CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 21/2007/tt-blđtbxh ngàY 08 tháng 10 NĂM 2007tải về 0.7 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.7 Mb.
#1149
1   2   3   4   5   6   7Người liên hệ:

BÁO CÁO
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI …(NƯỚC, KHU VỰC)
Từ ngày 20 tháng … năm… đến ngày 20 tháng … năm …
Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước


TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số
hộ chiếu

Quê quán

Thời hạn
hợp đồng

Ngày
xuất cảnh

Ngành nghề

Người sử dụng lao động

Địa chỉ
làm việc

Ghi chú

Nam

NữHuyện

Tỉnh,
thành phố

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Danh sách lập trên exel, gõ tiếng Việt mã Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12.…, ngày … tháng … năm …


Người lập biểu

TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP/
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN)
(Ghi rõ họ tên)


(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục số 11

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiTên doanh nghiệp dịch vụ/tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:Địa chỉ:

Số điện thoại: Số fax:
Người liên hệ:

BÁO CÁO
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI … VỀ NƯỚC HOẶC RA NGOÀI HỢP ĐỒNG


Từ ngày 20 tháng … năm… đến ngày 20 tháng … năm …


Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nướcTT

Họ và tên

Ngày sinh

Số
hộ chiếu

Quê quán

Ngày
xuất cảnh

Lý do về nước

Chết,
mất tích

Ra ngoài hợp đồng, chưa về nước

Nam

NữHuyện

Tỉnh,
thành phố

Hoàn thành
hợp đồng

Trước hạn hợp đồng

Do lỗi
người lao động

Không do
lỗi người lao động

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: - Danh sách lập trên exel, gõ tiếng Việt mã Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12;
- Đánh dấu bằng chữ "X" vào ô tương ứng với lý do về nước hoặc ra ngoài hợp đồng của người lao động.
…, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu

TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP/
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN)
(Ghi rõ họ tên)
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Phụ lục số 12Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiUỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố …
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

BÁO CÁO
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN QUÝ … NĂM …
Từ ngày 20 tháng … năm… đến ngày 20 tháng … năm …Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nướcTT

Họ và tên

Số
hộ chiếu

Ngày sinh

Nước nhận lao động

Ngành nghề làm việc ở nước ngoài

Trình độ tay nghề

Ghi
chúCơ khí

Điện
- điện tử

Dệt-may

Xây dựng

Phục vụ tại
gia đình

Hộ lý, y tá tại bệnh viện

Thuỷ sản

Nông nghiệp

Khác

Kỹ sư, cử nhân

Lao động có nghề

Lao động không nghề1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: - Danh sách lập trên exel, gõ tiếng Việt mã Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12;
- Đánh dấu bằng chữ "X" vào ô tương ứng với ngành nghề và trình độ tay nghề của người lao động.Người lập biểu…….., ngày tháng năm…..
(Ghi rõ họ tên)GIÁM ĐỐC SỞ


(hoặc người được uỷ quyền)


(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Каталог: portals
portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 0.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương