Cơ sở lưu trú du lịch tại Thành phố Đà Lạttải về 1.05 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.05 Mb.
#21171
1   2   3   4   5   6

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

6

12

3837524

Nhà nghỉ

295

Thành Đạt

8A

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

20

38

3820826

Khách sạn

296

Vy Na

A4

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

13

21

3825897

Khách sạn

297

Hải Au

27

Nguyên Chí Thanh

14

28

3822453

Khách sạn

298

Thanh Tùng

28

Nguyên Chí Thanh

21

40

3821437

Khách sạn

299

Phố Núi

50

Nguyên Chí Thanh

17

33

3828072

Khách sạn

300

Phụng Nghi

64

Nguyên Chí Thanh

10

18

3834330

Khách sạn

301

Thu Lan

66

Nguyên Chí Thanh

10

19

3510403

Khách sạn

302

Xuân Hương

04

Nguyên Chí Thanh

6

8

6221453

 

303

Bình Nguyên

60

Nguyên Chí Thanh

13

25

3826555

Khách sạn

304

Châu Giang

80A

Nguyên Chí Thanh

11

15

3829481

Khách sạn

305

Thảo Nguyên

2

Nguyễn Chí Thanh

10

17

3825386

Nhà nghỉ

306

Vinh Quang

11

Nguyễn Chí Thanh

7

11

3835919

Nhà nghỉ

307

Ngân Đình

19

Nguyễn Chí Thanh

10

23

3823262

 

308

Long Vương

22

Nguyễn Chí Thanh

20

30

3510817

 

309

Duy Quỳnh

26

Nguyễn Chí Thanh

10

16

3833933

Khách sạn

310

Phương Hiền

29

Nguyễn Chí Thanh

12

18

3821513

 

311

Khánh Hồng

33

Nguyễn Chí Thanh

10

27

3510015

Khách sạn

312

Quỳnh Anh

38

Nguyễn Chí Thanh

13

22

3823944

 

313

Đồng Dao

94

Nguyễn Chí Thanh

7

14

3835343

Nhà nghỉ

314

Minh Châu 2

15

Nguyễn Chí Thanh

18

32

3821502

Khách sạn

315

Thế Vinh

15A

Nguyễn Chí Thanh

6

13

3828225

 

316

Hoàng Việt

22A

Nguyễn Chí Thanh

20

33

3822406

Khách sạn

317

Ngọc Hùng

27A

Nguyễn Chí Thanh

7

14

3821058

Nhà nghỉ

318

Phong Lưu

36

Nguyễn Chí Thanh

4

8

3823169

Khách sạn

319

Năm Châu

50A

Nguyễn Chí Thanh

21

38

3821368

Khách sạn

320

Tân Anh

54

Nguyễn Chí Thanh

10

20

3825757

Khách sạn

321

Thanh Long

54

Nguyễn Chí Thanh

10

15

3827518

Khách sạn

322

Bàn cờ

80A

Nguyễn Chí Thanh

18

35

3832177

Khách sạn

323

Hoàng Thảo

80B

Nguyễn Chí Thanh

20

31

3510131

Khách sạn

324

Đức Hạnh

80B

Nguyễn Chí Thanh

10

20

3820206

Khách sạn

325

Tom

92B

Nguyễn Chí Thanh

6

9

3830624

Nhà nghỉ

326

Hồng Lộc

40

Nguyễn Chí Thanh

18

36

3821708

Khách sạn

327

Thạch Tiên

65

Nguyễn Công Trứ

12

24

3552171

Khách sạn

328

Tuấn Anh

65D

Nguyễn Công Trứ

16

26

3553127

Khách sạn

329

Hoàng Nguyên

68A

Nguyễn Công Trứ

10

30

3829047

Khách sạn

330

Thạnh Lộc

81C

Nguyễn Công Trứ

8

14

3821551

KD nhà trọ

331

Ngọc My

03

Nguyễn Thái Học

11

13

3822099

Biệt thự

333

Nguyên Vũ

2

Nguyễn Trãi

10

15

3829376

 

334

Lan Anh

9

Nguyễn Trãi

11

19

3813369

Nhà nghỉ

335

Cao Nguyên

1C

Nguyễn Trãi

21

36

3821769

 

336

Sơn Tùng

7

Nguyễn Văn  Cừ

11

23

3822923

 

337

Mai Thảo Tú

6

Nguyên Văn Cừ

20

38

3824442

Khách sạn

338

Hồng Ân

6A

Nguyên Văn Cừ

12

26

3823635

Khách sạn

339

Trung Tính

11A

Nguyễn Văn Cừ

5

10

3837637

Nhà nghỉ

340

Hoàng Giang

16A

Nguyễn văn Cừ

12

27

3821770

Khách sạn

341

Thanh Trang 1

16B

Nguyễn Văn Cừ

7

12

3821293

 

342

Trang Thanh

16B

Nguyễn Văn Cừ

12

25

3821293

Khách sạn

343

Tấn Phong

2/10

Nguyễn Văn Cừ

4

12

3821004

Nhà nghỉ

344

Vình Toàn

08

Nguyên Văn Trỗi

14

28

3823592

Chưa đạt

345

Ngọc Phú 2

7

Nguyễn Văn Trỗi

11

19

3822315

Khách sạn

346

Thanh Thảo

21

Nguyễn Văn Trỗi

13

23

3821093

Khách sạn

347

Thảo Phương

51

Nguyễn Văn Trỗi

15

30

3834480

Khách sạn

348

Tú Xuân Trường

104

Nguyễn Văn Trỗi

16

26

3827606

 

349

Hân Hoan

108

Nguyễn Văn Trỗi

12

28

3824155

Khách sạn

350

Hoàng Anh

138

Nguyễn Văn Trỗi

15

25

3521138

 

351

Hồng  Đức

02D

Nguyễn Văn Trỗi

13

29

3821883

Khách sạn

352

Xuân Long

224A

Nguyễn Văn Trỗi

10

20

3832376

Khách sạn

353

Lê Nguyên

39A

Nguyễn Văn Trỗi

8

16

3822839

 

354

Tuyết Mai

6A

Nguyễn Văn Trỗi

12

19

3824447

 

355

Bảo Khanh

74A

Nguyễn Văn Trỗi

17

29

3834916

Khách sạn

356

Nguyên Vũ

23

Nhà Chung

7

14

3825454

 

357

Hoàng Khải

66C

Phạm Ngọc Thạch

4

10

3829649

Nhà nghỉ

358

Hồng Mai

62

Phạm Ngọc Thạch

6

8

3825698

Nhà nghỉ

359

Quỳnh Như 2

C53-54

Phạm Ngọc Thạch

6

14

3833751

Nhà nghỉ

360

Tân Tiến

1

Phạm Ngũ Lão

36

65

3822790

Khách sạn

361

Yến Quyên

29B

Phạm Ngũ Lão

8

12

3532134

 

362

Linh Huy

2B

Phạm Ngũ Lão

22

40

3532179

Khách sạn

363

Thu Hiền

69

Phan Bôi Châu

12

24

3821311

Khách sạn

364

Thu Hà

12A

Phan Bôi Châu

4

9

3823533

Nhà nghỉ

365

Thùy Hương

29F1

Phan Bôi Châu

18

31

3827342

Khách sạn

366

Thanh Hoài 1

7

Phan Bội Châu

11

40

3829582

Khách sạn

367

Vĩnh Xuân

10

Phan Bội Châu

10

17

3833659

Khách sạn

368

Rum Vàng

12

Phan Bội Châu

10

18

3825677

Khách sạn

369

Thanh Hằng

45

Phan Bội Châu

9

21

3822985

Nhà nghỉ

370

Hiệp Ngọc

59

Phan Bội Châu

12

28

3826425

Khách sạn

371

Đông Phương

63

Phan Bội Châu

14

28

3822748

Khách sạn

372

Huy Hoàng

65

Phan Bội Châu

10

22

3827796

Nhà nghỉ

373

Ngọc Hoa

67

Phan Bội Châu

10

16

3821801

Khách sạn

374

Duy Tiến

71

Phan Bội Châu

12

26

3823579

 

375

Hoàng Hưng

79

Phan Bội Châu

7

14

3826510

 

376

Hải Quân

29B

Phan Bội Châu

12

26

3825447

 

377

Hiếu Thảo

29B

Phan Bội Châu

25

57

3828879

 

378

Hương Lâm

29B

Phan Bội Châu

20

41

3829394

 

379

Lưu Thái Hiền

29B

Phan Bội Châu

14

29

3828051

 

380

Lân Hải

29B

Phan Bội Châu

5

10

3824417

Nhà nghỉ

381

Thanh Hoài 2

29D

Phan Bội Châu

23

47

3510550

Khách sạn

382

Hoa Huệ

29F3

Phan Bội Châu

20

34

3823018

Khách sạn

383

Thái Khang

29H

Phan Bội Châu

12

30

3832505

 

384

Việt Hà

29K

Phan Bội Châu

24

48

3823942

 

385

Bảo Hà

29L

Phan Bội Châu

17

29

3511219

Khách sạn

386

Tiến Lan

29P

Phan Bội Châu

12

21

3826869

 

387

Hưng Thịnh

3 Bis

Phan Bội Châu

18

24

3824452

 

388

Rạng Đông

3 Bis

Phan Bội Châu

25

53

3821713

Khách sạn

389

Nam Phương

3C

Phan Bội Châu

8

16

3834143

Khách sạn

390

Hải Yến

3C

Phan Bội Châu

15

34

3826882

 

391

Bích Nguyệt

3C

Phan Bội Châu

14

29

3821621

 

392

Thu Thủy

3E

Phan Bội Châu

11

21

3837828

 

393

Toàn Thịnh

4C

Phan Bội Châu

26

48

3822696

Khách sạn

394

Vinh Hoa

52-54

Phan Bội Châu

10

16

3820719

Khách sạn

395

Ý Như

57

Phan Bội Châu

12

27

3826460

 

396

Anh Quyên

18

Phan Châu Trinh

13

19

3832068

Khách sạn

397

Nguyên Phương

28

Phan Đình Phùng

24

32

3510077

Khách sạn

398

Minh Nguyên 3

28

Phan Đình Phùng

12

16

3822828

Nhà nghỉ

399

Minh Nguyên 1

31

Phan Đình Phùng

12

17

3822948

Khách sạn

400

FaTiMa

39

Phan Đình Phùng

10

21

3834620

Khách sạn

401

Hoàng Vũ

53

Phan Đình Phùng

12

26

3824553

Khách sạn

402

 

90

Phan Đình Phùng

8

14

3511558

 

403

Minh Nguyên 2

124

Phan Đình Phùng

17

42

3822828

Khách sạn

404

Phong Lan

128

Phan Đình Phùng

14

28

3822594

Khách sạn

405

Minh Luyện 2

151

Phan Đình Phùng

12

21

3833748

Khách sạn

406

MiMoSa

170

Phan Đình Phùng

16

23

3822656

Khách sạn

407

 

171

Phan Đình Phùng

10

22

3837601

Khách sạn

408

Trùng Khánh

218

Phan Đình Phùng

11

14

3520666

CPH

409

Tuyết Dung

242

Phan Đình Phùng

35

75

3824426

Khách sạn

410

Trung Nghĩa

257

Phan Đình Phùng

59

114

3821061

Khách sạn

411

Thiên An

272

Phan Đình Phùng

10

15

3520607

Khách sạn

412

Tuyết Quỳnh

103-105

Phan Đình Phùng

20

40

3821557

Khách sạn

413

Ngọc Hiệp

131-133

Phan Đình Phùng

10

18

3821231

Nhà nghỉ

414

Bửu Trâm

138B

Phan Đình Phùng

17

36

3822887

 

415

Hương Quang

144-146

Phan Đình Phùng

18

32

3521880

Khách sạn

416

Minh Luyện

151

Phan Đình Phùng

12

18

3833748

Khách sạn

417

Dreams 2 (Minh Luyện)

164B

Phan Đình Phùng

6

9

3833748

Nhà nghỉ

418

Yến Nhi

18A

Phan Đình Phùng

12

22

3833601

 

419

Thanh Sơn

19

Phan Đình Phùng

17

30

3828536

 

420

Chanh

195/12

Phan Đình Phùng

5

12

3824262

Nhà nghỉ

421

Đồng Tân

211B

Phan Đình Phùng

10

23

3823835

Khách sạn

422

An Vinh

213

Phan Đình Phùng

6

11

3830019

 

423

My Dream

213A

Phan Đình Phùng

6

10

3521021

Nhà nghỉ

424

Phương Hồng

215

Phan Đình Phùng

16

32

3821480

 

425

Mỹ Mãn

236

Phan Đình Phùng

20

41

3823519

Khách sạn

426

Thiên Trâm

249

Phan Đình Phùng

13

19

3520799

 

427

Fatima

39

Phan Đình Phùng

10

21

3834620

Khách sạn

428

Thanh Mai

68B

Phan Đình Phùng

6

12

3822699

Nhà nghỉ

429

Ai Nghĩa

80

Phan Đình Phùng

11

18

3520529

 

430

Thuỷ Sơn

16/4A

Phan Như Thạch

11

21

3821868

Khách sạn

431

Đông Hải

16/8

Phan Như Thạch

9

14

3822760

Nhà nghỉ

432

T và T

2A

Phan Như Thạch

9

21

3510688

Khách sạn

433

Hương Sen

36

Phan Như Thạch

10

20

3824311

Khách sạn

434

Bảo Dung

38

Phan Như Thạch

10

24

3821045

Khách sạn

435

Tường Vân

4Bis

Phan Như Thạch

9

23

3823679

Nhà nghỉ

436

Duy Thảo 2

9B

Phan Như Thạch

15

30

3510832

Khách sạn

437

Hồng Hạnh

17

Phù Đổng Thiên Vương

25

32

3822761

Chưa đạt

438

Tỉ Muội

47

Phù Đổng Thiên Vương

10

22

3554469

Khách sạn

439

Tiến Dũng

53

Phù Đổng Thiên Vương

28

57

3838389

Nhà nghỉ

440

Tuấn Đạt

34B/2

Phù Đổng Thiên Vương

9

18

3552367

Nhà nghỉ

441

Cây Dừa

7/1

Phù Đổng Thiên Vương

8

15

3834974

Nhà nghỉ

442

Thành Đạt

8/37BIS

Phù Đổng Thiên Vương

8

8

3552926

Nhà nghỉ

443

Không Tên

Lô A 3

Phù Đổng Thiên Vương

11

23

3836946

Khách sạn

444

Bình An

Lô A6

Phù Đổng Thiên Vương

11

22

3830992

Khách sạn

445

Vân Nguyệt

Lô A9

Phù Đổng Thiên Vương

4

8

3821798

Nhà nghỉ

446

 

01

Quang Trung

8

17

3810898

Biệt thự

447

Tấn Lợi

15A

Quang Trung

21

35

3811911

Khách sạn

448

Hoàng Yến

15E

Quang Trung

18

36

3821534

Khách sạn

449

Mỹ Anh

7

Tản Đà

10

23

3827817

 

450

Phú Hoà

16

Tăng Bạt Hổ

34

60

3822194

 

451

Quý Hoà

18

Tăng Bạt Hổ

11

25

3821251

 

452

Việt Hoàng

21

Tăng Bạt Hổ

10

20

3826022

Khách sạn

453

Á Châu

13

Tăng Bạt Hổ

12

28

3823974

 

454

Bảo Minh

52

Tăng Bạt Hổ

4

8

3821063

Nhà nghỉ

455

Khánh An

18

Thi Sách

11

25

3823291

Biệt thự

456

Đài Long Khải

16A1

Thi Sách

14

31

3815434

Khách sạn

457

Quang Tuấn

8B

Thủ Hoa Huân

10

20

3825426

Khách sạn

458

Hoàng Thịnh

12

Thủ Khoa Huân

10

19

3831052

Khách sạn

459

Phương Tùng

10 A

Thủ Khoa Huân

6

8

3823682

Nhà nghỉ

460

Đông Dương

10 A

Thủ Khoa Huân

12

12

3833169

Khách sạn

461

Nam Á

12E

Thủ Khoa Huân

10

15

3834716

Khách sạn

462

Trí Đức

2C

Thủ Khoa Huân

11

20

3875292

Khách sạn

463

Huy Toàn

2D

Thủ Khoa Huân

4

4

3834861

Nhà nghỉ

464

Hải Quyên

4A

Thủ Khoa Huân

10

20

3824599

Khách sạn

465

Minh Hiền

4A/4

Thủ Khoa Huân

12

24

3824520

Khách sạn

466

Bình Minh

6

Thủ Khoa Huân

14

26

3829839

Khách sạn

467

Tường Vi

6B

Thủ Khoa Huân

16

34

3821851

Khách sạn

468

Hồng Dung

7B

Thủ Khoa Huân

16

32

3821753

Khách sạn

469

Trường Xuân

8B

Thủ Khoa Huân

4

8

3833368

Nhà nghỉ

470

Phương Mai

8E

Thủ Khoa Huân

22

44

3821194

Khách sạn

471

Thái Bình

10

Thủ Khoa Huân

13

27

3240777

Khách sạn

472

Trang Thanh 1

2

Trần Hưng Đạo

4

8

3824226

 

473

Kim Hương

2

Trần Hưng Đạo

5

10

3824560

Nhà nghỉ

474

Nhà khách UBND tỉnh

12

Trần Hưng Đạo

30

50

3821179

Nhà nghỉ

475

Kim Bình

14/1

Trần Hưng Đạo

8

10

3825446

Biệt thự

476

Minh Thùy

14A

Trần Hưng Đạo

8

12

3821681

Biệt thự

477

 

28

Trần Hưng Đạo

14

23

3822764

Biệt thự

478

Hồng Anh

2B

Trần Hưng Đạo

7

12

3821403

Biệt thự

479

Quốc Khánh

2B

Trần Hưng Đạo

7

14

3531698

Nhà nghỉ

480

Ngọc Phương Nam

8A

Trần Hưng Đạo

12

17

3829329

Khách sạn

481

Phương Nam

8A

Trần Hưng Đạo

12

19

3829329

Khách sạn

482

Sương Mai

8Bis

Trần Hưng Đạo

8

14

3531851

Biệt thự

483

Minh Hương

8Bis

Trần Hưng Đạo

12

24

3834813

Khách sạn

484

Đức Lộc

Lô C4

Trần Lê

10

23

3830000

 

485

Vinh Lộc

18

Trần Phú

18

39

3831606

Khách sạn

486

Cty QL và SC đường bộ 78

32

Trần Phú

7

13

3822065

 

487

Phúc Linh

21B/7C

Trần Phú

6

15

3835532

 

488

Minh Trí

21Bis/B

Trần Phú

7

14

3821877

Nhà nghỉ

489

QL&SCĐB.78

32

Trần Phú

8

15

3822065

Nhà nghỉ

490

Nguyên Hùng

2

Triệu Việt Vương

28

40

3829926

 

491

Bích Đào

8

Triệu Việt Vương

12

20

3822753

Khách sạn

492

Phương Thành

65

Trương Công Định

9

19

3825097

Nhà nghỉ

493

Nam Việt

74

Trương Công Định

13

23

3825576

 

494

Hoà Bình

64-67

Trương Công Định

25

50

3822787

Khách sạn

495

Thành Long

23

Trương Công Định

7

15

3823932

Nhà nghỉ

496

Bảo Ty

5A

Võ Thị Sáu

25

27

3821222

Nhà nghỉ

497

Nhà Sáng Tác VH

2A

Yên Thế

20

20

3823232

Nhà nghỉ

498

Minh Chi

3

Yersin

14

22

3821397

Nhà nghỉ

501

Huỳnh Anh

3/5

Yersin

10

20

3821357

Nhà nghỉ

502

Anh Đào

3C

Yersin

5

9

3820822

Nhà nghỉ

503

Hoàng Lan

A 5

Yersin

10

16

3812730

Khách sạn

504

Hạnh Tâm

Lô A4

Yersin

6

10

3812488

Nhà nghỉ

505

Thái An

Lô A8

Yersin

5

13

3831846

Nhà nghỉ

506

Kim Chi

13

Đào Duy Từ

20

50

3828 398

Khách sạn


Nguồn: Sở VH – TH & DL Lâm Đồng
Каталог: img -> doc
doc -> Phụ lục 1 danh mục hóa chất phân loại và ghi nhãN
doc -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc quy đỊnh tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn của một số loài cây trồng
doc -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương
doc -> I. giã TỪ DỐi trá
doc -> Danh sách các công ty nhập khẩu và kinh doanh chè lớn của Maroc mido food company s. A
doc -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định
doc -> BÁo cáo an toàn hóa chất phần I. Thông tin chung
doc -> PHỤ LỤc VI danh mục hóa chấT ĐỘc phải xây dựng phiếu kiểm soát mua, BÁn hóa chấT ĐỘC

tải về 1.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương