂ

Phần 6


TÂM CHÂN NHƯ VÀ TÂM SINH DIỆT –

LỤC NHIỄM: SÁU NHIỄM TÂM

TÂM LÝ PHẬT GIÁO

TÂM LÝ HỌC TRONG PHẬT GIÁO

PHÁP TÁNH VÀ PHÁP TƯỚNG

TÂM LÝ MẶT TẦNG VÀ TÂM LÝ MẶT ÐÁY TRONG PHẬT GIÁO

TAM GIỚI DUY TÂM VẠN PHÁP DUY THỨC

Phần 7


THẤT XA: 7 CỔ XE

KIM CANG BÁT NHÃ

BỐ CỤC KINH KIM CANG

CÁC ÐIỂM ÁCH YẾU TRONG KINH KIM CANG

NÓI RÕ THÊM VỀ PHẦN NÒNG CỐT TRONG KINH KIM CANG

TỔNG QUAN VỀ GIÁO NGHĨA KINH KIM CANG

Phần 8

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HÀNH GIẢ TIỂU THỪA VÀ HÀNH GIẢ ÐẠI THỪANGÃ VÀ PHÁP

VAI TRÒ BÁT NHÃ TRONG THIỀN TỔ SƯ

DUY CHỨNG TƯƠNG ƯNG

BA KHU TÂM LÝ

NÓI VỀ CÁI THẤY CHÂN THẬT

PHÉP TỨ Y TRONG VIỆC HỌC PHẬT

Phần 9

THỰC TẠI CỨU CÁNHTỔ SƯ THIỀN

NHƯ LAI THIỀN

BỐN KỆ DUY THỨC HÀNH

ÐỘT BIẾN NỘI TÂM TRONG THIỀN

PHẬT THẬP HIỆU

THẬP LỤC TÂM

BỘ VÀ TÔNG

SỰ KHÁC NHAU GIỮA TRÍ VÀ THỨC

BÁT CHÁNH ÐẠO

Phần 10


GIAI ÐOẠN ÐẦU TIÊN

PHẬT NIẾT BÀN

DANH TỪ PHÁP SỐ

PHẬT GIÁO VIỆT NAM

PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỬ THIỀN CHO ÐẾN BỘ KINH TAM BẢO

BỐN PHÁP NẠN CỦA PHẬT GIÁO TRUNG HOA

CÁC KÝ TÁI ÐẶC BIỆT CÓ GIÁ TRỊ ÐỐI VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ÐỘ


LỜI GIỚI THIỆU
Giáo Sư Cao Hữu Ðính lúc sinh tiền đã dành rất nhiều thời giờ cho việc nghiên cứu và giải dạy Phật Pháp cho Tăng Ni sinh trong các trường Phật học. Ông từng soạn dịch ra nhiều quyển sách Phật học như Phật và Thánh Chúng, Văn Học Sử Phật giáo, Na Tiên Tỳ kheo ... Quyển Trích Lục Phật Học là di cảo của ông. Con ông là Cao Hữu Dũng cùng gia đình xin ấn tống quyển sách này để báo hiếu cho thân phụ và cửu huyền thất tổ.
Thể theo nguyện vọng của thân nhân ông. Ban văn hóa thành hội Phật gíao Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu quyển Trích Lục Phật Học cùng độc giả.

Ban văn hóa


Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh
--- o0o ---
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương