CÁ nhâN ĐƯỢc nhập quốc tịch việt nam theo quyếT ĐỊnh số 2217/QĐ-ctn ngàY 15/11/2013 CỦa chủ TỊch nưỚCtải về 422.65 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích422.65 Kb.
  1   2   3

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2217/QĐ-CTN NGÀY 15/11/2013 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚCSTT Hồ Sơ

STT Người

Họ và tên

Tên Việt Nam

Ngày tháng năm sinh
Giới tính


Nơi sinh

Thời gian nhập cảnh vào
Việt Nam


Lý do nhập cảnh vào Việt Nam

Địa chỉ cư trú hiện tại

Nam

Nữ

QUẬN 1

1

1

Văn Thị Chà

Văn Thị Chà

 

01/01/1949

Campuchia

1980

Tị nạn

182/63 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1

2

2

Trần Hang Heng

Trần Tuấn Hưng

18/02/1948

 

Campuchia

1978

Tị nạn

53/70/7, Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1

3

3

Diệp Hêng

Diệp Hưng

01/01/1931

 

Campuchia

1956

Tị nạn

68/87B Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1

4

4

Mạc Hòa

Mạc Hòa

27/05/1970

 

Sài Gòn

 

Sinh tại Việt Nam

9/16 Đặng Trần Côn, phường Bến Thành, quận 1

5

5

Văn Thị Hoa

Văn Thị Hoa

 

01/01/1947

Campuchia

1980

Tị nạn

182/63 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1

6

6

Trần Thị Hòa

Trần Thị Hòa

 

01/01/1963

Campuchia

1979

Tị nạn

117 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1

7

7

Hồ Hồng

Hồ Hồng

15/01/1942

 

Campuchia

1970

Tị nạn

16/4B Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1

8

8

Vong A Menh

Vong A Menh

01/01/1952

 

Trung Quốc

1957

Tị nạn

39/11 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1

9

9

Mau Nou

Trần Văn Xuân

05/12/1946

 

Campuchia

1975

Tị nạn

63/17 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1

10

10

Lim Mua

Trần Thị Thanh

 

01/01/1957

Campuchia

1975

Tị nạn

214/62 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1

11

11

Phú Thọ Nam

Phú Thọ Nam

01/01/1935

 

Trung Quốc

1942

Tị nạn

115/22/26 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1

12

12

Ngô Cam Nui

Ngô Cam Nui

 

30/05/1965

Campuchia

1975

Tị nạn

25 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1

13

13

Mạch Núi

Mạch Núi

 

01/01/1964

Campuchia

1975

Tị nạn

147/A12, Đề Thám, phường Cô Giang, quận 1

14

14

Ngin Saban

Huỳnh Văn Bạc

01/01/1945

 

Campuchia

1970

Tị nạn

519-521 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1

15

15

Lưu Văn Sang

Lưu Văn Sang

09/02/1979

 

TP.HCM

 

Sinh tại Việt Nam

68/73B Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1

16

16

Nguyễn Thi Lục
Thomas

Cao Vân Sơn

01/01/1948

 

Sài Gòn

 

Sinh tại Việt Nam

301/16A, Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1

17

17

Heng Tiek

Huỳnh Bạch Tuyết

 

15/11/1934

Campuchia

1960

Tị nạn

TK 26/12, Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1

18

18

Triệu Khiết Trân

Triệu Khiết Trân

 

09/10/1967

Sài Gòn

 

Sinh tại Việt Nam

41 Đề Thám, phường Cô Giang, quận 1

19

19

Dương Ty

Dương Ty

23/06/1947

 

Campuchia

1970

Tị nạn

132 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1

20

20

Giang Ngọc Ung

Giang Ngọc Ung

03/05/1938

 

Sài Gòn

1975

Sinh tại Việt Nam

158/7 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1

21

21

Phùng Thanh Viên

Phùng Thanh Viên

01/01/1936

 

Trung Quốc

1943

//

9/16 Đặng Trần Côn, phường Bến Thành, quận 1

22

22

Tan Sovith

Trịnh Vạn Lý

27/08/1958

 

Campuchia

1975

Tị nạn

115/68A Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, quận 1

23

23

Uâm Vy

Hà Vy

 

01/01/1959

Campuchia

1983

Tị nạn

50/7 Bến Chương Dương, P. Nguyễn Thái Bình, quận 1

QUẬN 3

24

24

Tia Cham Eng

Trương Huệ Anh

 

01/01/1961

Campuchia

1974

Tị nạn

13C/45 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3

QUẬN 4

25

25

Nguyễn Su Ân

Nguyễn Su Ân

01/01/1940

 

Campuchia

1970

Tị nạn

396/135/12 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4

26

26

Trần Văn Trương

Trần Văn Trương

01/01/1961

 

Campuchia

1975

Tị nạn

55 đường 16, phường 4, quận 4

27

27

Abdul Aziz

Lương A Di

14/03/1952

 

Quảng Yên

//

Sinh tại
Việt Nam

356/6 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4

QUẬN 5

28

28

Khun Mouy Eng

Khun Mỹ Anh

 

12/11/1949

Campuchia

1979

Tị nạn

113 Dương Tử Giang, phường 15, quận 5

29

29

Khauv Hay Chiv

Hứa Hải Châu

24/12/1975

 

Campuchia

1979

Tị nạn

113, Duơng Tử Giang, phường 15, quận 5

30

30

Sam Hong

Sam Hồng

06/01/1968

 

Campuchia

1973

Tị nạn

20/31-33 Bãi Sây, phường 13, quận 5

31

31

Khauv Hay Cheng

Hứa Hải Thanh

24/11/1969

 

Campuchia

1979

Tị nạn

113 Duơng Tử Giang, phường 15, quận 5

32

32

Châu Lệ Phương

Châu Lệ Phương

 

01/01/1958

Trung Quốc

1975

Tị nạn

261 Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5

33

33

Châu Vĩ Đường

Châu Vĩ Đường

01/01/1960

 

Trung Quốc

1975

Tị nạn

261 Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5

34

34

Châu Lệ Minh

Châu Lệ Minh

 

01/01/1966

Campuchia

1975

Tị nạn

261 Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5

35

35

Châu Lệ Trân

Châu Lệ Trân

 

22/02/1968

Campuchia

1975

Tị nạn

261 Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5

36

36

Châu Lệ Hữu

Châu Lệ Hữu

 

01/01/1970

Campuchia

1975

Tị nạn

261 Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5

37

37

Ty Lum

Trần Văn Sơn

01/01/1944

 

Campuchia

1970

Tị nạn

93 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 7, quận 5

38

38

Nguyễn Thị Sy

Nguyễn Thị Sy

 

01/01/1946

Campuchia

1979

Tị nạn

94-98 lầu 3 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5

39

39

Trần Văn Điệp

Trần Văn Điệp

01/01/1934

 

Campuchia

1979

Tị nạn

94-98 lầu 3 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5

40

40

Nguyễn Ngọc Hùng

Nguyễn Ngọc Hùng

24/03/1970

 

Campuchia

1979

Tị nạn

94-98 lầu 3 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5

41

41

Hùng Hắc

Hùng Hắc

01/01/1966

 

Campuchia

1975

Tị nạn

1003 lô G3 chung cư Hùng Vương, phường 11, quận 5

42

42

Trần Khương

Trần Khương

23/06/1963

 

Campuchia

1972

Tị nạn

138/26 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5

43

43

Huỳnh Chinh Nghiệp

Huỳnh Chinh Nghiệp

01/06/1953

 

Campuchia

1975

Tị nạn

455/54 An Dương Vương, phường 3, quận 5

44

44

Phung Vinh Phen

Phùng Vinh Phen

 

01/01/1954

Campuchia

1975

Tị nạn

67 lầu 1 Nguyễn Tri Phương, phường 6, quận 5

45

45

Lương Hòa Bình

Lương Hòa Bình

24/01/1972
Campuchia

1975

Tị nạn

97/85 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5

QUẬN 6

46

46

Huỳnh Nay Hueng

Huỳnh Mai Hương

 

22/02/1958

Campuchia

1979

Tị nạn

101/35 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6

47

47

Đào Văn Hùng

Đào Văn Hùng

01/01/1960

 

Campuchia

1975

Học nghề

231/6 Bình Tiên, phường 8, quận 6

48

48

Siêm Sô Khươn

Siêm Sô Khươn

 

01/01/1957

Campuchia

1986

Theo gia đình

207/10 Bà Hom, phường 13, quận 6

49

49

Lư Quốc Khương

Lư Quốc Khương

01/01/1948

 

Campuchia

1975

Tị nạn

963/7C Lò Gốm, phường 8, quận 6

50

50

Trần Ngọc

Trần Ngọc

 

01/01/1964

Sóc Trăng

 //

Sinh tại Việt Nam

165 Minh Phụng, phường 9, quận 6

51

51

Ngô A Nui

Trần Tú Hòa

 

05/06/1967

Campuchia

1975

Tị nạn

183/26A Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6

52

52

Nguyễn Thọ Tân

Nguyễn Thọ Tân

25/09/1945

 

Campuchia

1975

Tị nạn

269/12D/15 Bà Hom, phường 13, quận 6

53

53

Chung Ngat Chuan

Chung Nhạc Chuẩn

01/01/1959

 

Campuchia

1975

Tị nạn

315/38 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6

54

54

Tăng Lai

Tăng Lai

01/01/1943

 

Campuchia

1975

Tị nạn

187/18 Minh Phụng, phường 9, quận 6

55

55

Huỳnh Yên Pêng

Huỳnh Diệu Minh

03/01/1975

 

Campuchia

1975

Tị nạn

165/17 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6

56

56

Tạ Văn Vân

Tạ Văn Vân

01/01/1964

 

Campuchia

1975

Tị nạn

1/14 Bà Lài, phường 8, quận 6

57

57

Tạ Văn Võ

Tạ Văn Võ

01/01/1966

 

Campuchia

1975

Tị nạn

1/14 Bà Lài, phường 8, quận 6

58

58

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan

 

20/07/1934

Campuchia

1975

Tị nạn

1/14 Bà Lài, phường 8, quận 6

59

59

Trần Huệ Linh

Trần Huệ Linh

 

10/10/1961

Campuchia

1979

Tị nạn

23 Bà Lài, phường 8, quận 6

60

60

Huỳnh Ngọc Trân

Huỳnh Ngọc Trân

 

05/05/1921

Campuchia

1979

Tị nạn

23 Bà Lài, phường 8, quận 6

61

61

Trần Tiểu Muội

Trần Tiểu Muội

 

15/08/1967

Campuchia

1979

Tị nạn

23 Bà Lài, phường 8, quận 6

62

62

Pe Kmui

Ngô Tô Muối

 

1-1-1962

Campuchia

1975

Tị nạn

210/12 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6

: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2014-2
Hnh%20nh%20bn%20tin -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2014-2 -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh số: 206 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-2 -> BỘ XÂy dựng số : 334 /QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-2 -> Quy đỊnh quản lý theo đỒ Án quy hoạch phân khu tỷ LỆ 1/2000 (1/5000) hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đÔ thị TỶ LỆ 1/2000 khu phưỜng (XÃ) quậN (huyệN) ĐÃ ĐƯỢc ubnd tp. HỒ chí minh phê duyệt tại quyếT ĐỊnh số QĐ-ubnd ngày tháng năM


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương