C Ông báO/Số 30+31/Ngày 12 9 2011 UỶ ban nhân dâNtải về 58.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích58.11 Kb.

C ÔNG BÁO/Số 30+31/Ngày 12 - 9 - 2011UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1519/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Song Phú,

ấp Phú Lợi, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH, ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định 29/2008/NĐ-CP, ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD, ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg, ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT, ngày 28/12/2009 của Bộ Công thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND, ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;


Xét Tờ trình số 559/SXD-KTQH, ngày 30/6/2011 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Song Phú, ấp Phú Lợi, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Song Phú, ấp Phú Lợi, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, với các nội dung như sau:

I. PHẠM VI RANH GIỚI, DIỆN TÍCH, TÍNH CHẤT KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH:

1. Vị trí, ranh giới: Gồm vùng đất thuộc ấp Phú Lợi, xã Song Phú, huyện Tam Bình, được xác định giáp giới sau:

- Bắc giáp đất nông nghiệp thuộc huyện Long Hồ;

- Nam giáp kênh mương công cộng;

- Đông giáp đất nông nghiệp còn lại ấp Phú Lợi;

- Tây giáp mương công cộng và dãy đất nhà dân giữ lại cặp quốc lộ (QL) 1A.

2. Quy mô quy hoạch:

- Quy mô đất đai: Khoảng 56,93ha, (trong đó đất cụm công nghiệp 52ha, đất khu ở tái định cư, nhà ở công nhân và dịch vụ 4,93ha).

- Quy mô dân số, lao động: Dân số tái định cư khoảng 96 hộ tương đương 384 người. Lao động ước 60 - 100 người/ha đất nhà máy, khoảng 2.500 lao động.

3. Tính chất chính của quy hoạch: Là cụm công nghiệp địa phương có quy mô trung bình, thuộc công nghiệp sạch và ít ô nhiễm: Chế biến nông sản, lương thực, và tiểu thủ công nghiệp.

II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ ĐẤT ĐAI, HẠ TẦNG XÃ HỘI VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

1. Các chỉ tiêu cơ bản về sử dụng đất:

- Quy mô: Diện tích khu đất khoảng 56,93ha, đất cụm công nghiệp 52ha, đất tái định cư, nhà ở công nhân và dịch vụ 4,93ha.

- Tỉ lệ các loại đất: Nhà máy ≥55%, hành chính, dịch vụ ≥1%, khu kỹ thuật ≥1%, giao thông ≥8%, cây xanh ≥10%.

- Các chỉ tiêu đạt được: Nhà máy ≥70,19%, hành chính, dịch vụ ≥1,73%, khu kỹ thuật ≥2,35%, giao thông ≥8,13%, cây xanh ≥17,6%.

- Các chỉ tiêu sử dụng đất khu ở: Diện tích lô nền nhà ở tái định cư bình quân 100m2/hộ, tỉ lệ đáp ứng nhà ở cho công nhân 50% lao động.

2. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- San nền: Cao độ khống chế ≥ 2,2m;

- Cấp nước: 20m3/ha;

- Cấp điện: Chế biến 200Kw/ha, TTCN 120Kw/ha;

- Thoát nước thải: Thu gom ≥80% nước cấp

III. CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC:

1. Cơ cấu sử dụng đất: Phương án đạt được các chỉ tiêu từng loại đất theo quy chuẩn:


TT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỉ lệ (%)

A

CỤM CÔNG NGHIỆP

52

100

1

Đất nhà máy, xí nghiệp

36,5

70,19

2

Đất trung tâm điều hành

0,9

1,73

3

Đất khu kỹ thuật: Điện, bãi trung chuyển rác, trạm XLNT

1,22

2,35

4

Đất cây xanh, mặt nước

9,15

17,6

5

Đất giao thông

4,23

8,13

B

KHU TÁI ĐỊNH CƯ

4,93

100

1

Đất ở: Tái định cư và công nhân

1,47

29,82

2

Đất dịch vụ

0,402

8,15

3

Đất cây xanh

0,623

12,64

4

Đất giao thông

2,435

49,39

* Diện tích cụ thể sẽ được xác định khi giao cắm mốc ngoài thực địa.

2. Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc:

- Bố cục tổng thể không gian, vị trí các khu chức năng cơ bản hài hoà trong toàn khu.

- Vị trí các khu chức năng chủ yếu:

+ Khu tái định cư: Nằm phía Tây Nam khu đất, đầu hướng gió chính, tầng cao nhà tái định cư 1 - 3 tầng, mật độ xây dựng 85%, khoảng lùi sân trước 3m, nhà ở công nhân theo hình thức nhà chung cư 4 - 5 tầng, mật độ xây dựng 60%, khu dịch vụ phục vụ 2 - 3 tầng, mật độ xây dựng 60%.

+ Khu nhà máy: Phân theo loại hình sản xuất sạch và ít ô nhiễm theo hướng Đông Bắc, trong đó các ô ký hiệu NM 6,7,8 được xác định loại hình sản xuất sạch. Tầng cao 1 - 3 tầng, mật độ xây dựng 55 - 60%, tỉ lệ cây xanh 20%.

+ Khu trung tâm điều hành: Được bố trí tiếp giáp lối vào chính, tầng cao 2 - 5 tầng, mật độ xây dựng 45%.

+ Khu kỹ thuật: Trạm điện được bố trí tiếp giáp lối vào chính, bãi trung chuyển rác và trạm xử lý nước thải bố trí phía Đông ô MN 10, 11. Các khu kỹ thuật có mật độ xây dựng 20 - 30%, tầng cao 1 - 2 tầng.

IV. NGUỒN CUNG CẤP VÀ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐẾN TỪNG LÔ ĐẤT:

1. Chuẩn bị kỹ thuật: Cao độ khống chế nền quy hoạch +2,2m; có giải pháp mương thoát nước xung quanh; thoát nước mặt thiết kế cống BTCT, độ dốc dọc i = 1/D, khoảng cách hố ga 25 - 30m, hướng thoát ra kênh rạch qua 2 miệng xả.

2. Giao thông: Theo hình xương cá, lộ giới đáp ứng điều kiện vận tải ra vào nhà máy và đi lại khu ở: Lộ giới từ 13 - 24m, đấu nối 1 điểm ra QL1A.

3. Cấp nước: Dự kiến sử dụng nguồn từ nhà máy Vĩnh Long, tuyến ống nhựa PVC, giải pháp thiết kế mạng vòng và nhánh cụt, bố trí 12 họng cứu hoả.

4. Cấp điện sinh hoạt, chiếu sáng: Nguồn đấu nối từ đường dây 22kv dọc tuyến QL1A, bố trí trạm điện cung cấp cho cụm và khu tái định cư; điện chiếu sáng thiết kế cáp ngầm.

5. Thoát nước thải: Bố trí trạm xử lý tập trung, dự kiến công suất 2.000m3, mạng lưới thoát nước cống BTCT, độ dốc dọc i = 1/D, khoảng cách hố ga 25 - 30m, hướng xả thải ra sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn thoát ra rạch Bờ Dừa phía Nam khu đất.

6. Vệ sinh môi trường: Chọn phương án thu gom hàng ngày, có phân loại, rác thải sinh hoạt thu gom vận chuyển về bãi rác Hoà Phú, rác thải sản xuất thu gom đưa về trạm trung chuyển trong cụm công nghiệp và có biện pháp xử lý theo quy định.

V. GIẢI PHÁP TÁI ĐỊNH CƯ:

Bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở tái định cư để giải quyết tái bố trí các hộ dân bị ảnh hưởng mất đất trong vùng quy hoạch và nhà ở cho công nhân làm việc trong cụm công nghiệp.VI. GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯNG:

1. Xác định các vấn đề môi trường chính: Chất lượng không khí, giao thông và tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn là tác nhân gây ảnh hưởng môi trường.

2. Đánh giá và dự báo tác động tới môi trường khu vực của quy hoạch: Quá trình đầu tư xây dựng và quá trình khai thác sử dụng trong công nghiệp tác động tới môi trường như ô nhiễm không khí, chất thải, nước thải,…

3. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch: Quản lý, kiểm soát quá trình thi công hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng, giải pháp cây xanh cách ly và cây xanh trong từng nhà máy nhằm giảm thiểu ô nhiễm khí thải, giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, sản xuất, nước thải đạt tiêu chuẩn yêu cầu nhằm đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng môi trường khu vực. Đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng cần thực hiện đánh giá tác động môi trường như: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư nhà máy xí nghiệp, bãi trung chuyển rác, trạm xử lý nước thải.

4. Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường: Là nội dung quan trọng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thông qua các diễn biến về chất lượng môi trường chủ đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chính sách và quy định phù hợp nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

VII. NHNG HẠNG MỤC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN LC ĐỂ THC HIỆN:

1. Những hạng mục ưu tiên: Giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (ưu tiên xây dựng trạm xử lý nước thải trước khi cụm công nghiệp đi vào hoạt động).

2. Nguồn lực: Thuộc danh mục kêu gọi đầu tư.

VIII. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DNG TRONG KHU VC QUY HOẠCH:

1. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: San nền, thoát nước mưa, thải, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, trạm trung chuyển rác, trạm xử lý nước thải.

2. Nhà máy, xí nghiệp.

3. Trung tâm điều hành.

4. Khu nhà ở tái định cư.

5. Nhà ở công nhân.

6. Khu dịch vụ phục vụ dân cư và cụm công nghiệp.

Điều 2. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm:

- Phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh đồ án theo nội dung phê duyệt làm cơ sở quản lý, lưu trữ, triển khai dự án đầu tư theo quy định. Hồ sơ lưu trữ được lập và gởi các cơ quan quản lý theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, thông số kỹ thuật tính toán theo phương án đề xuất.

- Chịu trách nhiệm thực hiện hoàn tất các thủ tục tiếp theo về đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành. Tổ chức lập thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cơ quan chuyên ngành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Phối hợp đơn vị tư vấn hoàn chỉnh quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch lấy ý kiến Sở Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành.

- Chủ trì tổ chức, mời UBND huyện Tam Bình, UBND xã Song Phú và các ngành liên quan công bố quy hoạch, tổ chức cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa theo quy định.

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tiến độ, phân kỳ các giai đoạn đầu tư xây dựng các khu chức năng theo quy hoạch để thực hiện. Thực hiện các chế độ, chính sách về quản lý sử dụng đất đai theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Trong quá trình thực hiện quy hoạch, mọi việc điều chỉnh so với quy hoạch được duyệt phải lập thủ tục điều chỉnh theo quy định hiện hành.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND: Huyện Tam Bình, xã Song Phú và thủ trưởng các sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Phan Anh Vũ

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương