Được sự đồng ý của Chính phủ, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đã và đang được triển khai đồng bộ trên cả ba mặt: Xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lựctải về 40.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích40.28 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN


Số: 365/KH-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày 11 tháng 11 năm 2014


KẾ HOẠCH

Phát triển Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn từ 320 giường bệnh

lên 500 giường bệnh vào năm 2015


Được sự đồng ý của Chính phủ, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đã và đang được triển khai đồng bộ trên cả ba mặt: Xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực. Đến nay, công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật của bệnh viện và đầu tư trang thiết bị y tế đang khẩn trương thực hiện, công tác đào tạo nhân lực cho bệnh viện cơ bản đã theo đúng lộ trình của dự án. Để có thể đưa bệnh viện với quy mô 500 giường vào hoạt động trong năm 2015 như kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh từ 320 giường bệnh lên 500 giường bệnh như sau:I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

1. Căn cứ pháp lý

- Thông tư liên tịch số 08/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2009 của liên Bộ Y tế - Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế trong cơ sở y tế nhà nước;

- Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ qui định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quy chế Bệnh viện được ban hành kèm theo Quyết định số 1985/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê chuẩn Đề án đào tạo bác sỹ theo địa chỉ giai đoạn 2009-2017 và đào tạo cán bộ có trình độ cao giai đoạn 2009-2015;

- Nghị quyết số 41/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế phụ vụ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn (bệnh viện 500 giường) từ năm 2011 trở đi;

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12-12-2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về định mức phân bổ dự toán kinh phí chi thường xuyên cho thời kỳ ổn định ngân sách mới từ 2011 của tỉnh Bắc Kạn.

- Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bắc Kạn;

- Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn;

2. Căn cứ thực tế

- Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn là bệnh viện tuyến tỉnh duy nhất của tỉnh với quy mô 320 giường bệnh, chưa có các bệnh viện chuyên khoa. Việc khám và điều trị bệnh thuộc các chuyên khoa lẻ trên địa bàn đều do các chuyên khoa thuộc Bệnh viện đa khoa thực hiện. Bệnh viện có 30 khoa, phòng, chỉ tiêu biên chế và kế hoạch giường bệnh được giao hàng năm còn hạn hẹp (phụ lục 1) nên luôn quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh và tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến trên ngày càng cao, gây nhiều khó khăn cho bệnh nhân và gia đình người bệnh.

- Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn (quy mô 500 giường), từ năm 2009, tỉnh đã gửi học sinh đi đào tạo bác sĩ theo địa chỉ tại Học viện Quân y; đào tạo kỹ thuật viên tại trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương; đồng thời cử các bác sỹ, nhân viên y tế đi đào tạo sau đại học và các kíp kỹ thuật chuyên khoa. Từ năm 2013 đã có các kỹ thuật viên y tế các bậc cao đẳng, đại học đào tạo tại Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương ra trường; năm 2015, khóa đầu đào tạo bác sỹ tại Học viện Quân y sẽ tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho bệnh viện. Bên cạnh đó, hàng năm còn có các bác sỹ, dược sỹ đại học và nhân viên y tế có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy ở nhiều trường y, dược khác ra trường - là nguồn bổ sung cho bệnh viện.

- Dự án xây dựng Bệnh viện đã được phê duyệt là một Bệnh viện hiện đại quy mô 500 giường và có 47 khoa, phòng, khi hoàn thành khả năng thu dung lên 600 - 800 giường. Đến nay, Bệnh viện mới đã chuẩn bị xây dựng xong một số hạng mục và đang thực hiện các thủ tục mua sắm trang thiết bị y tế, giai đoạn I sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2015.II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung.

- Xây dựng Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn là Bệnh viện hạng I, chính quy, khoa học, xanh sạch, thân thiện với môi trường; theo mô hình Viện - Trường; có trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ thầy thuốc chuyên sâu, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, triển khai và thực hiện được các kỹ thuật chuyên môn cao, chất lượng tốt, an toàn.

- Đảm bảo cho Bệnh viện mới được xây dựng có thể hoạt động hiệu quả ngay. Phấn đấu đưa bệnh viện theo kịp trình độ chuyên môn tiên tiến trong nước và tiến tới hội nhập với trình độ trong khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh từ 320 giường bệnh lên 500 giường bệnh vào năm 2015 (chi tiết theo Phụ lục 1,2).

- Bổ sung thêm 375 biên chế để nhân lực đủ 700 biên chế, bảo đảm theo quy định về tỷ lệ 1,4 người/01giường bệnh, phù hợp với cơ cấu vị trí việc làm. Tách, thành lập, hoàn thiện tổ chức bộ máy các khoa, phòng và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đào tạo cán bộ, nhân viên để bảo đảm yêu cầu về chất lượng khám chữa bệnh, hiệu quả hoạt động của bệnh viện, từng bước đáp ứng các tiêu chí của bệnh viện hạng I.

- Năm 2015 cấp bổ sung kinh phí 15.705.000.000đ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ bảy trăm linh năm triệu đồng) cho 180 giường bệnh tăng thêm.II. NỘI DUNG

1. Tăng giường bệnh từ 320 giường lên 500 giường

Do nguồn kinh phí của Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn bị cắt giảm nên dự án phải chia làm 02 giai đoạn. Giai đoạn 1, sẽ hoàn thành Nhà kỹ thuật cao, Nhà khám bệnh cấp cứu ban đầu và khu hành chính, 02 nhà điều trị bệnh nhân vào năm 2015. Do đó, trước mắt bố trí Bệnh viện thành 02 khu, đồng thời cùng hoạt động:

- Khu A: Là khu mới. Bố trí 35 khoa, phòng, ban gồm Khoa khám chữa bệnh chất lượng cao, Hồi sức cấp cứu, Điều trị tích cực và các khoa chuyên ngành thuộc hệ ngoại, sản, chuyên ngành lẻ hệ ngoại, cận lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn, chống nhiễm khuẩn và bộ phận hành chính.

- Khu B: Là khu Bệnh viện hiện nay. Bố trí 12 khoa, phòng, gồm các khoa hệ nội (Nội, Lao, Truyền nhiễm, Đông Y, Lão khoa, Vật lý trị liệu –PHCN, Thần kinh; Tâm thần; Miễn dịch - Dị ứng...). Tỉnh sẽ lập phương án cải tạo, sửa chữa khu B để tiếp tục sử dụng cho đến khi hoàn thành việc xây dựng của Dự án tại khu A; sau đó chuyển đơn vị khác tiếp quản, sử dụng.2. Tăng biên chế bệnh viện lên 700 người

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, biên chế được giao của Bệnh viện theo tỷ lệ 1,4 người/1 giường bệnh. Với quy mô 500 giường bệnh, biên chế của Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn vào năm 2015 sẽ là 700 người.

- Trình Bộ Nội vụ giao bổ sung biên chế, Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung 375 biên chế cho bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Tuyển dụng bổ sung nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo cơ cấu chuyên môn, vị trí việc làm phù hợp (Bác sỹ/chức danh chuyên môn y tế khác gồm kỹ sư, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên từ 1/3 đến 1/3,5):

+ Tuyển dụng bác sỹ đào tạo theo địa chỉ tại Học viện Quân y, kỹ thuật viên y tế (đại học, cao đẳng) đào tạo theo địa chỉ tại Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương và các bác sỹ hệ chính quy tốt nghiệp loại khá, giỏi, các kỹ sư và nhân viên y tế các chuyên ngành theo vị trí việc làm về Bệnh viện công tác.

+ Tuyển dụng và cử đi đào tạo ngay 3 - 5 kỹ sư vật lý y sinh, điện tử, tin học, điện lạnh để kịp tham gia tiếp nhận, vận hành, bảo quản các trang thiết bị y tế hiện đại được đầu tư.

- Xây dựng, quy hoạch và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bệnh viện có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tách, thành lập, hoàn thiện tổ chức bộ máy các khoa, phòng theo Dự án đã được phê duyệt (từ 30 khoa, phòng lên 47 khoa, phòng). Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, quản lý bệnh viện cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo bệnh viện và các trưởng, phó khoa, phòng.

- Tiếp tục cử viên chức y tế đi đào tạo chuyên khoa sâu, chuyên khoa bậc cao và các kíp kỹ thuật. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người tham gia đào tạo của Dự án cho Bệnh viện theo quy định.3. Bổ sung kinh phí tăng thêm 180 giường bệnh

- Năm 2015, cân đối bổ sung kinh phí theo kế hoạch giường bệnh áp dụng định mức quy định tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về định mức phân bổ dự toán kinh phí chi thường xuyên cho thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 của tỉnh Bắc Kạn. Kinh phí tăng thêm:

87.250.000 đ/giường bệnh x 180 giường = 15.705.000.000 đồng

(Mười năm tỷ, bảy trăm linh năm triệu đồng)

Trong đó đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương từ mức lương tối thiểu 730.000 đồng lên mức lương 1.150.000 đồng.

- Từ năm 2016 - 2018: Kinh phí tăng giường bệnh theo lộ trình được đảm bảo từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh theo Điểm c, Khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức y tế cho phù hợp.

- Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn:

+ Tiếp nhận, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế có hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh.

+ Tổ chức thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình cải tiến chất lượng Bệnh viện theo tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế; duy trì quy chuẩn quốc gia về Bệnh viện; có các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế; tránh tai nạn rủi ro, phơi nhiễm nghề nghiệp; xác định những vấn đề ưu tiên trong cải tiến chất lượng phù hợp với thực tế của Bệnh viện.

- Huy động mọi nguồn lực đầu tư để hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo hướng tiên tiến, hiện đại nhằm nâng cao các dịch vụ y tế, đảm bảo chất lượng phục vụ người bệnh.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đào tạo nguồn nhân lực, coi trọng chất lượng, có số lượng hợp lý. Xây dựng Đề án khuyến khích đào tạo và phát triển nhân lực các chuyên khoa lao, phong, tâm thần, mắt, pháp y, giải phẫu bệnh, ung bướu, y học hạt nhân giai đoạn 2015 - 2020.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận chế độ luân phiên có thời hạn của các bệnh viện tuyến Trung ương và các bệnh viện thuộc Sở Y tế Hà Nội đối với các chuyên ngành còn thiếu, yếu tại Bệnh viện 500 giường.

- Xây dựng cơ chế hoạt động, chỉ đạo việc triển khai thực hiện mô hình Viện - Trường, phương án phát huy năng lực, hiệu quả của Trường đào tạo cán bộ y tế, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, tham gia giải quyết lao động y tế trong thị trường lao động trong nước và hợp tác quốc tế.2. Sở Nội vụ:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức ngành Y tế đi đào tạo theo Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 và Nghị quyết số 41/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời giám sát việc thực hiện sau đào tạo.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chế độ thu hút nhân tài đối với ngành Y tế.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu, trình Bộ Nội vụ và Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung biên chế cho bệnh viện trong năm 2015.

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, nghĩa vụ và quy định đối với viên chức ngành y tế trong thời gian đào tạo và sau khi hoàn thành đào tạo; kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề có liên quan.

3. Sở Kế hoạch Đầu tư:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu giường bệnh, đồng thời theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu trong khám chữa bệnh.

- Tiếp tục tìm nguồn vốn đầu tư, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để có nguồn vốn tiếp tục hoàn thiện Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, phấn đấu kết thúc vào năm 2016 đưa toàn bộ Bệnh viện 500 giường về khu A, chuyển giao khu B để làm các nhiệm vụ khác của ngành y tế.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch về kinh phí trình Hội đồng nhân dân để bổ sung cho ngành y tế và đảm bảo hoạt động có hiệu quả của Bệnh viện 500 giường.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác tổ chức thực hiện các văn bản liên quan đến việc cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Trên đây là Kế hoạch phát triển Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn từ 320 giường bệnh lên 500 giường bệnh vào năm 2015. Sở Y tế, Sở Nội vụ và các sở, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký

Lý Thái Hải

: DocumentLibrary
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương