Cơ sở lưu trú du lịch tại Thành phố Đà Lạttải về 1.05 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.05 Mb.
#21171
1   2   3   4   5   6
Nam Kỳ Khởi Nghĩa

11

24

3828928

Khách sạn

238

Nam Sơn

15

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

12

20

3821508

Khách sạn

239

Thanh Xuân

17

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

8

18

3821602

Nhà nghỉ

240

Mỹ Hoa

20

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

14

28

3828123

Khách sạn

241

Ngọc Danh

23

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

13

26

3835828

Khách sạn

242

Thanh Dung

29

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

11

28

3828772

Khách sạn

243

Hoàng Đế

40

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

14

29

3510056

Khách sạn

244

Việt Duy

45

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

12

19

3837119

 

245

Hoàng Sơn

51

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

15

35

3837997

Khách sạn

246

Hải Lăng

53

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

12

27

3836583

 

247

Tân Thành Công

65

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

30

54

3837087

Khách sạn

248

Hải Uyên

67

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

23

43

6203129

Khách sạn

249

Xuân Hương

80

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

10

25

3831483

Khách sạn

250

Toàn Thắng

02 Bis

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

17

30

3510271

Khách sạn

251

Khánh Hương

07

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

11

28

3822835

 

252

Hùng Hưng

08

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

14

25

3822862

Khách sạn

253

Quỳnh Như

10A

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

11

21

3821230

Khách sạn

254

Thanh Hùng

11A1

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

10

20

3822907

Khách sạn

255

Hồng Tâm 2

12A

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

48

75

3837554

Khách sạn

256

Quỳnh Giao

12B

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

11

18

3831716

Khách sạn

257

Thy Thư

12D

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

12

20

3835866

Khách sạn

258

Lê Vũ

14/6C

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

27

45

3821873

Khách sạn

259

Bảo Thịnh

15 Bis

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

20

37

3824409

Khách sạn

260

Ngọc Băng

15B

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

9

19

3821735

 

261

Sài Gòn

15C

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

17

30

3828267

Khách sạn

262

Phượng Linh

15F

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

5

10

3826475

Nhà nghỉ

263

Lê Huỳnh

16/4B

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

11

21

3828385

Khách sạn

264

Bích Ngọc

17C

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

4

8

3834268

Nhà nghỉ

265

Tâm Dung

18A

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

26

45

3837173

Khách sạn

266

Valentine

18B

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

7

14

3821416

Nhà nghỉ

267

Mai Phương

18P

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

9

21

3830689

Nhà nghỉ

268

Phúc Thịnh

18Q

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

11

23

3820306

Khách sạn

269

Hồng Hà

19

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

16

31

3821035

Khách sạn

270

Thiên Tân

1A

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

10

12

3823518

Khách sạn

271

Hoàng Ngọc

20A

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

10

23

3823851

Khách sạn

272

Tuyết Sơn

20B

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

10

19

3823377

Khách sạn

273

Hải Vân

22

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

7

16

3821163

 

274

Tiến Mạnh

22B

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

12

27

3836609

Khách sạn

275

Ca Dao

23

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

10

23

3835828

Khách sạn

276

Phố Nhớ

25-27

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

31

45

3510261

 

277

K & N

25-27

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

30

55

3510261

Khách sạn

278

Ngọc Khánh

2A

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

12

18

3826369

 

279

Thông Xanh

33-35

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

18

27

3825289

Khách sạn

280

Minh Thành

49

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

15

31

3833344

 

281

Thiên Thanh

53B1

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

4

6

3830217

Nhà nghỉ

282

Dạ Lan

59

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

11

23

3828004

Khách sạn

283

Minh Chiến

5B

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

10

21

3823412

 

284

Bảo Ngọc

5B

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

20

40

3822574

Khách sạn

285

Linh Phương

5B

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

11

16

3821227

Khách sạn

286

Duy Thảo 1

5C

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

8

15

3821018

Nhà nghỉ

287

Thanh Hiền

63

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

23

38

3822853

Khách sạn

288

Ty Ty

6A

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

10

17

3833320

Khách sạn

289

Tô Ni

8

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

10

21

3837226

Khách sạn

290

Khải Duy

8/1

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

5

10

3837498

Nhà nghỉ

291

Quang Thanh

8/2

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

4

8

3831939

Nhà nghỉ

292

Bảo Sơn

89A

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

4

9

3822916

Nhà nghỉ

293

Ngọc Thăng

89A

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

6

13

3826694

Nhà nghỉ

294

Kim Chung

89C

Каталог: img -> doc
doc -> Phụ lục 1 danh mục hóa chất phân loại và ghi nhãN
doc -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc quy đỊnh tiêu chuẩn cây giống khi xuất vườn của một số loài cây trồng
doc -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương
doc -> I. giã TỪ DỐi trá
doc -> Danh sách các công ty nhập khẩu và kinh doanh chè lớn của Maroc mido food company s. A
doc -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định
doc -> BÁo cáo an toàn hóa chất phần I. Thông tin chung
doc -> PHỤ LỤc VI danh mục hóa chấT ĐỘc phải xây dựng phiếu kiểm soát mua, BÁn hóa chấT ĐỘC

tải về 1.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương