ÐỨc phật lịch sửtải về 1.68 Mb.
trang1/28
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
ÐỨC PHẬT LỊCH SỬ
The Historical Buddha


H.W. Schumann (1982) M. O' C. Walshe dịch sang Anh ngữ (1989)
Nguyên Tâm Trần Phương Lan Dịch Việt (1997)
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Xuất Bản

---o0o---Nguồn

http://thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 06-08-2009

Người thực hiện :

Nam Thiên - namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

LỜI GIỚI THIỆU

LỜI TỰA CỦA TÁC GIẢ

CHÚ THÍCH VỀ BẢN NIÊN ĐẠI

CHƯƠNG I - 563 - 528 TRƯỚC CN - THỜI NIÊN THIẾU - CUỘC TẦM CẦU - GIÁC NGỘ

KINH THÀNH KAPILAVATTHU VÀ VỊ QUỐC VƯƠNG

THÁI TỬ SIDDHATTHA, VỊ HOÀNG NAM

MỘT KINH THÀNH ẤN ÐỘ CỔ ÐẠI

TẾ LỄ THEO KINH ÐIỂN VỆ-ÐÀ

PHONG TRÀO ÐI TÌM GIẢI THOÁT TRONG ÐẠO GIÁO

CON ÐƯỜNG XUẤT GIA CỦA THÁI TỬ SIDDHATTHA

NHÀ KHỔ HẠNH SIDDHATTHA

THÁI TỬ SIDDHATTHA GOTAMA THÀNH PHẬT

LINH THỌ BỒ-ÐỀ

CHƯƠNG II - 528 TRƯỚC CN - THÀNH LẬP GIÁO HỘI VÀ KHỞI ĐẦU HOẰNG PHÁP

NHỮNG BÀI THUYẾT PHÁP ÐẦU TIÊN

SÀRNÀTH, ÐỊA ÐIỂM KHẢO CỔ

PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI

CHÍNH THỐNG GIÁO Ở BENARES ÐỐI LẬP PHONG TRÀO SA-MÔN KHẤT SĨ

AN CƯ MÙA MƯA ÐẦU TIÊN Ở ISIPATANA

TRỞ LẠI URUVELÀ

CHƯƠNG III - 28 - 508 TRƯỚC CN - HAI MƯƠI NĂM ĐẦU TIÊN

CÔNG CUỘC GIÁO HÓA VUA BIMBISÀRA

TÔN GIẢ SÀRIPUTTA VÀ MOGGALLÀNA TRỞ THÀNH CÁC ÐỆ TỬ

MÙA MƯA TẠI RÀJAGAHA

ÐỨC PHẬT VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG

TRỞ LẠI RÀJAGAHA

VUA PASENADI TRỞ THÀNH ÐỆ TỬ TẠI GIA

VUA PASENADI VÀ VƯƠNG QUỐC KOSALA

CÁC VŨ KỲ AN CƯ TẠI RÀJAGAHA VÀ VESÀLI

THÀNH LẬP GIÁO HỘI TỲ-KHEO-NI

NHỮNG VẤN ÐỀ LIÊN HỆ ÐẾN KOSAMBÌ

THẬP NIÊN HOẰNG PHÁP THỨ HAI

CHƯƠNG IV - GIÁO LÝ - TĂNG CHÚNG VÀ GIỚI CƯ SĨ

GIÁO LÝ


TĂNG CHÚNG

GIÁO HỘI VÀ GIỚI ÐỆ TỬ TẠI GIA XÉT VỀ PHƯƠNG DIỆN XÃ HỘI HỌC

ÐỨC PHẬT VÀ HỆ THỐNG GIAI CẤP

CHƯƠNG V - ĐỨC PHẬT GOTAMA VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN TÂM LÝ

NHÂN DẠNG CỦA NGÀI

SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA NGÀI

CÁCH ÐỨC PHẬT TỰ NHẬN XÉT MÌNH

TÍNH TÌNH

CÁCH ÐỨC PHẬT CƯ XỬ VỚI ÐỆ TỬ TẠI GIA

BẬC ÐẠO SƯ

CHƯƠNG VI - CÁC NĂM SAU

CÁC TRIẾT LÝ ÐỐI LẬP

ÐỨC PHẬT GOTAMA, NHÀ DU HÀNH

CHƯƠNG VII - 485 TRƯỚC CN - CUỘC HỒI HƯƠNG VĨ ĐẠI

NHỮNG HÀNH TRÌNH CUỐI CÙNG

ÐẠI DIỆT ÐỘ

LỄ TRÀ-TỲ (HỎA TÁNG)

KUSINÀRÀ - ÐỊA ÐIỂM KHẢO CỔ

CHƯƠNG VIII - PHẦN CUỐI

CÁC HỘI NGHỊ KIẾT TẬP VÀ KINH ÐIỂN

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


---o0o---

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương